تذکر یکی از اعضای شورای شهر تهران:

لزوم رسیدگی فوری به مددسراهای تهران


13 آذر 1397 - 10:16
filemanager/6/ejtemaee/elham_fakhari
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود خواستار رسیدگی فوری به وضعیت گرمخانه‌ها در مناطق شهر تهران شد.

به گزارش خبر فوری، فخاری با اشاره به بندهای قانونی و ردیف‌های بودجه در رابطه با رسیدگی به افراد آسیب‌دیده و یا در معرض آسیب گفت: «به استناد بند 5 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 21 از بخش ب ماده 2 و مصوبه استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شماره ابلاغ 10828/1601/160 مورخ 28/8/90 و سرفصل اعتباری ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی در مصوبه بودجه شهرداری تهران در سال 1397 با فرارسیدن فصل سرما و بایستگی توجه ویژه به گرمخانه‌ها و مددسراهای شهر در راستای پناه دادن به افراد بی‌سرپناه، بر پایه گزارش بازدیدهای ارزیابی کمیته اجتماعی متاسفانه وضعیت خدمت‌رسانی در برخی از مددسراها به ویژه در مناطق ۲، ۲۱ و ۲۲ نامطلوب است. در برخی از موارد کارکنان اداره مددسرا از استانداردها و ضوابط شیوه نامه تدوین‌یافته سازمان خدمات اجتماعی ناآگاه بودند.»

وی ادامه داد: «با توجه به پراکندگی پرشمار و چشمگیر بی‌سرپناهان در فضاهای سبز، راه‌ها و فضاهای پیرامونی مناطق مسکونی ظرفیت پذیرش مددسراها کافی نیست. به ویژه آنکه در برخی مناطق مددسرا وجود ندارد و در برخی دیگر ظرفیت پذیرش چنان است که می توان گفت در کاهش حضور بی سرپناهان بی‌اثر است.»

او افزود: «سهم پذیرش مددجویانی که با خودروهای گشت فوریت‌های اجتماعی شناسایی و به مددسرا جابه‌جا می‌شوند، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. این امر موجب شده بسیاری از بی‌سرپناهان با توجه به دشواری دسترسی، امکان استفاده از مددسراها را نداشته باشند.»

به گفته رییس کمیته اجتماعی، این ارزیابی‌ها گویای آن است کناره‌های راه‌های اصلی و فضاهای پیرامون مکان‌های عمومی مانند برخی دانشگاه‌ها، مرکزهای فرهنگی از جمله فرهنگ سراها، بوستان‌ها، بازارها و میدان‌های مهم به سکونت‌گاه‌های افراد کارتن‌خواب حتی در روزها و شب های سرد و بارانی تبدیل شده‌ است.

وی همچنین سکونت این افراد در چنین فضاهایی را سبب فراهم آوردن شرایط نامناسبی در این مکان‌ها دانست و گفت: ضروری است با فراهم‌ساختن گشت‌های ویژه فوریت‌های اجتماعی اقدام موثر و مراقبت بیشتری در جابه‌جایی بی‌سرپناهان به گرم‌خانه‌ها صورت پذیرد.

این عضو شورای شهر با اشاره به وجود تنها یک مددسرای ویژه زنان در شهر تهران، افزود:
خدمت تنها یک مددسرای ویژه زنان که در منطقه 22 است؛ نمی‌تواند پاسخگوی نیاز های شهر تهران باشد. ضروری است مددسراهای ویژه زنان دست‌کم در 4 پهنه شهر تهران آماده و بهره‌برداری شود.


وی اذعان داشت: در بازدید از برخی مددسراها به ویژه در مناطق شمالی افراد پذیرش شده از گروه‌های غیر قابل پذیرش در مددسرا و گویا به صورت دائمی از مددسرا و امکانات آن به عنوان پانسیون بهره‌برداری می‌کنند و بایسته است در این زمینه پایش موثر و دقیق انجام شود.

فخاری ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد انتخاب مجریان خدمات‌رسانی در مددسراها با دقت انجام نشده است. این امر موجب کاستی در رویکردهای خیرخواهانه و انسان دوستانه در اداره این مرکزها، بسنده کردن به انجام کمینه(حداقل) تکلیف‌ها، کاهش خدمات از جمله بسته بودن مددسرا در ساعات پذیرش، کاهش چشمگیر رابطه یاورانه مددکاران و مددیاران با مددجویان و خدشه‌دار شدن اصل تکریم مددجویان شده است.»

وی ضمن اشاره به ارائه خدمات اجتماعی در مددسراها به عنوان کارهای بنیادی، مطلوب و مؤثر شهرداری تهران در توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر و عدم آگاهی شهروندان به ویژه ساکنان مناطق آسیب‌خیز از وجود این مراکز و خدمات آنان معرفی مناسب این مراکز در رسانه‌ها را امری لازم دانست.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر تهران همچنین با اشاره به وضعیت پایداری شغلی کارکنان این مراکز، افزود: با توجه به تغییر پیمانکاران خدمات مددسرا در هر سال نگرانی از ناپایداری شغلی در میان کارکنان مددسرا وجود دارد . هرچند که کارکنان از پیشینه کاری چند ساله در مددسرا برخوردارند در صورت عدم تمایل پیمانکاران جدید به ادامه همکاری با نیروهای شاغل امکان برکناری و بیکاری آنان هنگام تغییر پیمانکار وجود دارد.

فخاری در انتهای تذکر خودگفت: از این رو باید با توجه به حساسیت موضوع، شهرداران محترم مناطق، حوزه معاونت اجتماعی فرهنگی و سازمان خدمات اجتماعی نسبت به این موضوع در یک هفته اقدام و نتیجه را گزارش کنند.

ینابر اعلام رییس کمیته اجتماعی، بازدیدهای شبانه این کمیته از مددسراها همچنان ادامه دارد و در صورت انجام نشدن کارهای لازم از سوی مناطق، موضوع پیگیری خواهد شد.

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود خواستار رسیدگی فوری به وضعیت گرمخانه‌ها در مناطق شهر تهران شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/ejtemaee/elham_fakhari
13 آذر 1397 - 10:16

به گزارش خبر فوری، فخاری با اشاره به بندهای قانونی و ردیف‌های بودجه در رابطه با رسیدگی به افراد آسیب‌دیده و یا در معرض آسیب گفت: «به استناد بند 5 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 21 از بخش ب ماده 2 و مصوبه استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شماره ابلاغ 10828/1601/160 مورخ 28/8/90 و سرفصل اعتباری ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی در مصوبه بودجه شهرداری تهران در سال 1397 با فرارسیدن فصل سرما و بایستگی توجه ویژه به گرمخانه‌ها و مددسراهای شهر در راستای پناه دادن به افراد بی‌سرپناه، بر پایه گزارش بازدیدهای ارزیابی کمیته اجتماعی متاسفانه وضعیت خدمت‌رسانی در برخی از مددسراها به ویژه در مناطق ۲، ۲۱ و ۲۲ نامطلوب است. در برخی از موارد کارکنان اداره مددسرا از استانداردها و ضوابط شیوه نامه تدوین‌یافته سازمان خدمات اجتماعی ناآگاه بودند.»

وی ادامه داد: «با توجه به پراکندگی پرشمار و چشمگیر بی‌سرپناهان در فضاهای سبز، راه‌ها و فضاهای پیرامونی مناطق مسکونی ظرفیت پذیرش مددسراها کافی نیست. به ویژه آنکه در برخی مناطق مددسرا وجود ندارد و در برخی دیگر ظرفیت پذیرش چنان است که می توان گفت در کاهش حضور بی سرپناهان بی‌اثر است.»

او افزود: «سهم پذیرش مددجویانی که با خودروهای گشت فوریت‌های اجتماعی شناسایی و به مددسرا جابه‌جا می‌شوند، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. این امر موجب شده بسیاری از بی‌سرپناهان با توجه به دشواری دسترسی، امکان استفاده از مددسراها را نداشته باشند.»

به گفته رییس کمیته اجتماعی، این ارزیابی‌ها گویای آن است کناره‌های راه‌های اصلی و فضاهای پیرامون مکان‌های عمومی مانند برخی دانشگاه‌ها، مرکزهای فرهنگی از جمله فرهنگ سراها، بوستان‌ها، بازارها و میدان‌های مهم به سکونت‌گاه‌های افراد کارتن‌خواب حتی در روزها و شب های سرد و بارانی تبدیل شده‌ است.

وی همچنین سکونت این افراد در چنین فضاهایی را سبب فراهم آوردن شرایط نامناسبی در این مکان‌ها دانست و گفت: ضروری است با فراهم‌ساختن گشت‌های ویژه فوریت‌های اجتماعی اقدام موثر و مراقبت بیشتری در جابه‌جایی بی‌سرپناهان به گرم‌خانه‌ها صورت پذیرد.

این عضو شورای شهر با اشاره به وجود تنها یک مددسرای ویژه زنان در شهر تهران، افزود:
خدمت تنها یک مددسرای ویژه زنان که در منطقه 22 است؛ نمی‌تواند پاسخگوی نیاز های شهر تهران باشد. ضروری است مددسراهای ویژه زنان دست‌کم در 4 پهنه شهر تهران آماده و بهره‌برداری شود.


وی اذعان داشت: در بازدید از برخی مددسراها به ویژه در مناطق شمالی افراد پذیرش شده از گروه‌های غیر قابل پذیرش در مددسرا و گویا به صورت دائمی از مددسرا و امکانات آن به عنوان پانسیون بهره‌برداری می‌کنند و بایسته است در این زمینه پایش موثر و دقیق انجام شود.

فخاری ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد انتخاب مجریان خدمات‌رسانی در مددسراها با دقت انجام نشده است. این امر موجب کاستی در رویکردهای خیرخواهانه و انسان دوستانه در اداره این مرکزها، بسنده کردن به انجام کمینه(حداقل) تکلیف‌ها، کاهش خدمات از جمله بسته بودن مددسرا در ساعات پذیرش، کاهش چشمگیر رابطه یاورانه مددکاران و مددیاران با مددجویان و خدشه‌دار شدن اصل تکریم مددجویان شده است.»

وی ضمن اشاره به ارائه خدمات اجتماعی در مددسراها به عنوان کارهای بنیادی، مطلوب و مؤثر شهرداری تهران در توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر و عدم آگاهی شهروندان به ویژه ساکنان مناطق آسیب‌خیز از وجود این مراکز و خدمات آنان معرفی مناسب این مراکز در رسانه‌ها را امری لازم دانست.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای شهر تهران همچنین با اشاره به وضعیت پایداری شغلی کارکنان این مراکز، افزود: با توجه به تغییر پیمانکاران خدمات مددسرا در هر سال نگرانی از ناپایداری شغلی در میان کارکنان مددسرا وجود دارد . هرچند که کارکنان از پیشینه کاری چند ساله در مددسرا برخوردارند در صورت عدم تمایل پیمانکاران جدید به ادامه همکاری با نیروهای شاغل امکان برکناری و بیکاری آنان هنگام تغییر پیمانکار وجود دارد.

فخاری در انتهای تذکر خودگفت: از این رو باید با توجه به حساسیت موضوع، شهرداران محترم مناطق، حوزه معاونت اجتماعی فرهنگی و سازمان خدمات اجتماعی نسبت به این موضوع در یک هفته اقدام و نتیجه را گزارش کنند.

ینابر اعلام رییس کمیته اجتماعی، بازدیدهای شبانه این کمیته از مددسراها همچنان ادامه دارد و در صورت انجام نشدن کارهای لازم از سوی مناطق، موضوع پیگیری خواهد شد.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم
تمام هم و غم آمریکا این است که با ایران به یک تفاهم یا توافقی برسد/عربستان در زمان اوباما هم خواهان جنگ با ایران بود/ امکان بستن تنگه هرمز در شرایط صلح وجود ندارد