توضیحات رییس اتحادیه ناشران درباره کشف کتاب‌های قاچاق


7 آبان 1397 - 18:56
رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نشست خبری عصر امروز درباره ماجرای کشف کتاب‌های قاچاق توضیحاتی ارائه داد.

محمود آموزگار رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نشست خبری عصر امروز درباره ماجرای کشف کتاب‌های قاچاق توضیحاتی ارائه داد. 

وی درباره اولین روزهایی که ماجرای قاچاق کتاب از سوی او پیگیری شده بود گفت: این موضوع را سال ۹۵ در زمان وزارت آقای صالحی امیری با او مطرح کردم که با جدیت با آن برخورد نشد.  زمانی که آقای سیدعباس صالحی وزیر ارشاد شد این موضوع را بیشتر پیگیری کرد. در جلسه‌ای که ۲۵ اسفند ۹۶ با معاونان صادق لاریجانی - رئیس قوه قضائیه -، رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس امنیت تهران و نمایندگان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم از پیشرفت قضایا اعلام نارضایتی کرده و بحث جرم عمومی را مطرح کردم.

آموزگار تصریح کرد: ۲۵ اسفند ۹۶  تحرکات برای مبارزه با قاچاق کتاب بیشتر شد و نیروی انتظامی به صورت جدی وارد مسئله شد.

وی ادامه داد: اتحادیه ناشران نیز از تمامی ظرفیت خود برای این موضوع استفاده کرد. همچنین قوه قضائیه همکاری خوبی با ما داشت و قرار است در دادسرای فرهنگ و رسانه این موضوع پیگیری شود.

رییس اتحادیه ناشران درباره آسیب‌هایی که قاچاق کتاب به پدیدآورندگان آثار وارد کرده است گفت: آسیب‌هایی که این موضوع برای مولفان مترجمان ویراستاران و سایر حلقه‌های چرخه نشر دارد نیز بسیار است. چرا که این کتاب‌های پرفروش یک ناشر که معمولا مشمول قاچاق می‌شوند کل هزینه‌های فعالیت ناشر در طول یک سال را فراهم می‌کنند و اگر سود ناشر در این میان کاهش یابد ناشران بسیاری فعالیتشان کاهش پیدا می‌کند. این اهمیتی به موضوع قاچاق کتاب یعنی آهک ریختن به پای درخت نوشتن است.

آموزگار درباره وسعت این باند و آسیب‌های وارد کرده به کتابفروشی‌ها گفت: این شبکه بسیار وسیع بوده و کتاب‌های فروشی‌های بسیاری در شهرستان‌ها تغذیه می‌کرده است. سرشاخه‌های این شبکه یک خانواده بودند که از اتحادیه ناشران نیز جواز کسب گرفته بودند، این شبکه حدود 900 بساط کتاب فروشی در تهران را پوشش می‌داده است.

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشی‌ها درباره ماهیت کتاب‌های کشف شده اعلام کرد: کتاب‌های کشف شده از این شبکه در سه دسته قابل دسته بندی است یک کتاب‌هایی که مالکی ندارند به طور مثال کتاب‌هایی که قبلا مجوز داشته اما اکنون کسی آنها را چاپ نمی‌کند. دسته دیگر کتاب‌هایی که در خارج از کشور چاپ شدند و از طریق فضای دیجیتال در ایران تکثیر شدند. دسته آخر اما هم کتاب‌های پرفروش ناشرانی است که به صورت غیرقانونی چاپ شده‌اند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت کتاب‌های قاچاق کشف شده گفت: این پروژه که کتاب‌ها به چرخه فروش برگردند به صورت کامل منتفی است، زیرا حق مولف در این کتاب‌ها رعایت نشده و اگر بخواهیم این کتاب‌ها را دوباره به چرخه فروش برگردانیم همان مشکل قبل را داریم. از طرفی هم تشخیص دادن کتاب‌های قاچاق و غیرقاچاق دشوار می‌شود. برخی از این کتاب‌ها هم که مجوز ندارند به صورت یقین خمیر می‌شوند که حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد کتاب‌ها را تشکیل می‌دهند. نظری هم بین دوستان وجود دارد که این کتاب‌ها به مناطق محروم و کتابخانه‌ها برود که در این زمینه مقام قضایی تصمیم خواهد گرفت.

آموزگار در پایان به اسامی ناشرانی که بیشترین خسارت را دیدند گفت: نگاه، چشمه، خوارزمی، ققنوس، اختران، نشرنو، نیلوفر، رشد، آموت و امیرکبیر... 

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نشست خبری عصر امروز درباره ماجرای کشف کتاب‌های قاچاق توضیحاتی ارائه داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

7 آبان 1397 - 18:56

محمود آموزگار رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نشست خبری عصر امروز درباره ماجرای کشف کتاب‌های قاچاق توضیحاتی ارائه داد. 

وی درباره اولین روزهایی که ماجرای قاچاق کتاب از سوی او پیگیری شده بود گفت: این موضوع را سال ۹۵ در زمان وزارت آقای صالحی امیری با او مطرح کردم که با جدیت با آن برخورد نشد.  زمانی که آقای سیدعباس صالحی وزیر ارشاد شد این موضوع را بیشتر پیگیری کرد. در جلسه‌ای که ۲۵ اسفند ۹۶ با معاونان صادق لاریجانی - رئیس قوه قضائیه -، رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس امنیت تهران و نمایندگان معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم از پیشرفت قضایا اعلام نارضایتی کرده و بحث جرم عمومی را مطرح کردم.

آموزگار تصریح کرد: ۲۵ اسفند ۹۶  تحرکات برای مبارزه با قاچاق کتاب بیشتر شد و نیروی انتظامی به صورت جدی وارد مسئله شد.

وی ادامه داد: اتحادیه ناشران نیز از تمامی ظرفیت خود برای این موضوع استفاده کرد. همچنین قوه قضائیه همکاری خوبی با ما داشت و قرار است در دادسرای فرهنگ و رسانه این موضوع پیگیری شود.

رییس اتحادیه ناشران درباره آسیب‌هایی که قاچاق کتاب به پدیدآورندگان آثار وارد کرده است گفت: آسیب‌هایی که این موضوع برای مولفان مترجمان ویراستاران و سایر حلقه‌های چرخه نشر دارد نیز بسیار است. چرا که این کتاب‌های پرفروش یک ناشر که معمولا مشمول قاچاق می‌شوند کل هزینه‌های فعالیت ناشر در طول یک سال را فراهم می‌کنند و اگر سود ناشر در این میان کاهش یابد ناشران بسیاری فعالیتشان کاهش پیدا می‌کند. این اهمیتی به موضوع قاچاق کتاب یعنی آهک ریختن به پای درخت نوشتن است.

آموزگار درباره وسعت این باند و آسیب‌های وارد کرده به کتابفروشی‌ها گفت: این شبکه بسیار وسیع بوده و کتاب‌های فروشی‌های بسیاری در شهرستان‌ها تغذیه می‌کرده است. سرشاخه‌های این شبکه یک خانواده بودند که از اتحادیه ناشران نیز جواز کسب گرفته بودند، این شبکه حدود 900 بساط کتاب فروشی در تهران را پوشش می‌داده است.

رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشی‌ها درباره ماهیت کتاب‌های کشف شده اعلام کرد: کتاب‌های کشف شده از این شبکه در سه دسته قابل دسته بندی است یک کتاب‌هایی که مالکی ندارند به طور مثال کتاب‌هایی که قبلا مجوز داشته اما اکنون کسی آنها را چاپ نمی‌کند. دسته دیگر کتاب‌هایی که در خارج از کشور چاپ شدند و از طریق فضای دیجیتال در ایران تکثیر شدند. دسته آخر اما هم کتاب‌های پرفروش ناشرانی است که به صورت غیرقانونی چاپ شده‌اند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت کتاب‌های قاچاق کشف شده گفت: این پروژه که کتاب‌ها به چرخه فروش برگردند به صورت کامل منتفی است، زیرا حق مولف در این کتاب‌ها رعایت نشده و اگر بخواهیم این کتاب‌ها را دوباره به چرخه فروش برگردانیم همان مشکل قبل را داریم. از طرفی هم تشخیص دادن کتاب‌های قاچاق و غیرقاچاق دشوار می‌شود. برخی از این کتاب‌ها هم که مجوز ندارند به صورت یقین خمیر می‌شوند که حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد کتاب‌ها را تشکیل می‌دهند. نظری هم بین دوستان وجود دارد که این کتاب‌ها به مناطق محروم و کتابخانه‌ها برود که در این زمینه مقام قضایی تصمیم خواهد گرفت.

آموزگار در پایان به اسامی ناشرانی که بیشترین خسارت را دیدند گفت: نگاه، چشمه، خوارزمی، ققنوس، اختران، نشرنو، نیلوفر، رشد، آموت و امیرکبیر... 

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks