تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح کرد:

چرا کسانی که شاهد جُرم‌های حسن رعیت بودند و حرف نزدند، محاکمه نمی‌شوند؟


24 فروردین 1400 - 10:36
607531f860f2a_2021-04-13_10-24
تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی پرسید: چگونه «رعیت» به راحتی «ارباب» شده است؟ کسی نمی‌پرسد که سبک زندگی اشرافی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور بوده و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد می‌کند از کجا آمده است؟

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: بیایید یک صحنه فرضی را تصویر کنیم. جمعی از افراد در محیطی هستند که می‌بینند یک نفر از دوستان آنان در حال شکنجه یک کودک است. در عین حال نه تنها اقدامی برای جلوگیری از شکنجه کودک نمی‌کنند، بلکه ناراحت هم نیستند و بالاتر اینکه به نوعی کمک و تشویق کرده و خوشحالی می‌کنند.

حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته شده است که آن شکنجه‌گر محاکمه و مجازات شود، آیا می‌توان آن ناظران شکنجه را از فرآیند محاکمه حذف کرد؟

اصولا در این موضوع متهم اصلی کیست؟ اگر آن شکنجه‌گر می‌دانست که اقدام او نزد دوستانش نه تنها طرفدار ندارد، بلکه مذموم است و موجب برخورد با او خواهد شد، آیا حاضر می‌شد که چنین کاری را انجام دهد؟ اگر بدانیم که آن مجرم، به نوعی تحت حمایت همان افرادی است که شاهد جنایت او هستند و هر کدام به نحوی مسوول تهیه بخشی از امکانات او بوده‌اند، یا اگر کسانی هم قصد برخورد با او را داشته‌اند، آنان از او حمایت کرده‌اند، در این صورت چه خواهیم گفت؟

در این صحنه فرضی، مساله بنیادین نه شکنجه آن کودک به دست آن مجرم، بلکه قبح‌زدایی از شکنجه کودک در میان این جمع است. فراتر از قبح‌زدایی، ارزشمند شدن شکنجه کودک نزد این جمع است و این مساله اصلی و خطرناک است. 

کیفرخواست صادره علیه «حسن رعیت» را می‌توان از این زاویه تحلیل کرد. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که امور پنهانی مردم عادی هم رصد می‌شود و برای حکومت آشکار است. چگونه ممکن است که اقدامات و امکانات حسن رعیت که حتی با ماهواره هم برای افراد عادی قابل دیدن است، وضعیتی آشکار محسوب نشود؟ بخشی از زندگی او مثل یک صحنه تئاتر است که همه می‌توانستند آن را ببینند و کاملا روشن بود. عادی شدن این سبک از زندگی و قبح‌زدایی از آن و مهم‌تر از آن مطلوب و آرزو شدن آن مساله‌ای است فراتر از جرایم احتمالی «حسن رعیت».

اینکه افراد نزدیک و دور و مطلع از زندگی او به خود زحمت ندادند تا بپرسند چنین زندگی اشرافی را از کجا تامین کرده است پرسش کوچک ماجرا است. پرسش مهم‌تر این است که چرا چنین سبکی از زندگی توانسته لانه‌ای برای جذب صاحبان قدرت باشد؟

با محاکمه یا محکوم کردن رعیت هیچ مشکلی حل نخواهد شد.همچنان‌که آن شکنجه‌گر کودک را می‌توان مجازات کرد ولی باید به فهم و اصلاح وضعیتی پرداخت که تعداد زیادی برای صحنه شکنجه سوت و کف می‌زدند و حتی آرزوی آن را دارند یا داشته‌اند که جای مجرم باشند. در حقیقت مساله تغییر مهم در ارزش‌های اجتماعی است که نزد عده‌ای رخ داده است.

اینکه کسی نمی‌پرسد این همه ثروت از کسی که هیچ نوع کارآفرینی ندارد از کجا آمده؟ چگونه: «رعیت» به راحتی «ارباب» شده است؟ کسی نمی‌پرسد که این سبک زندگی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد می‌کند از کجا آمده است؟ کسی نمی‌پرسد که چرا این همه افراد صاحب قدرت به آنجا رفت و آمد داشته‌اند و هیچ احتمالی از ضدیت آن زندگی با قوانین و ارزش‌های رسمی نمی‌داده‌اند و خیلی هم از داشتن این رابطه و رفت و آمد مشعوف بوده‌اند؟ 

بدون پرداختن به این وجه از ماجرا و بدون ذکر جزییات از این مهمانی‌ها و روابط در این جهنم آشکار که به غلط بهشت گمشده نامیده‌اند، رسیدگی به اتهامات «رعیت» موضوعی بسیار کم‌اهمیت و فرعی است.

تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی پرسید: چگونه «رعیت» به راحتی «ارباب» شده است؟ کسی نمی‌پرسد که سبک زندگی اشرافی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور بوده و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد می‌کند از کجا آمده است؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

607531f860f2a_2021-04-13_10-24
24 فروردین 1400 - 10:36

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نوشت: بیایید یک صحنه فرضی را تصویر کنیم. جمعی از افراد در محیطی هستند که می‌بینند یک نفر از دوستان آنان در حال شکنجه یک کودک است. در عین حال نه تنها اقدامی برای جلوگیری از شکنجه کودک نمی‌کنند، بلکه ناراحت هم نیستند و بالاتر اینکه به نوعی کمک و تشویق کرده و خوشحالی می‌کنند.

حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته شده است که آن شکنجه‌گر محاکمه و مجازات شود، آیا می‌توان آن ناظران شکنجه را از فرآیند محاکمه حذف کرد؟

اصولا در این موضوع متهم اصلی کیست؟ اگر آن شکنجه‌گر می‌دانست که اقدام او نزد دوستانش نه تنها طرفدار ندارد، بلکه مذموم است و موجب برخورد با او خواهد شد، آیا حاضر می‌شد که چنین کاری را انجام دهد؟ اگر بدانیم که آن مجرم، به نوعی تحت حمایت همان افرادی است که شاهد جنایت او هستند و هر کدام به نحوی مسوول تهیه بخشی از امکانات او بوده‌اند، یا اگر کسانی هم قصد برخورد با او را داشته‌اند، آنان از او حمایت کرده‌اند، در این صورت چه خواهیم گفت؟

در این صحنه فرضی، مساله بنیادین نه شکنجه آن کودک به دست آن مجرم، بلکه قبح‌زدایی از شکنجه کودک در میان این جمع است. فراتر از قبح‌زدایی، ارزشمند شدن شکنجه کودک نزد این جمع است و این مساله اصلی و خطرناک است. 

کیفرخواست صادره علیه «حسن رعیت» را می‌توان از این زاویه تحلیل کرد. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که امور پنهانی مردم عادی هم رصد می‌شود و برای حکومت آشکار است. چگونه ممکن است که اقدامات و امکانات حسن رعیت که حتی با ماهواره هم برای افراد عادی قابل دیدن است، وضعیتی آشکار محسوب نشود؟ بخشی از زندگی او مثل یک صحنه تئاتر است که همه می‌توانستند آن را ببینند و کاملا روشن بود. عادی شدن این سبک از زندگی و قبح‌زدایی از آن و مهم‌تر از آن مطلوب و آرزو شدن آن مساله‌ای است فراتر از جرایم احتمالی «حسن رعیت».

اینکه افراد نزدیک و دور و مطلع از زندگی او به خود زحمت ندادند تا بپرسند چنین زندگی اشرافی را از کجا تامین کرده است پرسش کوچک ماجرا است. پرسش مهم‌تر این است که چرا چنین سبکی از زندگی توانسته لانه‌ای برای جذب صاحبان قدرت باشد؟

با محاکمه یا محکوم کردن رعیت هیچ مشکلی حل نخواهد شد.همچنان‌که آن شکنجه‌گر کودک را می‌توان مجازات کرد ولی باید به فهم و اصلاح وضعیتی پرداخت که تعداد زیادی برای صحنه شکنجه سوت و کف می‌زدند و حتی آرزوی آن را دارند یا داشته‌اند که جای مجرم باشند. در حقیقت مساله تغییر مهم در ارزش‌های اجتماعی است که نزد عده‌ای رخ داده است.

اینکه کسی نمی‌پرسد این همه ثروت از کسی که هیچ نوع کارآفرینی ندارد از کجا آمده؟ چگونه: «رعیت» به راحتی «ارباب» شده است؟ کسی نمی‌پرسد که این سبک زندگی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد می‌کند از کجا آمده است؟ کسی نمی‌پرسد که چرا این همه افراد صاحب قدرت به آنجا رفت و آمد داشته‌اند و هیچ احتمالی از ضدیت آن زندگی با قوانین و ارزش‌های رسمی نمی‌داده‌اند و خیلی هم از داشتن این رابطه و رفت و آمد مشعوف بوده‌اند؟ 

بدون پرداختن به این وجه از ماجرا و بدون ذکر جزییات از این مهمانی‌ها و روابط در این جهنم آشکار که به غلط بهشت گمشده نامیده‌اند، رسیدگی به اتهامات «رعیت» موضوعی بسیار کم‌اهمیت و فرعی است.

منبع: اعتماد

66

نظرات 19
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ناشناس 1 0 پاسخ 1400/1/24 -23:01

جناب سرمد. وقتی که سواران قطار انقلاب امامی و مرتضوی خلخالی خاوری و رعیت زنجانی منصوری و ............... باشند همون بهتر که سران بقول شما فتنه اصلا سوار نشوند

ناشناس 1 0 پاسخ 1400/1/24 -22:55

نمیشه اونهایی که شاهد جرم رعیت ها هستند نیز محاکمه کرد چون اون بالا بالا ها دیگه کسی نمی مونه همه یا مجرم هستند یا در برابر مجرم ساکت بودند

رضا. 2 0 پاسخ 1400/1/24 -20:18

اگر در کشوری فساد سبستماتیک شود هزار تا حسن رعیت هم محکوم شوند مشکل حل نخواهد شد. محاکمه ایشان پاک کردن صورت مسیله است. هر وقت در محاکمات فساد و تخلفات حکومتی ها تمام سلسله مراتب بالادستی تا بالاترین مقام مورد بازخواست و محکوم شوند این یعنی مبارزه با قساد و تخلف جدی و و واقعی است وگرنه شوخی بی مزه ای بیش نیست

بابک 7 0 پاسخ 1400/1/24 -17:37

این حسن آقای رعیت در هر پرونده و فسادی که تصورش را بکنید دست داشته است... با خیلی از رده های بالای مملکت ارتباط داشته و دارد... از بابک زنجانی بگیر تا....بعضی ارگان های نظارتی در کشور...تا بالاترین رده ها اطمینان داشته باشید اگر پرونده اش بیخ پیدا کند ، احتمالا همانند سعید امامی یا همان سعید قوامی...در زندان واجبی می خورد... امیدوارم به این سادگی ها نتواند از دست قانون و عدالت فرار کند... داخل ایران و خارج کشور اموال و ثروت زیادی دارد...

دن کیشوت 8 1 پاسخ 1400/1/24 -17:21

آب از سرچشمه گل آلود است و کسی جرأت نمیکند که به حریم سرچشمه وارد شود، اگر کسی بخواهد سرچشمه را ببندد، میبندندش.

حسین 12 0 پاسخ 1400/1/24 -15:13

هیچکس از مسئولین فعلی از بالا تا پائین رو‌نمی‌بینم که بتواند ادعا کند و ثابت کند که در بوجود آوردن وضع فعلی مقصر نباشد یا مطلع نباشد.‌هر کس‌ این ادعا را داشته باشد دروغگو است یا حداقل بی عرضه، بی برو برگرد. مگر میشود طبری این پرونده سنگین را داشته باشد و روسا و معاونین قوه قضائیه بی اطلاع باشند که اگر بی اطلاع باشند لیاقت این پست را نداشته‌اند. چطور میشود در پرونده کرباسچی، قاضی از اینکه ایشان در روز دو‌پرس غذا می‌گرفته اطلاع دارد و چندین بار سوال میکند و متهم جواب میدهد و قاضی قانع نمی شود ولی پرونده طبری را رئیس قبلی قوه قضائیه شخصا بررسی مجدد میکند و هیچی پیدا نمی کند؟؟؟یا امام زمان خودت میدانی و جماعتی که خود را واسطه شما با مردم میدانند.

ناشناس 9 0 پاسخ 1400/1/24 -14:31

چون یاور و دزد مال مردم هستند

سرمد 1 14 پاسخ 1400/1/24 -14:17

من حسن رعیت را نمی شناسم و قضاوت هم نمی کنم اما فتنه گران را خوب می شناسم کسانی که وقتی خدا پس گردنشان زد و از قطار انقلاب پیاده شان کرد به هرچه دستشان برسد توهین می کنند توهینی که خود لایقشان هستند

خدایار 1400/1/24 -21:53

تو اگر رعیت را نمی شناسی پس فتنه گران را هم نمی شناسی دروغ نگو خواهشا

صبا 11 0 پاسخ 1400/1/24 -14:11

همه با هم مشغول غارت مملکت هستند و این دادگاه هم تتاتری بیش نیست. مردم میخواهند یکبار هم شده خودشان این مجرمان داخل زندان ببینند ، البته در زندان اوین نه ویلای لواسان . همه از بالا تا پایین با امثال رعیت ، مرتضوی، رحیمی ، طبری ، منصوری ، میرعلی و بقیه شریک هستند و فکر می کنند با این دادگاهها ی مسخره میتوانند مردم فریب دهند

محمدهادی 6 0 پاسخ 1400/1/24 -12:35

اگر چهارتا آدم درست توی این مملکت بود من جوان،بیکار و مجرد نبودم

حسین محمدی 1 5 پاسخ 1400/1/24 -12:33

قابل توجه عبدی با این حیله ونیرنگ نتوانی اصلاح طلبان واربابتان روحانی را از محاکمه دور کنی ......هر شلوغی هم که در کشور راه بیاندازین باز محاکمه شماها نزدیک است ....

عادل 30 2 پاسخ 1400/1/24 -11:35

خود حکومت این نوع آدمها را تربیت می کند .حالا بیاید آنها را محاکمه کند

غیر قابل نشر 31 2 پاسخ 1400/1/24 -11:34

این یارو تازه رعیتشونه وای به حال ارباباش

کاربر ناشناس 3 30 پاسخ 1400/1/24 -11:28

نویسنده مهملاتی نامفهوم و گنگ را بعنوان مقاله تحت عنوان کارشناسی جامعه عرضه میدارد که هیچ ربطی به جرائم نابخشودنی حسن رعیت ندارد اودرواقع فقط معترض اینست که چرا مجرم دست به سرکوب معاندین نظام وگروههای ضدانقلاب زده است ولاغیر

123 1400/1/24 -13:18

مشت مشت نخور گلوت رو میگیره

جلیل 1400/1/24 -13:55

هرکس اعتراض کرد معانده؟؟؟ هر کس اعتراض کرد ضد انقلابه؟اکثر مردم معترضند پس همه ضد انقلابند؟؟؟ هر کس اعتراض کرد باید به او پاسخ منطقی داد یا ترک موتور نشست و با کلت به او شلیک کرد؟؟؟!!! ایا همه کسانی که به معترضان پاسخ می دهند برای حفظ انقلاب است یا برای حفظ موقعیت خود و ارتقای پست و چپاول اموال ملت؟ اگر نظام بجای سرکوب معترضان پاسخ منطقی میداد هزینه ان بسیار کمتر بود بلکه هزینه که نداشت هیچ سود هم داشت و الان کشور در فلاکت نبود عزیزم مردم به انقلاب اعتراض ندارند به گرگانی اعتراض دارند که لباس میش پوشیده و از انقلاب دفاع می کنند!!!

کاربر ناشناس 23 1 پاسخ 1400/1/24 -11:06

همه یک کرباسند فقط کفن سفیده واخلاسگران هزاررنگند

امیر 5 0 پاسخ 1400/1/24 -10:43

وقتی استادان خون بچه های خود را میریزن حسن رعیت هم میبینه بکش بکش هست؟ زدو بند که جرم محسوب نمیشه؟

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks