اختصاصی/ نیم نگاهی به بزرگترین اختلاس کشور؛

اختلاس پتروشیمی طی سالها انجام گرفته/ همه 6/5 میلیارد یورو، توسط متهمین اختلاس نشده است/ فساد ربطی به اعمال تحریم‌های خارجی ندارد


7 فروردین 1398 - 08:45
filemanager/6/siasi/ikhtilas
با رسانه‌ای شدن فساد مالی کشور در بخش پتروشیمی در اواخر سال 97 که در حال حاضر بزرگترین اختلاس کشور محسوب می‎شود، بار دیگر لزوم مبارزه با فسادهای کلان در مجامع عمومی و کارشناسی قوت گرفت.

محمد رضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبر فوری در مورد آخرین فساد مالی کشور در بخش پتروشیمی  که در حال حاضر بزرگترین اختلاس کشور محسوب می‎شود، گفت: نه تنها فساد اخیر در پتروشیمی بلکه سایر فسادها و اختلاسهای رخ داده در گذشته و همچنین فسادها و اختلاس هایی که هم اکنون در شُرف وقوع هستند، همه و همه به دلیل زیاده خواهی، باندبازی و نهایتا عدم اعتماد مقامات ، مدیران ارشد و جزء سازمانها و شرکتها به آیندۀ شغلی شان است.

باندبازی و عدم اعتماد آقایان به آیندۀ شغلی از دلایل همه اختلاس‌ها است

رییس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی ادامه داد:  متاسفانه در انتخاب مقامات ، مدیران ارشد و جزء کشور ،  شایسته سالاری لحاظ نمی شود و برخی مسوولین بطور رفاقتی، فامیلی و حتی  توصیه ای بدون در نظر گرفتن سطح سواد، تجربه و تخصص و تعهد انتخاب و به مشاغل و سمتهای بالا گمارده می‌شوند؛ از سوی دیگر جمعی از مسوولین، نیروهای خود را اتوبوسی همراه خود به محل تحت مدیریتشان می آورند و با رفتن آن مسوول ممکن است این افراد هم بیکار شوند از همین رو مدیران این چنینی، تضمین شغلی ندارند و دَم را غنیمت می دانند جیب خود را پُر می کنند و هر چه از جیب مردم برمیدارند و بیت المال را غارت می کنند، باز هم سیر نمی شوند تا اینکه روزی صدایش در می آید.

وی معتقد است : متأسفانه دزدی، فساد، اختلاس، رانت خواری و باندبازی در کشورمان نه تنها سیستماتیک و به یک اپیدمی مبدل شده بلکه در این مسیر بین برخی مسوولین یک مسابقه و رقابت هم به راه افتاده است و همه دنبال پیشی گرفتن از هم و اختلاس چ بیشتر هستند به همین خاطر و در کمال تأسف باید متذکر شوم که ابعاد این فسادها و دزدی ها روز به روز در کشورمان بیشتر خواهد شد.

سبزعلیپور خاطرنشان کرد: در این ارتباط تأکید می کنم که دزدی و فساد و اختلاس هیچ ربطی به ترامپ و اعمال تحریمهای خارجی ندارد چرا که اگر کسی دزد و خائن نباشد و مسئولی پاکدست باشد، مطمئن باشید که اگر تمام درب های خزانه بانکها و بانک مرکزی را باز و در اختیارش بگذارند، محال است که ریالی خیانت و کج دستی کند، اما اگر کسی دزد و ذاتش خراب باشد چنانچه درب تمام خرانه های بانکها را هم شش قفله کنند، قطعاً راهی را برای دزدی پیدا میکند!! پس تحریم و جنگ اقتصادی، ترامپ و اوضاع بحرانی اقتصاد در کشور بهانه است و دزدی و اختلاس و فساد مدیران هیچ ربطی به این شرایط و فاکتورها ندارد.

سایه روشن‌های فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

رییس مرکز تجارت جهانی کشور ادامه داد: پروندۀ فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ابعاد وسیع و سایه روشن های زیادی دارد و رسیدگی به این پرونده و بازگرداندن متهمه از خارج زمان طولانی را می طلبد، به همین خاطر با گذشت زمان خبرهای جدیدی را از این پرونده خواهیم شنید، اما تنها نکته ای را که باید متذکر شوم این است که کل مبلغ6/5  میلیارد یورو توسط متهمین اختلاس نشده و اصلاً اختلاس چنین مبلغ کلانی در کشور ساده و امکانپذیر نیست، ولیکن متهمین طی سالیان متمادی از فرصت و عدم نظارت مسوولین بالادستی (علی الخصوص سهامدار عمده و خصوصی شرکت) و همچنین خواب سنگین دستگاههای نظارتی و امنیتی سوء استفاده کرده و با این مبلغ به نفع خود کار کرده و از جابجایی، تفاوت نرخ ارز در داخل و تملک بلندمدت پول در حسابهای شخصی و بهره برداری از سود حاصله، ارقام کلانی را منتفع شده اند. 

وی توضیح داد: اگر کل مبلغ 6/5 میلیارد یورو را با نرخ 15 هزار و 500 تومان محاسبه کنیم حدوداً 100 هزار میلیارد تومان می شود و چنانچه متهمین پرونده پتروشیمی از قِبَل کار و سوء استفاده از این مبلغ، چیزی حدود 10 الی 20 درصد سود کرده باشند، مبلغی معادل 10 الی 20 هزار میلیارد تومان اختلاس و منتفع شده اند، البته این اعداد قطعی نیست و می تواند بیشتر یا کمتر باشد. 

سبزعلیپور در پایان خاطرنشان کرد: شایسته سالاری، رصد لحظه به لحظۀ دستگاههای نظارتی و امنیتی و همچنین رسیدگی دقیق و شدید قوه قضائیه به پروندۀ مفسدین و مختلسین علی الخصوص به پرونده فساد مسئولین آنهم بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه و وابستگی حزبی و جناحی متهمین موجب کاهش فساد و ظهور عدالت در جامعه و بازگشت اعتماد مردم به مسئولین و دولتمردان خواهد شد.

با رسانه‌ای شدن فساد مالی کشور در بخش پتروشیمی در اواخر سال 97 که در حال حاضر بزرگترین اختلاس کشور محسوب می‎شود، بار دیگر لزوم مبارزه با فسادهای کلان در مجامع عمومی و کارشناسی قوت گرفت.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/siasi/ikhtilas
7 فروردین 1398 - 08:45

محمد رضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبر فوری در مورد آخرین فساد مالی کشور در بخش پتروشیمی  که در حال حاضر بزرگترین اختلاس کشور محسوب می‎شود، گفت: نه تنها فساد اخیر در پتروشیمی بلکه سایر فسادها و اختلاسهای رخ داده در گذشته و همچنین فسادها و اختلاس هایی که هم اکنون در شُرف وقوع هستند، همه و همه به دلیل زیاده خواهی، باندبازی و نهایتا عدم اعتماد مقامات ، مدیران ارشد و جزء سازمانها و شرکتها به آیندۀ شغلی شان است.

باندبازی و عدم اعتماد آقایان به آیندۀ شغلی از دلایل همه اختلاس‌ها است

رییس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی ادامه داد:  متاسفانه در انتخاب مقامات ، مدیران ارشد و جزء کشور ،  شایسته سالاری لحاظ نمی شود و برخی مسوولین بطور رفاقتی، فامیلی و حتی  توصیه ای بدون در نظر گرفتن سطح سواد، تجربه و تخصص و تعهد انتخاب و به مشاغل و سمتهای بالا گمارده می‌شوند؛ از سوی دیگر جمعی از مسوولین، نیروهای خود را اتوبوسی همراه خود به محل تحت مدیریتشان می آورند و با رفتن آن مسوول ممکن است این افراد هم بیکار شوند از همین رو مدیران این چنینی، تضمین شغلی ندارند و دَم را غنیمت می دانند جیب خود را پُر می کنند و هر چه از جیب مردم برمیدارند و بیت المال را غارت می کنند، باز هم سیر نمی شوند تا اینکه روزی صدایش در می آید.

وی معتقد است : متأسفانه دزدی، فساد، اختلاس، رانت خواری و باندبازی در کشورمان نه تنها سیستماتیک و به یک اپیدمی مبدل شده بلکه در این مسیر بین برخی مسوولین یک مسابقه و رقابت هم به راه افتاده است و همه دنبال پیشی گرفتن از هم و اختلاس چ بیشتر هستند به همین خاطر و در کمال تأسف باید متذکر شوم که ابعاد این فسادها و دزدی ها روز به روز در کشورمان بیشتر خواهد شد.

سبزعلیپور خاطرنشان کرد: در این ارتباط تأکید می کنم که دزدی و فساد و اختلاس هیچ ربطی به ترامپ و اعمال تحریمهای خارجی ندارد چرا که اگر کسی دزد و خائن نباشد و مسئولی پاکدست باشد، مطمئن باشید که اگر تمام درب های خزانه بانکها و بانک مرکزی را باز و در اختیارش بگذارند، محال است که ریالی خیانت و کج دستی کند، اما اگر کسی دزد و ذاتش خراب باشد چنانچه درب تمام خرانه های بانکها را هم شش قفله کنند، قطعاً راهی را برای دزدی پیدا میکند!! پس تحریم و جنگ اقتصادی، ترامپ و اوضاع بحرانی اقتصاد در کشور بهانه است و دزدی و اختلاس و فساد مدیران هیچ ربطی به این شرایط و فاکتورها ندارد.

سایه روشن‌های فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی

رییس مرکز تجارت جهانی کشور ادامه داد: پروندۀ فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ابعاد وسیع و سایه روشن های زیادی دارد و رسیدگی به این پرونده و بازگرداندن متهمه از خارج زمان طولانی را می طلبد، به همین خاطر با گذشت زمان خبرهای جدیدی را از این پرونده خواهیم شنید، اما تنها نکته ای را که باید متذکر شوم این است که کل مبلغ6/5  میلیارد یورو توسط متهمین اختلاس نشده و اصلاً اختلاس چنین مبلغ کلانی در کشور ساده و امکانپذیر نیست، ولیکن متهمین طی سالیان متمادی از فرصت و عدم نظارت مسوولین بالادستی (علی الخصوص سهامدار عمده و خصوصی شرکت) و همچنین خواب سنگین دستگاههای نظارتی و امنیتی سوء استفاده کرده و با این مبلغ به نفع خود کار کرده و از جابجایی، تفاوت نرخ ارز در داخل و تملک بلندمدت پول در حسابهای شخصی و بهره برداری از سود حاصله، ارقام کلانی را منتفع شده اند. 

وی توضیح داد: اگر کل مبلغ 6/5 میلیارد یورو را با نرخ 15 هزار و 500 تومان محاسبه کنیم حدوداً 100 هزار میلیارد تومان می شود و چنانچه متهمین پرونده پتروشیمی از قِبَل کار و سوء استفاده از این مبلغ، چیزی حدود 10 الی 20 درصد سود کرده باشند، مبلغی معادل 10 الی 20 هزار میلیارد تومان اختلاس و منتفع شده اند، البته این اعداد قطعی نیست و می تواند بیشتر یا کمتر باشد. 

سبزعلیپور در پایان خاطرنشان کرد: شایسته سالاری، رصد لحظه به لحظۀ دستگاههای نظارتی و امنیتی و همچنین رسیدگی دقیق و شدید قوه قضائیه به پروندۀ مفسدین و مختلسین علی الخصوص به پرونده فساد مسئولین آنهم بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه و وابستگی حزبی و جناحی متهمین موجب کاهش فساد و ظهور عدالت در جامعه و بازگشت اعتماد مردم به مسئولین و دولتمردان خواهد شد.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


43

نظرات 7
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
حقیقت 0 0 پاسخ 1398/1/13 -14:37

به قران بهترین راه فقط اعدامه چطور طرف افتابه میدزده میره زندان ولی این دزدا حرمتشون اینقدر شکسته اشکارا دزدی میکنن مردم شهید نمیدند که یه عده دزد به ملت و ارمان نظام اسیب برسونن اگه چین اعدام رو واسه اختلاس اعمال نمیکرد الان منحل شده بود اگه واقعا درست کارید اختلاسگرو اعدام کنین اونوقت مملکت امام زمانی میشه و امریکا جرات سست کردن اراده ها رو علیه خودش پیدا نمی کنه

زهره 0 0 پاسخ 1398/1/13 -09:02

یعنی واقعا در ایران قحط رجال شده نه ما باید یک انقلاب اقتصادی وکودتای فرا جناحی بکنیم تا بتوانیم از این معضل نجات پیدا کنیم اگر یک قدرتی متشکل از امین ترین دلسوز ترین وباسوادترین افراد را جمع کنیم با ابزار قدرتی بالا که مانند جارو برقی عمل کند بدون اینکه خودشان هیچ حقو قی یا سمتی داشته باشند فقط حکم تشخیصی داشته باشند وقدرت اجرایی کشور از لوث وجود این دزدها پاک خواهد شد ولی کو کجا چ کسی چنین اجازه ای صادر می کند

داریوش اقبالی 0 0 پاسخ 1398/1/9 -04:06

ادم وقتی حرفهاش زیاد میشه منفجر نمیشه. لال میشه

شادمانی 2 0 پاسخ 1398/1/8 -12:34

خدا به شما خیر بدهد که لپ کلام را گفتید . باند بازی - فامیلی بازی - نیروهای خود را اتوبوسی همراه خود به محل تحت مدیریتشان دَم را غنیمت می دانند جیب خود را پُر می کنند و هر چه از جیب مردم برمیدارند و بیت المال را غارت می کنند، باز هم سیر نمی شوند ( علی الخصوص سهامداران عمده و خصوصی شرکت) با وجود این افراد ایران درست نخواهد شد مگر اینکه این آدمها همه ازبین بروند و آدمهای جدیدی بیایند. نه قانونی است و نه قانون گذار - قانونهایی هم که داشتیم همه را از روی نادانیشان ازبین بردند . ویران گردند. خدا لعنتشان کنند . مردم معمولی هم باید بشینند و اینها را نگاه کنند و سماق بمیکند. خدا نسلشان را ازروی زمین پاک کند . بنده خواهر شهید هستم . حیف از برادرم که برای چه آرمانهایی رفت جانش را داد . واین آقایان چه سوء استفاده هایی کردند و میکنند و خواهند کرد چون نادان هستند .

بینام 2 0 پاسخ 1398/1/8 -00:19

کدام برخورد کدام نظارت هی به مردم دروغ تحویل میدن کجاست برخورد شدید برای ی ادم معمولی اگه درصد بسیار ناچیزی دزدی کند حکم سنگین تر از مسولان دزد صادر می کنند کی حکم قاطعی داده شد وکی در انظار مردم اجرا گردید که عدالت مردم ببینند فقط شعار دروغ میگویند

علی 2 1 پاسخ 1398/1/8 -00:04

ما این همه شهید دادیم من ۲۸ ماه جلو عراق ایستادگی کردم که اسم دوزدی را بگذارند اختلاس ما از رهبر میخواهیم دست دوزدان را قطع کند تا ما هم در خدمت رهبرمان باشیم

رضا حسینی 4 2 پاسخ 1398/1/7 -10:53

هنوز اختلاس هایی بزرگتر در راهه.خدا عاقبت ما رو بخیر کنه کار نخواستیم میترسم از گشنگی بمیریم.با روحانی تا ۱۴۰۰ یعنی تا آخر دولت روحانی زنده میمونیم؟!!!

داود محمودی 1398/1/7 -13:56

فکر نمیکنم بتونیم زنده بمونیم مگر معجزه ای چیزی رخ بده?????

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟
احمدی نژاد: هیچ گاه راضی به زندانی شدن یک فرد به خاطر مسائل سیاسی نبودم / صداوسیما عملا تعطیل است / عده ای مانع از قدرتمند شدن مردم می شوند