التماس‌های زهره زیر طناب اعدام !/ شوهرکشی از ترس کتک خوردن


23 فروردین 1400 - 03:30
607344c3bcb8e_2021-04-11_23-19
زن جوان برای فرار از کتک کاری های شوهرش در دامداری دست به قتل زد.

زن جوان که از کتک کاری های همسرش به تنگنا رسیده بود دست به قتل شوهرش زد.

عقربه ها ساعت 10:30 صبح 23 مرداد سال 90 بود که مردی در تماس با ماموران پلیس ورامین پرده از یک قتل و پیدا شدن جسد مرد 36 ساله ای در زیر علوفه های یک دامداری در ورامین خبر داد.

پیدا شدن جسد کارگر دامداری زیر کاه

بدین ترتیب تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حضور پیدا کردند و در گام نخست با جسد مرد 36 ساله ای که روی گردنش آثار خفگی با طناب داشت روبرو شدند و در همان تحقیقات ابتدایی مرد جوان خواهرش را که در دامداری حضور داشت به عنوان قاتل شوهرش معرفی کرد.

ماموران در گام بعدی پی بردند که زهره 32 ساله و شوهرش از چندی قبل با هم اختلاف داشتند و زن جوان بدنبال جدایی از همسرش بوده که دست به قتل همسرش زده است.

همسرکشی در دامداری

زهره 32 ساله در اعترافاتش گفت: من و همسرم هر 2 کارگر این دامداری هستیم و یک دختر 8 ساله دارم و همسرم بخاطر اعتیادش ما را همیشه به باد کتک می گیرد و بارها من و دخترم را تا یک قدمی مرگ به باد کتک گرفته بود.

وی افزود: از رفتارها و کتک های همسرم خسته شده بودم و حتی بعد از هر کتک کاری به پزشکی قانونی مراجعه می کردم تا اینکه از یک وکیل برای درخواست طلاق کمک خواستم که او ادعا کرد چون همسرت تو را طلاق نمی دهد به نتیجه نمی رسم و خواست تا به زندگی ام ادامه دهم اما من دیگر خسته شده بودم و می خواستم از همسرم جدا شوم تا به آرامش برسم.

زن شوهرکش ادامه داد: وقتی همسرم فهمید می خواهم از او طلاق بگیرم تهمت زد که من با صاحب دامداری رابطه دارم و اختلافاتمان ادامه داشت تا اینکه چند شب قبل همسرم به دختر 8 ساله ام پول داد که برای او سیگار بخرد، وقتی دختر به خانه بازگشت شوهرم پیگیر بقیه پول سیگارش شد که دخترم عنوان کرد که سیگار گران شده و مرد مغازه دار بقیه پول را به من نداد که همین باعث شد تا شوهرم با سیم و کابل به جان دخترم بیفتد و او را تا حد مرگ کتک زد.

زهره گفت: برای نجات جان دخترم به کمکش رفتم که همسرم با چکمه ضربه ای به سرم زد و بیهوش روی زمین افتادم و بعد از اینکه به هوش آمدم به پزشکی قانونی رفتم و از شوهرم شکایت کردم در این مدت به دنبال طلاق و شکایتم بودم که بتوانم از همسرم جدا شوم و برای کتک هایش طول درمان بگیرم.

قتل از مرد افیونی از سوی زن جوان

زهره در خصوص صحنه قتل گفت: اختلافات ما ادامه داشت و شب قبل از جنایت دوباره با همسرم درگیر شدم و صبح وقتی از خواب بیدار شدم تصمیم به قتل گرفتم.

وی افزود: برای همسرم قهوه درست کردم و داخل قهوه را قرص های خواب آور زیادی ریختم که همسرم بعد از خوردن قهوه نیمه بیهوش روی زمین افتاد و من با طناب که در آنجا بود او را خفه کردم و جسدش را در بین پتو گذاشته و زیر علوفه های دامداری پنهان کردم .

این زن ادامه داد: بعد از قتل عذاب وجدان گرفتم و به برادر و مادرم زنگ زدم و از کشتن شوهرم خبر دادم که برادرم به سرعت خودش را به دامداری رساند و وقتی با جسد شوهرش زیر کاه ها روبرو شد ماجرا را به پلیس خبر داد و مادرم نیز خواست فرار نکنم و خودم را تسلیم پلیس کنم.

حکم اعدام برای زن همسرکش

بدین ترتیب زهره پس از دستگیری و تکمیل پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری منتقل شد و شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران زهره را به قصاص – اعدام – محکوم کردند و حکم اعدام در شعبه 14 دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

زهره در این سالها 2 بار تا پای چوبه دار رفت که موفق شد با التماس و درخواست از اولیا دم مهلت بگیرد.

زن جوان در یک قدمی چوبه دار قرار داشت تا اینکه چندی قبل اولیای دم با حضور در شعبه 2 اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران پیش روی دادیار حمیدرضا کیاستی نیا از بخشش زهره در قتل شوهرش خبر دادند.

اولیای دم پس از 10 که زهره در زندان بود اعلام کردند عروس شان را بخاطر رضای خدا و دخترش بخشیدند.

بنا بر این گزارش، با بخشیده شدن زهره ، این زن به زودی آزاد خواهد شد.

زن جوان برای فرار از کتک کاری های شوهرش در دامداری دست به قتل زد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

607344c3bcb8e_2021-04-11_23-19
23 فروردین 1400 - 03:30

زن جوان که از کتک کاری های همسرش به تنگنا رسیده بود دست به قتل شوهرش زد.

عقربه ها ساعت 10:30 صبح 23 مرداد سال 90 بود که مردی در تماس با ماموران پلیس ورامین پرده از یک قتل و پیدا شدن جسد مرد 36 ساله ای در زیر علوفه های یک دامداری در ورامین خبر داد.

پیدا شدن جسد کارگر دامداری زیر کاه

بدین ترتیب تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حضور پیدا کردند و در گام نخست با جسد مرد 36 ساله ای که روی گردنش آثار خفگی با طناب داشت روبرو شدند و در همان تحقیقات ابتدایی مرد جوان خواهرش را که در دامداری حضور داشت به عنوان قاتل شوهرش معرفی کرد.

ماموران در گام بعدی پی بردند که زهره 32 ساله و شوهرش از چندی قبل با هم اختلاف داشتند و زن جوان بدنبال جدایی از همسرش بوده که دست به قتل همسرش زده است.

همسرکشی در دامداری

زهره 32 ساله در اعترافاتش گفت: من و همسرم هر 2 کارگر این دامداری هستیم و یک دختر 8 ساله دارم و همسرم بخاطر اعتیادش ما را همیشه به باد کتک می گیرد و بارها من و دخترم را تا یک قدمی مرگ به باد کتک گرفته بود.

وی افزود: از رفتارها و کتک های همسرم خسته شده بودم و حتی بعد از هر کتک کاری به پزشکی قانونی مراجعه می کردم تا اینکه از یک وکیل برای درخواست طلاق کمک خواستم که او ادعا کرد چون همسرت تو را طلاق نمی دهد به نتیجه نمی رسم و خواست تا به زندگی ام ادامه دهم اما من دیگر خسته شده بودم و می خواستم از همسرم جدا شوم تا به آرامش برسم.

زن شوهرکش ادامه داد: وقتی همسرم فهمید می خواهم از او طلاق بگیرم تهمت زد که من با صاحب دامداری رابطه دارم و اختلافاتمان ادامه داشت تا اینکه چند شب قبل همسرم به دختر 8 ساله ام پول داد که برای او سیگار بخرد، وقتی دختر به خانه بازگشت شوهرم پیگیر بقیه پول سیگارش شد که دخترم عنوان کرد که سیگار گران شده و مرد مغازه دار بقیه پول را به من نداد که همین باعث شد تا شوهرم با سیم و کابل به جان دخترم بیفتد و او را تا حد مرگ کتک زد.

زهره گفت: برای نجات جان دخترم به کمکش رفتم که همسرم با چکمه ضربه ای به سرم زد و بیهوش روی زمین افتادم و بعد از اینکه به هوش آمدم به پزشکی قانونی رفتم و از شوهرم شکایت کردم در این مدت به دنبال طلاق و شکایتم بودم که بتوانم از همسرم جدا شوم و برای کتک هایش طول درمان بگیرم.

قتل از مرد افیونی از سوی زن جوان

زهره در خصوص صحنه قتل گفت: اختلافات ما ادامه داشت و شب قبل از جنایت دوباره با همسرم درگیر شدم و صبح وقتی از خواب بیدار شدم تصمیم به قتل گرفتم.

وی افزود: برای همسرم قهوه درست کردم و داخل قهوه را قرص های خواب آور زیادی ریختم که همسرم بعد از خوردن قهوه نیمه بیهوش روی زمین افتاد و من با طناب که در آنجا بود او را خفه کردم و جسدش را در بین پتو گذاشته و زیر علوفه های دامداری پنهان کردم .

این زن ادامه داد: بعد از قتل عذاب وجدان گرفتم و به برادر و مادرم زنگ زدم و از کشتن شوهرم خبر دادم که برادرم به سرعت خودش را به دامداری رساند و وقتی با جسد شوهرش زیر کاه ها روبرو شد ماجرا را به پلیس خبر داد و مادرم نیز خواست فرار نکنم و خودم را تسلیم پلیس کنم.

حکم اعدام برای زن همسرکش

بدین ترتیب زهره پس از دستگیری و تکمیل پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری منتقل شد و شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران زهره را به قصاص – اعدام – محکوم کردند و حکم اعدام در شعبه 14 دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

زهره در این سالها 2 بار تا پای چوبه دار رفت که موفق شد با التماس و درخواست از اولیا دم مهلت بگیرد.

زن جوان در یک قدمی چوبه دار قرار داشت تا اینکه چندی قبل اولیای دم با حضور در شعبه 2 اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران پیش روی دادیار حمیدرضا کیاستی نیا از بخشش زهره در قتل شوهرش خبر دادند.

اولیای دم پس از 10 که زهره در زندان بود اعلام کردند عروس شان را بخاطر رضای خدا و دخترش بخشیدند.

بنا بر این گزارش، با بخشیده شدن زهره ، این زن به زودی آزاد خواهد شد.

منبع: رکنا

46

نظرات 8
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ایرانی 1 0 پاسخ 1400/1/24 -13:38

این چ قانونی هست اخه ،باید یک زن این همه زجر بکشه کسی نباشه ب دادش برسه اخرش خودش خودشو خلاص کنه بیان قصاصش کنن باید شما ک ب دادش نرسیدید قصاص بشین .قانون رو خود مردا نوشتن ب نفع خودشون .ب امید اینکه ی روزی همه از کودکی انسان بودن رو بیاموزن

ناشناس 1 0 پاسخ 1400/1/23 -11:35

لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست.

ناشناس 1400/1/24 -12:47

هرکسی ارزش گذشت نداره

پژمان 5 0 پاسخ 1400/1/23 -08:41

آزادی واقعی را این مادر وفرزند بدست آوردند نفرین برهرتوزیع کننده مواد افیونی که چه خانواده هایی را متلاشی کرده وهرچه بررسی کنید آخر به مواد افیونی میرسی ازفقر ونداری به موادافیونی واز کتک کاری به مواد افیونی از کشتن به مواد افیونی ازاختلافات خانوادگی به مواد افیونی وقوانین ایران هم علی الرغم وجود دیوان عالی کشور که از تشکیل یافته از مستشاران هستند صدرصد کار ساز نیست ومتاسفانه نسبت به قوانین غرب وحشی نازل وبدوره قبل از رنسانس برمیگردد

لعن 7 0 پاسخ 1400/1/23 -08:05

لعنت خدا به هر به اصطلاح شوهر بدرد نخوری که بداخلاقی میکنه و دست بزن داره و داد و بیدادمیکنه و تهمت میزنه. این زن بدبخت با کارگری و فضولات حیوانی و کثافت جمع کردن تو دامداری داشته کار میکرده چه دلیلی داشته یه مرد معتاد خودشو و دختر کوچولوشو بزنه. این زن از اون طفل دفاع میکرده که آخرش این میشه. مقصر کسانی هستند که نذاشتن از هم جدا شن.

کاربر ناشناس 7 0 پاسخ 1400/1/23 -07:14

طلاق را باید راحت تر بگیرند یه زن بینوا که مدام داره زجر می کشه باید به کجا پناه ببره چیکار کنه ؟

کاربر ناشناس 4 0 پاسخ 1400/1/23 -06:19

ای کاش راحت تر می تونست جدا بشه جونش با لبش رسیده بوده که این کارو کرده بوده.

کاربر ناشناس 12 0 پاسخ 1400/1/23 -05:45

اینا طلاق وسخت کردن تا کسانی که اختلاف دارن به اوج خستگی برسن وقتل پیش بیاد .اگه جدا میشد این همه مشکلات پیش نمومدو شوهر معتاد به درد نخور هم زنده بود

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks