مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

آب اصفهان، پاسخگوی کاشت برنج نیست


3 مرداد 1400 - 12:25
60fe7bb191f0d_2021-07-26_13-39
در حالیکه خشکسالی وسعت شالیزار‌های استان اصفهان را از ۲۰ هزار به ۱۵۰۰ هکتار کاهش داده است، اما همچنان کشت برنج در اصفهان ادامه دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشت برنج از دیرباز در شهرستان لنجان مرسوم بوده است و به دلیل گذر زاینده رود از کنار شالیزار‌های برنج و سود خوب برنج کاری، کشاورزان، کاشت آن را به سایر محصولات کشاورزی ترجیح می‌دادند.

 پیمان فیروز نیا ادامه داد: سطح زیر کشت برنج در استان اصفهان بیش از ۲۰ هزار هکتار بود که رفته رفته با شدت گرفتن بحران کم آبی این وسعت به ۱۵۰۰ هکتار کاهش پیدا یافته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر نه آب زنده رود و نه چاه‌های اصفهان جوابگوی تامین آب برای کاشت برنج نیست.

قانونی برای برخورد قهری با برنج کاران نداریم

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: جهاد کشاورزی با برگزاری جلسات توجیهی و درنظر گرفتن تسهیلات مختلف سعی دارد برنج کاران اصفهانی را توجیه کند که کشت‌های دیگر را جایگزین برنج کنند.

فیروزنیا تاکید کرد: با توجه به وضع بحرانی خشکسالی در استان اصفهان هیچ توجیهی برای برنج کاری نداریم، اما ما فقط می‌توانیم به کشاورزان آگاهی و پیشنهاد بدهیم و قانونی برای برخورد قهری با آنان وجود ندارد.

او افزود:در این زمینه فقط فعالیت‌های ترویجی صورت می‌گیرد یا آب بهای کشت برنج با تعرفه بیشتری محاسبه می‌شود، البته کشاورزان متخلف هم شناسایی شده و به سازمان آب منطقه‌ای معرفی می‌شوند.

سود بالای کشت برنج، کشاورزان را به برنج کاری ترغیب می‌کند

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: درآمد کشت برنج برای کشاورزان بسیار زیاد است بنابراین از کشت برنج به شدت استقبال می‌کنند، به این معنی که از هرهکتار شالیزار چهار تن محصول برداشت می‌شود که ۱۲۰ میلیون تومان درآمد برای کشاورزان دارد و همین امر موجب شده برنج کاران کشت خود را تغییر ندهند.

فیروز نیا ادامه داد: البته جهاد کشاورزی با روش‌های گوناگون سعی کرده کشاورزان را به کشت‌های جایگزین ترغیب کند و البته برخی تسهیلات را برای برنج کاران در نظر نگیرد به عنوان مثال کود‌های شیمیایی و بذر رایگانی که در اختیار سایر کشاورزان قرار می‌دهیم، به برنج‌کاران اعطا نمی‌شود.

کشاورزان و برنج کاران غرب اصفهان حق برداشت آب زنده رود را ندارد

محمود سرپرست معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: اولویت آب رهاسازی شده رودخانه زاینده رود برای باغ‌های غرب و شرق اصفهان است و از این رو گروه‌های ما در محل مستقر هستند و بر برداشت آب زنده رود نظارت می‌کنند.

او ادامه داد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کشاورزان شهرستان اصفهان برگزار شده بود مقرر شد برای رهاسازی آب به سمت شرق اصفهان، همه دریچه‌های صنایع، دهانه مادی‌های سنتی و کانال‌های کشاورزی غرب بسته شود تا این بخش‌ها در این مدت ۱۰ روز به هیچ وجه آبی برداشت نکنند.

تسهیلات ویژه برای برنج کارانی که کشت محصولات جایگزین را انتخاب می‌کنند

مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از تشکیل کمیته‌ای برای تغییر الگوی کشت برنج در شهر‌ها و شهرستان‌های حاشیه زاینده رود خبر داد و گفت: با تعامل با کشاورزان و آموزش آن‌ها به تدریج در حال حذف کشت برنج در استان هستیم.

او ادامه داد: تسهیلاتی مانند کشاورز کارت برای خرید نهاده با تسهیلات ارزان قیمت برای کشاورزان و تامین بذر‌های یارانه دار برای کشاورزانی که اقدام به کشت‌های جایگزین می‌کنند در نظر گرفته ایم.

مرادمند تصریح کرد: استان اصفهان دارای اقلیم خشک است و با توجه به محدودیت آبی فعلی، کشت برنج در اولویت نیست و به کشاورزان توصیه می‌شود محصولاتی همچون علوفه‌های کم آب‌بر را بکارند که نیاز آبی کمتری دارد.

در حالیکه خشکسالی وسعت شالیزار‌های استان اصفهان را از ۲۰ هزار به ۱۵۰۰ هکتار کاهش داده است، اما همچنان کشت برنج در اصفهان ادامه دارد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60fe7bb191f0d_2021-07-26_13-39
3 مرداد 1400 - 12:25

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: کشت برنج از دیرباز در شهرستان لنجان مرسوم بوده است و به دلیل گذر زاینده رود از کنار شالیزار‌های برنج و سود خوب برنج کاری، کشاورزان، کاشت آن را به سایر محصولات کشاورزی ترجیح می‌دادند.

 پیمان فیروز نیا ادامه داد: سطح زیر کشت برنج در استان اصفهان بیش از ۲۰ هزار هکتار بود که رفته رفته با شدت گرفتن بحران کم آبی این وسعت به ۱۵۰۰ هکتار کاهش پیدا یافته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر نه آب زنده رود و نه چاه‌های اصفهان جوابگوی تامین آب برای کاشت برنج نیست.

قانونی برای برخورد قهری با برنج کاران نداریم

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: جهاد کشاورزی با برگزاری جلسات توجیهی و درنظر گرفتن تسهیلات مختلف سعی دارد برنج کاران اصفهانی را توجیه کند که کشت‌های دیگر را جایگزین برنج کنند.

فیروزنیا تاکید کرد: با توجه به وضع بحرانی خشکسالی در استان اصفهان هیچ توجیهی برای برنج کاری نداریم، اما ما فقط می‌توانیم به کشاورزان آگاهی و پیشنهاد بدهیم و قانونی برای برخورد قهری با آنان وجود ندارد.

او افزود:در این زمینه فقط فعالیت‌های ترویجی صورت می‌گیرد یا آب بهای کشت برنج با تعرفه بیشتری محاسبه می‌شود، البته کشاورزان متخلف هم شناسایی شده و به سازمان آب منطقه‌ای معرفی می‌شوند.

سود بالای کشت برنج، کشاورزان را به برنج کاری ترغیب می‌کند

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: درآمد کشت برنج برای کشاورزان بسیار زیاد است بنابراین از کشت برنج به شدت استقبال می‌کنند، به این معنی که از هرهکتار شالیزار چهار تن محصول برداشت می‌شود که ۱۲۰ میلیون تومان درآمد برای کشاورزان دارد و همین امر موجب شده برنج کاران کشت خود را تغییر ندهند.

فیروز نیا ادامه داد: البته جهاد کشاورزی با روش‌های گوناگون سعی کرده کشاورزان را به کشت‌های جایگزین ترغیب کند و البته برخی تسهیلات را برای برنج کاران در نظر نگیرد به عنوان مثال کود‌های شیمیایی و بذر رایگانی که در اختیار سایر کشاورزان قرار می‌دهیم، به برنج‌کاران اعطا نمی‌شود.

کشاورزان و برنج کاران غرب اصفهان حق برداشت آب زنده رود را ندارد

محمود سرپرست معاونت حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: اولویت آب رهاسازی شده رودخانه زاینده رود برای باغ‌های غرب و شرق اصفهان است و از این رو گروه‌های ما در محل مستقر هستند و بر برداشت آب زنده رود نظارت می‌کنند.

او ادامه داد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کشاورزان شهرستان اصفهان برگزار شده بود مقرر شد برای رهاسازی آب به سمت شرق اصفهان، همه دریچه‌های صنایع، دهانه مادی‌های سنتی و کانال‌های کشاورزی غرب بسته شود تا این بخش‌ها در این مدت ۱۰ روز به هیچ وجه آبی برداشت نکنند.

تسهیلات ویژه برای برنج کارانی که کشت محصولات جایگزین را انتخاب می‌کنند

مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از تشکیل کمیته‌ای برای تغییر الگوی کشت برنج در شهر‌ها و شهرستان‌های حاشیه زاینده رود خبر داد و گفت: با تعامل با کشاورزان و آموزش آن‌ها به تدریج در حال حذف کشت برنج در استان هستیم.

او ادامه داد: تسهیلاتی مانند کشاورز کارت برای خرید نهاده با تسهیلات ارزان قیمت برای کشاورزان و تامین بذر‌های یارانه دار برای کشاورزانی که اقدام به کشت‌های جایگزین می‌کنند در نظر گرفته ایم.

مرادمند تصریح کرد: استان اصفهان دارای اقلیم خشک است و با توجه به محدودیت آبی فعلی، کشت برنج در اولویت نیست و به کشاورزان توصیه می‌شود محصولاتی همچون علوفه‌های کم آب‌بر را بکارند که نیاز آبی کمتری دارد.

منبع: ایانا

72

نظرات 6
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
لاله 2 13 پاسخ 1400/5/3 -15:56

خوب كرد... چرا بايد اسمش بياد وقتي اون خودش عملا ايراني ها رو قبول نداشت و هزار تا حرف زد

مسعود 24 1 پاسخ 1400/5/3 -15:00

این بنده خدا هم کاره ای نیست.. دستور از بالا بوده، ازجناب فروغی شیطون بلا!

رحیم اب منگل 3 26 پاسخ 1400/5/3 -14:30

همین که مسابقه این وطن فروش را پخش کرده خیلی هنر کردن حال اسم نحسش رو نیاوردن

رحیم آب منگول گووووززز 1400/5/3 -18:34

جون به لبهات رسیده آب منگل تا به کی پاچه خواری بشین بابا حال نداریم زاررررررررررررررررررررررررررت

متحیر 8 0 پاسخ 1400/5/3 -13:33

اینهایی که به عنوان گزارشگر و تحلیلگر میاورند بهتر است به جای اینکار یه بوق دستشون بگیرن و طرف مورد نظرشون رو تشویق کنند حالا اگر نتیجه بر عکس میشد تا یکماه انواع و اقسام تحلیل ها و حماسه سراییها پخش میشد چرا ورزش را هم سیاسی میکنید؟ ؟؟؟صدا و سبمای میلی.....

Hamid 29 1 پاسخ 1400/5/3 -12:51

دیگه سیماز میلی همینه دیگه یک مشت عقب افتاده و دگوری نشستن اونجا بهتر از این نمیشه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks