گزارش خبرفوری از حاشیه مسابقات دو میدانی کودکان کار ؛

کودکانی که می‌دوند تا خودشان را باور کنند/ خط پایان یعنی رسیدن به تمام چیزهایی که نداشتیم


12 دی 1397 - 07:45
filemanager/6/Do_va%20meidani
گزارش امروز خبرفوری از حواشی مسابقات دو میدانی کودکان کار مناطق محروم تهران است. مسابقه‌ای به همت جمعیت امام علی و با رویکرد کمک به پسران و دختران نوجوان برگزار می شود.

گروه اجتماعی خبر فوری- ساعت 10 صبح روز جمعه آمدند، از خوابشان گذشتند، از خوابشان که نه؛ از تنها روزی که می‌توانستند اندکی استراحت کنند. 10، 11، 12 چه فرقی می‌کند که چند سالشان است؟ چه فرقی می‌کند از کدام منطقه تهران آمدند، یک نفرشان می‌گوید، از محروم‌ترین جایی که تصورش را کنی. 

اسم‌شان را نان آوران کوچک گذاشته‌اند . یک نفرشان می‌گوید ما همیشه دویدیم، اصلا دویدن را خوب یاد گرفتیم. امروز هم قرار است بدویم اما نه برای نان، دنبال کسی نمی‌دویم که از ما خرید کند، نمی‌دویم برای پول؛ امروز فرق دارد. در سالنی بزرگ جمع شدند، با پیراهن و شلوارک‌های رنگی با کتانی‌هایی کهنه که بندهایش را از بس گره زندند، نخ نما شده است. جمع شدند وامروز می خواهند تنها برای خودشان بدوند. 

 چرا می‌دوند؟

ساعت 10 صبح است، بیشتر از 50 نفر هستند، پسر بچه‌های نوجوانی که به همت جمعیت امام علی در ورزشگاه شهید کشوری دور هم جمع شدند و قرار است امروز رقیب یکدیگر باشند در دویدن. مسابقه‌ای بین گروه‌های 4 نفره برگزار می‌شود و هدفش ورزش و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیتی جز کار کردن است. وقتی می‌رسم مسابقه گروه اول تمام شده است، بچه‌ها تشویق می‌کنند و پسران همزمان 2 دور زمین بسکتبال را طی می‌کنند. بچه‌ها تشویق می‌کنند ؛ پسران عرق می‌ریزند اما طوری می‌دوند که گویی هیچ چیزی جز این برایشان مهم نیست. 

 خط پایان یعنی انگار به چیزهایی که دوست دارم نزدیک شدم

نامش فرید است، 15 ساله است و از منطقه شوش آمده، نفس نفس می‌زند. در بلندگو اعلام کردند نفر سوم شده است. وقتی گفت نفر سوم؛ توقع گریه و ناراحتی از او داشتم حالا آمده روی نیمکت ذخیره کنار من نشسته و هیچ علائمی از ناراحتی هم در صورتش هویدا نیست.می‌گوید جز دویدن فوتبال هم بازی می‌کند؛ اما دویدن را بیشتر دوست دارد. می‌پرسم چرا دویدن را دوست دارد، می‌گوید دویدن او را از تمام چیزهایی که دوستش ندارد دور می‌کند. می‌گوید وقتی می‌دود و وقتی به خط پایان نزدیک می‌شود انگار به تمام چیزهایی که می‌خواسته نزدیک شده و این برایش حس خوبی دارد. 

«دوست داری ببری؟» وقتی این سوال را می‌پرسم نگاهم می‌کند سرش را تکان می‌دهد و با خنده می‌گوید: «کسی هم هست از بردن بدش بیاید ؛ اما می‌دانی فقط نفر اول شدن مهم نیست. همین که من امسال توانستم بدوم خودش خیلی است، من هیچوقت فکر نمی کردم بتوانم ورزش کنم، همیشه ورزش برایم چیز خاصی بود که فکر می کردم پول می‌خواهد اما حالا می بینم فقط دو پا می خواهد. همین خوب است.» 

کودکانی که میدوند تا نگاهشان تغییر کند

اما این مسابقات با چه اهدافی ایجاد شده است؟ یکی از اعضای جمعیت امام علی (ع) اما درباره روند برگزاری این مسابقات می‌گوید: این مسابقات برای اولین سال گذشته با حضور 150 پسر و دختر از خانه های ایرانی برگزار شد. 

او می گوید: امسال کمیته ورزش تصمیم گرفت برای بچه هایی که شامل هیچکدام از گروه ها نیستند این لیگ را سامان ببخشد، امسال هم با حضور 102 نفر این مسابقات برگزار شده و تمام شرکت کنندگان امسال برای اولین بار است که در یک رویداد ورزشی شرکت می کنند.

او درباره رویکرد و نگاه به این مسابقه می‌گوید: تمام بچه ها در موقعیت های آسیب پذیر بزرگ شدند و هدف ما این است که آن ها خودشان را محک بزنند، پویا شوند و خودشان را فقط در این جایگاه نبینند. 

مسابقات نان آوران کوچک، قهرمانان بزرگ؛ در 5 ماده رسمی فدراسیون برگزار می‌شود، دو 400 متر، دو 800 متر، دو 60 متر، دو امدادی و پرتاب توپ.

به گزارش خبر فوری، جمعه فقط پسران دویدند تا باور کنند که می‌توانند. اما 14 دی نوبت دختران است. احتمالا آن‌ها هم می‌دوند با تمام قوا با اهدافی شبیه اهداف پسران.

گزارش امروز خبرفوری از حواشی مسابقات دو میدانی کودکان کار مناطق محروم تهران است. مسابقه‌ای به همت جمعیت امام علی و با رویکرد کمک به پسران و دختران نوجوان برگزار می شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/Do_va%20meidani

گروه اجتماعی خبر فوری- ساعت 10 صبح روز جمعه آمدند، از خوابشان گذشتند، از خوابشان که نه؛ از تنها روزی که می‌توانستند اندکی استراحت کنند. 10، 11، 12 چه فرقی می‌کند که چند سالشان است؟ چه فرقی می‌کند از کدام منطقه تهران آمدند، یک نفرشان می‌گوید، از محروم‌ترین جایی که تصورش را کنی. 

اسم‌شان را نان آوران کوچک گذاشته‌اند . یک نفرشان می‌گوید ما همیشه دویدیم، اصلا دویدن را خوب یاد گرفتیم. امروز هم قرار است بدویم اما نه برای نان، دنبال کسی نمی‌دویم که از ما خرید کند، نمی‌دویم برای پول؛ امروز فرق دارد. در سالنی بزرگ جمع شدند، با پیراهن و شلوارک‌های رنگی با کتانی‌هایی کهنه که بندهایش را از بس گره زندند، نخ نما شده است. جمع شدند وامروز می خواهند تنها برای خودشان بدوند. 

 چرا می‌دوند؟

ساعت 10 صبح است، بیشتر از 50 نفر هستند، پسر بچه‌های نوجوانی که به همت جمعیت امام علی در ورزشگاه شهید کشوری دور هم جمع شدند و قرار است امروز رقیب یکدیگر باشند در دویدن. مسابقه‌ای بین گروه‌های 4 نفره برگزار می‌شود و هدفش ورزش و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیتی جز کار کردن است. وقتی می‌رسم مسابقه گروه اول تمام شده است، بچه‌ها تشویق می‌کنند و پسران همزمان 2 دور زمین بسکتبال را طی می‌کنند. بچه‌ها تشویق می‌کنند ؛ پسران عرق می‌ریزند اما طوری می‌دوند که گویی هیچ چیزی جز این برایشان مهم نیست. 

 خط پایان یعنی انگار به چیزهایی که دوست دارم نزدیک شدم

نامش فرید است، 15 ساله است و از منطقه شوش آمده، نفس نفس می‌زند. در بلندگو اعلام کردند نفر سوم شده است. وقتی گفت نفر سوم؛ توقع گریه و ناراحتی از او داشتم حالا آمده روی نیمکت ذخیره کنار من نشسته و هیچ علائمی از ناراحتی هم در صورتش هویدا نیست.می‌گوید جز دویدن فوتبال هم بازی می‌کند؛ اما دویدن را بیشتر دوست دارد. می‌پرسم چرا دویدن را دوست دارد، می‌گوید دویدن او را از تمام چیزهایی که دوستش ندارد دور می‌کند. می‌گوید وقتی می‌دود و وقتی به خط پایان نزدیک می‌شود انگار به تمام چیزهایی که می‌خواسته نزدیک شده و این برایش حس خوبی دارد. 

«دوست داری ببری؟» وقتی این سوال را می‌پرسم نگاهم می‌کند سرش را تکان می‌دهد و با خنده می‌گوید: «کسی هم هست از بردن بدش بیاید ؛ اما می‌دانی فقط نفر اول شدن مهم نیست. همین که من امسال توانستم بدوم خودش خیلی است، من هیچوقت فکر نمی کردم بتوانم ورزش کنم، همیشه ورزش برایم چیز خاصی بود که فکر می کردم پول می‌خواهد اما حالا می بینم فقط دو پا می خواهد. همین خوب است.» 

کودکانی که میدوند تا نگاهشان تغییر کند

اما این مسابقات با چه اهدافی ایجاد شده است؟ یکی از اعضای جمعیت امام علی (ع) اما درباره روند برگزاری این مسابقات می‌گوید: این مسابقات برای اولین سال گذشته با حضور 150 پسر و دختر از خانه های ایرانی برگزار شد. 

او می گوید: امسال کمیته ورزش تصمیم گرفت برای بچه هایی که شامل هیچکدام از گروه ها نیستند این لیگ را سامان ببخشد، امسال هم با حضور 102 نفر این مسابقات برگزار شده و تمام شرکت کنندگان امسال برای اولین بار است که در یک رویداد ورزشی شرکت می کنند.

او درباره رویکرد و نگاه به این مسابقه می‌گوید: تمام بچه ها در موقعیت های آسیب پذیر بزرگ شدند و هدف ما این است که آن ها خودشان را محک بزنند، پویا شوند و خودشان را فقط در این جایگاه نبینند. 

مسابقات نان آوران کوچک، قهرمانان بزرگ؛ در 5 ماده رسمی فدراسیون برگزار می‌شود، دو 400 متر، دو 800 متر، دو 60 متر، دو امدادی و پرتاب توپ.

به گزارش خبر فوری، جمعه فقط پسران دویدند تا باور کنند که می‌توانند. اما 14 دی نوبت دختران است. احتمالا آن‌ها هم می‌دوند با تمام قوا با اهدافی شبیه اهداف پسران.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


22

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم
تمام هم و غم آمریکا این است که با ایران به یک تفاهم یا توافقی برسد/عربستان در زمان اوباما هم خواهان جنگ با ایران بود/ امکان بستن تنگه هرمز در شرایط صلح وجود ندارد