اقدام شیطانی با ملیکا 22 ساله در خانه 2 جوان تهرانی


9 اردیبهشت 1400 - 06:00
60891adb0fb60_2021-04-28_12-50
رسیدگی به شکایت دختر جوان از دو جوان تهرانی به اتهام تجاوز جنسی و آدم ربایی در شعبه 12 دادگاه کیفری یک استان تهران انجام شد.

اواسط زمستان 99 پدر و مادر دختر 22 ساله به نام ملیکا با مراجعه به کلانتری ورامین مفقود شدن ناگهانی دخترشان را اعلام کردند.

این در حالی بود که آنها به پلیس گفته بودند یکی از همسایه ها، پسر جوانی را در حالی دیده بود که ملیکا را ربوده و از محل دور شده است.

جستجوی پلیس برای پیدا کردن ردی از ملیکا آغاز شده بود که نیمه های شب ملیکا توسط همان پسر جوان که او را ربوده بود به خانه برگردانده شد.

ملیکا ادعا کرد دو پسر او را ربوده و بعد از ضرب و شتم او را مورد تجاوز جنسی قرار داده بودند.

با این ادعا، ماموران پلیس پسر آدم ربا و دوستش را دستگیر کردند و رسیدگی به پرونده در جریان قضایی قرار گرفت.

به این ترتیب روز گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران متهمان پرونده پای میز محاکمه رفتند.

دوست پسرم به بهانه معرفی من به خواهرش من را ربود

در ابتدای جلسه رسیدگی، ملیکا شکایت خود را مطرح کرده و مادر او در توضیح ماجرا به قضات حاضر در دادگاه گفت:«مدتی بود که ملیکا به بهانه خرید شارژ تلفن از خانه خارج می شد.

من متوجه شدم که او با پسری ارتباط تلفنی دارد و چند بار سر کوچه همدیگر را دیده بودند.

چند روز قبل از حادثه دوباره دخترم از خانه خارج شد و با یک کتانی برگشت که من فهمیدم آن کتانی را همان پسر جوان برای او خریده بود.

فردای آن روز باز هم می خواست از خانه خارج بشود که این بار چون من موضوع را فهمیده بودم، به او اجازه ندادم.یک ساعت بعد آن پسر به دخترم زنگ زد و شروع کرد به داد و بیداد و فحاشی و می گفت کتانی را به من پس بده، بعد از چند دقیقه دخترم هراسان با همان لباس های خانگی و تنها با یک شال از خانه خارج شد و ربوده شد.»

سپس ملیکا در توضیح ماجرا گفت:«آن روز وقتی دوست پسرم به نام احسان متوجه شد که من نمی توانم بیرون از خانه بروم، شروع کرد به تهدید و فحاشی، می گفت من را آتش می زند و بعد گفت سر کوچه بروم.

من هم سراسیمه با همان لباس ها از خانه بیرون رفتم تا ببینم چه می خواهد بگوید.

احسان به من گفت که به من علاقه دارد و از من خواست سوار موتورش شوم تا من را به خواهرش معرفی کند و بعد به خواستگاری ام بیاید.

من هم از روی سادگی اغفال شدم و با او رفتم، اما او من را به خانه دایی اش برد و آنجا با زور و کتک من را وادار به برقراری رابطه جنسی کرد.»

ملیکا در ادامه گفت:«بعد از تجاوز جنسی در خانه دایی اش، من را به خانه دوستش برد و آنجا باز هم هر دو نفر یعنی احسان و دوستش من را کتک زده و به من تجاوز کردند.»

اتهام تجاوز جنسی را قبول ندارم
بعد از اینکه شاکی شکایت خود را مطرح کرد، نوبت به احسان رسید که در برابر اتهامات از خود دفاع کند.

او گفت:«اتهام را قبول ندارم، من شش ماهی بود با ملیکا دوست بودم.

او همیشه از بدرفتاری اعضای خانواده اش با من درددل می کرد، روز حادثه با من تماس گرفت و از من خواست دنبالش بروم.

بعد با خواست خودش به خانه دایی من آمد که آنجا با هم قلیان کشیدیم و با رضایت ملیکا، با هم رابطه جنسی برقرار کردیم.

بعد به خانه دوستم رفتیم، من برای خرید بیرون از خانه رفتم و وقتی برگشتم دیدم که او با دوستم در اتاق خلوت کرده بود.

بعد هم او را به خانه شان برگرداندم، اما او از من شکایت کرد و زندان افتادم.»

من به ملیکا تجاوز نکردم
بعد از اینکه قضات دادگاه دفاعیات احسان را شنیدند، حالا نوبت دوست او بود که به عنوان متهم ردیف دوم در جایگاه دفاع قرار بگیرد.

متهم در دفاع از خود گفت:«ملیکا بچه محل ما بود، شماره من را از یکی از دوستانم گرفته بود و از صبح تا شب صد بار به من زنگ می زد.

او می گفت یک نفر را به من معرفی کن چون قصد ازدواج دارم، من هم احسان را معرفی کردم تا دیگر با من تماس نگیرد.

تا اینکه شب حادثه احسان به من زنگ زد و گفت می خواهد با ملیکا به خانه مان بیاید.

من هم آنها را به خانه دوستم بردم، احسان چند دقیقه برای خرید بیرون از خانه رفت و وقتی برگشت به گمان اینکه من با ملیکا رابطه جنسی برقرار کردم با من درگیر شد.

اما من این اتهام را قبول ندارم و هیچ ارتباطی با ملیکا نداشتم.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات شاکی و متهمان برای صدور رای وارد شور شدند.

رسیدگی به شکایت دختر جوان از دو جوان تهرانی به اتهام تجاوز جنسی و آدم ربایی در شعبه 12 دادگاه کیفری یک استان تهران انجام شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60891adb0fb60_2021-04-28_12-50
9 اردیبهشت 1400 - 06:00

اواسط زمستان 99 پدر و مادر دختر 22 ساله به نام ملیکا با مراجعه به کلانتری ورامین مفقود شدن ناگهانی دخترشان را اعلام کردند.

این در حالی بود که آنها به پلیس گفته بودند یکی از همسایه ها، پسر جوانی را در حالی دیده بود که ملیکا را ربوده و از محل دور شده است.

جستجوی پلیس برای پیدا کردن ردی از ملیکا آغاز شده بود که نیمه های شب ملیکا توسط همان پسر جوان که او را ربوده بود به خانه برگردانده شد.

ملیکا ادعا کرد دو پسر او را ربوده و بعد از ضرب و شتم او را مورد تجاوز جنسی قرار داده بودند.

با این ادعا، ماموران پلیس پسر آدم ربا و دوستش را دستگیر کردند و رسیدگی به پرونده در جریان قضایی قرار گرفت.

به این ترتیب روز گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران متهمان پرونده پای میز محاکمه رفتند.

دوست پسرم به بهانه معرفی من به خواهرش من را ربود

در ابتدای جلسه رسیدگی، ملیکا شکایت خود را مطرح کرده و مادر او در توضیح ماجرا به قضات حاضر در دادگاه گفت:«مدتی بود که ملیکا به بهانه خرید شارژ تلفن از خانه خارج می شد.

من متوجه شدم که او با پسری ارتباط تلفنی دارد و چند بار سر کوچه همدیگر را دیده بودند.

چند روز قبل از حادثه دوباره دخترم از خانه خارج شد و با یک کتانی برگشت که من فهمیدم آن کتانی را همان پسر جوان برای او خریده بود.

فردای آن روز باز هم می خواست از خانه خارج بشود که این بار چون من موضوع را فهمیده بودم، به او اجازه ندادم.یک ساعت بعد آن پسر به دخترم زنگ زد و شروع کرد به داد و بیداد و فحاشی و می گفت کتانی را به من پس بده، بعد از چند دقیقه دخترم هراسان با همان لباس های خانگی و تنها با یک شال از خانه خارج شد و ربوده شد.»

سپس ملیکا در توضیح ماجرا گفت:«آن روز وقتی دوست پسرم به نام احسان متوجه شد که من نمی توانم بیرون از خانه بروم، شروع کرد به تهدید و فحاشی، می گفت من را آتش می زند و بعد گفت سر کوچه بروم.

من هم سراسیمه با همان لباس ها از خانه بیرون رفتم تا ببینم چه می خواهد بگوید.

احسان به من گفت که به من علاقه دارد و از من خواست سوار موتورش شوم تا من را به خواهرش معرفی کند و بعد به خواستگاری ام بیاید.

من هم از روی سادگی اغفال شدم و با او رفتم، اما او من را به خانه دایی اش برد و آنجا با زور و کتک من را وادار به برقراری رابطه جنسی کرد.»

ملیکا در ادامه گفت:«بعد از تجاوز جنسی در خانه دایی اش، من را به خانه دوستش برد و آنجا باز هم هر دو نفر یعنی احسان و دوستش من را کتک زده و به من تجاوز کردند.»

اتهام تجاوز جنسی را قبول ندارم
بعد از اینکه شاکی شکایت خود را مطرح کرد، نوبت به احسان رسید که در برابر اتهامات از خود دفاع کند.

او گفت:«اتهام را قبول ندارم، من شش ماهی بود با ملیکا دوست بودم.

او همیشه از بدرفتاری اعضای خانواده اش با من درددل می کرد، روز حادثه با من تماس گرفت و از من خواست دنبالش بروم.

بعد با خواست خودش به خانه دایی من آمد که آنجا با هم قلیان کشیدیم و با رضایت ملیکا، با هم رابطه جنسی برقرار کردیم.

بعد به خانه دوستم رفتیم، من برای خرید بیرون از خانه رفتم و وقتی برگشتم دیدم که او با دوستم در اتاق خلوت کرده بود.

بعد هم او را به خانه شان برگرداندم، اما او از من شکایت کرد و زندان افتادم.»

من به ملیکا تجاوز نکردم
بعد از اینکه قضات دادگاه دفاعیات احسان را شنیدند، حالا نوبت دوست او بود که به عنوان متهم ردیف دوم در جایگاه دفاع قرار بگیرد.

متهم در دفاع از خود گفت:«ملیکا بچه محل ما بود، شماره من را از یکی از دوستانم گرفته بود و از صبح تا شب صد بار به من زنگ می زد.

او می گفت یک نفر را به من معرفی کن چون قصد ازدواج دارم، من هم احسان را معرفی کردم تا دیگر با من تماس نگیرد.

تا اینکه شب حادثه احسان به من زنگ زد و گفت می خواهد با ملیکا به خانه مان بیاید.

من هم آنها را به خانه دوستم بردم، احسان چند دقیقه برای خرید بیرون از خانه رفت و وقتی برگشت به گمان اینکه من با ملیکا رابطه جنسی برقرار کردم با من درگیر شد.

اما من این اتهام را قبول ندارم و هیچ ارتباطی با ملیکا نداشتم.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن اظهارات شاکی و متهمان برای صدور رای وارد شور شدند.

منبع: رکنا

68

نظرات 7
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
جواد 0 0 پاسخ 1400/3/17 -00:29

لطفا این اخبار را جوری به مردم برسونید که مقصر مشخص شده باشه تا مردم بتونن از این خبرا درس عبرت بگیرن و دیگه پیش نیادو ضمنا محض رضای خدا توی این موارد هیچ گذشت و یا رضایت ندهید تا جلو فساد گرفته شود.

قويپور 3 1 پاسخ 1400/2/9 -13:23

مليكاخانم كلا بده بوده اون حاجي احسان ودوستش وداييش هم كلا بذاربوده بالخره پاي يك جفت كتوني وسط بوده بايدجبران ميشده

حاج کاطم 7 1 پاسخ 1400/2/9 -11:04

دوس پسر حرام است

محمد 9 1 پاسخ 1400/2/9 -10:32

سه تاش باید اعدام بشه

براوو 13 0 پاسخ 1400/2/9 -10:08

خوب اگر این ملیکا خانم راست میگه ب قول خودش احسان یک بار با زور و تهدید و کتک کاری بهش تجاوز کرده بود،چطور بعد از این جادثه دوباره این خانم سوار موتورش میشه و به خانه بعدی میره که بازم بهش تجاوز میشه،مطمعنا کسی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته سعی میکنه در اسرع وقت و به هنگام خروج از اون خانه شیطانی پا ب فرار بزاره نه اینکه بازم با حاجی احسان نقل مکان کنه به خونه بعدی،همه جای این ماجرا میلنگه

سعید 1 1 پاسخ 1400/2/9 -09:27

خبر فوری اواسط زمستان پارسال عجبا

علی!! 15 1 پاسخ 1400/2/9 -08:34

ایکاش خبرفوری نتیجه دادگاه ایناروساپورت کنه تابقیه بفهمن تقصیرازدختربوده یاپسراکثرخبرهای خبرفوری همینطوره بدون نتیجه؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks