لابی پزشکان با مجلس برای فرار از شفافیت درآمد و دادن مالیات


30 بهمن 1397 - 11:38
5c6bb97ec8b38_2019-02-19_11-38
نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، ۹ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح دو مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با موضوع مالیات پزشکان مطرح کرده اند که احتمالا برخی آنها در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

یکی از مهمترین و پرحاشیه ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، مصوبات مرتبط با مالیات پزشکان بود. این کمیسیون در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد. متن کامل این مصوبات به شرح زیر است:

«بند الحاقی ۱ تبصره ۶- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین­نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

بند الحاقی ۲ تبصره ۶- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده­درصد(10%) از حق‌الزحمه یاحق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی­الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند».

با توجه به انتقادهای گسترده تشکل های صنفی پزشکان از این مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و لابی گسترده آنها برای حذف یا اصلاح این مصوبات، پیشنهادهای زیادی توسط نمایندگان مختلف مجلس بخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حذف یا اصلاح آنها ارائه شده است که با توجه به روند بررسی لایحه بودجه ۹۸ در خانه ملت، به زودی برخی از این پیشنهادها در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

پیشنهادهای نمایندگان درباره الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس چهار پیشنهاد برای حذف یا اصلاح بند الحاقی ۱ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی مطرح کرده اند که در سه پیشنهاد آن، اسامی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به چشم می خورد.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت مشترک، پیشنهاد حذف این بند را داده اند. از طرف دیگر، احمد بیگدلی و حسن لطفی که هر دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند به همراه عباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد داده اند که عبارت «پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود» از متن این تبصره حذف شود. همچنین احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پیشنهاد داده است که عبارت «صادر می شود و نیز مشاغل مهندسین مشاور- وکلا- کارشناسان رسمی دادگستری- دفترخانه های ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی و همه موسسات آموزشی خصوصی و غیر انتفاعی» به جای عبارت «صادر می شود» در متن این بند قرار گیرد. هر دو پیشنهاد مذکور با این هدف ارائه شده است که صرفا پزشکان ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی نباشند بلکه کل یا بخش قابل توجهی از مشاغل ملزم شوند این اقدام را انجام دهند.

دیگر پیشنهاد نمایندگان برای اصلاح این بند، پیشنهاد جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. کوچکی نژاد پیشنهاد داده است که عبارت «سازمان نظام دامپزشکی ایران، دفاتر خدمات مشاوره ای و کلینیک‌های تخصصی صادر می شود،» به جای عبارت «سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود،» در متن این بند قرار گیرد. این پیشنهاد که برخلاف سه پیشنهاد دیگر توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح نشده، در راستای شفاف تر شدن مصوبه کمیسیون تلفیق برای الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی است.

*پیشنهادهای نمایندگان درباره الزام مراکز درمانی به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان بابت مالیات

نمایندگان مجلس مجموعا ۹ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع الزام مراکز درمانی به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات مطرح کرده اند که پنج پیشنهاد اَن، کاملا یکسان است. در نتیجه، عملا ۵ پیشنهاد متفاوت درباره این بند مطرح شده است.

۱۳ نماینده مجلس به صورت مشترک پیشنهاد حذف این بند را داده اند. بهروز بنیادی و همایون یوسفی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله مطرح کنندگان این پیشنهاد هستند.

از طرف دیگر، ۸ نفر از پیشنهادکنندگان حذف این بند پیشنهاد برای اصلاح این بند هم داده اند مبنی بر اینکه عبارت «مراکز درمانی دولتی از بابت پرداخت به کارکنان خود از جمله پزشکان مشمول بند الف تبصره (6) بوده و می بایست بر اساس آن به وصول و ایصال مالیات مبادرت کنند. تخلف مراکز درمانی از مفاد این بند مشمول احکام ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه سال 1394 می باشند»، به انتهای این بند اضافه شود. جالب اینجاست که برخی دیگر از پیشنهاددهندگان حذف این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس یعنی سیده فاطمه حسینی و زهرا سعیدی مبارکه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم به صورت جداگانه این پیشنهاد را داده اند. به علاوه، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمود شکری هم به صورت جداگانه این پیشنهاد را مطرح کرده اند. در واقع، متن این پیشنهادها کاملا یکسان است و صرفا توسط ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس در قالب پنج پیشنهاد جداگانه مطرح شده است.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیشنهاد داده است که عبارت «تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب» از متن این بند حذف شود.

همچنین عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم این پیشنهاد را مطرح کرده است که عبارت «تا یک ماه پس از پرداخت صورت‌حساب» به جای عبارت «تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب» در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ قرار گیرد. به علاوه، محمدحسین حسین زاده بحرینی پیشنهاد دیگری برای حذف جزء این بند هم مطرح کرده است.

نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، ۹ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح دو مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با موضوع مالیات پزشکان مطرح کرده اند که احتمالا برخی آنها در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c6bb97ec8b38_2019-02-19_11-38
30 بهمن 1397 - 11:38

یکی از مهمترین و پرحاشیه ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، مصوبات مرتبط با مالیات پزشکان بود. این کمیسیون در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب دو بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه پوز) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات کرد. متن کامل این مصوبات به شرح زیر است:

«بند الحاقی ۱ تبصره ۶- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، مکلفند در چهارچوب آیین­نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  4/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

بند الحاقی ۲ تبصره ۶- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده­درصد(10%) از حق‌الزحمه یاحق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود به عنوان علی­الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند».

با توجه به انتقادهای گسترده تشکل های صنفی پزشکان از این مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و لابی گسترده آنها برای حذف یا اصلاح این مصوبات، پیشنهادهای زیادی توسط نمایندگان مختلف مجلس بخصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حذف یا اصلاح آنها ارائه شده است که با توجه به روند بررسی لایحه بودجه ۹۸ در خانه ملت، به زودی برخی از این پیشنهادها در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

پیشنهادهای نمایندگان درباره الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس چهار پیشنهاد برای حذف یا اصلاح بند الحاقی ۱ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی مطرح کرده اند که در سه پیشنهاد آن، اسامی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به چشم می خورد.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به صورت مشترک، پیشنهاد حذف این بند را داده اند. از طرف دیگر، احمد بیگدلی و حسن لطفی که هر دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند به همراه عباسعلی پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد داده اند که عبارت «پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود» از متن این تبصره حذف شود. همچنین احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم پیشنهاد داده است که عبارت «صادر می شود و نیز مشاغل مهندسین مشاور- وکلا- کارشناسان رسمی دادگستری- دفترخانه های ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی و همه موسسات آموزشی خصوصی و غیر انتفاعی» به جای عبارت «صادر می شود» در متن این بند قرار گیرد. هر دو پیشنهاد مذکور با این هدف ارائه شده است که صرفا پزشکان ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی نباشند بلکه کل یا بخش قابل توجهی از مشاغل ملزم شوند این اقدام را انجام دهند.

دیگر پیشنهاد نمایندگان برای اصلاح این بند، پیشنهاد جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. کوچکی نژاد پیشنهاد داده است که عبارت «سازمان نظام دامپزشکی ایران، دفاتر خدمات مشاوره ای و کلینیک‌های تخصصی صادر می شود،» به جای عبارت «سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می شود،» در متن این بند قرار گیرد. این پیشنهاد که برخلاف سه پیشنهاد دیگر توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح نشده، در راستای شفاف تر شدن مصوبه کمیسیون تلفیق برای الزام پزشکان به استفاده از پایانه فروشگاهی است.

*پیشنهادهای نمایندگان درباره الزام مراکز درمانی به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان بابت مالیات

نمایندگان مجلس مجموعا ۹ پیشنهاد برای حذف یا اصلاح بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ با موضوع الزام مراکز درمانی به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علی الحساب مالیات مطرح کرده اند که پنج پیشنهاد اَن، کاملا یکسان است. در نتیجه، عملا ۵ پیشنهاد متفاوت درباره این بند مطرح شده است.

۱۳ نماینده مجلس به صورت مشترک پیشنهاد حذف این بند را داده اند. بهروز بنیادی و همایون یوسفی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جمله مطرح کنندگان این پیشنهاد هستند.

از طرف دیگر، ۸ نفر از پیشنهادکنندگان حذف این بند پیشنهاد برای اصلاح این بند هم داده اند مبنی بر اینکه عبارت «مراکز درمانی دولتی از بابت پرداخت به کارکنان خود از جمله پزشکان مشمول بند الف تبصره (6) بوده و می بایست بر اساس آن به وصول و ایصال مالیات مبادرت کنند. تخلف مراکز درمانی از مفاد این بند مشمول احکام ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه سال 1394 می باشند»، به انتهای این بند اضافه شود. جالب اینجاست که برخی دیگر از پیشنهاددهندگان حذف این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس یعنی سیده فاطمه حسینی و زهرا سعیدی مبارکه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم به صورت جداگانه این پیشنهاد را داده اند. به علاوه، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محمود شکری هم به صورت جداگانه این پیشنهاد را مطرح کرده اند. در واقع، متن این پیشنهادها کاملا یکسان است و صرفا توسط ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس در قالب پنج پیشنهاد جداگانه مطرح شده است.

عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیشنهاد داده است که عبارت «تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب» از متن این بند حذف شود.

همچنین عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم این پیشنهاد را مطرح کرده است که عبارت «تا یک ماه پس از پرداخت صورت‌حساب» به جای عبارت «تا پایان ماه بعد از صدور صورتحساب» در متن بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ قرار گیرد. به علاوه، محمدحسین حسین زاده بحرینی پیشنهاد دیگری برای حذف جزء این بند هم مطرح کرده است.

منبع: فارس

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


1981

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
تعدد احزاب نشان دهنده روحیه استبداد زدگی است/ مسیح علی‌نژاد زبان گویای جامعه زنان نیست/ لزوم نگرش جنسیتی برای حل آسیب‌های اجتماعی
روایت خبرفوری از زندگی‌هایی که به گل نشستند/ «او» که آمد، انگار آخرالزمان شد
واکنش هادی غفاری به صحبت‌های جنجالی سعید قاسمی/ امثال ایشان خاله خرسه‌هایی هستند که انقلاب را به زیر می‌کشند/ به مردم بگوید زمان جنگ کجا بوده؟
شعارهای دولت در زمینه زنان قابلیت اجرا نداشت/ آقای روحانی در شرایط یاس مفرط کار را بر عهده گرفت/ دولت باور و اعتقاد قلبی به مشارکت زنان نداشت/ انتخاب خانم ابتکار برای حفظ دوز اصلاح‌طلبی کابینه بود
مروی: سال 53 یک حالت عاطفی بین من و آقای رئیسی به وجود آمد/ آقای رئیسی اگر اراده می‌کرد، از راه قانونی می‌توانست خانه آنچنانی داشته باشد اما...
ما حتی به بیت رهبری هم پیامک ارسال کردیم/ کجای قانون پیام دادن را جرم تلقی کرده است؟ / وقتی کارد به استخوان مردم برسد، فعالیت‌هایمان را عمومی می‌کنیم
اروپا در انتخاب بین ایران و آمریکا مردد است/ اینستکس جدی‌ترین اقدام اروپا جهت حمایت از برجام بود/ آیا در سال جاری برجام از بین می‌رود؟