انتقال کودکان بی سرپرست و معتادان کمپ به مناطق امن


5 فروردین 1398 - 15:12
5c98adef5cd08_5c98adef5cd0e
براساس اعلام سازمان بهزیستی جابجایی و انتقال فرزندان تحت سرپرستی در شهر گمیشان و انتقال مددجویان مقیم در کمپ ترک اعتیاد شهر آق قلا به مکان‌های امن در مرکز استان گلستان انجام شد.

متعاقب اعلام ستاد مدیریت بحران گلستان مبنی بر وقوع توفان همراه با بارندگی‌های شدید طغیان رودخانه‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷، اداره کل بهزیستی گلستان طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای اداره‌های بهزیستی، احتمال وقوع حوادث ناشی از سیلاب را به مدیران شهرستانی خود اعلام و تاکید کرده و تمام معاونین و رؤسای شهرستانها موظف شدند ضمن حضور در مراکز شبانه روزی تحت نظارت که متولی نگهداری از کودکان و نوجوانان، سالمندان و معلولین هستند، موارد مرتبط با ایمنی و اصول مراقبتی از گروههای هدف را به مسئولین مراکز یادآوری و مورد تاکید قرار دهند.

در همین راستا، پیش از تحویل سال نو، تمام مراکز شبانه روزی، اعم از مراکز نگهداری از فرزندان تحت سرپرستی. کمپ‌های ترک اعتیاد، مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین توسط مدیران این دستگاه بازدید و سپس در روزهای اول و دوم فروردین ماه. با توجه به وقوع سیلاب در شهرهای گنبد کاووس، آق قلا و گمیشان، مدیرکل و معاونت‌های تخصصی در کلیه مراکز شبانه روزی حاضر و به بررسی وضعیت مددجویان مقیم در این مراکز پرداخته که با توجه به اهمیت حفاظت از جان گروههای هدف، بلافاصله نسبت به جابجایی و انتقال فرزندان تحت سرپرستی در شهر گمیشان و انتقال مددجویان مقیم در کمپ ترک اعتیاد شهر آق قلا به مکان‌های امن در مرکز استان گلستان اقدام شد.

پس از انتقال مددجویان به مکان‌های امن، مواد غذایی مورد نیاز مددجویان توسط اداره کل بهزیستی گلستان تأمین و در اختیار مراکز قرار گرفت و در عصر روز دوم فروردین ماه، مدیر کل باتفاق معاونین به مراکز جدیدی که مددجویان به آنجا منتقل شده بودند حضور یافته و به دلجویی از ایشان پرداختند.

در ادامه ستاد مداخلات و حمایت‌های روانی.اجتماعی از آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی (محب) به ریاست مدیرکل بهزیستی گلستان و با حضور مدیران مراکز غیر دولتی، در شهر آق قلا تشکیل و نحوه اقدامات تخصصی در قبال جامعه هدف، تبیین و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در ادامه مدیرکل بهزیستی گلستان به اتفاق معاونین به بازدید میدانی از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا و گمیشان پرداخته و به بررسی وضعیت مددجویان تحت حمایت در شهرهای یاد شده پرداختند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد محب، دو تیم تخصصی مداخلات و حمایتهای روانی اجتماعی در شهرهای آق قلا و گمیشان مستقر گردیدند.

همچنین دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی گلستان در فرمانداری شهرستان آق قلا حضور یافته و طی جلسه‌ای با فرماندار و ریاست ستاد بحران شهرستان مذکور آمادگی بهزیستی گلستان را در حمایت و یاریگری به شهروندان اعلام و اولین محموله مواد غذایی از سوی بهزیستی به فرمانداری آق قلا جهت توزیع در میان سیل زدگان تحویل گردید.

در شهرهای مختلف استان، به ویژه شهرهای گنبد کاووس، آق قلا و گمیشان، مدیران و کارکنان مجتمع‌ها و انجمن‌های غیر دولتی در کنار کارکنان بهزیستی از واحدهای مسکونی مددجویان تحت حمایت بازدید بعمل آورده که یک بانوی سالمند گرفتار شده در سیلاب، از منزل مسکونی خود خارج و در مکان امن اسکان داده شد.

بر اساس بررسی‌های میدانی، خوشبختانه تا کنون هیچگونه آسیب جسمی ناشی سیلاب متوجه مددجویان تحت حمایت نبوده و مقرر شد در روزهای بعد، تا فراهم آمدن شرایط مطلوب جوی، همه روزه تیم‌های تخصصی بهزیستی به بازدید منازل مسکونی جامعه هدف پرداخته تا در صورت نیاز، مایحتاج غذایی، پوشاک و لوازم گرمایشی را تأمین و در اختیار افراد نیازمند قرار دهند.

براساس اعلام سازمان بهزیستی جابجایی و انتقال فرزندان تحت سرپرستی در شهر گمیشان و انتقال مددجویان مقیم در کمپ ترک اعتیاد شهر آق قلا به مکان‌های امن در مرکز استان گلستان انجام شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c98adef5cd08_5c98adef5cd0e
5 فروردین 1398 - 15:12

متعاقب اعلام ستاد مدیریت بحران گلستان مبنی بر وقوع توفان همراه با بارندگی‌های شدید طغیان رودخانه‌ها در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷، اداره کل بهزیستی گلستان طی بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای اداره‌های بهزیستی، احتمال وقوع حوادث ناشی از سیلاب را به مدیران شهرستانی خود اعلام و تاکید کرده و تمام معاونین و رؤسای شهرستانها موظف شدند ضمن حضور در مراکز شبانه روزی تحت نظارت که متولی نگهداری از کودکان و نوجوانان، سالمندان و معلولین هستند، موارد مرتبط با ایمنی و اصول مراقبتی از گروههای هدف را به مسئولین مراکز یادآوری و مورد تاکید قرار دهند.

در همین راستا، پیش از تحویل سال نو، تمام مراکز شبانه روزی، اعم از مراکز نگهداری از فرزندان تحت سرپرستی. کمپ‌های ترک اعتیاد، مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین توسط مدیران این دستگاه بازدید و سپس در روزهای اول و دوم فروردین ماه. با توجه به وقوع سیلاب در شهرهای گنبد کاووس، آق قلا و گمیشان، مدیرکل و معاونت‌های تخصصی در کلیه مراکز شبانه روزی حاضر و به بررسی وضعیت مددجویان مقیم در این مراکز پرداخته که با توجه به اهمیت حفاظت از جان گروههای هدف، بلافاصله نسبت به جابجایی و انتقال فرزندان تحت سرپرستی در شهر گمیشان و انتقال مددجویان مقیم در کمپ ترک اعتیاد شهر آق قلا به مکان‌های امن در مرکز استان گلستان اقدام شد.

پس از انتقال مددجویان به مکان‌های امن، مواد غذایی مورد نیاز مددجویان توسط اداره کل بهزیستی گلستان تأمین و در اختیار مراکز قرار گرفت و در عصر روز دوم فروردین ماه، مدیر کل باتفاق معاونین به مراکز جدیدی که مددجویان به آنجا منتقل شده بودند حضور یافته و به دلجویی از ایشان پرداختند.

در ادامه ستاد مداخلات و حمایت‌های روانی.اجتماعی از آسیب دیدگان حوادث و بلایای طبیعی (محب) به ریاست مدیرکل بهزیستی گلستان و با حضور مدیران مراکز غیر دولتی، در شهر آق قلا تشکیل و نحوه اقدامات تخصصی در قبال جامعه هدف، تبیین و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در ادامه مدیرکل بهزیستی گلستان به اتفاق معاونین به بازدید میدانی از مناطق سیل زده شهرستان آق قلا و گمیشان پرداخته و به بررسی وضعیت مددجویان تحت حمایت در شهرهای یاد شده پرداختند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد محب، دو تیم تخصصی مداخلات و حمایتهای روانی اجتماعی در شهرهای آق قلا و گمیشان مستقر گردیدند.

همچنین دکتر غفاری مدیرکل بهزیستی گلستان در فرمانداری شهرستان آق قلا حضور یافته و طی جلسه‌ای با فرماندار و ریاست ستاد بحران شهرستان مذکور آمادگی بهزیستی گلستان را در حمایت و یاریگری به شهروندان اعلام و اولین محموله مواد غذایی از سوی بهزیستی به فرمانداری آق قلا جهت توزیع در میان سیل زدگان تحویل گردید.

در شهرهای مختلف استان، به ویژه شهرهای گنبد کاووس، آق قلا و گمیشان، مدیران و کارکنان مجتمع‌ها و انجمن‌های غیر دولتی در کنار کارکنان بهزیستی از واحدهای مسکونی مددجویان تحت حمایت بازدید بعمل آورده که یک بانوی سالمند گرفتار شده در سیلاب، از منزل مسکونی خود خارج و در مکان امن اسکان داده شد.

بر اساس بررسی‌های میدانی، خوشبختانه تا کنون هیچگونه آسیب جسمی ناشی سیلاب متوجه مددجویان تحت حمایت نبوده و مقرر شد در روزهای بعد، تا فراهم آمدن شرایط مطلوب جوی، همه روزه تیم‌های تخصصی بهزیستی به بازدید منازل مسکونی جامعه هدف پرداخته تا در صورت نیاز، مایحتاج غذایی، پوشاک و لوازم گرمایشی را تأمین و در اختیار افراد نیازمند قرار دهند.

منبع: مهر

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


10

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
ایران هیچوقت نگفت خرمشهر سقوط کرده/ عراقی‌ها تانک داشتند و ما نداشتیم
رئیس مجلس برای اقناع نمایندگان رابطانی دارد/ دنبال اصلاح‌طلب‌های ضعیف‌تر که برویم، مظلمه‌اش می‌ماند/ مجلس بعدی یکدست است و اصولگرا/ رابط مشخص رهبری برای ارتباط با سران قوا
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند