محسن رفیق دوست: احمدی نژاد "کذاب مفتر" است/ ماموریت او گرفتن حکومت است، به ولایت فقیه اعتقاد ندارد/ اگر من بودم بازداشتش می کردم


7 اسفند 1396 - 19:08
وزیر سابق سپاه می گوید: احمدی نژاد ماموریت دارد که حکومت را بگیرد او به ولایت فقیه اعتقاد نداشته و کذاب مفتر است. اگر جای قوه قضاییه بودم حتما با او برخورد و بازداشتش می کردم.

به گزارش خبر فوری، محمد افصحی - او کسی است که در ابتدای تاسیس سپاه پاسداران به عنوان وزیر سپاه و از افراد تاثیر گذار در دفاع مقدس بود. محسن رفیق دوست از فرماندهان با سابقه سپاه و انقلابیون قدیمی است. کسی که در خصوص محمود احمدی نژاد معتقد است که کذّاب است و از ابتدا نسبت به او حسن ظن نداشته است. این عضو سابق حزب موتلفه ادامه می دهد احمدی نژاد آدم زرنگی بود که توانست هم عوام را فریب دهد و هم خواص را و به همه دوستان گفتم که احمدی نژاد سادات ایران می دانم بعضی ها متوجه نشدند منظورم چیست. احمدی نژاد به دنبال گرفتن حکومت بود و هیچ گاه معتقد به ولایت فقیه نبود رفیق دوست ادامه می دهد بارها گفته ام هو كذاب مفتر است و هنوزم معتقدم که احمدی نژاد ماموریت دارد!

متن قسمتی از گفتگوی تصویری خبر فوری با محسن رفیق دوست را در زیر می خوانید:

با توجه به تحرکات محمود احمدی نژاد و نامه ای که به مقام معظم رهبری نوشت که واکنش های تندی را به سمت رئیس دولت نهم و دهم در پی داشت.

محسن رفیق دوست در پاسخ به این سئوال نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری واکنش های زیادی را در پی داشت ، حتی برخی رئیس جمهور سابق را با شیطان مقایسه کردند ، تحلیل شما در این رابطه چیست؟ گفت: من از ابتدا نسبت به ایشان حسن ظن نداشتم و در برخوردهای که با ایشان داشتم او را معتقد به ولایت فقیه نمی دانستم. اینکه آدم زرنگی بود و قدرت عوام فریبی اش به قدری بود که هم عوام را فریب دهد و هم خواص را .

عضو سابق حزب موتلفه می گوید: در یک جلسه ای که دو سه روز بعد از انتخاب احمدی نژاد در دفترم با حضور اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی داشتیم به همه دوستان گفتم که این آقای احمدی نژاد سادات ایران می دانم که عده ای متوجه نشدند و گفتند که ایشان سادات نیست و من تکمیل کردم که منظورم انور سادات ایران است.

او می گوید خیلی از کارهایی قشنگی که احمدی نژاد انجام داد برای فریب عوام بوده است و او می خواست جوری عمل کند که حکومت را بگیرد و هیچ گاه معتقد به ولایت فقیه نبود.

رفیق دوست می گوید از قول وزرای که با احمدی نژاد در آن هشت سال بودند نقل می کنم که در جلسه هیئت دولت احمدی نژاد گفته است، همه بدانند ما یک آقا داریم و یکی از وزرا تاکید می کند که بگو منظورت مقام معظم رهبری است که ایشان جلسه را ترک می کند. ایشان اعتقاد به ارتباط با امام زمان داشته و معتقد بوده است که حکومت را با ارتباط با امام زمان اداره می کرده است.

این پاسدار با سابقه در ادامه افزود: من در جمعی از پاسداران گفتم: حدیث داریم که هر کسی در زمان غیبت امام زمان ادعا کند که با امام زمان ارتباط دارد "هو كذاب مفتر" است، هنوزم معتقدم که احمدی نژاد ماموریت دارد که این کارها را انجام دهد.

وی ادامه داد: مردم دیگر احمدی نژاد را شناخته اند و اوج عوام فریبی اش قبل از خانه نشینی اش بود و مردم ما هم فهمیدند که باید پشتوانه ولایت فقیه باشند و حنای احمدی نژاد دیگر در میان مردم رنگی ندارد.

محسن رفیق دوست با اشاره به این موضوع که در آینده سیاسی کشور احمدی نژاد از بین خواهد رفت گفت: احمدی نژاد از صحنه سیاسی کشور حذف خواهد شد.

این عضو سابق حزب موتلفه در خصوص بازداشت کردن احمدی نژاد نیز گفت: من هیچ گاه در کارهای حکومتی دخالت نمی کنم و این وظیفه قوه قضاییه است که آیا باید برخورد شود با کسی که تا این حد جسارت کرده یا نه اما اگر من بودم حتما با او برخورد می کردم.

مشروح سخنان محسن رفیق دوست درباره محمود احمدی نژاد را  می‌توانید در فیلم زیر ببینید.

وزیر سابق سپاه می گوید: احمدی نژاد ماموریت دارد که حکومت را بگیرد او به ولایت فقیه اعتقاد نداشته و کذاب مفتر است. اگر جای قوه قضاییه بودم حتما با او برخورد و بازداشتش می کردم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

7 اسفند 1396 - 19:08

به گزارش خبر فوری، محمد افصحی - او کسی است که در ابتدای تاسیس سپاه پاسداران به عنوان وزیر سپاه و از افراد تاثیر گذار در دفاع مقدس بود. محسن رفیق دوست از فرماندهان با سابقه سپاه و انقلابیون قدیمی است. کسی که در خصوص محمود احمدی نژاد معتقد است که کذّاب است و از ابتدا نسبت به او حسن ظن نداشته است. این عضو سابق حزب موتلفه ادامه می دهد احمدی نژاد آدم زرنگی بود که توانست هم عوام را فریب دهد و هم خواص را و به همه دوستان گفتم که احمدی نژاد سادات ایران می دانم بعضی ها متوجه نشدند منظورم چیست. احمدی نژاد به دنبال گرفتن حکومت بود و هیچ گاه معتقد به ولایت فقیه نبود رفیق دوست ادامه می دهد بارها گفته ام هو كذاب مفتر است و هنوزم معتقدم که احمدی نژاد ماموریت دارد!

متن قسمتی از گفتگوی تصویری خبر فوری با محسن رفیق دوست را در زیر می خوانید:

با توجه به تحرکات محمود احمدی نژاد و نامه ای که به مقام معظم رهبری نوشت که واکنش های تندی را به سمت رئیس دولت نهم و دهم در پی داشت.

محسن رفیق دوست در پاسخ به این سئوال نامه احمدی نژاد به مقام معظم رهبری واکنش های زیادی را در پی داشت ، حتی برخی رئیس جمهور سابق را با شیطان مقایسه کردند ، تحلیل شما در این رابطه چیست؟ گفت: من از ابتدا نسبت به ایشان حسن ظن نداشتم و در برخوردهای که با ایشان داشتم او را معتقد به ولایت فقیه نمی دانستم. اینکه آدم زرنگی بود و قدرت عوام فریبی اش به قدری بود که هم عوام را فریب دهد و هم خواص را .

عضو سابق حزب موتلفه می گوید: در یک جلسه ای که دو سه روز بعد از انتخاب احمدی نژاد در دفترم با حضور اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی داشتیم به همه دوستان گفتم که این آقای احمدی نژاد سادات ایران می دانم که عده ای متوجه نشدند و گفتند که ایشان سادات نیست و من تکمیل کردم که منظورم انور سادات ایران است.

او می گوید خیلی از کارهایی قشنگی که احمدی نژاد انجام داد برای فریب عوام بوده است و او می خواست جوری عمل کند که حکومت را بگیرد و هیچ گاه معتقد به ولایت فقیه نبود.

رفیق دوست می گوید از قول وزرای که با احمدی نژاد در آن هشت سال بودند نقل می کنم که در جلسه هیئت دولت احمدی نژاد گفته است، همه بدانند ما یک آقا داریم و یکی از وزرا تاکید می کند که بگو منظورت مقام معظم رهبری است که ایشان جلسه را ترک می کند. ایشان اعتقاد به ارتباط با امام زمان داشته و معتقد بوده است که حکومت را با ارتباط با امام زمان اداره می کرده است.

این پاسدار با سابقه در ادامه افزود: من در جمعی از پاسداران گفتم: حدیث داریم که هر کسی در زمان غیبت امام زمان ادعا کند که با امام زمان ارتباط دارد "هو كذاب مفتر" است، هنوزم معتقدم که احمدی نژاد ماموریت دارد که این کارها را انجام دهد.

وی ادامه داد: مردم دیگر احمدی نژاد را شناخته اند و اوج عوام فریبی اش قبل از خانه نشینی اش بود و مردم ما هم فهمیدند که باید پشتوانه ولایت فقیه باشند و حنای احمدی نژاد دیگر در میان مردم رنگی ندارد.

محسن رفیق دوست با اشاره به این موضوع که در آینده سیاسی کشور احمدی نژاد از بین خواهد رفت گفت: احمدی نژاد از صحنه سیاسی کشور حذف خواهد شد.

این عضو سابق حزب موتلفه در خصوص بازداشت کردن احمدی نژاد نیز گفت: من هیچ گاه در کارهای حکومتی دخالت نمی کنم و این وظیفه قوه قضاییه است که آیا باید برخورد شود با کسی که تا این حد جسارت کرده یا نه اما اگر من بودم حتما با او برخورد می کردم.

مشروح سخنان محسن رفیق دوست درباره محمود احمدی نژاد را  می‌توانید در فیلم زیر ببینید.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


15

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
نظرات 19
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
فدای رهبر 0 0 پاسخ 1397/1/5 -04:47

باوجودی که اصلا سوادرسانه

فرید 0 1 پاسخ 1396/12/27 -02:32

ماشاالله به این تیز بینی بعد از گذشت 14 سال تازه فتنه گر را شناخته است سیاستمداران چرا در زمان تصدی مسئولین نظر قطعی نمی دهند هر انچه قرار بود احمدی نژاد و عواملش بر سر حاکمیت بیاورند اوردند حالا اظهار نظر ها به جای خواهد رسید فقط خود را بی اعتبار میکنید

تمشکال 1 1 پاسخ 1396/12/21 -23:18

یعنی چه جوری برخی ها به این محمد خان اعتماد می کردند ؟

رر 6 1 پاسخ 1396/12/18 -19:56

اقای رفیق دوست اموالتان را اعلام کنید یک نظامی چه دارد؟

م.سلیمی 2 2 پاسخ 1396/12/15 -23:00

سلام علیکم : سخن فراوان است وقت بسیار تنگ است اگر از خدا بترسیم به هیچ کاری که رضایت خدا در آن نباشد دست نمی زنیم این غرور وتکبر و نفوذ شیطان در قلب ما باعث می شود کارهای شیطانی انجام می دهیم هرکس می خواهد باشد . احمدی نژاد اگر از خدا می ترسید ناموس مردم جلوی دوربین نشان نمی داد . بایدهمان شب شورای نگهبان او را از لیست کاندیدای ریاست جمهوری حذف می کرد چرا یک از اصول جمهور ی اسلام نقص کرد . اما عده ای برای او دست زدند واو را منجی ایران می دانستند . اگر درایت وصبر مقام معظم رهبری نبود معلوم نبود چه برسر مردم پیش می آمد . مردم را به دو دسته تقسیم کرد و اختلافات وافترا وتهمت ها را به درون خانه برد . افراد دلسوز و زحمتکش نظام را به حاشیه راند وعده ای ساده لوح پشت ایشان را گرفتند کار به جایی رسانید که حتی عده ای از طلبه های ساده لوح علیه بعضی از مسئولین نظام شعار دادند . به مرور زمان مشخص شد نقشه شیطانی آنها . نمی دانند که این انقلاب بیمه خون شهداء و ایثار گران ورزمندگان بی ادعا است هرکس بخواهد با مکر ونیرنگ نقشه های شیطانی اش به پیش ببرد روزی این خون دامنگیر او شده وهمانطور ابروهای انسان های مؤمن برده ابرويش می رود توصیه بنده حقیر به مردم بیدار اگر پشت این سید فرزند پیامبر باشید هیچ وقت آسیب نخواهید دید این انقلاب مانند کشتی نوح است هرکس وارد کشتی نوح شد وناخدای کشتی بدست صاحبش به جلو می برد ودر مقابل امواج سهمگین اقیانوس نجات خواهد داد .

حسین 11 0 پاسخ 1396/12/13 -08:40

این نظر شما است اقای رفیق دوست نه نظر ملت ایران

سعید مهندس برق 15 2 پاسخ 1396/12/9 -12:30

آره دیگه ما مردم ایران ساده لوح هستیم واحمدی نژادهم مکار وحیله گروازهمه مهمترکذاب مفتراست یابه گفته رفیق دوست احمدی نژاد عوام فریبه وبقیه مسئولان مثل دولت کنونی حسن روحانی پاک زندگی می کننددرضمن احمدی نژاد گناهکارهم هست وگناهانش بسیارزیاداست ازجمله اینکه احمدی نژاد مردم ایران رو از حرام خوری واشرافی گری بسیاری از مسئولان بی عرضه مطلع کرد یا اینکه عرضه داشت هدفمندی یارانه ها رو که هیچ دولتی جرأت انجامش رو نداشت اجرا کنه یا اینکه با بدبخت بیچاره ها نشست وبرخاست می کرد یا اینکه از عدالت حرف می زد یا اینکه تنها رییس جمهور متخصصی بود که به علم وفناوری اهمیت دادوپیشرفت علمی ایران در دوره ریاست او جهش ورشدباورنکردنی پیدا کرد(اگه باورندارید برید ازتمام دانشمندان هسته ای سوال کنید) یا این که به غربی ها وآمریکا هیچ وقت باج نداد وذره ای امتیاز ندادویا اینکه درهمه جای دنیا محبوب بودحتی درحیاط خلوت آمریکا یعنی آمریکای لاتین ویا اینکه بیشترفکرفقرا بودتااغنیا یا اینکه بسیاری ازعلوم ازقبیل پزشکی،نانو،فضایی وصنعت هسته ای ایران دردوره ریاست اوبه اوج بالندگی خود رسید یا اینکه خیلی از اولین کارهادردوره ریاست اوانجام شدیااینکه خیلی شجاع ونترس بود وازترور به دست استکبار هیچ باکی نداشت وخیلی موارد دیگر؛احمدی نژاد تا همیشه تاریخ زنده است چون منتظرواقعی صاحب الزمان است؛احمدی نژاد ثابت کرد مردعمل است نه حرف وشعار؛الحمدلله احمدی نژاد آنقدرازاین مسئولان بی عرضه آتو داره که هیچ غلطی نمی توانند بکنند

ناشناس 8 1 پاسخ 1396/12/9 -12:26

چرا زمانیکه این آقا خلاف قانون رفتارمیکرد مورد نقد وانتقاد قرارنمی گرفت وحتی اورا تاعرش بالا بردید وحالا ازشما انتقاد میکند نظر عوض کردید.عملکرد احمدی نژادنه دراون دوران مطلقا خوب بود ونه الان .اما بعضی حرفاش واقعیت دارد.هرچنددرجهت منافع خودش واطرافیانش است نه مردم

بنده خدا 1 0 پاسخ 1396/12/9 -09:29

؟؟؟؟؟؟؟؟

رشتی 10 0 پاسخ 1396/12/9 -00:52

من اگر بودم. من شیطان است دیگران میفهمد

حامی ولایت 16 0 پاسخ 1396/12/8 -23:35

آقای رفیق دوست، یا بهتره بگم دشمن دوست، شما که دم از ولایت می زنید مگر رهبری نفرمودند نظامیان حق دخالت در سیاست را ندارند، پس شما دشمن ولایت هستید نه آقای احمدی نژاد، همتون میدونید که اکثریت مردم طرفدار و حامی دکتر احمدی نژاد هستند، پس الکی خودتون را خسته نکنید و از ایشون بد نگید، در ضمن گنده تر از شما نمیتونه احمدی نژاد را بازداشت کنه، چون مردم ازش حمایت میکنند و لهتون میکنند، بعدش میخواستم بپرسم از کانال خبرفوری که شما چند میگیری تا احمدی نژاد را تخریب کنی؟ با این کاراتون بیشتر مردم و عصبانی میکنید و بیشتر به طرفش میرن، پیش خداوند مدیونید اگه نظر منو منتشر نکنید..

فرید 19 0 پاسخ 1396/12/8 -21:31

محسن جان چشم نخوری چرا می خواهید احمدی نژاد را خفه کنید تا حرف نزند

ناسناس 18 0 پاسخ 1396/12/8 -20:28

درود بر احمدی نژاد . ای کاش دکتر خیلیوقت پیش پته همه را میریخت بیرون تا مردم بیشتر از انچه به اون ها گذشته دید بهتر داشته باشند تا بتونند تصمیم بهتری بگیرند

نگین 19 1 پاسخ 1396/12/8 -10:14

خود حضرت عالی دست کمی از احمدی نداری چه زود کارهای خلافت را فراموش کردی فکر می کنم احمدی پته تو را هم بریزه رو دایره دیر و زود داره اما سوختو سوز نداره شما همگی خلافکارید خورشید زیر ابر نمی ماند همگیتان کشور را به فنا دادید و مردم را ذله و فقیر و عصبانی کردید اگه حرف نمی زنی نمی گفتن لالی

علیرضا صنعتی 3 15 پاسخ 1396/12/7 -23:22

باسلام احسنت برجناب محسن رفیقدوست کاش دریک دهه گذشته هم عزیزان حرفهای این بزرگواران راگوش می دادند درباره احمدی نژاد به مسئولین نظام در اوایل پیدایش این موجود عجیب وغریب واطرافیانش ازسوی یاران باوفای نظام وانقلاب وامام راحل ره گوش زدهایی شده بود ولی درآن برهه زمانی همه رافریب داده بود.

حسین 24 2 پاسخ 1396/12/7 -22:55

احمدی نژاد تنهاترین کسی است که پشتوانه محبوبیتش هر روز اضافه می شود

علی 12 1 پاسخ 1396/12/7 -22:45

سلام وقت بخیر یک انتقاد درباره یکی از پست های کانال و سایتتون داشتم رهبری نیز فرمودند : نقد خوبه ،اما اینکه اهانت کنیم ،اصلا درست نیست اینکه خودمون را به خاطر سیاست ،به خاطر حرف یک شخص مدیون کنیم نسبت به شخصی ،به نظرم اصلا منطقی نیست شما هم به عنوان مسیولین خبر به مسیولین سایت و کانال اطلاع رسانی کنید اینطوری هم مخاطب حفظ میشه ,هم جامعه از تنش‌ها ی غیر اخلاقی به دوره با تشکر

رضا 23 1 پاسخ 1396/12/7 -22:28

خاک بر سر شما کاذب ها بزودی سوراخ موش میخرید

علی 20 2 پاسخ 1396/12/7 -22:16

احمدی نژاد حامی و دلسوز مردم است و زبان مردم، اصلا هم با ولایت فقیه مشکل ندارن، چرا در خصوص نامه احمدی نژاد به رهبری رفراندوم برگزار نمیکنند تا ببینند که این نامه مورد تأیید مردم است یا نه؟ اونهایی که با احمدی نژاد مشکل دارن خودشون دشمن انقلاب و ولایت فقیه هستند، سران قوا کاری کردند که رهبر معظم انقلاب مجبور شد بخاطر ناکارامدی آنان از مردم عذرخواهی کند، مردم احمدی نژاد را دوست دارن و ازش حمایت میکنند..