جمهوری اسلامی: روحانی هنوز هم از رقبای خود بهتر است


2 اردیبهشت 1400 - 11:13
60811b247aef1_2021-04-22_11-13
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مگر ما در انتخابات، مالک‌اشتر و سلمان و عمار و قیس و محمدبن‌ابوبکر را در میدان داشته‌ایم و آمده‌ایم به روحانی رأی داده‌ایم؟

در دین‌داری کسی که انصاف ندارد، باید شک کرد. کسی که انصاف ندارد، به راحتی مرزهای دین گفته را می‌شکند و تعالیم دینی را در غبار کینه، به فراموشی می‌سپارد، چیزی که این روزها در برخی رسانه‌ها به وفور مشاهده می‌شود. آن هم رسانه‌هایی که همه چیزشان از بیت‌المال است.
 اینان با اینحال، با پولِ مردم، به جنگ خواست مردم می‌روند، سنگ می‌اندازند سر هر راهی که بخواهد برای مردم باز شود، گره می‌اندازند روی هر گرهی که بخواهد به نفع مردم باز شود و راه را بر منافع جناحیشان ببندد.

  یکی دو شب پیش بود که شاهد بودیم برخی‌ها در هر فضایی پیدا کردند، دولت را زدند، مذاکرات را زدند. در وین به جای بیگانه خودی را بمباران کردند. هم خط مقدم خودی را زدند و هم پشت جبهه خودی را کوبیدند و رکورد بی‌انصافی را جابه‌جا کردند. انگار کوزه وجودشان را جز از "شرنگ"، پر نکرده‌اند آن هم با پولی که قرار بود "شهد" بخرند!

 برخی از افرادی که کارنامه‌شان مشخص است، خود را فاتح ناکامی‌های دولت می‌پندارند و می‌پرسند: اگر دوباره به سال انتخابات برگردیم باز به روحانی رأی می‌دهید؟ جواب من، قاطعانه این است؛ با همان شرایط و کاندیداها، بله!
مگر ما در انتخابات، مالک‌اشتر و سلمان و عمار و قیس و محمدبن‌ابوبکر را در میدان داشته‌ایم و آمده‌ایم به روحانی رأی داده‌ایم؟ مگر امیرکبیر و بهشتی و رجائی را داشته‌ایم و به روحانی رأی داده‌ایم که حالا باید یقه‌مان را بگیرند؟ دیگر نامزدهای مطرح مگر چه رزومه‌ای داشتند و بعد چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند که آنان را در جایگاهی بالاتر از روحانی قرار دهد؟ با همه انتقادهایی که به روحانی داریم و دیگران دارند، عبور دادن کشور از دالان تنگ تحریم و کرونا و موانع داخلی تا همین جای کار هم در حد معجزه است. انصاف بدهیم که شرایط امروز کشور به نسبت سال 1391، چقدر سخت‌تر شده است؟ سال 91 توانستیم 118 میلیارد دلار نفت بفروشیم و سال 99، فقط 10 میلیارد و از این هم 5 میلیارد سهم دولت شد. با این رقم‌ها انصاف بدهیم به دولت چه نمرده‌ای باید داد؟

نمی‌گوئیم کارنامه دولت پر از موفقیت‌هاست اما به نسبت شرایط، کم کار نشده است. کسی که می‌خواهد نقد کند باید دقیق ببیند و صادقانه بگوید. قطعا کاستی‌ها را هم شمار خواهد کرد در کنار ستون مقابل که دست‌یافته‌هاست. ما هم قبول داریم دولت کاستی‌های مهمی داشت و دارد اما شرایط را هم می‌فهمیم. با این شرایط سخت -که همه می‌بینند به جز تخریب‌گران که با چشمِ بسته و دهان باز به ماجرا ورود می‌کنند - دیگران – اگر بودند - چه کاری می‌توانستند بکنند؟ جایی که بودند چه کردند؟ کارنامه همه در جایگاه‌های قبلی قابل دسترسی است. قضاوت‌ها اگر براساس داوری منصفانه شرایط باشد، بسیاری از کسانه که به روحانی رأی دادند اگر باز به دوران انتخابات برگردند، دو باره محکم‌تر از پیش، نام روحانی را خواهند نوشت. روحانیی که بیش از پنج دهه است در کانون انقلاب و پیروزی و نظام سازی بوده و چهار دهه آن را در حساس‌ترین جایگاه‌های نظام، مسئولیت داشته و توسط ارکان نظارتی و امنیتی همین نظام بارها احراز صلاحیت شده است.
پرسشی هم که بعد از این پاسخ، باید از آقایان پرسید این است که اگر دیگران بودند چه چیزی می‌خواست اتفاق بیفتد که روحانی نتوانست محقق کند؟ آیا قرار بود ترامپ دشمنی کنار بگذارد و "پسرخالگی" کند؟ یا در داخل کسانی قرار بود همراهی پیروزی‌آفرین داشته باشند که با روحانی همراهی نکردند؟ اولی که به قاعده نمی‌تواند باشد اما اگر دومی است باید پرسید چرا به تکلیف ملی و دینی خود عمل نکردند و دولت و ملت را در هنگامه بلا، تنها گذاشتند؟ مگر قرار نبود که همه با همه توان در خدمت ملت باشند؟ منافع کلان ملی را با کدام منفعت دیگر تاخت زدند؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مگر ما در انتخابات، مالک‌اشتر و سلمان و عمار و قیس و محمدبن‌ابوبکر را در میدان داشته‌ایم و آمده‌ایم به روحانی رأی داده‌ایم؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60811b247aef1_2021-04-22_11-13
2 اردیبهشت 1400 - 11:13

در دین‌داری کسی که انصاف ندارد، باید شک کرد. کسی که انصاف ندارد، به راحتی مرزهای دین گفته را می‌شکند و تعالیم دینی را در غبار کینه، به فراموشی می‌سپارد، چیزی که این روزها در برخی رسانه‌ها به وفور مشاهده می‌شود. آن هم رسانه‌هایی که همه چیزشان از بیت‌المال است.
 اینان با اینحال، با پولِ مردم، به جنگ خواست مردم می‌روند، سنگ می‌اندازند سر هر راهی که بخواهد برای مردم باز شود، گره می‌اندازند روی هر گرهی که بخواهد به نفع مردم باز شود و راه را بر منافع جناحیشان ببندد.

  یکی دو شب پیش بود که شاهد بودیم برخی‌ها در هر فضایی پیدا کردند، دولت را زدند، مذاکرات را زدند. در وین به جای بیگانه خودی را بمباران کردند. هم خط مقدم خودی را زدند و هم پشت جبهه خودی را کوبیدند و رکورد بی‌انصافی را جابه‌جا کردند. انگار کوزه وجودشان را جز از "شرنگ"، پر نکرده‌اند آن هم با پولی که قرار بود "شهد" بخرند!

 برخی از افرادی که کارنامه‌شان مشخص است، خود را فاتح ناکامی‌های دولت می‌پندارند و می‌پرسند: اگر دوباره به سال انتخابات برگردیم باز به روحانی رأی می‌دهید؟ جواب من، قاطعانه این است؛ با همان شرایط و کاندیداها، بله!
مگر ما در انتخابات، مالک‌اشتر و سلمان و عمار و قیس و محمدبن‌ابوبکر را در میدان داشته‌ایم و آمده‌ایم به روحانی رأی داده‌ایم؟ مگر امیرکبیر و بهشتی و رجائی را داشته‌ایم و به روحانی رأی داده‌ایم که حالا باید یقه‌مان را بگیرند؟ دیگر نامزدهای مطرح مگر چه رزومه‌ای داشتند و بعد چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند که آنان را در جایگاهی بالاتر از روحانی قرار دهد؟ با همه انتقادهایی که به روحانی داریم و دیگران دارند، عبور دادن کشور از دالان تنگ تحریم و کرونا و موانع داخلی تا همین جای کار هم در حد معجزه است. انصاف بدهیم که شرایط امروز کشور به نسبت سال 1391، چقدر سخت‌تر شده است؟ سال 91 توانستیم 118 میلیارد دلار نفت بفروشیم و سال 99، فقط 10 میلیارد و از این هم 5 میلیارد سهم دولت شد. با این رقم‌ها انصاف بدهیم به دولت چه نمرده‌ای باید داد؟

نمی‌گوئیم کارنامه دولت پر از موفقیت‌هاست اما به نسبت شرایط، کم کار نشده است. کسی که می‌خواهد نقد کند باید دقیق ببیند و صادقانه بگوید. قطعا کاستی‌ها را هم شمار خواهد کرد در کنار ستون مقابل که دست‌یافته‌هاست. ما هم قبول داریم دولت کاستی‌های مهمی داشت و دارد اما شرایط را هم می‌فهمیم. با این شرایط سخت -که همه می‌بینند به جز تخریب‌گران که با چشمِ بسته و دهان باز به ماجرا ورود می‌کنند - دیگران – اگر بودند - چه کاری می‌توانستند بکنند؟ جایی که بودند چه کردند؟ کارنامه همه در جایگاه‌های قبلی قابل دسترسی است. قضاوت‌ها اگر براساس داوری منصفانه شرایط باشد، بسیاری از کسانه که به روحانی رأی دادند اگر باز به دوران انتخابات برگردند، دو باره محکم‌تر از پیش، نام روحانی را خواهند نوشت. روحانیی که بیش از پنج دهه است در کانون انقلاب و پیروزی و نظام سازی بوده و چهار دهه آن را در حساس‌ترین جایگاه‌های نظام، مسئولیت داشته و توسط ارکان نظارتی و امنیتی همین نظام بارها احراز صلاحیت شده است.
پرسشی هم که بعد از این پاسخ، باید از آقایان پرسید این است که اگر دیگران بودند چه چیزی می‌خواست اتفاق بیفتد که روحانی نتوانست محقق کند؟ آیا قرار بود ترامپ دشمنی کنار بگذارد و "پسرخالگی" کند؟ یا در داخل کسانی قرار بود همراهی پیروزی‌آفرین داشته باشند که با روحانی همراهی نکردند؟ اولی که به قاعده نمی‌تواند باشد اما اگر دومی است باید پرسید چرا به تکلیف ملی و دینی خود عمل نکردند و دولت و ملت را در هنگامه بلا، تنها گذاشتند؟ مگر قرار نبود که همه با همه توان در خدمت ملت باشند؟ منافع کلان ملی را با کدام منفعت دیگر تاخت زدند؟

منبع: دنیای اقتصاد

70

نظرات 6
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
منم مختار 0 2 پاسخ 1400/2/3 -02:01

مملکت یک نفر چون خودم میخواهد تا با شمشیر مختار درسی به همه نوکیسه‌های مفلس مفلوک اقلیت تندرو ساندیس خور دلواپس ننگین بیان شغالان کرکسهای لاشخور پاچه خوار ملعون خبیث نادان کله کدو بدهم من از هیچکس ترسی ندارم جز خدا منم مختار

منم مختار 1 1 پاسخ 1400/2/3 -00:38

درود خدا بر روزنامه جمهوری که واقعیت را گفت اما کدو کله های فاشیست کر و کورند و خود را به خواب زده‌اند هرکسی جای روحانی بود با این همه بلا سیل زلزله کرونا و چوب لای چرخ دولت گذاشتن دولتش می پکید عده‌ای کاسب تحریم هرج و مرج طلبان عده‌ای هم از سر بی سوادی و خامی همراه با تلویزیون میلی دست در دست هم برای خراب کردن دولت روحانی ننگ تان باد که سیاه را سفید و سفید را سیاه میبینید

کارلوس آلبرتو 2 2 پاسخ 1400/2/2 -18:00

تمام کارهایی که در دولت کنونی انجام شده بخش کوچکی از برنامه های عمومی کشور بوده که از قبل تنظیم شده و دولت کنونی خیلی از کارها رو از روال عادی کنار گذاشت. این ها هیچ چیز جدیدی بجز گرانی و فلاکت به مردم عرضه نکردند. البته آنچه مزید بر دیگران در این دولت بود، فیس و افاده و قمپض بود. همه داریم شرایط رو میبینیم و میدونیم دور و برمون چه خبره. تو رو هم خوب میشناسیم...

نادر 1 2 پاسخ 1400/2/2 -15:47

انتظار نداشتم روزنامه جمهوری اسلامی از این اسامی باخبر باشه. خیلی عجیبه!!! ولی دور از انصاف ترین کار به زبون آوردن این اسامی توسط این نویسنده است.

حق دوست 0 1 پاسخ 1400/2/2 -12:05

همه اینهایی که اسم برده ایدراداشته ایم امااجازه ندادن واردصحنه شوندمگرمیشودمملکتی که توان پیشرفت شگرف هسته ای موشکی داردمملکتی که بقدری جوان نخبه ورعنا داردکه ازبی توجهی مهاجرت میکنند وبه هرکشوری که میروندبی درنگ درمنصب بسیارحساس گمارده میشوندوسرشارازپروفسورهای اقتصادی است فردشایسته نداشته باشدمگرمیشودماابردانشمندفضایی داشته باشیم امایک فردمدیرتوانمند نداشته باشیم کشورماسرشار ازجوانان نجیب فهیم نخبه وبسیاروطن پرست میباشداماهمه دربهای ورودی رابرویشان بسته اندچون زدوبندبلدنیستندچون اهل بده بستان نیستندچون فقط عشقشان وطن ومردمشان است همان جوانان برومندی که بااندک تسلیحات 8سال جلوی تجهیزات فوق پیشرفته باشرف ایستادندهمانهایی که یک شبه روی اروندپلی به وسعت آسمانهازدندهمان هایی که سنگرهای بتونی درخرمشهر راباکترین سلاح منهدم کردندهمانهایی که با انهدام سایت نطنزکمترازیکفته غنی سازی رابه شصت درصدرساندنداینها روبازی میکننداینها عاشقانه کارمیکنندامایک ابرسیاه ازظلمت وتاریکی و...جلوی ورودشان رابه عرصه های کلان مدیریتی سدکرده است جوانی که مرزهای فضارابه تسخیرخوددرمی آوردجوانی که هسته اتم رامیشکافدجوان محجوبی که برقله پیشرفت وافتخارجهانی تکیه میزندنمیتوانداقتصاد راشکوفاکند؟نه نمیگذارند اجازه نمیدهندبجای استفاده ازنخبگان جوان پرنشاط وانقلابی و وطن پرست میروندازخانه سالمندان وزیرانتخاب میکنندبه هرچیز وهرشخص که اهانت میکنیدبرای تامین مطامع شخصی پلیدتان به جوانان رعنای وطن توهین نکنید

پیلوشکی 2 1 پاسخ 1400/2/2 -12:02

شما دیگه دم از انصاف نزنید!مردم خودشون می فهمن کی با انصافه و بی انصافه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks