گزارشهای مخفی سازمان سیا آمریکا که در سال ۱۹۴۳ منتشر شد

آیا هیتلر یک هم جنس‌گرا بوده است؟


18 مهر 1397 - 14:31
filemanager/6/vvv
طبق گزارش سرویسهای امنیتی آمریکا، گزارش هایی از هم‌جنس گرایی هیتلر بین سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۳ یعنی زمانی که او در وین ساکن بود، وجود دارد.

به گزارش خبر فوری و به نقل از دیلی میل، هیتلر چند سال از عمرش را در یک خوابگاه همجنس‌گرایی در وین اتریش به سر برده است. این را از طریق بررسی گزارشهای سازمان سیا که در طول جنگ جهانی دوم بر اساس زندگی هیتلر نوشته شده است، می‌توان دریافت.
این گزارشات در سال ۱۹۴۳ به دست رئیس جمهور وقت امریکا یعنی تئودور روزولت رسیده است. در این مکتوبات، نتیجه گرفته می‌شود که هیتلر هم گرایشات هم‌جنس گرایانه داشته است و هم گرایشات دگرجنس خواهانه.
نویسنده یا نویسندگان این گزارش‌ که در حدود ۷۰ صفحه هم است، به هیتلر نسبت هم‌جنس‌گرایی حتی در زمان زمامداری‌اش را می‌زنند. در قسمتی از این گزارش، گفته می‌شود که هیتلر به رودلف هوس، مشاورش و فرمانده اردوگاه آشویتس، میل جنسی داشته است.
هنری فیلد، مردم شناس امریکایی و یکی از اعضای سازمان امنیت کاخ سفید این گزارش را از طریق بررسی هرگونه مدرکی درباره زندگی‌ هیتلر جمع‌آوری کرده است.
او در تحقیقاتش تقریبا هرگونه اطلاعاتی را درباره هیتلر، از آغاز دوران کودکیش تا مرگش در سال ۱۹۴۵ جمع‌آوری کرده است. او حتی در مورد خصوصی ترین وجوه زندگی هیتلر مثل موزیک مورد علاقه اش هم اطلاعاتی به دست آورده است.
مشخصا هنری فیلد در مورد ادعای گزارش یعنی تمایلات هم‌جنس گرایانه هیتلر در سالهایی که در اتریش می‌زیسته است هم تحقیقات لازم را به عمل آورده است.
او می‌گوید هیتلر در سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۳ در یک خوابگاه عمومی مردانه در ملدمن اشتراوس وین زندگی می‌کرده است. طبق گزارش فیلد، هیتلر در آن سالها تنها گاهی اوقات از اتاق بیرون می‌آمده و جز پیگیری هنر نقاشی و فروختن آثارش کار خاص دیگری را انجام نمی‌داده است.
فیلد معتقد است که خوابگاه مذکور در بین مردم بدنام بوده است و برخی اعضای آن روابط غیراخلاقی با پسران جوان برقرار می‌کردند.


اطلاعات مربوط به انحرافات هیتلر در این سالها توسط دوست دورگه اش یعنی ارنست سجویک به مقامات سیا مخابره شده است. بعد از اوج گیری تمایلات فاشیستی هیتلر، سجویک از او جدا شده، ابتدا به بریتانیا می‌رود و بعد از آن به آمریکا عزیمت می‌کند. در طول اقامت در امریکا و در اوج جنگ جهانی دوم، سجویک به عنوان عضو سیا و مشاور روزولت فعالیت کرده و درباره چندصد تن از اعضای اصلی حزب نازی به رئیس جمهور آمریکا اطلاعات می‌دهد.
سجویک همچنین مدعی است که "روابط جنسی" نامتعارف هیتلر نسبت به معاونش، رودولف هس، زمانی پررنگ شده است که در دهه 1920 به علت فعالیتهای سیاسی این دو در یک زندان بوده اند.
بر طبق گزارش، با درک این موضوع که نام مستعار هس در میان اعضای یک گروه مخفی هم جنس گرایی در آلمان بوده است، رای و ایده انحراف جنسی هیتلر قوی‌تر می‌شود.
در گزارش سیا همچنین آمده است که هیتلر برخی انحرافات جنسی دیگر چون مازوخیسم را هم داشته است. هنری فیلد در پایان گزارش خود می‌نویسد: "زندگی جنسی هیتلر مانند حیات سیاسی اش دوگانه بوده است. او هم همجنسگرا بوده است و هم دگرجنس گرا. همچنان که هم سوسیالیست تند بود و هم یک ملی‌گرای دو آتشه".
بسیاری البته هنوز در اعتبار سند منتشر شده شک و تردید دارند. برخی معتقدند گرایشات ضد نازی آن دوره و روحیه آمریکایی‌های دهه ۴۰ باعث شده است این گزارش نوشته شود و هیتلر هر چند یک دیکتاتور خونخوار بوده است اما هرگز سند معتبری وجود نداشته است که او تمایلات هم‌جنس گرایانه داشته است و گزارش سیا از حد یک سری حدس و گمانهای کلی فراتر نمی‌رود.

طبق گزارش سرویسهای امنیتی آمریکا، گزارش هایی از هم‌جنس گرایی هیتلر بین سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۳ یعنی زمانی که او در وین ساکن بود، وجود دارد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/vvv

به گزارش خبر فوری و به نقل از دیلی میل، هیتلر چند سال از عمرش را در یک خوابگاه همجنس‌گرایی در وین اتریش به سر برده است. این را از طریق بررسی گزارشهای سازمان سیا که در طول جنگ جهانی دوم بر اساس زندگی هیتلر نوشته شده است، می‌توان دریافت.
این گزارشات در سال ۱۹۴۳ به دست رئیس جمهور وقت امریکا یعنی تئودور روزولت رسیده است. در این مکتوبات، نتیجه گرفته می‌شود که هیتلر هم گرایشات هم‌جنس گرایانه داشته است و هم گرایشات دگرجنس خواهانه.
نویسنده یا نویسندگان این گزارش‌ که در حدود ۷۰ صفحه هم است، به هیتلر نسبت هم‌جنس‌گرایی حتی در زمان زمامداری‌اش را می‌زنند. در قسمتی از این گزارش، گفته می‌شود که هیتلر به رودلف هوس، مشاورش و فرمانده اردوگاه آشویتس، میل جنسی داشته است.
هنری فیلد، مردم شناس امریکایی و یکی از اعضای سازمان امنیت کاخ سفید این گزارش را از طریق بررسی هرگونه مدرکی درباره زندگی‌ هیتلر جمع‌آوری کرده است.
او در تحقیقاتش تقریبا هرگونه اطلاعاتی را درباره هیتلر، از آغاز دوران کودکیش تا مرگش در سال ۱۹۴۵ جمع‌آوری کرده است. او حتی در مورد خصوصی ترین وجوه زندگی هیتلر مثل موزیک مورد علاقه اش هم اطلاعاتی به دست آورده است.
مشخصا هنری فیلد در مورد ادعای گزارش یعنی تمایلات هم‌جنس گرایانه هیتلر در سالهایی که در اتریش می‌زیسته است هم تحقیقات لازم را به عمل آورده است.
او می‌گوید هیتلر در سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۳ در یک خوابگاه عمومی مردانه در ملدمن اشتراوس وین زندگی می‌کرده است. طبق گزارش فیلد، هیتلر در آن سالها تنها گاهی اوقات از اتاق بیرون می‌آمده و جز پیگیری هنر نقاشی و فروختن آثارش کار خاص دیگری را انجام نمی‌داده است.
فیلد معتقد است که خوابگاه مذکور در بین مردم بدنام بوده است و برخی اعضای آن روابط غیراخلاقی با پسران جوان برقرار می‌کردند.


اطلاعات مربوط به انحرافات هیتلر در این سالها توسط دوست دورگه اش یعنی ارنست سجویک به مقامات سیا مخابره شده است. بعد از اوج گیری تمایلات فاشیستی هیتلر، سجویک از او جدا شده، ابتدا به بریتانیا می‌رود و بعد از آن به آمریکا عزیمت می‌کند. در طول اقامت در امریکا و در اوج جنگ جهانی دوم، سجویک به عنوان عضو سیا و مشاور روزولت فعالیت کرده و درباره چندصد تن از اعضای اصلی حزب نازی به رئیس جمهور آمریکا اطلاعات می‌دهد.
سجویک همچنین مدعی است که "روابط جنسی" نامتعارف هیتلر نسبت به معاونش، رودولف هس، زمانی پررنگ شده است که در دهه 1920 به علت فعالیتهای سیاسی این دو در یک زندان بوده اند.
بر طبق گزارش، با درک این موضوع که نام مستعار هس در میان اعضای یک گروه مخفی هم جنس گرایی در آلمان بوده است، رای و ایده انحراف جنسی هیتلر قوی‌تر می‌شود.
در گزارش سیا همچنین آمده است که هیتلر برخی انحرافات جنسی دیگر چون مازوخیسم را هم داشته است. هنری فیلد در پایان گزارش خود می‌نویسد: "زندگی جنسی هیتلر مانند حیات سیاسی اش دوگانه بوده است. او هم همجنسگرا بوده است و هم دگرجنس گرا. همچنان که هم سوسیالیست تند بود و هم یک ملی‌گرای دو آتشه".
بسیاری البته هنوز در اعتبار سند منتشر شده شک و تردید دارند. برخی معتقدند گرایشات ضد نازی آن دوره و روحیه آمریکایی‌های دهه ۴۰ باعث شده است این گزارش نوشته شود و هیتلر هر چند یک دیکتاتور خونخوار بوده است اما هرگز سند معتبری وجود نداشته است که او تمایلات هم‌جنس گرایانه داشته است و گزارش سیا از حد یک سری حدس و گمانهای کلی فراتر نمی‌رود.

منبع: دیلی میل

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


38

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
یزدان 0 0 پاسخ 1397/7/21 -19:10

مشکل مردم بدبخت ایران به الله که همجنسگرا بودن هیتلر نیست خجالت بکشید با این خبر.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پول را به جای صنایع در چاه ول می‌‌کنند/صنایع قربانی بانک‌ها شدند /هیچ دولتی تاکنون جسارت اصلاح ساختار اقتصاد کلان در کشور را نداشته است/اگر استقلال و پرسپولیس را مجانی به دو نفر بدهند یکسال بعد پس می‌دهند
سیگنال‌های یک شلیک ایرانی به «ترامپ» و «گروه بی»
افزایش خطر جنگ هسته‌ای در جهان/ مهم‌ترین قدرتهای هسته ای دنیا را بشناسید
جنگهایی با احمقانه‌ترین علت‌ها؛ از کشتار 10 هزار انسان به علت یک باد معده تا 7 سال جنگ به علت روسپی خواندن معشوقه لویی پانزدهم/ وقتی یک خوک باعث جنگ بین دو ملت می‌شود
روش‌های عجیب و ترسناک اعدام در کره شمالی را بشناسید/ از خوراک سگها و ماهی‌های گرسنه شدن تا اعدام با ضد هوایی و خمپاره/ آیا کیم جونگ اون برای قتل مخالفانش از "پرستوها" استفاده می‌کند؟
یارانه می‌تواند یک میلیون تومان شود / آمریکا احمق است که با تحریم، ما را از نفت فروشی عبور می‌دهد/ هر ایرانی برای جبران ورشکستگی موسسات مالی، 500هزار تومان از جیب داد
حذف بخش‌هایی از لایحه تامین امنیت زنان به ضرورت بوده است/ مراحل ورود زنان به استادیوم در حال طی شدن است/نوار بهداشتی هیچگاه جزو ممنوعه‌های کمک رسانی نبوده است/ در تلاشیم تا دیه زن و مرد برابر شود