«آسمان» در صدر ایرلاین‌های پُرتأخیر/کاهش ۱۵.۴ درصدی تعداد پروازها


12 اسفند 1397 - 12:48
5c7b9bce8da94_2019-03-03_12-48
تازه‌ترین گزارش عملکرد پروازی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی آسمان در دو ماه آذر و دی امسال بیشترین تأخیر در پروازهای داخلی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بیشترین میزان تأخیر پروازهای آذر ماه امسال به هواپیمایی آتا تعلق داشت که ۶۴ درصد پروازهای این شرکت با تأخیر انجام شد. آتا ایر از ۳۷۷ سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز معادل ۶۴ درصد را با تأخیر و ۱۳۵ پرواز معادل ۳۶ درصد را به موقع به پایان رساند.

شرکت هواپیمایی تابان نیز در آذر ماه امسال با ۶۱ درصد تأخیر در پروازهای خود رتبه دوم را کسب کرد و این شرکت از مجموع ۱۰۷ پرواز انجام شده در آخرین ماه پاییز ۶۵ پرواز معادل ۶۱ درصد را با تأخیر و تنها ۴۲ پرواز معادل ۳۹ درصد را به موقع به اتمام رسانده است.

سومین شرکت دارای بیشترین تأخیرهای پروازی در آذر ماه سپهران بود که از مجموع ۱۲۳ پرواز انجام شده در این ماه تنها ۵۶ پرواز معادل ۴۶ درصد را در زمان مقرر و ۶۷ پرواز معادل ۵۴ درصد را با تأخیر انجام داد.

کمترین میزان تاخیرهای پروازی در آذر ماه به هواپیمایی پویا اختصاص داشت که از مجموع ۴۵ پرواز انجام شده از سوی این شرکت تنها ۵ پرواز معادل ۱۱ درصد با تأخیر بود و ۴۰ سورتی پرواز معادل ۸۹ درصد به موقع انجام شده است.

ساها و معراج دیگر شرکت‌های هواپیمایی بودند که با داشتن به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد کل پروازهای خود به صورت تاخیردار در رتبه‌های دوم و سوم بهترین شرکت‌های هواپیمایی از لحاظ انجام به موقع پروازها قرار می‌گیرند.

شرکت‌های هواپیمایی دارای بیشترین تأخیر نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در آذر ماه امسال همچنان به شرکت آسمان تعلق می‌گیرد که ۱۸ درصد کل پروازهای تاخیردار را به خود اختصاص داده است آتا نیز با کسب ۱۴ درصد و ایران ایر ۱۳ درصد پروازهای تاخیردار داخلی در این ماه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در دی ماه امسال با اعلام گزارشی در این زمینه، شرکت هواپیمایی تابان را با داشتن ۵۷ درصد تأخیر در پروازهای این شرکت به عنوان بیشترین شرکت دارای تأخیر پروازی معرفی کرده است.

این شرکت از مجموع ۲۰۸ سورتی پرواز در دی ماه ۱۱۹ پرواز معادل ۵۷ درصد را با تأخیر و ۸۹ پرواز معادل ۴۳ درصد را به موقع انجام داده است.

سپهران نیز به همراه تابان که توانسته ۵۷ درصد پروازهای خود را به صورت تاخیردار انجام دهد در صدر شرکت‌های دارای بیشترین تاخیران پروازی قرار گرفته است. با این تفاوت که سپهران تنها ۱۱۱ سورتی پرواز در اولین ماه زمستان انجام داد که ۶۳ پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخیر و ۴۸ پرواز معادل ۴۳ درصد به موقع بوده است.

کمترین میزان تأخیرهای پروازی دی ماه به شرکت هواپیمایی پویا با انجام ۱۵ درصد و ساها با ۱۷ د رصد و معراج با ۲۰ درصد با تأخیر پروازی بوده است.

همچنین هواپیمایی آسمان مانند ماه‌های گذشته با کسب ۱۶ درصد کل پروازهای تاخیردار در دی ماه در مقام نخست شرکت‌های هواپیمایی دارای تأخیرهای پروازی نسبت به همه پروازهای انجام شده در این ماه ایستاد و ایران ایر با ۱۵ درصد و ماهان با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ایستادند.

کاهش پروازها در نیمه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

در آذرماه امسال مجموعاً ۴ هزار و ۸۹۰ سورتی پرواز انجام شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (آذر ماه ۹۶) که ۵ هزار و ۲۴۰ سورتی پرواز داخلی به ثبت رسید، ۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در دی ماه نیز در مجموع ۵ هزار و ۱۶۵ سورتی پرواز داخلی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه ۹۶) که ۶ هزار و ۱۱۰ پرواز به ثبت رسیده، کاهش ۱۵.۴ درصدی داشته است.

تازه‌ترین گزارش عملکرد پروازی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی آسمان در دو ماه آذر و دی امسال بیشترین تأخیر در پروازهای داخلی را به خود اختصاص داده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c7b9bce8da94_2019-03-03_12-48
12 اسفند 1397 - 12:48

بر اساس این گزارش بیشترین میزان تأخیر پروازهای آذر ماه امسال به هواپیمایی آتا تعلق داشت که ۶۴ درصد پروازهای این شرکت با تأخیر انجام شد. آتا ایر از ۳۷۷ سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز معادل ۶۴ درصد را با تأخیر و ۱۳۵ پرواز معادل ۳۶ درصد را به موقع به پایان رساند.

شرکت هواپیمایی تابان نیز در آذر ماه امسال با ۶۱ درصد تأخیر در پروازهای خود رتبه دوم را کسب کرد و این شرکت از مجموع ۱۰۷ پرواز انجام شده در آخرین ماه پاییز ۶۵ پرواز معادل ۶۱ درصد را با تأخیر و تنها ۴۲ پرواز معادل ۳۹ درصد را به موقع به اتمام رسانده است.

سومین شرکت دارای بیشترین تأخیرهای پروازی در آذر ماه سپهران بود که از مجموع ۱۲۳ پرواز انجام شده در این ماه تنها ۵۶ پرواز معادل ۴۶ درصد را در زمان مقرر و ۶۷ پرواز معادل ۵۴ درصد را با تأخیر انجام داد.

کمترین میزان تاخیرهای پروازی در آذر ماه به هواپیمایی پویا اختصاص داشت که از مجموع ۴۵ پرواز انجام شده از سوی این شرکت تنها ۵ پرواز معادل ۱۱ درصد با تأخیر بود و ۴۰ سورتی پرواز معادل ۸۹ درصد به موقع انجام شده است.

ساها و معراج دیگر شرکت‌های هواپیمایی بودند که با داشتن به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد کل پروازهای خود به صورت تاخیردار در رتبه‌های دوم و سوم بهترین شرکت‌های هواپیمایی از لحاظ انجام به موقع پروازها قرار می‌گیرند.

شرکت‌های هواپیمایی دارای بیشترین تأخیر نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در آذر ماه امسال همچنان به شرکت آسمان تعلق می‌گیرد که ۱۸ درصد کل پروازهای تاخیردار را به خود اختصاص داده است آتا نیز با کسب ۱۴ درصد و ایران ایر ۱۳ درصد پروازهای تاخیردار داخلی در این ماه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در دی ماه امسال با اعلام گزارشی در این زمینه، شرکت هواپیمایی تابان را با داشتن ۵۷ درصد تأخیر در پروازهای این شرکت به عنوان بیشترین شرکت دارای تأخیر پروازی معرفی کرده است.

این شرکت از مجموع ۲۰۸ سورتی پرواز در دی ماه ۱۱۹ پرواز معادل ۵۷ درصد را با تأخیر و ۸۹ پرواز معادل ۴۳ درصد را به موقع انجام داده است.

سپهران نیز به همراه تابان که توانسته ۵۷ درصد پروازهای خود را به صورت تاخیردار انجام دهد در صدر شرکت‌های دارای بیشترین تاخیران پروازی قرار گرفته است. با این تفاوت که سپهران تنها ۱۱۱ سورتی پرواز در اولین ماه زمستان انجام داد که ۶۳ پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخیر و ۴۸ پرواز معادل ۴۳ درصد به موقع بوده است.

کمترین میزان تأخیرهای پروازی دی ماه به شرکت هواپیمایی پویا با انجام ۱۵ درصد و ساها با ۱۷ د رصد و معراج با ۲۰ درصد با تأخیر پروازی بوده است.

همچنین هواپیمایی آسمان مانند ماه‌های گذشته با کسب ۱۶ درصد کل پروازهای تاخیردار در دی ماه در مقام نخست شرکت‌های هواپیمایی دارای تأخیرهای پروازی نسبت به همه پروازهای انجام شده در این ماه ایستاد و ایران ایر با ۱۵ درصد و ماهان با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ایستادند.

کاهش پروازها در نیمه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل

در آذرماه امسال مجموعاً ۴ هزار و ۸۹۰ سورتی پرواز انجام شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (آذر ماه ۹۶) که ۵ هزار و ۲۴۰ سورتی پرواز داخلی به ثبت رسید، ۶.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در دی ماه نیز در مجموع ۵ هزار و ۱۶۵ سورتی پرواز داخلی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه ۹۶) که ۶ هزار و ۱۱۰ پرواز به ثبت رسیده، کاهش ۱۵.۴ درصدی داشته است.

منبع: مهر

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


728

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟
احمدی نژاد: هیچ گاه راضی به زندانی شدن یک فرد به خاطر مسائل سیاسی نبودم / صداوسیما عملا تعطیل است / عده ای مانع از قدرتمند شدن مردم می شوند