تجاوز سریالی راننده پراید به دختران پایتخت


24 فروردین 1400 - 15:00
607540e812ba0_2021-04-13_11-27
مرد جوان سوار بر پراید می‌شد و در نقش مسافرکش، دختران را شکار می‌کرد تا با تهدید دست به آزار و اذیت آنها بزند اما آخرین شاکی در درگیری با وی، گوش‌هایش را گاز گرفت و موفق به فرار شد.

چند روز قبل دختر جوانی درحالی‌که به‌شدت ترسیده بود و دست و پایش می‌لرزید قدم در اداره پلیس گذاشت و گفت راننده خودروی پرایدی او را ربوده و تسلیم نیت شوم خود کرده است.

وی در توضیح ماجرا گفت: ساعتی قبل از محل کارم در مرکز تهران خارج شدم تا به خانه‌ام بروم. هوا رو به تاریکی می‌رفت، درحالی‌که منتظر تاکسی بودم خودروی پرایدی پیش پایم ترمز کرد راننده آن پسری جوان بود و تصور کردم که مسافرکش است، به همین دلیل سوار شدم و ماشین حرکت کرد.

دختر جوان ادامه داد: راننده از کوچه و پس‌کوچه‌ها می‌رفت و وقتی اعتراض کردم گفت می‌خواهد از جای خلوتی برود تا زودتر به مقصد برسم.

اما ناگهان در کوچه‌ای خلوت توقف و درها را قفل کرد، او کنار دیوار و طوری توقف کرده بود که نمی‌توانستم از ماشین پیاده شوم وقتی پی به نیت او بردم، با گریه التماس کردم که رهایم کند، اما او با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از آن همانجا رهایم کرد و گریخت. او فقط نیت شیطانی در سر داشت، چرا که نه کیف پولم را سرقت کرد و نه طلاهایی که همراهم بود.

من آن لحظه به‌شدت ترسیده بودم و به‌خاطر بلایی که به سرم آمده بود می‌لرزیدم با این حال موفق شدم بخشی از شماره پلاک اتومبیل راننده جوان را یادداشت کنم.

شکایت‌های سریالی

با این شکایت، مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران به دستور قاضی محمد حسین زارعی، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران تحقیقات خود را برای دستگیری راننده جوان آغاز کردند.

هنوز ردی از او به‌دست نیامده بود که شکایت مشابه دیگری نیز پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت. شاکی دوم دختری جوان بود که او هم از محل کارش در مرکز تهران خارج شده و به دام راننده آزارگر افتاده بود.

شاکی دوم هم بخش دیگری از شماره پلاک خودرو را یادداشت کرده بود. مأموران قدم به قدم به متهم نزدیک می‌شدند تا اینکه سومین شاکی سرنخ اصلی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد.

جدال برای فرار

آخرین شاکی دختری جوان بود که چند روز قبل در مرکز تهران سوار بر خودروی پراید راننده جوان شده بود. او هم مانند شاکی‌های قبلی تصور می‌کرد که راننده پراید مسافرکش است، اما وقتی او در کوچه‌ای خلوت توقف و درها را قفل کرد پی به نقشه‌اش برد و با وی درگیر شد.

دختر جوان در جدال با راننده جوان گوش هایش را گاز گرفت، ‌طوری‌که متهم دچار خونریزی و دردی شدید شد. در همین لحظه دخترجوان با چالاکی قفل در ماشین را باز کرد و گریخت.

او به سرعت خودش را به چند مردی که در آن حوالی ایستاده بودند رساند و از آنها کمک خواست.

متهم با دیدن این صحنه پایش را روی پدال گاز گذاشت و فرار کرد اما شاهدان موفق شدند شماره پلاک خودروی او را یادداشت کنند. هرچند که او خودرو را به‌صورت قولنامه‌ای خریده بود با این حال مأموران موفق شدند با اقدامات ویژه و اطلاعاتی به او برسند و دستگیرش کنند.

انکار تجاوز

وقتی متهم دستگیر شد، ۳ شاکی در اداره آگاهی حاضر شدند و او را شناسایی کردند.

شماره پلاک و مشخصات خودرو، اظهارات شاکیان و آثار گازگرفتگی روی گوش متهم مدارکی بود برای اثبات جرم، اما با وجود این متهم اصرار داشت که بیگناه است و او را به اشتباه دستگیر کرده‌اند.

او مدعی بود که گوشش در جای دیگری آسیب دیده و احتمالا شاکیان او را با فرد دیگری اشتباه گرفته‌اند. یا شاید او شبیه به متهم اصلی باشد.

انکار او عجیب بود و با دستور بازپرس جنایی متهم با قرار قانونی بازداشت شد و در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 

چنانچه هر دختری به دام آزار گرپراید سوار گرفتار شده می‌تواند برای شکایت به شعبه ششم دادسرای جنایی تهران یا اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران مراجعه کند.

مرد جوان سوار بر پراید می‌شد و در نقش مسافرکش، دختران را شکار می‌کرد تا با تهدید دست به آزار و اذیت آنها بزند اما آخرین شاکی در درگیری با وی، گوش‌هایش را گاز گرفت و موفق به فرار شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

607540e812ba0_2021-04-13_11-27
24 فروردین 1400 - 15:00

چند روز قبل دختر جوانی درحالی‌که به‌شدت ترسیده بود و دست و پایش می‌لرزید قدم در اداره پلیس گذاشت و گفت راننده خودروی پرایدی او را ربوده و تسلیم نیت شوم خود کرده است.

وی در توضیح ماجرا گفت: ساعتی قبل از محل کارم در مرکز تهران خارج شدم تا به خانه‌ام بروم. هوا رو به تاریکی می‌رفت، درحالی‌که منتظر تاکسی بودم خودروی پرایدی پیش پایم ترمز کرد راننده آن پسری جوان بود و تصور کردم که مسافرکش است، به همین دلیل سوار شدم و ماشین حرکت کرد.

دختر جوان ادامه داد: راننده از کوچه و پس‌کوچه‌ها می‌رفت و وقتی اعتراض کردم گفت می‌خواهد از جای خلوتی برود تا زودتر به مقصد برسم.

اما ناگهان در کوچه‌ای خلوت توقف و درها را قفل کرد، او کنار دیوار و طوری توقف کرده بود که نمی‌توانستم از ماشین پیاده شوم وقتی پی به نیت او بردم، با گریه التماس کردم که رهایم کند، اما او با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از آن همانجا رهایم کرد و گریخت. او فقط نیت شیطانی در سر داشت، چرا که نه کیف پولم را سرقت کرد و نه طلاهایی که همراهم بود.

من آن لحظه به‌شدت ترسیده بودم و به‌خاطر بلایی که به سرم آمده بود می‌لرزیدم با این حال موفق شدم بخشی از شماره پلاک اتومبیل راننده جوان را یادداشت کنم.

شکایت‌های سریالی

با این شکایت، مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران به دستور قاضی محمد حسین زارعی، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران تحقیقات خود را برای دستگیری راننده جوان آغاز کردند.

هنوز ردی از او به‌دست نیامده بود که شکایت مشابه دیگری نیز پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت. شاکی دوم دختری جوان بود که او هم از محل کارش در مرکز تهران خارج شده و به دام راننده آزارگر افتاده بود.

شاکی دوم هم بخش دیگری از شماره پلاک خودرو را یادداشت کرده بود. مأموران قدم به قدم به متهم نزدیک می‌شدند تا اینکه سومین شاکی سرنخ اصلی را در اختیار تیم تحقیق قرار داد.

جدال برای فرار

آخرین شاکی دختری جوان بود که چند روز قبل در مرکز تهران سوار بر خودروی پراید راننده جوان شده بود. او هم مانند شاکی‌های قبلی تصور می‌کرد که راننده پراید مسافرکش است، اما وقتی او در کوچه‌ای خلوت توقف و درها را قفل کرد پی به نقشه‌اش برد و با وی درگیر شد.

دختر جوان در جدال با راننده جوان گوش هایش را گاز گرفت، ‌طوری‌که متهم دچار خونریزی و دردی شدید شد. در همین لحظه دخترجوان با چالاکی قفل در ماشین را باز کرد و گریخت.

او به سرعت خودش را به چند مردی که در آن حوالی ایستاده بودند رساند و از آنها کمک خواست.

متهم با دیدن این صحنه پایش را روی پدال گاز گذاشت و فرار کرد اما شاهدان موفق شدند شماره پلاک خودروی او را یادداشت کنند. هرچند که او خودرو را به‌صورت قولنامه‌ای خریده بود با این حال مأموران موفق شدند با اقدامات ویژه و اطلاعاتی به او برسند و دستگیرش کنند.

انکار تجاوز

وقتی متهم دستگیر شد، ۳ شاکی در اداره آگاهی حاضر شدند و او را شناسایی کردند.

شماره پلاک و مشخصات خودرو، اظهارات شاکیان و آثار گازگرفتگی روی گوش متهم مدارکی بود برای اثبات جرم، اما با وجود این متهم اصرار داشت که بیگناه است و او را به اشتباه دستگیر کرده‌اند.

او مدعی بود که گوشش در جای دیگری آسیب دیده و احتمالا شاکیان او را با فرد دیگری اشتباه گرفته‌اند. یا شاید او شبیه به متهم اصلی باشد.

انکار او عجیب بود و با دستور بازپرس جنایی متهم با قرار قانونی بازداشت شد و در اختیار مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 

چنانچه هر دختری به دام آزار گرپراید سوار گرفتار شده می‌تواند برای شکایت به شعبه ششم دادسرای جنایی تهران یا اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران مراجعه کند.

منبع: همشهری

68

نظرات 4
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 2 0 پاسخ 1400/1/24 -23:55

فقط حد اسلام را جاری کنید تا کشور از شرشان در امان باشد

کوروش 2 1 پاسخ 1400/1/24 -23:13

اسنپ و تاکسی های شهری مطمئن ترین سیستم حمل ونقل هستند.

! 9 0 پاسخ 1400/1/24 -20:22

این همه تو این سالها گفتند و هنوز هم میگن که سوار تاکسی! فقط و فقط سوار تاکسی بشید ماشین شخصی واقعا می تونه خطرناک باشه...نمی دونم بعضیها چرا باورشون نمیشه اتفاق بد برای خود اونا هم ممکنه بیافته؟

کاربر ناشناس 9 0 پاسخ 1400/1/24 -17:51

عوضی بی ناموس رو اعدام کنید.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks