تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی:

اصولگرایان محترم! جرأت دارید اعلام کنید وضع دین‌داری چگونه شده؟/ مأموران در ماه رمضان دنبال روزه‌خوارند، نه یافتن گرسنگان


18 اردیبهشت 1400 - 10:40
6096295e21cee_2021-05-08_10-32
جامعه‌ای که مأموران آن در ماه رمضان دنبال پیدا کردن روزه‌خوار هستند و نه یافتن افراد گرسنه، سرنوشتی بهتر از اینکه هست نخواهد داشت. راستی! آیا می‌دانید که چند نفر از مأمورانی که دنبال روزه‌خواران هستند، روزه می‌گیرند؟

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت:

یکی از ویژگی‌های لازمی که هر گروه سیاسی و اجتماعی باید داشته باشد، کوشش برای درک درستی از عینیت اجتماعی است. نادیده گرفتن عینیت اجتماعی یا دشمنی با آن بیش از آنکه رقبا یا دشمنان را فریب دهد، موجب خودفریبی می‌شود.

این مشکل در همه گروه‌ها کمابیش وجود دارد. برخی کمتر و برخی بیشتر. ستیز با عینیت در دو قالب مخالفت با آزادی بیان و نیز نفی و ضدیت با پژوهش خود را نشان می‌دهد. اگر ما می‌خواهیم با دیگران تعامل کنیم یا حتی بر آنان حکومت کنیم، بهترین شیوه این است که آنان بتوانند آنچه هستند را نشان دهند.

همچنین بتوانند نقد و حتی تخطئه  یا تعریف کنند. پذیرش عملی این شرط لازمه ایجاد یک رابطه مفید با مردم و جامعه است. اگر مردم آزادی لازم را نداشته باشند، ریاکاری پیشه می‌کنند و خود را دوست و تابع ما معرفی می‌کنند، در حالی که در اندرون خود، دشمن و مخالف ما هستند. آنان مترصد فرصتی می‌مانند تا رفتار واقعی خود را علیه ما بروز دهند.  درباره پژوهش نیز همین طور است.

منظور فقط پژوهش علمی نیست، بلکه گزارش‌های تحقیقی مطبوعاتی، آمار و اطلاعات، پژوهش‌های پیمایشی و نظرسنجی‌ها، همه اینها می‌توانند انجام و تولید و منتشر شوند و همه ما را نسبت به واقعیت جامعه آگاه کنند.

به‌طور قطع انتشار برخی از اینها عوارضی هم دارند، ولی قاعده کلی مبتنی بر مفید بودن دسترسی به اطلاعات و یافته‌های پژوهش‌هاست. 

با توجه به این نکات پیشنهاد می‌کنم که اصولگرایان محترم یک گزارش سردستی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای آن انقلاب شد، ارایه کنند. گزارشی که مستند به آمار و اطلاعات معتبر باشد.

این گزارش می‌تواند تحلیلی یا تطبیقی باشد. مثلا با چند کشور نمونه دیگر هم مقایسه شود. روند آن را در ادوار گوناگون ۴۲ سال گذشته نشان داد. 

سپس باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که: 

۱ـ آیا نتایج با اهداف و مطالبات و ادعاهای اولیه انقلاب تطابق دارد یا خیر؟ اگر ندارد، تا چه حد شکاف دارد؟ آیا پیش رفته‌ایم یا پسرفت داشته‌ایم و همچنان نیز پسرفت داریم؟ 

۲ـ علل عدم موفقیت‌ها چه بوده است؟ و با ادامه وضع موجود به کجا خواهیم رسید؟ 

۳ـ وضعیت ما در مقایسه با کشورهای نمونه چگونه است؟ جایگاه ایران در هر کدام از این شاخص‌ها کجا بوده و اکنون کجاست و در آینده به کجا خواهد رسید؟ 

۴ـ‌ گرچه قصد مچ‌گیری وجود ندارد، ولی پرسش این است که باید معلوم شود چه اشتباهاتی منجر به این وضع شده است؟ 

در اینجا به برخی شاخص‌ها برای این سنجش اشاره می‌کنم. 

اولین شاخص‌ها مربوط به حوزه دین است. دینداری مناسکی، شامل به جا آوردن نماز (فرادا یا جماعت یا نماز جمعه)، گرفتن روزه، پرداخت خمس و سهم مطابق فتاوای موجود، تقید به ظواهر مذهبی و... 

دینداری اخلاقی، شامل پرهیز از دروغ، غیبت، احسان و نیکوکاری، مدارا با دیگران و مجموعه ویژگی‌هایی که به اخلاق محمدی نامیده می‌شوند. 

و بالاخره پرهیز از جرم و گناه که شامل موارد گوناگونی می‌شود. از ربا گرفته تا رشوه و زنا و... 

شاخص‌های بعدی، در حوزه اقتصادی است، شامل رشد و تولید اقتصادی، اشتغال و درآمد سرانه و... 

شاخص بعدی در زمینه عدالت است، عدالت قضایی، ضریب جینی و نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری‌های منطقه‌ای، فقر و رفع تبعیض است. 

شاخص‌های بعدی، در حوزه فرهنگ و اجتماع، شامل پایداری و قوام نهاد خانواده، آموزش، بهداشت و... 

شاخص‌های سیاسی، شامل استقلال، مشارکت عمومی مردم، اعتماد به حکومت و رضایت از زندگی، علاقه به خدمت و ماندن در کشور و... است. 

این شاخص‌ها را می‌توان کم و زیاد کرد و مواردی که داده‌های معتبر یا رسمی نداریم را کنار بگذاریم. البته این شاخص‌ها همواره در یک مسیر حرکت نکرده در مقاطعی بهبود یافته و در مقاطعی منفی شده و تحلیل این تغییرات نیز مهم است. 

ظاهرا اصولگرایان بیش از هر چیز دغدغه شاخص‌های دینی را دارند و به موارد دیگر چندان عنایتی ندارند. باید تاکید کنم که اتفاقا همین شاخص‌ها بیش از هر شاخص دیگری در مسیری خلاف انتظارات آنان در حرکت است. فقط نمی‌دانم که چرا حاضر نیستند یک ارزیابی اجمالی از این ماجرا ارایه دهند؟

هر چه بیشتر بر محدودیت انتشار این اطلاعات تاکید شود، امکان تغییر و اصلاح سیاست را از خودتان سلب می‌کنید. قریب به اتفاق این شاخص‌ها مرزهای خطر را رد کرده‌اند. دیدم که یکی از افراد خوش‌ذوق توییت زده بود، جامعه‌ای که ماموران آن در ماه رمضان دنبال پیدا کردن روزه‌خوار هستند و نه یافتن افراد گرسنه، سرنوشتی بهتر از اینکه هست نخواهد داشت. راستی! آیا می‌دانید که چند نفر از مامورانی که دنبال روزه‌خواران هستند، روزه می‌گیرند؟

جامعه‌ای که مأموران آن در ماه رمضان دنبال پیدا کردن روزه‌خوار هستند و نه یافتن افراد گرسنه، سرنوشتی بهتر از اینکه هست نخواهد داشت. راستی! آیا می‌دانید که چند نفر از مأمورانی که دنبال روزه‌خواران هستند، روزه می‌گیرند؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

6096295e21cee_2021-05-08_10-32
18 اردیبهشت 1400 - 10:40

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت:

یکی از ویژگی‌های لازمی که هر گروه سیاسی و اجتماعی باید داشته باشد، کوشش برای درک درستی از عینیت اجتماعی است. نادیده گرفتن عینیت اجتماعی یا دشمنی با آن بیش از آنکه رقبا یا دشمنان را فریب دهد، موجب خودفریبی می‌شود.

این مشکل در همه گروه‌ها کمابیش وجود دارد. برخی کمتر و برخی بیشتر. ستیز با عینیت در دو قالب مخالفت با آزادی بیان و نیز نفی و ضدیت با پژوهش خود را نشان می‌دهد. اگر ما می‌خواهیم با دیگران تعامل کنیم یا حتی بر آنان حکومت کنیم، بهترین شیوه این است که آنان بتوانند آنچه هستند را نشان دهند.

همچنین بتوانند نقد و حتی تخطئه  یا تعریف کنند. پذیرش عملی این شرط لازمه ایجاد یک رابطه مفید با مردم و جامعه است. اگر مردم آزادی لازم را نداشته باشند، ریاکاری پیشه می‌کنند و خود را دوست و تابع ما معرفی می‌کنند، در حالی که در اندرون خود، دشمن و مخالف ما هستند. آنان مترصد فرصتی می‌مانند تا رفتار واقعی خود را علیه ما بروز دهند.  درباره پژوهش نیز همین طور است.

منظور فقط پژوهش علمی نیست، بلکه گزارش‌های تحقیقی مطبوعاتی، آمار و اطلاعات، پژوهش‌های پیمایشی و نظرسنجی‌ها، همه اینها می‌توانند انجام و تولید و منتشر شوند و همه ما را نسبت به واقعیت جامعه آگاه کنند.

به‌طور قطع انتشار برخی از اینها عوارضی هم دارند، ولی قاعده کلی مبتنی بر مفید بودن دسترسی به اطلاعات و یافته‌های پژوهش‌هاست. 

با توجه به این نکات پیشنهاد می‌کنم که اصولگرایان محترم یک گزارش سردستی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای آن انقلاب شد، ارایه کنند. گزارشی که مستند به آمار و اطلاعات معتبر باشد.

این گزارش می‌تواند تحلیلی یا تطبیقی باشد. مثلا با چند کشور نمونه دیگر هم مقایسه شود. روند آن را در ادوار گوناگون ۴۲ سال گذشته نشان داد. 

سپس باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که: 

۱ـ آیا نتایج با اهداف و مطالبات و ادعاهای اولیه انقلاب تطابق دارد یا خیر؟ اگر ندارد، تا چه حد شکاف دارد؟ آیا پیش رفته‌ایم یا پسرفت داشته‌ایم و همچنان نیز پسرفت داریم؟ 

۲ـ علل عدم موفقیت‌ها چه بوده است؟ و با ادامه وضع موجود به کجا خواهیم رسید؟ 

۳ـ وضعیت ما در مقایسه با کشورهای نمونه چگونه است؟ جایگاه ایران در هر کدام از این شاخص‌ها کجا بوده و اکنون کجاست و در آینده به کجا خواهد رسید؟ 

۴ـ‌ گرچه قصد مچ‌گیری وجود ندارد، ولی پرسش این است که باید معلوم شود چه اشتباهاتی منجر به این وضع شده است؟ 

در اینجا به برخی شاخص‌ها برای این سنجش اشاره می‌کنم. 

اولین شاخص‌ها مربوط به حوزه دین است. دینداری مناسکی، شامل به جا آوردن نماز (فرادا یا جماعت یا نماز جمعه)، گرفتن روزه، پرداخت خمس و سهم مطابق فتاوای موجود، تقید به ظواهر مذهبی و... 

دینداری اخلاقی، شامل پرهیز از دروغ، غیبت، احسان و نیکوکاری، مدارا با دیگران و مجموعه ویژگی‌هایی که به اخلاق محمدی نامیده می‌شوند. 

و بالاخره پرهیز از جرم و گناه که شامل موارد گوناگونی می‌شود. از ربا گرفته تا رشوه و زنا و... 

شاخص‌های بعدی، در حوزه اقتصادی است، شامل رشد و تولید اقتصادی، اشتغال و درآمد سرانه و... 

شاخص بعدی در زمینه عدالت است، عدالت قضایی، ضریب جینی و نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری‌های منطقه‌ای، فقر و رفع تبعیض است. 

شاخص‌های بعدی، در حوزه فرهنگ و اجتماع، شامل پایداری و قوام نهاد خانواده، آموزش، بهداشت و... 

شاخص‌های سیاسی، شامل استقلال، مشارکت عمومی مردم، اعتماد به حکومت و رضایت از زندگی، علاقه به خدمت و ماندن در کشور و... است. 

این شاخص‌ها را می‌توان کم و زیاد کرد و مواردی که داده‌های معتبر یا رسمی نداریم را کنار بگذاریم. البته این شاخص‌ها همواره در یک مسیر حرکت نکرده در مقاطعی بهبود یافته و در مقاطعی منفی شده و تحلیل این تغییرات نیز مهم است. 

ظاهرا اصولگرایان بیش از هر چیز دغدغه شاخص‌های دینی را دارند و به موارد دیگر چندان عنایتی ندارند. باید تاکید کنم که اتفاقا همین شاخص‌ها بیش از هر شاخص دیگری در مسیری خلاف انتظارات آنان در حرکت است. فقط نمی‌دانم که چرا حاضر نیستند یک ارزیابی اجمالی از این ماجرا ارایه دهند؟

هر چه بیشتر بر محدودیت انتشار این اطلاعات تاکید شود، امکان تغییر و اصلاح سیاست را از خودتان سلب می‌کنید. قریب به اتفاق این شاخص‌ها مرزهای خطر را رد کرده‌اند. دیدم که یکی از افراد خوش‌ذوق توییت زده بود، جامعه‌ای که ماموران آن در ماه رمضان دنبال پیدا کردن روزه‌خوار هستند و نه یافتن افراد گرسنه، سرنوشتی بهتر از اینکه هست نخواهد داشت. راستی! آیا می‌دانید که چند نفر از مامورانی که دنبال روزه‌خواران هستند، روزه می‌گیرند؟

منبع: روزنامه اعتماد

66

نظرات 131
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
چ 0 0 پاسخ 1400/2/19 -13:56

شما خودت چه عملی انجام دادی که مشکلی از مردم حل شده باشد همه شدند نظریه پرداز وافاضه فیض چوصد گفته چون نیم کردارنیست همه اش حرف .گرچه ممنتشرنمشه مردم خسته شده اند ازعالمان بدون عمل درهرصنفی.

احمد 0 1 پاسخ 1400/2/19 -10:54

آقای عبدی اگر نارضایتی وجود دارد به دلیل فساد ، دزدی ، رانت ، و بی دینی شما و هم حزبی های بی شرفتان است اگر مردم نسبت به مسائل شرعی کم توجه شده اند به دلیل تبلیغات و رواج بی بند وباری امثال شماها می باشد که سال ها خود و اربابان پلیدتان دنبال ایجاد چنین فضایی بوده اید بی خود به مردم آدرس غلط ندهید شما و هم فکرهای شما برای همیشه به زباله دان خواهید رفت

حمیدپاپی 0 0 پاسخ 1400/2/19 -10:10

با سلام آقای عبدی تو وهم حزبیهایت ابتدا محل زندگی خود و فرزندانتان را به مردم اعلام کنید و بگویید این همه پول و ثروت را ازکجا آورده اید. مردم خودشان تکلیفتان را روشن می کنند.

حسن 0 0 پاسخ 1400/2/19 -07:53

جناب آقای عبدی اتفاقا این نوع تفکر در زمان شما تند روها بود که در اول انقلاب مرسوم کردید و متاسفانه همچنان باقی ماند و با عوض شدن سیصدو شصت درجه ای شما این رسم اشتباه ماند و حالا طلبکار شدید این تف سربالایست که شما و همفکران تند رو اصلاح طلب شما ایجاد کردند و خیلی جالب نقش طلبکار را بازی میکنید این نوع ارتزاق شما تند روهاست

امان از..... 1400/2/19 -19:02

آخه نابغه باعوض شدن ۳۶۰ درجه او باز هم به همان جای اولیش برمیگرده باید میگفتی ۱۸۰درجه

دن کیشوت 4 0 پاسخ 1400/2/19 -07:03

آقای عبدی، کاش میگفتی، ماموران دنبال مورچه اند، نه مورچه خوار!

ناشناس و 2 0 پاسخ 1400/2/19 -05:35

فرعون صفتان مگر آن دنیا را قبول دارند فقط وفقط قدرت حقوقهای نجومی را قبول دارند گاهی اوقات هم برای افکار عمومی یک صلوات هم می فرستند

ناشناس 1 0 پاسخ 1400/2/19 -05:29

عبدی لطفا مر دانه بگو توی این هشت سال دولتی طرف دارش بود چه قدر پول زیر میزی گرفته ای نه کنه شما نجوم شناسی را اشتباها از حقوق ها نجومی گرفته

مصطفی 0 3 پاسخ 1400/2/19 -03:02

سلام آقای عبدی فکر نمیکنید پاسخ این سوال را شما و حزب مطبوع شما باید بدهد.شمایی که حامی دولت های غربگرا با انگیزه توسعه فرهنگ غربی و کاملا مخالف دین و دینداری هستند می باشید.

علیرضا 0 4 پاسخ 1400/2/19 -01:50

کاملا معلومه اقای عبدی روزنامه مطالعه نمیکند چون هر روز اقای رییسی مشغول رسیدگی و جمع کردن گرسنگان که اغلب اصلاح طلبند میباشد که از اول انقلاب مشغول پر کردن جیب و رفع کهنه گرسنگی خود هستند میباشد

علی 0 0 پاسخ 1400/2/19 -00:28

ما فقیرا که هیچی نداریم روزه میگیریم اونی که مارو عذاب میده اینه که ثروتمندان روزه خواری میکنن در خیابان کسی هم بهشون چیزی نمیگه

آرش علوی 5 0 پاسخ 1400/2/18 -23:36

هموطن عزیز کشور و ملت را فقط در صندوق رای و انتخابات ریاست جمهوری نگاه نکنید. لطف کنید صحبت های آقای عبدی را بدقت بخوانید و تفکر کنید. اندیشمندان حوزه های مختلف هم به سولات مطروحه پاسخ بدهند. واقعا کجا بودیم ؟به کجا رسیده ایم ؟به کجا خواهیم رسید؟حاسبو قبل ان تحاسبو.

ناشناس 29 4 پاسخ 1400/2/18 -22:55

شماها تو هشت سال کشور رو نابودد کردید. تقصیر رو گردن رقیب میندازی. رو نیست که سنگ پاست.

نلشناس 99 3 پاسخ 1400/2/18 -22:47

آقای قلندر شیر دولت خاتمی تخم این هارا کاشته ولی قبل از ان مردم راهتر بهترمهربان بود نداصلاح طلب غیر ه طلب نداشتیم مردم تمام اختلافات طایفه وقبلیه را خاتم جانت ساخته و از فتنه ٨٨ به اینور خیلی از خانواده اختلاف دارند هنوز هم که هنوزه رفت آمد نمی کنند تا حتی دختر هم به دیگر نمی دهند اگر نمی دانی وقت بزار برو تحقیق کن

گروگان 38 1 پاسخ 1400/2/18 -22:24

شما اجنبی های ضد وطن، هر بار با لباس جدیدی وارد عرصه میشین. یک بار با لباس انقلابی. یگ بار با لباس مذهبی. یک بار با لباس وطن پرستی. یک بار با لباس روشن فکری. یک بار بالباس آزادی خواهی.... هر چه بد بختی داریم زیر سر شما موجودات مزور و پر چهره ای است که از دورام پهلوی هم بودید و هنوز هم هستید. همه چیز رو خراب میکنید و گردن دیگران میندازید. هنوز نگفتی که چرا از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتی؟؟؟ یادت هست که میگفتی : یا روسری یا تو سری؟؟؟

مجید 3 1 پاسخ 1400/2/18 -22:16

به بزرگان نیا ، انصافا خودت یک بار این خزعبلاتی که نوشتی را بخوان ببین متوجه می شوی چه نوشته ای ، مثلا خواستی نشان بدهی که خیلی با سوادی‌ ولی از ان ور بام افتادی .

دولت شاداب و جوان جهادی و حزب الهی 14 2 پاسخ 1400/2/18 -21:24

لعنت و نفرین بر مارک تقلبی اصلاحات۰۰۰ در ظاهر اطلاحات در باطن دم تکون دادن و خوش خدمتی به کعبه امالشون امریکای شهروند کش کدخدای زورگو ولی پوشالی ملت کش...ویتنام عراق افغانستان سوریه یمن فلسطین در حال کشتارن به دست ارباب شما به اصطلاح غرب پرستان اس ه ا ل طلب.

شاداب و .... 1400/2/18 -23:02

زارررررررررررت به نامت زده شده با ساندیس چطوره؟

کاربر ناشناس 1400/2/18 -23:29

شاداب چقدر با ادب و با شعوری!! جدی از این که هم وطن من حساب میشی احساس شرم میکنم.

حامد 23 5 پاسخ 1400/2/18 -20:17

آقای عبدی عزیز واقعا هیچ موقع نفهمیدم چرا اصلاح طلبان انقدر پرو و وقیح هستند .مملکت 8سال دست دوستان شماست و شما باید پاسخگو باشید فرار رو به جلو میکنید .بیچاره مردم که چون رسانه دارین حرفهای شما رو باور میکنن

ناشناس 28 2 پاسخ 1400/2/18 -20:15

یکی از مشکلات کشور ما این است که یک عده ای بی غیرت هستند به این اراد نمی شود غیرت صادر کرد

ب ناشناس 1400/2/19 -15:18

اولین بی غیرت خودشما هستی

نیکپور 14 3 پاسخ 1400/2/18 -20:09

سلام ،دست آورد شما ست باید تواین دنیا وان جهان اگرایمان داشته باشیدپاسخگوومجازات بشوید خیلی رودارید

قلندر 5شیر 4 13 پاسخ 1400/2/18 -19:58

ای بر روح اموات دروغگویان لعنت در طول تاریخ 43ساله کشور هیج دولت اصلاح طلبی نداشتیم بجز جناب سید سالار محمد خاتمی آزاد مرد اخلاق مدار و کسی که کم گوی و عمل گرا بود و با حداقل درآمد نفت هیچ دزدی در آن نبود و تمامیت کشور در رفاه نسبی بود اما افسوس تمامیت خواهان قدرت زر و زور ثروت بر علیه ایشان شدند چون دست دزدیشان را برید سلام و درود خدا و رسول الله بر شرف دکتر سید محمد خاتمی .

محمود 6 1 پاسخ 1400/2/18 -19:49

عنابستانی را بیارید رئیس جمهورش کنید هر کی هم حرف زد میزن تو گوشش یاد گرفته چطوری بزنه . یه صد سال هم پرونده اش با اون سرباز طول می کشه.چه کشور خوبی دنیا بیاد از عنابستانی یاد بگیره چطوری بزنه و طلبکار هم بشه

بزرگان نیا 14 4 پاسخ 1400/2/18 -19:15

آقای عباس عبدی!!! بشنو از نی ؛ چون حکایت می کند؟؟؟!!! --- آقای استاد عباس عبدی!!! شما در باره موضوع چگونگی دین داری مردم اگر به کیفیت مقالات و سخن رانیهای دینی و مذهبی منتشر شده در تمام رسانه های همگانی دقیق و کاوشگرانه و با استفاده از علوم ذی ربط با بهره گیری از شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی که در سر تا سر قرآن با روش استدلالی خرد گرا آمده اند بنگرید نیاز نخواهید داشت وضع دین داری را از اصول گرایان استعلام کنید. شناختهای فرهنگ مذکور که رهنمودهای راهبردی بی خدشه ی الهی هستند باید بر دین داری و مذهب داری حاکم و ناظر باشند. افسوس که در دین داری و مذهب داری مردم هیچ أثر و تاثیری را از این شناختهای سرنوشت ساز نمی بینیم. حتی محتوای موضوعات این شناختها را که اصول دین داری و مذهب داری عالمانه را بیان می کنند بعلت نبود سازماندهی و روشمندی علمی در آموزش و تبلیغ دین و مذهب نزد مردم بیگانه می یابیم!!!

میرجانی 11 3 پاسخ 1400/2/18 -19:03

نمیدونم فکر ایشون چرا اینقدر منفی شده اخه نیرو انتظامی کارش چیه و چی رو از چی میخوایم یا مذاکره کننده ها چه تضادی دارند با سیاست اساسی هر کس تو محدوده کار خودش مقداری اختیار و مقداری مجریه چرا اینقدر بی مبنا وفقط برا گیر دادن صحبت میشه باور نمی کنند که روز واپسینی هست از دادخواهی اونایی که برا اهداف پاک انقلاب جونشون رو دادند نمی ترسند و به اتش اختلاف میدمند

ماجدی 8 4 پاسخ 1400/2/18 -18:47

بعد از چهل سال به این نتیجه رسیده ایم که همه بدبختی ما ایرانیان که به این بدبختی ها رسیده ایم کسانی هستند که از صبح تا شام دم از جنگ با دنیا می زنند وشعار مرگ حواله بشر می کنند افراطیونی که خود سیرند وصاحب همه اموال و املاک به جای مانده از رژیم گذشته شده اند وخانه ها۹۹/۷۵ درصد انها در منطقه یک تهران می باشد کسانی که املاک رژیم قبلی را به مدرسه غیر انتفاعی وکارخانه و‌... برای خود وخانواده هایشان تبدیل نموده وبه هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند ، همه ملت ایران مشاهده کردند وقتی فتاح رئیس بنیاد جانبازان مطالبه اموال بنیاد را از یکی از همین مرفهین مفت خور نمود چطور خفه اش کردند وبه سکوت وادارش کردند . از حق دفاع کنیم نه از جناح وایل وتبار .

خ 6 2 پاسخ 1400/2/18 -18:43

فوری تو آخرش یک شری درست می کنی شانس آوردیم دنیایی محازیه واقعی بود از صبح تا حالا ده کشته داده بودیم

فتاحی 11 4 پاسخ 1400/2/18 -18:40

آقای عبدی و هم فکرات یه خیریه از مال شخصیتون بزنید و شروع بکار کنید یا علی !!!

سعدی 3 5 پاسخ 1400/2/18 -18:30

کامنت گذار بنام مورچه از مفلوکین لیبرتی نشین در البانی است ، به کامنت هایش دقت کنید یکی به نعل می زند ویکی به میخ .

مورچه 1400/2/18 -20:33

من البانی نیستم باورکن درجنوب تهران ساکن هستم کم سوادهستم اماخاءن نیستم دربرابردزدان ودروغگویان وخیانتکاران ب وطن ومردم زبانم تلخ است این چندمین باراست که من گفته شده البانی نیشین واصلامهم نیست برام وتنهاهدفم تقسیم ثروت ملی بین تک تک مردم ایران است هرقضاوتی شوم باقدرت بیشتری هدفم رادنبال خواهم کرد ثروت ایران متعلق ب مردم ایران است نه چند کشورعربی یا درجیب مفتخوارن واقازادها گداهای دیروز که امروز کاخ نشین شدن کاربرسعید هرچه دل تنگت میخاد بگو

مورچه 11 6 پاسخ 1400/2/18 -18:19

عبدی شیطان رادرس میده دوخط تیترمیزنه همه مردم ساده راب جان هم می اندازه حتمادرانگیس دوره دیده مث حسن کیلد حرفه ای واقعی

و 1400/2/18 -18:41

مورچه توکه با خدا دین و اسلام مشکل داری چرا اطهار نظر می کنی تو خودت می گویی سالها نماز ونخواندی آقای عبدی منطورشامثال تو هستند که چرا اینجوری شدین

مورچه 1400/2/18 -19:34

انشاالله خداازهمه قبول کنه وریانباشه امسال تاامروزروز بودم خداکمکم کنه این چندروز دیگه رو هم بیش خدا روح سفیدباشم

ب مورچه 1400/2/19 -00:26

روح سفید هر هر هر رو سفید درسته درضمن مااینقدر روزه گیر بینماز داریم که نگو بعدا ابنکه از کجا معلوم راست میگی چونکه قبلنا توکامنتی دیگه دم از اعتیاد ومواد ونشئه ای میزدی دروغ حناق نیست خفت کنه بیچاره

سید 16 6 پاسخ 1400/2/18 -18:16

مامور دنبال روزه خواره اون وظیفه اش رو درست انجام میده شما که چندین سال در راس دولت بودین وظیفه ات مبارزه با فقر بود. شما وظیفه تون رو انجام دادین؟؟؟

هدیه از نواب اربعه 20 3 پاسخ 1400/2/18 -18:10

فساد طلب فساد گرا.دیگه تمومه ماجرا

نادی 3 3 پاسخ 1400/2/18 -18:08

این مال قدیم بود تو اعراب وحش پیامبر گفت حداقل یک ماه کشت و کشتار نشه گشنگی هم بکشن که حال برای جنگ و خونریزی نداشته باشن تو ایران هم اکثریت اضافه وزن پیدا میکنن بس کله پاچه و زولبی بامیه و صد رقم چی میخورن الان مرغ هم گیر نمیاد بس میخورن کی میخوان به فکر فقرا باشن معلوم نیست

محمد 16 3 پاسخ 1400/2/18 -18:06

آقای عبدی دلار ۳۵هزاری و نابودی سرمایه ملت دربورس توسط دولت و هشت سال مذاکره بی خاصیت باغرب وتورم افسانه ای که هیچ ربطی به تحریم نداره وافزایش عجیب وغریب مسکن وقیمت مصالح ساختمانی ومیوه وصفوف طولانی مردم واسه خرید‌مرغ وروغن وپراید۱۵۰میلیونی و بی اهمیتی دولت نصبت به مشکلات مردم به دین مردم آسیب زده نه اصولگرایان

و اس ما س 5 10 پاسخ 1400/2/18 -18:01

آنانکه انبارها را پر کردن از برنج و مرغ و روغن و وغیره به اسم کمک مومنانه ملت را به فلاکت انداختن والله قسم ۷طبقه زیر خط فقر هستم اما کمک مومنانه ندیدم اینها انبار کردند با یه تیر دو نشان بزنند اولا در بازار آزاد گران شود دوم دولت را خراب کنند سوم فقط در تلویزیون میلی فیلم کمک مومنانه نشان دهند در عمل هیچ و باعث شدن برنج هندی به ۳٠هزار ت سعود کند ضمنا مگر مردم همینجوری هم همه روزه نیستند البته بدون نیت گشنگی شکم ها را به مهره کمر چسبانده

محمدطاها 10 5 پاسخ 1400/2/18 -17:29

آقای عبدی میشه بگین چند گرفتی این مصاحبه را انجام دادی صحبت اگر از دین داری و بی دینی باشد شما اصلاح طلبان از همه بی دین تریدمگرروحانی نگفتندمسول به بهشت رفتن مردم نیستیم

سروش 10 4 پاسخ 1400/2/18 -17:27

طوری صحبت میکنید که انگار خودتون مسلمان نیستین یا دین مردم دست اصولگرایان هست؟ ¡!!

کرمی 8 5 پاسخ 1400/2/18 -17:17

آقای عبدی عزیز یه کم عبد خداباش نه عبد اصلاح طلبان ۸سال است درمملکت حکومت میکنید همه چیز دست شما است چرابه جلو فرارمیکنی دینداری ،اقتصاد ،صف مرغ ،تخم مرغ روغن برجام نابرجام دزدی وهزاران کوفت زهرماروهمه چیز راازحسن کلیدساز بپرس نه ازاصول گرایان

ملول 3 2 پاسخ 1400/2/18 -17:15

دین فقط شده شعار

عبدی 3 3 پاسخ 1400/2/18 -17:05

به گمنام ، همه هیکل عباس عبدی به اندازه شکم خاتمی امام جمعه محترم تهران وعضو شورای نگهبان وعضو تشخیص مصلحت وعضو ..... نیست .

براتی 4 2 پاسخ 1400/2/18 -17:01

به علی ۵ : هیچکس برای من در این کشور هاشمی نمی شودو موضع احمدی نژاد به من نزدیک تر است اینها از نظر تو اصلاح طلبند ولی اقا انگونه فرمود .

سروش 7 15 پاسخ 1400/2/18 -17:00

درود بر جناب عبدی منطقی و مستدل مثل همیشه

ناشناس 8 22 پاسخ 1400/2/18 -16:54

فارغ از اصلاح طلب واصولگرا... درود برشرفت آقای عبدی.

ننتت 5 0 پاسخ 1400/2/18 -16:43

آقای عبدی داری وقتت رو تلف می کنی کجا دیدی آیب بتونه تو سنگ نفوذ کنه که مقاله می نویسی که شاید کسی بخونه یا نخونه برای سنگ نوحه سرای فایده ای ندارد

مالک 3 1 پاسخ 1400/2/18 -16:42

عزیزی که به اسم گمنام کامنت گذاشتی برو دنبال کار کاسبی بیکاری ؟ طوماری نوشتی که از متن برجام هم بلندتره !

ناشناس 10 13 پاسخ 1400/2/18 -16:39

اقای نامحترم: اصلاح طلبا هم فاش کنن که چقدرررررررر تشنه لبخند کدخدا هستن سرجونتونو فدای ارباب غربیتون

ناشاس 1400/2/18 -18:11

ناشناخته اسم کاربرت راعوض کن

ناشناس 9 8 پاسخ 1400/2/18 -16:26

احسنت بسیار عالی بود . بنده خود بعد از 40 سال اکنون پشیمانم که به حرف کسانی که خود اعتقادی به گفته هایشان ندارند گوش می کردم و چه گرسنگی ها و تشنگی هایی میکشیدم در ماه رمضان.

مریم 8 12 پاسخ 1400/2/18 -16:05

فرافکنی نکن . دولت مورد حمایت شما چنان بلایی سر مردم و دین مردم آورده که دیگر نیازی به حرف های بی اساس شما ندارند

محسن 1400/2/18 -17:16

اصل دولتم اصولگرا هست دیگه

علی۵ 14 11 پاسخ 1400/2/18 -15:54

اتفاقا اصلاح طلب ها بسیار بیشتر از اصولگرا در این وضعیت مقصرند. سر انگشتی حساب کنید همه دولت ها جز احمدی نژاد همه اصلاح طلب :هاشمی ، خاتمی، احمدی نژادو روحانی کسانی که بیشترین تقصیر در این وضعیت دارند ماشالله هر کدام ۸ سال تمام امور اجرایی مملکت دستشان بوده.

ناشناس 1400/2/18 -16:28

علی اقا تا حالا که اصلاح طلبان ضد دین وغرب گرا بودند و شماها عین دیانت و جهد در راه دین حالا که نتیجه مطلوب بدست نیامده نتیجه عمل اصلاح طلبان شده است .تا کی مثل کبک سر زیر برف میکنید و عیوب خودتان را نادیده .

علی 1400/2/18 -17:18

محض اطلاع تازه واردها تنها دولت اصلاح طلب خاتمی بوده وتنها دوران طلایی اقتصادی پس از انقلاب.

موسی 10 9 پاسخ 1400/2/18 -15:45

آقای عبدی خیلی رو دارید این حرف ها شما فرا به جلو هست مصوب این ناهنجاری ها وبی بند باری اقتصادی شما وطرز فکر شما هاهست

گمنام 8 11 پاسخ 1400/2/18 -15:29

اولا هیچ کس روزه خواران را کار نداره .دوما معلوم خودت هیچ موقع روزه نگرفتی ونمیگیری وداری جوسازی میکنه از هیکلت معلومه چقدر تویکی به‌فکر گرسنگان هستی .جو الکی نده .مملکت ما را امسال شما دارن به حاشیه میبرن.اگر شما تحلیگر هستید دیگه حساب ما پاک‌.مامورین محترم اتفاقا اینقدر فهمیده هستند که با صحبتهای امسال شما هیچ موقع ناراحت نمیشوم چون میفهمن خواستین مملکت بفروشین به جاش چکار کنید.اگر جرات داری یک شب کار یک مامور را انجام بده یا برو سر مرز تا نشانت بدهن که جرات داره .ماموری که هر روز باجانش بازی میکنه برای امسال شما اینطور قضاوتش میکنی.اگر من کاره ای بودم به خاطر مطالب کذب دادگاهیت میکردم تا دست امسال شما رو بشه .چون امسال شما نه اهل روزه هستید واگر هم میگیرید به خاطر شغل خودتان هست حالا شما ریاکار هستید یا بقیه.دلار چند آقای مسلمان که دم از وجدان میزنه.انصافا سفرت چند نوع غذا روش بچه هات‌ چطور زندگی میکنن .حسابهای مالیت وخانواده ت را رو کن .توکه خرج روزی فلان ریال است دم از انصاف و فقرا نکن .چند ساعت در روز جلوی گرما میتونی تحمل بیاری بعد ماموری که از بوغ سگ تا فلان ساعت در خیابان برای ما داره کار میکنه زیر سوالش میبری.انصافا مدرک تحصیلت با پول نبود.چند سال امسال شما روی کشتی پول سوار شدید وعیش ونوش میکنید بعد توهین به جامع پر تلاش مامورین میکنید.من خودم نه روزه میگیرم ونه میتوانم وهمه جا هم میگویم ایها الناس من‌ نمیتوانم روزه بگیرم از هیچ کسی هم واهمه ندارم ولی روزه داران را دوست دارم وفقرا را روی سرم میگذارم.در پایان آهی هم د ربسات ندارم و وضع مالی خوبی هم ندارم ولی ثروتمند هستم چون چیزی دارم که شما ندارید انصاف و راستگویی.اگر ظلمی بشه ناراحت میشوم واگر جایی کار خوبی بشه خوشحال.ولی مطلب کلام شما دارید جناح اصولگرا را میکوبید تا زمانی که مسئولین به جان هم می افتند و جناح مخالف رامیکوبند مردم بیچاره چوبش میخورن .چرا با مردم روراست نیستید وفقط به فکر جناح بازی هستید .تا کی مردم باید پله ای بشوند برای جیب شماها.برو درست تفکر بکن .اصولگراها کسانی داشتند مانند بهشتی .رجایی.باهنر چمران وخیلیها البته من به جناح اصلاح طلب هیچ توهینی نمیکنم چرا چون در شان من نیست توهین کردن‌.ولی انصافا خودشما به چند خانواده بدبخت کم میکنی و به افراد ضعیف وکهنه پوش حتی سلام میکنی.اگر مطلبی میزنی اسم جناح نیار مگر در جامع محترم مامورین اصلاح طلب نیست چرا نسنجیده مطلب میزنی .انصافا تا الان چند مرتبه کارت گیر کرد یا بستگانت که رو زدی وبااحترام کارت را درست کردن اونها را بگو .درپایان درست قضاوت کنیم ودر آستانه انتخابات جو سازی نکنیم و همه میدانن که این روزها دارین مطلب میزنین که جو انتخابات خراب کنید و برای اونور آبیها خوراک درست میکنید.عزیز من اگر ارق ایرانی داری لااق معرفت سیاسیت را داشته باش و از روی کینه مطلب نزن.ایرانی غیرت وشرافت داره.ایرانی از قدیم تاالان زیر بار زور نرفت ونمیره برو تاریخ درست مطالعه کن.بدان تا سه چهار سال دیگه ایران آقای جهان است وهیچ ابرقدرتی جرات نفس کشیدن نداره همانطور که دیدید ترامپ بایک اشتباش چه کار کرد والان فهمیده با ایرانی نمیشه بد جور رفتار کرد چند وقت دیگه هم میفهمی نتانیاهو چه میشه .ما ایرانی میگوییم شب دراز وقلندر بیدار.

ب گمنام 1400/2/18 -17:39

مثل سگ دروغگو هستی و به قول خودت بی هویت هم هستی زارت زرررشک به کامت گوارای وجودت

ناشناس 41 7 پاسخ 1400/2/18 -15:25

عبدی اشتباه خودش دوستانش را به گردن دیگرا ن می اندازند سوال از عبدی؟در سال٩٢و٩۶چقدر مزد گرفته بودی هر روز جار میزدی ای مردم به روحانی رای بدهید اگر به روحانی رای نه دهید قحطی می شود بقول ان یارو می گفت ای مردم یادتان است دولار هزار تومانی شده سه هزار تومان حالا فرار به جلو نکن عبدی مرد ومردانه بیا به مردم بگو چقدر مزد گرفتی مزدوری کردی مردم را ترساندی بگو به مردم چقدر خدمت کردی ملت ایران در دنیا تک وخیلی باشرف هستند من کار اصو ل اصلاح ندارم

مسعود 14 16 پاسخ 1400/2/18 -15:21

فقط این رو می دونم که درد جامعه رو گفت ،حالا از دهان کی بماند.

محمد جواد ملکی تبریزی 11 12 پاسخ 1400/2/18 -15:13

کی به این آقا میگه تحلیلگر حرف هایش بیشتر به درد اوقات تاکسی سوار شدن میخوره

ناشناس 3 5 پاسخ 1400/2/18 -15:11

کامنت گذار عزیز آقای جهانده نگو رفسنجانی اصلاح طلب بوده رفسنجانی وقتی درانتخابات مجلس وریاست جمهوری شکست خور د بچه هاش اعلام کردن ما اصلاح طلبیم خودش مرد چنان حرفی نزد پپپپ...

صباح 5 1 پاسخ 1400/2/18 -15:09

به کامنت گذار بنام دیگ به دیگ : شاخصه و ویژگی اصلی برخی اصولگرایان چون تو این است که دروغی را انقدر تکرار می کنید که برای خودتان هم باور می شود !!! روحانی همه می دانند که هرگز اصلاح طلب نبوده ، اوبا شعار اعتدالگرایی وارد انتخابات شد وقبل از ریاست جمهوری ، عضو جامعه روحانیت مبارز اصولگرا و نماینده رهبری در شورای امنیت ملی ودبیر ان شورا بودند وقبل از ان رئیس تشکیلات پدافندکشور که یک نهاد نظامی است بودند وشش دوره هم نماینده مجلسی بودند که نمایندگانش را شورای نگهبان تایید صلاحیت می کرد، واخر این که اگر اصلاح طلبان به روحانی رای دادند چون کاندیداهای شاخص شان از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند ولذا محبور بودند در قیاس بین ژنرال قالی باف وروحانی یا همان انتخاب بد وبدتر به بد رای دهند . همین وبس .

ناشناس 8 3 پاسخ 1400/2/18 -15:04

اری باید مردم گرسنگی بکشند بوجه را به شما امسال دارو دسته هم قبیله شما بدهند روز نامه چاپ کنید یک درصد جامع هم روزنامه شما هارا نخرند بعدا بریزید سطل اشقال مردی شهامت داری بگو چه قدر از اول انقلاب تا بحال بوجه گرفتی چهارتا شرو ور تحویل مردم دادی بر پدر انکسی لعنت که از خودش شروع نکند واز مردم پنهان کند

محمد 3 6 پاسخ 1400/2/18 -15:03

خداوند لعنت کند امثال شما را که دارید تیشه به ریشه انسانیت میزنید با حرف های نامربوط و طرف مورد نظرتان اصولگرایان هستن مد درست کردید اصلاح طلب یا اصول گرا وبیشتر افرادی مانند تو این معرکه ها را درست میکنند خدا همه شما را لعنت کند جوانان این مرزوبوم به شهادت رسیدند مردم با فقر ونداری از دست شما اصلاح طلب ها که هی باکلمات فریبنده ودروغ سالهای سال از مردم سواری گرفتید به زانو درآمدن وشماها گردن کلفت شدید وصبح تا شب هی داد میزنید اصلاح طلب یک مشت شیاد از خدا بیخبر که زن وفرزندانتان یا داخل ایران یا خارج ایران عشق وحال میکنندوشما با دروغ نیرنگ در این مملکت دارید تخم نفاق میپاشید لعنت خدا بر شما حسودان وجا طلبان لعنت بر شما

رضا 8 9 پاسخ 1400/2/18 -14:46

آقای عبدی هر جا کار خیری انجام شده هر جا غذایی توزیع شده هر جا جهیزیه ای تامین شده و...عمدتا توسط همین متدینان بوده شما که در حرف زدن استادی بگو چکار کردی

.. 1400/2/18 -15:43

آره برای خریدن رای نه چیزی دیکر

ناشناس 1400/2/18 -16:34

اقا رضا البته نگفتی هر جا رانتی وسودی و انحصاری و وووهم بوده همین اصولگرایان به ظاهر متدین تشریف داشتند واگر برا خودنمایی نبود ریالی از کیسه خیر نمیکنند مگر بجایش صد برابر کاسبی کنند وبه به وچه چه شوند.

محمود 25 0 پاسخ 1400/2/18 -14:46

برای پاسخ به این سوال بهتر است ببینید ۱۰۰نفر از سران اصلی مملکت الان خود وبچه هاشون کجا وچگونه زندگی میکند.تمام یا بالا نشین تهران تو کاخهای سلطنتی وبچه هاشون با پارتی در داخا ایران صاحب هزاران کارخانه وبرج ومیلیاردها پول و بقیه در امریکا اروپاه ودبی ودیگر جاها لاکچری زندگی می کنند وبه ریش این مردم می خندند.مشکل اینجاست .وما از این کاخ نشینان وراحت طلبان اجراع دین اسلام را می خواهیم.که جز توهین وبی ارزش شدن دین ومقدسات سودی ندارد. این ثابت شد مردم ورفتار وکردار مردم گواه بر این است.دنبال چی میگردید

ali 9 2 پاسخ 1400/2/18 -14:45

اگه همتون جرات دارید بگید وضعیت زندگی و کار و کاسبی و ... مردم ایران چطور هست؟؟

نذیر 11 11 پاسخ 1400/2/18 -14:44

چشم کور شده ات را باز کن ببین چه میزان برای گرسنگان کار می کنند اعم از کمک مومنانه و.... روزه خواری هم حکم خودش را دارد عبدی عجب عبدی هستی

ناشناس 1400/2/18 -16:35

جیب مردما نزنن کمک مومنانه پیش کش اگه حق مردم داده شود نیازی به کمک مومنانه نمی باشد.

به نذیر 1400/2/18 -17:44

نذیر افغانی حق نظر نداری مرگ بر طالبان

ناشناخته 1400/2/18 -18:14

گرسنه گان ایرانی یاخارجی

داریوش 4 6 پاسخ 1400/2/18 -14:40

آفرین فقط اصلاح طلب ها به فکر فقرا هستند و جویای حال فقرا هستند.

محمود 6 2 پاسخ 1400/2/18 -14:32

اقای عبیدی این حرفهای چیه میزنی امروز همه چیز شده ظاهر باطن چیه بچسب به ظاهر که که باطن درست در این مملکت جز بدبختی چیزی نداره البته این پدید به همت ۴۲سال نظام جمهوری اسلامی بدست امده .

عبدی 19 9 پاسخ 1400/2/18 -14:31

تو هم دم انتخابات یاد گرسنگان باش .افساد طلب یعنی عین منافق و وطن فروشی

ناشناس 1400/2/18 -16:36

البته وطن فروشی دیگه قباحت نداره .بروز شو

شهربانو 4 5 پاسخ 1400/2/18 -14:23

روزه برای این است که تقوا بیاموریم. این تمرین خودداری کردن برای تادیب نفس در اوامر و نواهی الهی. البته شما سعی می کنید همه چیز را به نفع تعبیر کنید از صلح امام حسن ع گرفته تا مذاکره امام حسین با ابن سعد ملعون این روزها شما بازماندگان بنی صدر چقدر زیاد ابوموسی اشعری را به یادم می آورید. ای انسان های کم اندیش سطحی نگر که عوام را چون خود می پندارید 8 سال است با وعده کدخدا مردم را به انواع سختی ها دچار کردید. زیر برجام زاییدید . مجبور کردن آقا به پذیرش این.مسیر غلط همانند اجبار نمودن علی ع در ترک صفین بود. و متهم کردن امروز ایشان مثل اتهام خوارج به مولا علی که چرا می دانست ما اشتباه می کنیم و جلوی ما را نگرفت . چقدر قلب های شما به هم شبیه است. دلیل این همه کژ فهمی فقط یک چیز است شما قادر به فهم ولایت نیستید. البته به فضل خدا تاریخ تان تمام شد...

ناشناس 1400/2/18 -16:38

شهربانو یا واقعیات را میدانی و خودت را به خواب زده ای برا منافعت .یا بعد چهار دهه هنوز خوابی که به ابن ملجم بیشتر شبیهی تا شهر بانو

ز 3 4 پاسخ 1400/2/18 -14:09

جناب آقای عبدی چرا فقط اصولگرایان! در حالیکه قدرت اجرایی مملکت به اقرار خود اصلاح طلبان در حدود 32 سال در اختیار آنها بود و آنان مملکت را به این وضع درآوردند چرا فقط اصولگرایان!آیا دلار 30هزار تومانی نتیجه عملکرد دولت اصولگراست؟ یا عملکرد کسی که شما از آن حمایت کردید و سفره مردم را نه تنها کوچک، بلکه نابود نموده است. یا قیمت خودرو را با هر دلاری که شما حساب کنی میلیاردی نمی شود حداقل در تحلیل ها هم به میخ بزن و هم به نعل!

مهدی حضوری 3 4 پاسخ 1400/2/18 -13:59

با سلام یکی به این ورشکسته سیاسی و نادان بگه شما اگه حرف نزنی مطمئن باش نمیگن لال هستی

یوناس 2 5 پاسخ 1400/2/18 -13:57

مرد بی انصاف بی وجدان یافتن گرسنگان مسئولیتش توسط دولت مورد حمایت شما درسال 92 و 96 هست ماموران وظیفه دیگری دارن چرا گندکاریتون رو به گردن دیگران میندازید همونطور که دربرجام حلوا حلوا میکردید تو گل موندید تقصیر رو انداختید به گردن نظام و رهبری

ب یو ناس 1400/2/18 -17:51

تو الان روزه ای بر شرف دروغگو لعنت ای ریا کار شرمت باد کمونیست ننگت باد پاچه خوار مفلس مفلوک اقلیت تندرو شرمت باد زرررشک زارت

داریوش 24 8 پاسخ 1400/2/18 -13:36

تو اگر جرات داری بشین جلوی همه با یک نفر مناظره کن تا مردم قضاوت کنند.

ناشناس 1400/2/18 -16:39

تو امنیتش را تضمین میکنی؟

داریوش 1400/2/18 -16:58

اینکه یکسره توی بی بی سی انگلیس و اینتر نشنال عربستان در حال صحبت کردن است ولی جرات بحث کردن با نظر مخالفش را ندارد.چون کم میاورد و چیزی برای گفتن ندارد

احسان 11 1 پاسخ 1400/2/18 -13:31

روزخواران رامدال دادید.سفره گرسنگان راتنگ. غذاب الهی پیش رویتان شرم نمی کنید که تاجرپیشگان نان بروز خور

دیگ به دیگ 23 8 پاسخ 1400/2/18 -13:28

آقتی پروفسور عبدی ،سوالی دارم ؟؟! ضرر یک اصلاحطلب که احیانا رییس جمهور هست و احیانا ملبس به لباس روحانیت هست ،و کاری کرده که مردم ازشدت فشار ،به مقدسات توهین کنند ،چقدر هست

م ح 12 7 پاسخ 1400/2/18 -13:24

تفکر شما اصلاح طلبان وعمل شما جامعه را به روزی در اورده که طلب کار هستید بگوید کی باعث فقر جامعه شده بعد دنبال روزه خواری وموچ گرفتن از دیگران باشید عمل شما باعث شده مردم حتی حیا راهم کنار بگذارند ودر انظار روزه خواری کنند خدا از شما انتقام بگیرد

مهدی 26 5 پاسخ 1400/2/18 -13:21

استاد شما کجا زندگی می کنید من که تو اردبیل هستم چندمورد روزه خواری علنی دیدم برخوردی هم ندیدیم جناب سیاه نمایی دیگه بسه، راجع به گرسنگان از هیئت محترم دولت سؤال بفرما

حسین اوژن 10 4 پاسخ 1400/2/18 -13:04

آقای عباس عبدی دوباره آدرس غلط میدهند . فراموش نکنیم که بزرگترین و سینه چاک ترین گروههای سختگیر در مورد دین و شعائر دینی آقایون اصلاح طلب امروزی بودند . اگر قراره کسی پاسخ این سوال رو بده ، حتما انها مقدمترند

مورچه 5 3 پاسخ 1400/2/18 -12:52

نه اصلاحطلب نه اصولگرا دیگرنمیتوانید سوارگرده مردم شوید این حرفها کهنه شده

سجاد 10 5 پاسخ 1400/2/18 -12:47

لازم به ذکر است که این وضع گرسنگی و بد بختی و آوارگی و فلاکت و خاری و خفت و سر افکندگی و سر شکستگی رو شما اصلاح طلب های خونخوار زالو صفت در عرض 8 سال بوجود آوردید. پس لطفا در دهان آلودتون رو ببندید. با تشکر

ناشناس 1400/2/18 -16:41

ان کس که نداند ونداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند

علیقلی 3 4 پاسخ 1400/2/18 -12:42

این حرفها اگر از دهان یک ادم سالم در بیاد کاملا زیبا و قابل قبوله،نه کسی که از دیوار سفارت بالا رفته و الان ۴۲ ساله نون همونو میخوره.ملت شما هارو فراموش نمیکنه حالا در هر جلدی که باشید،اصلاح طلب، اصولگرا یا... .

میرسلیم 2 2 پاسخ 1400/2/18 -12:42

آقای عبدی اصلاح طلب واصول گرا نداره 43ساله این حاکمان نامسلمان مسلمان نما که هیچ بویی ازاسلام محمدی نبردند چنان ضربه ای به اسلام ومردم زدند که دیگه درست نخواهد شد اینا با دزدی اختلاص اشرافی گری ثروت اندوزی کاخ نشینی زندگی مرفه برای خودشون فقر وفساد وفحشا بخاطر فقر اعتیاد جوانان عدم اشتغال .ناتوانی در تشکیل خانوده کاری کردند که مردم ازدین گریزان شدند اینها که خودشون را مبلغین مذهبی مینامیدند ولباس پیامبر را به تن میکنند نامسلمان ترین انسانهای روی زمین هستند .90درصد مردم روزه نمیگیرند چرا چون اعتقادی نمونده میگن فقط خدا .همش دروغه .کینه ودشمنی عدم سازش با دنیا عدم تمایل با صلح وآشتی یکدندگی باعث شده مردم درفقر وبدبختی بس ببرند .همش ریا دروغ دغل .اکثر نیروهای انتظامی روزه نمیگیرند داریم میبینیم ولی هرکی اختیارخودشو اعتقاد خودشو داره خداریشه ظالمان به مردم ومملکت را بخشکاند

کاربر ناشناس 49 33 پاسخ 1400/2/18 -12:30

صحبتها و نظرات یک منافق به تمام معنی

حمید 1400/2/18 -12:47

جامعه رو ریاکری فرا گرفته اما بعضی که منافعشون به خطر میوفته سرشون رو زیر برف کردند

ناشناس 1400/2/18 -12:57

مگه غير از اين در جامعه ديديم،خود شما نسبت به سالهاي قبل چقدر قدرت خريدتون پايين اومده، البته اگر واقعا از دل جامعه باشين

.. 1400/2/18 -12:59

کجاحرفش اشتباه بود کاش جوابی داشتی

ناشناس 14 20 پاسخ 1400/2/18 -12:24

سئوال،،، این عبدی انسان عوام فریبی است،،،،، اگر صادقانه به این متن توجه کنیم متوجه میشویم که راست میگوید ودین گریزی یا کاهلی در دین بیشتر شده واحتمالأ به صورت سیستماتیک وبرنامه ریزی شده است،وکمی به اصولی که بزرگان این آقا دنبال میکنند را توجه کنید مثلأ معاونت زنان وبا اصطلاح خانواده رئیس جمهور یا فقر گسترده ای که به عمد از دولت به جامعه تحمیل میشود،یا معاون رئیس جمهور که میگوید ما به دنبال آزادی رابطه دختر وپسر در پوشش آشنایی برای ازدواج هستیم یا حقوقهای نجومی که دولت به دوستانش پرداخت میکند وموجب اختلاف طبقاتی یا عقده اجتمایی میشودوخیلی چیزهای دیگر که برای ناامید کردن مردم از دین وانقلاب است را اجرا میکنند واین آقا هم از این آشفته بازار به دنبال صید خود میگردد ،البته نا گفته نماند که عملأ در حدود سی پنج سال کشور را دوستان این آقا چرخانده اند که نتیجه فرار به جلوی اصلاح طلبان را نشان میدهد ،،،،میدان،،،،،

عبدالله 30 4 پاسخ 1400/2/18 -12:12

جناب عبدی فرمایش شما کاملا متین و وزین است امّا اشکال کار آنجاست که مگر مسئولیت اداره کشور در زمینه دینداری فقط با اصول گراها بوده؟ آیا امثال شما که از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتید و این همه هزینه را روی دست کشور گزاشتید تا در اثر نقصان اقتصادی دین داری مردم هم تحت تاثیر قرار بگیرد هیچگونه تقصیری ندارند . بدی دیگران باعث خوبی شما نمی شود لطفا فرار به جلو نکنید.

جهاندیده 1400/2/18 -13:32

۸سال رفسنجانی ،۸سال خاتمی ،۸سال روحانی ،کشور دست اصلاحطلبان بوده ،پس اگر مشکلی هست شما هم سهیم هستید

به جهاندیده 1400/2/18 -23:18

ای بر روح اموات دروغگویان لعنت.بجز دولت خاتمی هیچ دولتی اصلاح طلب نبوده و نیست و بهترین و طلایی ترین دولت دولت خاتمی بزرگ بود و همه خوشحال بودند و رفاه نسبی هم همه داشتیم درود بر شرف دکتر سید محمد خاتمی مردی از جنس خورشید و ضد شب پرستان کودن بیسواد سرسپرده .مرسی ممنونم عمو خبر فوری ممنونم

سجاد 57 23 پاسخ 1400/2/18 -12:12

مردم هستند و پای نظام و انقلاب ایستاده اند ولی افراد سست بنیان و سست عناصر در بطن اصلاحات هست که همیشه تیشه به ریشه آن میزند .

حرف حق 1400/2/18 -15:20

شما از خودت بگو .... مردم اگر به نتیجه رسیده باشند خودشون زبون دارند

پاسخ ب سجاد 1400/2/18 -15:33

نظام چرازیرپای مردم راخالی کرده گرانی وگسترش کرونا رانمی بینی نظام تشکیل شده ازهمین دوحزب است چندین باربایدازیک سوراخ گزیده بشیم عبدی عضوهمین نظام جروکسانی بود که ازدیوار سفارت بالا رفت قربان هواس جمع

به سجاد 1400/2/18 -19:51

از سجاد ویلون هرهری مذهب انتظاری بیشتر نیست زارت زارت زارت زارت زرررشک زرررشک زرررشک

، 27 4 پاسخ 1400/2/18 -12:11

یکی از بزرگترین جفاهایی که به اسلام شد،همین خلاصه شدن دین در ظواهر بود.از خوارج گرفته تا حکومت صفویان و حکومت اخوندها و اصولگراها.در حقیقت یکی از مهم ترین احادیث پیامبر اکرم این بود که:نگاه نکنید به فراوانی نماز و روزه و حجشان،بلکه نگاه کنید به راستگویی و امانت داریشان.در این ۴۲ سال چقدر دروغ درباره اقتصاد و سیاست شنیدید؟چقدر امانت داری از مسئولان مختلف و احزاب مختلف مخصوصا اصولگرایان و اصلاح طلب ها دیدید؟ای کاش حداقل به حرف پیامبر توجه می کردید.مردمان تاوان نادانی شان را پس می دهند‌.مثل تاوان سنگینی که در جنگ صفین و پس از شهادت امام علی (ع) پرداخته شد.

رضا 3 4 پاسخ 1400/2/18 -12:08

برای فقرا از جیبت خرج کن یا کار و مالی بده بهشون نه اینکه رژیم غذایی بگیری

.. 2 0 پاسخ 1400/2/18 -12:03

با این همه سواستفاده ای که از دین در این کشور شده همین که بیشتر مردم توانستند دینشان را حفظ کنند خودش جز معجزات الهی هستش

س 2 2 پاسخ 1400/2/18 -12:01

آقای اصلاح طلب تدبیر و امیدی شما با ودولتتان مردم را گرسنه خود و دارودسته اتان را حسابی آباد کردید چند ماه آینده انشالله اموالتان که مصادره و ازمسند امور خارج شدید مشکل گرسنگی مردم مرتفع خواهد شد..

....... 2 1 پاسخ 1400/2/18 -12:00

عبدی ....خودتی

حسین محمدی 2 2 پاسخ 1400/2/18 -12:00

جناب عبدی هیچ ماموری دنبال کسی نیست با این کارها گند کاری دولت روحانی را لاپوشانی نکنید ...شما اگر چشم داشتی واز اتاق شیشه ای بیرون می امدی میدیدی گروهای جهادی انقلابی وحتی مردم عادی چقدر به روزه داران افطاری وافطار می دهند ....ادم باش فقط در مسکن مهر البرز بسیجیان به 1800 خانه وار افطاری وکمک معیشتیه افطاری دادند حالا شما کل کشورو حساب کن

وحید 13 3 پاسخ 1400/2/18 -11:55

مردک، یافتن گرسنه کار دولتیهاست چرا باید اصوالگریان دنبال این موضوع باشند، دولتی که دست افساد طلبانه و کشور رو به فلاکت انداختند. دولتی که از شماست هدفش عصبانی کردن مردم و دور کردن اونها از دین بوده، وقاحت هم حدی داره البته نه برای شما

کاربر ناشناس 1 0 پاسخ 1400/2/18 -11:53

ورقفتکریلودای ک۴۹مدیعمکرزوو

حسن 1 1 پاسخ 1400/2/18 -11:47

من خودهم قبلا از حامیان تند اصول گرایی بودم انها اکثرا همه چیز را از نگاه خود می بینند اگر خوب به اقوام خود نگاه کنند همه چیز مثل روز برایشان روشن است البته بعید از ارتباط انچنانی هم به دلیل حفط شئونات اسلامی به قول خودشان داشته ودلیل ان هم حرف های انها با وضعیت سیاسی واقتصادی و...روز مملکت ندارد لذا بهترین کار که می شود حقیقت جامعه را از هر نظر روشن کرد اجرای رفراندم است که از انهم دوستان اصول گرا به شدت وحشت دارند ولی باید ترس نداشته باشند به قول امام ره ببیند اگر مقبولیت از دست دادن بیشتر از این جلو مردم و زور گویی اقلیتی خود و....مقاومت نکنند.

آریایی 3 1 پاسخ 1400/2/18 -11:46

دین و ایمان مردم قبل از انقلاب بیشتر بود ؛ چون واقعی بود نه مانند الآن تزویر و ریا !!!!!!!!!

ناشناس 2 1 پاسخ 1400/2/18 -11:39

اتفاقا بخاطر رفتارهای متناقض و مزورانه شما اصلاح طلبان و اختلاس های برادران برخی دولتی ها و خصوصی سازی های رفاقتی و رانتی شما اصلاح طلبان و ارز رانتی 4200 تومانی شما اصلاح طلبان و بورس شما اصلاح طلبان و سایر کارهای شما بود که اعتقادات مردم تضعیف شد. هر کدام از شما اصلاح طلبان با اینکه با آرمان های نظام بسیار فاصله گرفته اید که مثال آن در فایل صوتی اخیر وزیر امورخارجه مشاهده شد ولی از برکت سفره انقلاب کماکان به خانه های بالای 1000 متری شمال تهران و ویلاهای مجلل و مسافرتهای خارجی مداوم خود و فرزندانتان دست یافته اید و مردم با دیدن این رفتارهای توام با نفاق شما اصلاح طلبان اعتقاداتشان ضعیف می شود.

ایرانی 1 0 پاسخ 1400/2/18 -11:33

بخداگرسنگان رادریابید ارزوی همه چیز دردل جوانان مونده چقدرگرانی

شهروند 2 2 پاسخ 1400/2/18 -11:31

اقای عبدی حرفات درست و منطقی است

محمدطاها 1400/2/18 -17:21

منطقش بخوردتوی سرش

نادر 1 0 پاسخ 1400/2/18 -11:30

کار خراب‌تر از این حرفاست، هم دنیای‌مان از بین رفت هم دین‌مان.

رای بالا به کاندیدای ضد فساد 1 2 پاسخ 1400/2/18 -11:27

جناب عبدی شما و همفکرانتان بودید که گفتید اگر روحانی در انتخابات 92 و 96 برنده شود دلار به هزارتومان می رسد و دنبال رو کسی شدید و از کسی حمایت کردید که وضع موجود مان شده این..... دلار شده 20 الی 25 هزار تومان که برای اینکه شماها دوباره انتخاب شوید شاید پایین هم بیاید البته موقتا .... شما مستحق توضیح دادن و عذرخواهی هستید نه استیضاح اصولگریان که دست کمی هم از شما ندارند و یک فرقشان این است که در این 8 سال دولت در دست این جماعت نبوده ... الان اقای روحانی شما منتظر دقیقه نود مانده تا بلکه بتواند از آب گل آلود برای پیروزی جناح شما ماهی بگیرد و یه جورایی این دولت فعلی را امتداد ببخشد

مهری 1 1 پاسخ 1400/2/18 -11:03

آقای عبدی چرا حرف بی ربط میزنید مگر هر کسی که مامور اصولگراست اصلا"نمی توان گفت کی اصولگراس یا اصلاح طلب اشتباه گفتی اگر جور دیگه انتقاد می کردید بهتر میشد حرف شمارو قبول کرد وبعد هم جلوی روزه خواری گرفتن در ماه رمصان جزع قانون به هیچ گرو و جناحی ربط نداره بعد هم مردم گرسنه اند درآمد ندارن زندگی سخت شده قبول اما مقصر دولت آقای روحانی همه مردم بدبخت کرده با سیاست غلط با غارت اموال توسط دردهای بیت المال چه ربطی به اصولگرا داره

علیرضا 0 0 پاسخ 1400/2/18 -10:47

احسنت.خصوصا اون قسمت اخرش...

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks