ثبت ملی «استاد محمود فرشچیان» در یونسکو


27 اسفند 1397 - 15:55
5c8f8e2c3de07_2019-03-18_15-55
هنرهای نگارگری و مینیاتور از ثبت ملی "استاد محمود فرشچیان" به عنوان نخستین گنجینه ملی زنده مینیاتور در یونسکو خبر داد.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت از هنرهای نگارگری و مینیاتور است، از ثبت ملی "استاد محمود فرشچیان" به عنوان نخستین گنجینه ملی زنده مینیاتور در یونسکو خبر داد و افزود: پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده که اگر ثبت شود، ایران نقش مهمی را در آن ایفا خواهد کرد.

 

بهمن نامور مطلق در گفت‌وگو با ایسنا درباره این موضوع توضیح داد: به عنوان میراث ناملموس، فعالیت‌ها و آثار را در یونسکو ثبت می‌کنیم که در درجه اول ملی و بعد بین‌المللی است. وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های ثبت به هنرها و مهارت‌های هنری برمی‌گردد، گفت: "نگارگری" و "مینیاتور" نیز از هنرهای ارزشمند منطقه ما به شمار می‌آیند. در چند ماه گذشته متوجه شدیم ترکیه به اتفاق سه کشور دیگر، پرونده‌ای را برای ثبت بین‌المللی مینیاتور در یونسکو آماده کرده‌اند.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان ادامه داد: اگر این اتفاق می‌افتاد، کشور ترکیه به عنوان داعیه‌دار مینیاتور در خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای مرکزی و هند شناخته می‌شد. نامور مطلق با بیان اینکه خوشبختانه دوستان ما در میراث فرهنگی با جدیت نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند، گفت: یک پرونده برای ثبت ملی مینیاتور در یونسکو و پرونده دیگری هم برای ثبت بین‌المللی آن از سوی میراث فرهنگی آماده شد.

وی درباره پرونده ملی مینیاتور تشریح کرد: در پرونده ملی باید نشان داده می‌شد که مینیاتور در ایران فعال است، به عنوان یکی از هنرهای مهم و اصلی در ایران تدریس می‌شود و با توجه به پرورش شاگردان در این عرصه، در آینده نیز فعال خواهد بود.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در عرصه مینیاتور کشورمان یک سرمایه نمادین داریم که آن استاد محمود فرشچیان است؛ ایشان مهم‌ترین سرمایه نمادین معاصر و همچنین مهم‌ترین سرمایه مینیاتور جهان معاصر محسوب می‌شوند.

نامور مطلق افزود: با همکاری دانشگاه استاد فرشچیان، کمیسیون ملی یونسکو و میراث فرهنگی تصمیم گرفته شد استاد فرشچیان به عنوان نخستین گنجینه زنده مینیاتور، در یونسکو به ثبت ملی برسد. این مهم با توافق همه دست‌اندکاران انجام شد و ۵ استاد مطرح این عرصه یعنی استاد آقامیری، مهرگان، پاکستانی، زرگری و خانم افشان‌پور هم به عنوان ادامه‌دهندگان راه ایشان ثبت شدند. بدین ترتیب پرونده خوبی در سطح ملی ثبت شد و با کمک همین نهادها، پرونده‌ای هم آماده شد که در سطح جهانی ارائه شود.

وی با اشاره به آماده شدن گواهی در این رابطه از سوی دانشگاه استاد فرشچیان و ۵ استاد نامبرده، توضیح داد: پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده که اگر ثبت شود، ایران نقش مهمی را در آن ایفا خواهد کرد. اگر تلاش‌های اخیر صورت نمی‌گرفت، مینیاتور بدون حضور ایران ثبت جهانی می‌شد؛ در حالی که کانون مینیاتور در فرهنگ ایرانی است.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان با بیان اینکه در صورت ثبت نشدن نام ایران در عرصه مینیاتور، مکاتب تبریز، اصفهان، قزوین، شیراز و مشهد نادیده گرفته می‌شد، تأکید کرد: فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت، حفاظت و تکثیر هنرهای نگارگری و مینیاتور است، چرا که این موارد با زندگی روزمره ما از جمله تزئینات شهری، وسایل روزمره، معماری و… گره خورده و همچنین فرآیند آموزش آن‌ها به شکل گسترده وجود دارد.

هنرهای نگارگری و مینیاتور از ثبت ملی "استاد محمود فرشچیان" به عنوان نخستین گنجینه ملی زنده مینیاتور در یونسکو خبر داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c8f8e2c3de07_2019-03-18_15-55
27 اسفند 1397 - 15:55

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان با اشاره به اینکه فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت از هنرهای نگارگری و مینیاتور است، از ثبت ملی "استاد محمود فرشچیان" به عنوان نخستین گنجینه ملی زنده مینیاتور در یونسکو خبر داد و افزود: پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده که اگر ثبت شود، ایران نقش مهمی را در آن ایفا خواهد کرد.

 

بهمن نامور مطلق در گفت‌وگو با ایسنا درباره این موضوع توضیح داد: به عنوان میراث ناملموس، فعالیت‌ها و آثار را در یونسکو ثبت می‌کنیم که در درجه اول ملی و بعد بین‌المللی است. وی با اشاره به اینکه یکی از حوزه‌های ثبت به هنرها و مهارت‌های هنری برمی‌گردد، گفت: "نگارگری" و "مینیاتور" نیز از هنرهای ارزشمند منطقه ما به شمار می‌آیند. در چند ماه گذشته متوجه شدیم ترکیه به اتفاق سه کشور دیگر، پرونده‌ای را برای ثبت بین‌المللی مینیاتور در یونسکو آماده کرده‌اند.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان ادامه داد: اگر این اتفاق می‌افتاد، کشور ترکیه به عنوان داعیه‌دار مینیاتور در خاورمیانه و حتی کشورهای آسیای مرکزی و هند شناخته می‌شد. نامور مطلق با بیان اینکه خوشبختانه دوستان ما در میراث فرهنگی با جدیت نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند، گفت: یک پرونده برای ثبت ملی مینیاتور در یونسکو و پرونده دیگری هم برای ثبت بین‌المللی آن از سوی میراث فرهنگی آماده شد.

وی درباره پرونده ملی مینیاتور تشریح کرد: در پرونده ملی باید نشان داده می‌شد که مینیاتور در ایران فعال است، به عنوان یکی از هنرهای مهم و اصلی در ایران تدریس می‌شود و با توجه به پرورش شاگردان در این عرصه، در آینده نیز فعال خواهد بود.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در عرصه مینیاتور کشورمان یک سرمایه نمادین داریم که آن استاد محمود فرشچیان است؛ ایشان مهم‌ترین سرمایه نمادین معاصر و همچنین مهم‌ترین سرمایه مینیاتور جهان معاصر محسوب می‌شوند.

نامور مطلق افزود: با همکاری دانشگاه استاد فرشچیان، کمیسیون ملی یونسکو و میراث فرهنگی تصمیم گرفته شد استاد فرشچیان به عنوان نخستین گنجینه زنده مینیاتور، در یونسکو به ثبت ملی برسد. این مهم با توافق همه دست‌اندکاران انجام شد و ۵ استاد مطرح این عرصه یعنی استاد آقامیری، مهرگان، پاکستانی، زرگری و خانم افشان‌پور هم به عنوان ادامه‌دهندگان راه ایشان ثبت شدند. بدین ترتیب پرونده خوبی در سطح ملی ثبت شد و با کمک همین نهادها، پرونده‌ای هم آماده شد که در سطح جهانی ارائه شود.

وی با اشاره به آماده شدن گواهی در این رابطه از سوی دانشگاه استاد فرشچیان و ۵ استاد نامبرده، توضیح داد: پرونده قابل توجهی برای جهانی شدن مینیاتور و ثبت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان تهیه شده که اگر ثبت شود، ایران نقش مهمی را در آن ایفا خواهد کرد. اگر تلاش‌های اخیر صورت نمی‌گرفت، مینیاتور بدون حضور ایران ثبت جهانی می‌شد؛ در حالی که کانون مینیاتور در فرهنگ ایرانی است.

سرپرست دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان با بیان اینکه در صورت ثبت نشدن نام ایران در عرصه مینیاتور، مکاتب تبریز، اصفهان، قزوین، شیراز و مشهد نادیده گرفته می‌شد، تأکید کرد: فرهنگ ایرانی بهترین فرهنگ برای صیانت، حفاظت و تکثیر هنرهای نگارگری و مینیاتور است، چرا که این موارد با زندگی روزمره ما از جمله تزئینات شهری، وسایل روزمره، معماری و… گره خورده و همچنین فرآیند آموزش آن‌ها به شکل گسترده وجود دارد.

منبع: برترینها

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


1980

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟