واکنش امام علی(ع) نسبت به اختلاس و فساد اقتصادی حکام اسلامی چه بود؟

وقتی امیرالمومنین(ع) یکی از بهترین یارانش را به خاطر اختلاس عزل کرد


29 اسفند 1397 - 09:56
filemanager/6/-OUU
یکی از نامه‌های امام علی(ع) به منذر بن جارود(والی ولایت اصطخر) به خوبی روحیه امیرالمومنین را در مقابل مدیران و والیان نشان می‎دهد.

به گزارش خبر فوری، با فرارسیدن تولد حضرت امیر المومنین، علی(ع) بسیاری از جهات مختلف به وجوه شخصیتی این حضرت پرداختند.  اما نباید فراموش کرد که با افزایش اختلاسها و فسادهای اقتصادی در کشور شاید یکی از مهم‌ترین وجوه شخصیتی و سیاسی ایشان مقابله با مدیران و والیان مفسد یا خطاکار بوده است.

یکی از نامه‌های ایشان به منذر بن جارود(والی ولایت اصطخر) به خوبی روحیه علی(ع) را در مقابل مدیران و والیان نشان می‎دهد. منذر بن جارود در‌ زمان امام علی (علیه‌السّلام) از سپاهیان ایشان بود و در‌ جنگ‌های جمل و صفین در‌ رکاب ایشان جنگید. منذر از جمله بهترین و باتقواترین یاران امام علی(ع) بوده است. یک حکایت در مورد او به خوبی نحوه برخورد علی(ع) با فساد اقتصادی را نشان می‌دهد.

منذر بن جارود؛ و دفاع از امام علی(ع)

زمانی که در جریان آمادگی سپاهیان علی(ع) برای عزیمت به جنگ صفین گروهی از یاران معاویه به اعتراض نسبت به عملکرد و سیاست‌های او پرداختند. لشکریان امام علی (علیه‌السّلام) این خبر را شنیدند و برای اعلام وفاداری خود نسبت به امام منذر بن جارود به نمایندگی ایشان برخاست و گفت: "یا علی! معاذ الله که ما با تو از آن نوع سخن گوییم که لشکر معاویه با معاویه سخن می‌گویند. اگر ما بر تو سخنی بگوییم از آن روی است که خدای تعالی تو را به ما و اهل سلام ارزانی دارد و بر کرامت و مسرت و حشمت و دولت تو بیفزاید. هرچه تو فرمایی صلاح و سعادت ما به آن مقرون باشد."

منذر سپس خطبه خود را چنین ادامه داد: " اگر جماعتی را به جنگ معاویه مقدم گردانی و اگر طایفه‌ای را باز پس داری تقدیم و تاخیر از جانب تو امری است که گردن نهادن بر آن بر ما واجب است. تو ما را به منزله پدری مشفقی و ما تو را به مانند فرزندان مطیع. خداوند روزی را نیاورد که ما شاهد ناراحتی و رنج تو باشیم. خداوند زندگی حسن و حسین را طولانی کند. تا جان داریم خدمت شما را کمر بندیم و اطاعت و فرمانبرداری شما را واجب دانیم. جمله لشکریان کلمات منذر را تحسین کردند و او را ثنا گفتند. "

منذر بن جارود همچنین یکی از مدبر ترین و باهوش ترین یاران امیرالمومنین بود و علی(ع) در بسیاری از تاکتیکها و استراتژیهای جنگی از او مشاوره می‌گرفت.

هنگامی‌ که علی (ع) پیرامون جنگ صفین به مشورت با یارانش می‌پرداخت از قول ابن جارود نقل شده است که گفت: "یا امیرالمومنین! شام سر فرود نخواهد آورد، مگر به از بین رفتن عراق و عراق نیز جز به نابودی شام خشنود نمی‌شود. به نظر من اگر با آنان سخن بگوییم شاید بر بینش ایشان افزوده گردد، در‌ غیر این صورت دو کار در‌ پیش خواهیم داشت، یا بار دیگر با آنان خواهیم جنگید و حد را بر ایشان جاری خواهیم کرد و یا این‌که آنان را هم‌چون سگان شکاری فراری خواهیم داد."

وقتی امام(ع) یکی از بهترین یارانش را به سبب فساد عزل کرد

پس از جنگ صفین امام علی (ع) منذر بن جارود را والی اصطخر فارس قرار داد. پس از مدتی به امام خبر رسید که منذر در‌ پی خوشگذرانی است و به امور مردم اهتمام ندارد و اموال بیت المال را برای خود برداشته است.

 امام با دریافت این خبر ‌نامه‌ای توبیخ آمیز برای منذر که یکی از بهترین و باوفاترین یارانش بود، نوشت و بدون مسامحه او را از ولایت اصطخر عزل کرد. امام(ع) در این نامه نوشت: "همانا شایستگی پدرت مرا به تو مغرور ساخت، پس ناگاه تو را یافتم که از پیروی هوای خود نمی‌گذری، این هوسرانی مقام تو را پست می‌کند. به من خبر رسیده است که تو بسیار می‌شود که کار خود را رها می‌کنی و در‌ پی شکار و سگ بازی به هوسرانی بیرون می‌روی و سوگند می‌خورم که اگر درست باشد تو را بر کارت کیفر دهم، پس هر گاه به نامه‌ام نگریستی نزد من آی، والسلام. "

احمد بن اسحاق یعقوبی(مورخ بزرگ جهان اسلام) در کتابش نقل می‌کند که امام(ع) پس از این ماجرا ابن جارود را عزل کرد و سی هزار درهم غرامت از او گرفت.

اما چرا ابن جارو عزل شد؟ مورخان معتقدند که  سبب عزل ابن جارود این بود که وی چهل هزار درهم از اموال بیت‌المال را( در زمان زعامت اصطخر) برداشته بود و این قضیه موجب شد که امام (ع) او را عزل و سپس حبس نماید.

عمل ابن جارود به درستی مصداق اختلاس بوده است. امام علی (ع) با اینکه در آن زمان در شرایط بسیار سختی قرار داشت  و در حالی که با سپاهیان شامی معاویه می‌جنگید و بسیاری از یارانش هم به جبهه‌ی مخالف یعنی معاویه (که با پول فراوان و تساهل آنها را می‌پذیرفت) می‌پیوستند، باز با موضوع اختلاس و دستکاری در بیت المال آسان با مصلحت برخورد نکرد و فی الفور دستور عزل یکی از بهترین یارانش را صادر کرد.

اکنون نظر شما چیست؟ آیا روش امروز ما شباهتی به عملکرد مولایمان علی(ع) دارد؟ بسیاری معتقدند شرایط امروز با شرایط زمان امیرالمومنین متفاوت است و اکنون دیگر نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد. آیا شما موافق این استدلال هستید؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

یکی از نامه‌های امام علی(ع) به منذر بن جارود(والی ولایت اصطخر) به خوبی روحیه امیرالمومنین را در مقابل مدیران و والیان نشان می‎دهد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/-OUU
29 اسفند 1397 - 09:56

به گزارش خبر فوری، با فرارسیدن تولد حضرت امیر المومنین، علی(ع) بسیاری از جهات مختلف به وجوه شخصیتی این حضرت پرداختند.  اما نباید فراموش کرد که با افزایش اختلاسها و فسادهای اقتصادی در کشور شاید یکی از مهم‌ترین وجوه شخصیتی و سیاسی ایشان مقابله با مدیران و والیان مفسد یا خطاکار بوده است.

یکی از نامه‌های ایشان به منذر بن جارود(والی ولایت اصطخر) به خوبی روحیه علی(ع) را در مقابل مدیران و والیان نشان می‎دهد. منذر بن جارود در‌ زمان امام علی (علیه‌السّلام) از سپاهیان ایشان بود و در‌ جنگ‌های جمل و صفین در‌ رکاب ایشان جنگید. منذر از جمله بهترین و باتقواترین یاران امام علی(ع) بوده است. یک حکایت در مورد او به خوبی نحوه برخورد علی(ع) با فساد اقتصادی را نشان می‌دهد.

منذر بن جارود؛ و دفاع از امام علی(ع)

زمانی که در جریان آمادگی سپاهیان علی(ع) برای عزیمت به جنگ صفین گروهی از یاران معاویه به اعتراض نسبت به عملکرد و سیاست‌های او پرداختند. لشکریان امام علی (علیه‌السّلام) این خبر را شنیدند و برای اعلام وفاداری خود نسبت به امام منذر بن جارود به نمایندگی ایشان برخاست و گفت: "یا علی! معاذ الله که ما با تو از آن نوع سخن گوییم که لشکر معاویه با معاویه سخن می‌گویند. اگر ما بر تو سخنی بگوییم از آن روی است که خدای تعالی تو را به ما و اهل سلام ارزانی دارد و بر کرامت و مسرت و حشمت و دولت تو بیفزاید. هرچه تو فرمایی صلاح و سعادت ما به آن مقرون باشد."

منذر سپس خطبه خود را چنین ادامه داد: " اگر جماعتی را به جنگ معاویه مقدم گردانی و اگر طایفه‌ای را باز پس داری تقدیم و تاخیر از جانب تو امری است که گردن نهادن بر آن بر ما واجب است. تو ما را به منزله پدری مشفقی و ما تو را به مانند فرزندان مطیع. خداوند روزی را نیاورد که ما شاهد ناراحتی و رنج تو باشیم. خداوند زندگی حسن و حسین را طولانی کند. تا جان داریم خدمت شما را کمر بندیم و اطاعت و فرمانبرداری شما را واجب دانیم. جمله لشکریان کلمات منذر را تحسین کردند و او را ثنا گفتند. "

منذر بن جارود همچنین یکی از مدبر ترین و باهوش ترین یاران امیرالمومنین بود و علی(ع) در بسیاری از تاکتیکها و استراتژیهای جنگی از او مشاوره می‌گرفت.

هنگامی‌ که علی (ع) پیرامون جنگ صفین به مشورت با یارانش می‌پرداخت از قول ابن جارود نقل شده است که گفت: "یا امیرالمومنین! شام سر فرود نخواهد آورد، مگر به از بین رفتن عراق و عراق نیز جز به نابودی شام خشنود نمی‌شود. به نظر من اگر با آنان سخن بگوییم شاید بر بینش ایشان افزوده گردد، در‌ غیر این صورت دو کار در‌ پیش خواهیم داشت، یا بار دیگر با آنان خواهیم جنگید و حد را بر ایشان جاری خواهیم کرد و یا این‌که آنان را هم‌چون سگان شکاری فراری خواهیم داد."

وقتی امام(ع) یکی از بهترین یارانش را به سبب فساد عزل کرد

پس از جنگ صفین امام علی (ع) منذر بن جارود را والی اصطخر فارس قرار داد. پس از مدتی به امام خبر رسید که منذر در‌ پی خوشگذرانی است و به امور مردم اهتمام ندارد و اموال بیت المال را برای خود برداشته است.

 امام با دریافت این خبر ‌نامه‌ای توبیخ آمیز برای منذر که یکی از بهترین و باوفاترین یارانش بود، نوشت و بدون مسامحه او را از ولایت اصطخر عزل کرد. امام(ع) در این نامه نوشت: "همانا شایستگی پدرت مرا به تو مغرور ساخت، پس ناگاه تو را یافتم که از پیروی هوای خود نمی‌گذری، این هوسرانی مقام تو را پست می‌کند. به من خبر رسیده است که تو بسیار می‌شود که کار خود را رها می‌کنی و در‌ پی شکار و سگ بازی به هوسرانی بیرون می‌روی و سوگند می‌خورم که اگر درست باشد تو را بر کارت کیفر دهم، پس هر گاه به نامه‌ام نگریستی نزد من آی، والسلام. "

احمد بن اسحاق یعقوبی(مورخ بزرگ جهان اسلام) در کتابش نقل می‌کند که امام(ع) پس از این ماجرا ابن جارود را عزل کرد و سی هزار درهم غرامت از او گرفت.

اما چرا ابن جارو عزل شد؟ مورخان معتقدند که  سبب عزل ابن جارود این بود که وی چهل هزار درهم از اموال بیت‌المال را( در زمان زعامت اصطخر) برداشته بود و این قضیه موجب شد که امام (ع) او را عزل و سپس حبس نماید.

عمل ابن جارود به درستی مصداق اختلاس بوده است. امام علی (ع) با اینکه در آن زمان در شرایط بسیار سختی قرار داشت  و در حالی که با سپاهیان شامی معاویه می‌جنگید و بسیاری از یارانش هم به جبهه‌ی مخالف یعنی معاویه (که با پول فراوان و تساهل آنها را می‌پذیرفت) می‌پیوستند، باز با موضوع اختلاس و دستکاری در بیت المال آسان با مصلحت برخورد نکرد و فی الفور دستور عزل یکی از بهترین یارانش را صادر کرد.

اکنون نظر شما چیست؟ آیا روش امروز ما شباهتی به عملکرد مولایمان علی(ع) دارد؟ بسیاری معتقدند شرایط امروز با شرایط زمان امیرالمومنین متفاوت است و اکنون دیگر نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد. آیا شما موافق این استدلال هستید؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


38

نظرات 16
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
نگین 1 0 پاسخ 1398/1/2 -13:40

در عصر حاضر باید با توسل به قانون که با خرد جمعی نگاشته شده و قدرت اجرایی داشته باشد به اجرا در بیاید تمام بد بختی سر این است که 1400سال چی بوده و چی شده و دخل و تصرف در ان زیاد است الگو قرار بدهیم فکرها را قبض نگه داشته اند و از همین در این همه به اجتماع اسیب زدند و می زنند

مرسل 1 0 پاسخ 1398/1/1 -01:38

باسلام. زمان امام علی خودحضرت حاکم بودوعدل رابه خوبی اجرامیکرد. امامتاسفانه الان خوددزدان واختلاسگران حاکمن وبه خوبی وراحتی اختلاس میکنن جالبش اینجاس که تصویرشون روهم شترنجی نشون میدن که یوقت کسی نشناستشون.اسمشون روهم تودوکلمه میگن.ب.ر

احد رحیمی 0 0 پاسخ 1397/12/29 -21:00

سلام فرق بدون تعارف بگوییم آنقدر در مورد علائم ظهور تحقیقات کرده ام که به عمق بعضی از کلمات هم‌پی بردم فرق سید خراسانی با یمانی در همین موضوع است که سید یمانی از خراسانی پیشی میگیرد از روایات بر میاید که سید خراسانی نسبت به حکومتی ها آسان میگیرد ولی سید یمانی نسبت به حکومتی ها کسانی که در دستگاه دولت هستند سخت میگیرد و بر مردم عادی آسان وبه همین دلایل به حکومت صاحب الزمان شباهت دارد به نظر حقیر اصلا دولت و مجلس ودیگر قوا به جز رهبری رفتارشان شبیه شیعه نیست ما فقط اسم شیعه را یدک میکشیم

توحید مسیب زاده لاهرودی 0 0 پاسخ 1397/12/29 -19:42

سلام اگر نظام کنونی ما واقعا اسلامی است باید ازسیاست حکومت اسلامی پیروی کرده ودست اختلاس گران را از بیت المال کوتاه کنیم وسلام

محمد 0 0 پاسخ 1397/12/29 -19:38

مولا علی (ع)....

محمد داودآبادی 0 0 پاسخ 1397/12/29 -17:06

سلام و خداقوت ما هرکجا به توصیه های و رفتار عملی علی علیه السلام که حکومت کرده و اولاد طاهرینش که صلوات خدا بر آنها باد عمل نکرده یا کوتاه آمده و یا برعکس عمل شده همین بلاهها رو گرفتار شدیم دیگر اینکه این جسارتهای امروزی نتیجه مماشاتهای دیروز است و یا متول کردن رسیدگیهاست پس این انسان حریص و این انسان مزدور و این انسان جاسوس خوفرخته به بیگانه و ای انسان تسلیم خواسته حیوانی زیاده خواه را بجز گور ،، نظارت صحیح و بهنگام و برخورد عادلانه و بموقع و برخوردبدون بدور از تبعیض و برابر برای همه اتفاقا برخورد با صاحبمنصبان و تصمیم گیران و رفع تبعیض در ارایه خدمات به آحاد جامعه و و پاللیش و نظارت بسیار سخت با سازمانهای نظارتی حسابرسی و ذیحسابها و بانکها و کارشناسان رسمی و دفاتر اسناد و قضات و دوایر اداری مربوط به اینها اگر اینها درست شود بیشتر مشگل حلشده

ارشیا 0 0 پاسخ 1397/12/29 -15:11

کاملا موافقم که در مورد مسئولینی که اختلاس میکنند یا حتی اهتمام به امور ملت ندارند با شدت بسیار باید برخورد کرد

ایمان غلامی 0 0 پاسخ 1397/12/29 -14:41

با سلام.همانگونه که خداوند در آخرت برابر مسولیت شخص با آن برخورد میکند امروزه باید همینجور بود.مگر اینکه با فاسدین همدست باشیم

محمدرضا بابایی 2 1 پاسخ 1397/12/29 -14:27

همانطور که می گوییم آمریکا شیطان ودشمن است،اختلاس گر وبرهم زننده اقتصاداز آمریکا وایادیش ۱۰۰برابر وبلکه بیشتردشمن مردم وکشور هستند،پس عالیترین مقامات کشوربدون هیچ مسامحه حتی اگرفرزند وبرادرشان ویادوستانشان باشد بایدبرخوردکنند چون تافساد ازیکطرف وچشم پوشی ازطرف دیگر باشدمملکت درست نخواهد شد.....

ز . طلا 3 0 پاسخ 1397/12/29 -14:16

مسئولین ما هم تا مطمئن نشن اختلاس گر به کانادا نرسیده همه جوره پنهان کاری میکن ن تا اون شخص توی کانادا جا گیر بشه بعد میگن طرف برد و خورد آخه همیشه یک طرف اختلاس گر توی خود کشوره اگر حمایت نمی شد نمی تونست دزدی کنه .بقول خاوری میگفت اصل کاری تو ی ایرانه. ریشه دزدی ها همین جا ست .اگر سرویس دهی نباشه سرویس گیرنده کاری نمیتونه بکنه .ریشه تمام این اختلاس ها در میان خود مسئولین رده بالا است

ناصر 0 0 پاسخ 1397/12/29 -13:37

کسی که باعث زیان درامور باشد شرایط وغیرشرایط نداردچون اوهم باایجادتظادها درصف دشمن قراردارد.باید هرچه سریع ترریشه کن شود

سید سجاد کیمیاگر 2 1 پاسخ 1397/12/29 -12:55

با سلام و تشکر از روایت بجایتان ما باید در تمام دوران به این بزرگواران اقتدا کنیم و اکنون هم دقیقا مصداق همان دوران است و توجیه و اغماض قابل قبول نیست و خیانت به ملت و نظام و اسلام است

حسن 2 0 پاسخ 1397/12/29 -12:44

يكي از مشكلات امروز ما مصلحت انديشي ، ازدواج هاي وابستگان و فرزندان مسئولين با هم مي باشد كه عامل موثري در مبارزه با فساد هاي دولتي مي باشد

سعید باقری 2 0 پاسخ 1397/12/29 -12:31

با سلام اگر از لحظه اولین اختلاس بدرستی برخورد می‌شد هر روز شاهد رکورد زدن در اختلاس نبودیم این مسامحه کاری وسهل انگاری باعث شده که وضعیت فعلی ما چنین باشد

حمیدرضا 2 1 پاسخ 1397/12/29 -12:30

سلام خدا بر اهل بیت معلومه که کار درست حضرت علی و اهل بیت انجام میدادند اگه برخورد ها مثل ایشون بود الان شاهد این وضعیت در جامعه نبودیم که هر روز خبر یک اختلاس به گوش میرسه کلا تمام مسئولین ما بود و نبودشون فرق خاصی نمیکنه لااقل ی نفر باشه که اختلاس نکنه همین کافیه

کامران سهرابی 2 1 پاسخ 1397/12/29 -12:18

به نام خداوندی که عادل و قاهر روش و سیره مولایمان حضرت علی علیه السلام روش و درس و عبرتی است برای تمامی ادوار و نه یک دوره خاصی. و اگر افراد و جوامعی بخواهند فساد و اختلاس و احتکار و .... را ریشه کن کنند و به اجتماعشان عزت دهند باید همان کنند که مولایمان علی (ع) کرد و هیچ راهی و راهکاری جز این نیست. والسلام

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟