طبق نتایج نظرسنجی ایسپا؛ 77 درصد جوانان مجرد ایرانی مخالف کودک همسری هستند


10 فروردین 1398 - 23:42
5c9fbfac1b3fc_2019-03-30_23-42
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در سالی که گذشت چند موج نظرسنجی مهم را به سرانجام رسانید از همین رو، با رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) به گفت و گو درباره فعالیت های علمی ایسپا پرداختیم.

1-   طرح‎های شاخص 97 را لطفا توضیح دهید؟

در سال 97 صرفاً در حوزه اصلی کار ایسپا که بحث نظرسنجی است سه اتفاق خوب افتاد. از آن جهت می‎گویم حوزه اصلی چراکه ما در حوزه اصلی ترویجی و افکارسنجی هم فعالیت می‎کنیم. منظور از کار اصلی به سرانجام رسیدن سه موج دوم پیمایش‎های اجتماعی بود. درست است که پیمایش ها در نوع خود قابل توجه هستند اما در حوزه علوم اجتماعی و برای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی، پیمایش هایی که تکرار می‎شوند از اهمیت بیشتری برخوردارند. چرا که فهمی از تغییرات و دگرگونی‎ها را ارائه می‎کنند و دانشمندان علوم اجتماعی با تکیه به همین مرورهای روندی می‎توانند الگوهایی برای درک و فهم جامعه استخراج نمایند.

2-   ایسپا هم در زمینه استخراج این الگوها فعالیت کرده است؟

یکی از برنامه های جدی ایسپا فهم و درک رفتارهای مردم ایران در موضوع مختلف است. لذا اهتمام ویژه به اجرای موج‎های پیاپی پیمایش‎ها و نظرسنجی ها در فواصل مناسب با رعایت استانداردهای علمی دارد. یکی از فعالیت های علمی که ایسپا انجام داده و عموم مردم بیشتر با آن آشنا هستند درک و فهم رفتارهای انتخاباتی است اما در حوزه های دیگر مثل رفتارهای اقتصادی، رفتارهای سیاسی، رفتارهای دینی و سایر مقوله‎ها هم ایسپا کارهای گوناگونی را انجام داده است.

3-   از انتخابات صحبت به میان آمد. آیا برای انتخابات مجلس سال آینده برنامه خاصی دارید؟

بله، به طور طبیعی آمادگی کامل برای اجرای چندین موج نظرسنجی با همکاری شعب ایسپا خواهیم داشت.

4-   برگردیم به سوال اول، شما کدام پیمایش ها را به صورت مجدد تکرار گردید؟

ما به دو صورت روندها را مورد بررسی قرار دادیم برخی از محورهای مهم مثل رضایت مردم از زندگی، شادکامی، اعتماد اجتماعی، برخی محورهای دین‎داری، امید به آینده و مصرف رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی، محورهایی است که به صورت مستمر در لابلای طرح‎های فصلی بازتاب اجتماعی مسائل روز کشور مورد سنجش قرار گرفته است. اما سه پیمایش مهم نیز در سال گذشته انجام شد اولین پیمایش «سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران» بود که خبرهای آن منتشر شد. موج اول این پیمایش در سال 1384 انجام شده است که در این بازه زمانی می‎توان به خوبی درک مناسبی از تغییرات فرهنگ سیاسی مردم ایران ارائه نمود.

اجازه بفرمایید درباره پیمایش دوم با توجه به نظر کارفرما صحبتی نکنیم. اما در پیمایش دیگری هم در سال 1392 انجام دادیم با عنوان «نگرش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده» که موفق شدیم موج دوم آن را در انتهای سال 1397 اجرا نماییم.

5-   این پیمایش به چه محورهایی پرداخت؟

دست مایه این پیمایش توجه به فرهنگ ازدواج در ایران بوده است. نحوه انتخاب و ملاک‎های انتخاب برای پسران و دختران جامعه ایرانی، دلایل ازدواج یا عدم آن، روابط پیش زناشویی و فرا زناشویی برخی از محورهایی بوده که مورد سنجش قرار گرفته است.

6-   آیا مسائل روز کشور در این پیمایش مورد توجه قرار گرفته است؟

هر پیمایشی بدون توجه زمینه و زمانه‎ی خود، محکوم به شکست است و ما در تمامی فعالیت‎های این حوزه مسائل و اتفاقات روز را مدنظر قرار می‎دهیم امّا اگر مقصود شما برخی بحث های سیاستگذاران در این حوزه و یا مواردی پیرامون تقنین مدنظر شماست باید بگویم که این موارد هم در نظر گرفته شده است.

به عنوان نمونه در اواخر سال 1397 مباحث فراوانی پیرامون سنی ازدواج دختران در جامعه مطرح شد که موافقان و مخالفان از تریبون‎های رسمی و یا مطبوعات و شبکه های اجتماعی مطرح کردند. همین مطلب را ما دست مایه پرسش از مردم قرار دادیم و متوجه شدیم 22.3 درصد معتقدند ازدواج در سن کم اشکالی ندارد و 77 درصد ازدواج در سن پایین را باعث برخی آسیب‎ها دانسته‎اند که امیدوارم این مباحث و نتایج کمک به مقوله تقویت خانواده در جامعه ایرانی باشد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در سالی که گذشت چند موج نظرسنجی مهم را به سرانجام رسانید از همین رو، با رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) به گفت و گو درباره فعالیت های علمی ایسپا پرداختیم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c9fbfac1b3fc_2019-03-30_23-42
10 فروردین 1398 - 23:42

1-   طرح‎های شاخص 97 را لطفا توضیح دهید؟

در سال 97 صرفاً در حوزه اصلی کار ایسپا که بحث نظرسنجی است سه اتفاق خوب افتاد. از آن جهت می‎گویم حوزه اصلی چراکه ما در حوزه اصلی ترویجی و افکارسنجی هم فعالیت می‎کنیم. منظور از کار اصلی به سرانجام رسیدن سه موج دوم پیمایش‎های اجتماعی بود. درست است که پیمایش ها در نوع خود قابل توجه هستند اما در حوزه علوم اجتماعی و برای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی، پیمایش هایی که تکرار می‎شوند از اهمیت بیشتری برخوردارند. چرا که فهمی از تغییرات و دگرگونی‎ها را ارائه می‎کنند و دانشمندان علوم اجتماعی با تکیه به همین مرورهای روندی می‎توانند الگوهایی برای درک و فهم جامعه استخراج نمایند.

2-   ایسپا هم در زمینه استخراج این الگوها فعالیت کرده است؟

یکی از برنامه های جدی ایسپا فهم و درک رفتارهای مردم ایران در موضوع مختلف است. لذا اهتمام ویژه به اجرای موج‎های پیاپی پیمایش‎ها و نظرسنجی ها در فواصل مناسب با رعایت استانداردهای علمی دارد. یکی از فعالیت های علمی که ایسپا انجام داده و عموم مردم بیشتر با آن آشنا هستند درک و فهم رفتارهای انتخاباتی است اما در حوزه های دیگر مثل رفتارهای اقتصادی، رفتارهای سیاسی، رفتارهای دینی و سایر مقوله‎ها هم ایسپا کارهای گوناگونی را انجام داده است.

3-   از انتخابات صحبت به میان آمد. آیا برای انتخابات مجلس سال آینده برنامه خاصی دارید؟

بله، به طور طبیعی آمادگی کامل برای اجرای چندین موج نظرسنجی با همکاری شعب ایسپا خواهیم داشت.

4-   برگردیم به سوال اول، شما کدام پیمایش ها را به صورت مجدد تکرار گردید؟

ما به دو صورت روندها را مورد بررسی قرار دادیم برخی از محورهای مهم مثل رضایت مردم از زندگی، شادکامی، اعتماد اجتماعی، برخی محورهای دین‎داری، امید به آینده و مصرف رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی، محورهایی است که به صورت مستمر در لابلای طرح‎های فصلی بازتاب اجتماعی مسائل روز کشور مورد سنجش قرار گرفته است. اما سه پیمایش مهم نیز در سال گذشته انجام شد اولین پیمایش «سنجش فرهنگ سیاسی مردم ایران» بود که خبرهای آن منتشر شد. موج اول این پیمایش در سال 1384 انجام شده است که در این بازه زمانی می‎توان به خوبی درک مناسبی از تغییرات فرهنگ سیاسی مردم ایران ارائه نمود.

اجازه بفرمایید درباره پیمایش دوم با توجه به نظر کارفرما صحبتی نکنیم. اما در پیمایش دیگری هم در سال 1392 انجام دادیم با عنوان «نگرش جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده» که موفق شدیم موج دوم آن را در انتهای سال 1397 اجرا نماییم.

5-   این پیمایش به چه محورهایی پرداخت؟

دست مایه این پیمایش توجه به فرهنگ ازدواج در ایران بوده است. نحوه انتخاب و ملاک‎های انتخاب برای پسران و دختران جامعه ایرانی، دلایل ازدواج یا عدم آن، روابط پیش زناشویی و فرا زناشویی برخی از محورهایی بوده که مورد سنجش قرار گرفته است.

6-   آیا مسائل روز کشور در این پیمایش مورد توجه قرار گرفته است؟

هر پیمایشی بدون توجه زمینه و زمانه‎ی خود، محکوم به شکست است و ما در تمامی فعالیت‎های این حوزه مسائل و اتفاقات روز را مدنظر قرار می‎دهیم امّا اگر مقصود شما برخی بحث های سیاستگذاران در این حوزه و یا مواردی پیرامون تقنین مدنظر شماست باید بگویم که این موارد هم در نظر گرفته شده است.

به عنوان نمونه در اواخر سال 1397 مباحث فراوانی پیرامون سنی ازدواج دختران در جامعه مطرح شد که موافقان و مخالفان از تریبون‎های رسمی و یا مطبوعات و شبکه های اجتماعی مطرح کردند. همین مطلب را ما دست مایه پرسش از مردم قرار دادیم و متوجه شدیم 22.3 درصد معتقدند ازدواج در سن کم اشکالی ندارد و 77 درصد ازدواج در سن پایین را باعث برخی آسیب‎ها دانسته‎اند که امیدوارم این مباحث و نتایج کمک به مقوله تقویت خانواده در جامعه ایرانی باشد.

منبع: ایسپا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
چه نمره‌ای به دولت می‌دهید؟ / عملکرد دولت روحانی بهتر بود یا احمدی‌نژاد؛ نظر بدهید
"سگ دروغگو"، "مفت‌خور"، "دیوانه"، "بیمبو" و...؛ مجموعه توهین‌هایی که ترامپ به زنان مشهور کرده / نه هیلاری در امان مانده و نه آنجلینا جولی
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود