عجیب‌ترین قواعد و قوانین مدارس ژاپن را بشناسید


15 فروردین 1400 - 19:00
6069c8f6f148a_2021-04-04_18-41
پایبندی شدید به قوانین و مقررات در ژاپن باعث شده است برخی از جامعه‌شناسان و فعالان این کشور احساس خطر کنند و خواهان تغییر برخی از این قوانین و دستورالعمل‌ها به ویژه در رابطه با دانش‌آموزان شوند.

اگر مقرراتی وضع شود، پیروی از آن الزامی است؛ این تکیه‌کلامی است که در فرهنگ ژاپن ماندگار شده و به تبع آن مشکلاتی هم برای این جامعه به وجود آمده است.

واشینگتن پست در گزارشی در این باره نوشت: پایبندی شدید به قوانین و مقررات در ژاپن باعث شده است برخی از جامعه‌شناسان و فعالان این کشور احساس خطر کنند و خواهان تغییر برخی از این قوانین و دستورالعمل‌ها به ویژه در رابطه با دانش‌آموزان شوند.

یکی از این قوانین عجیب در مدارس ژاپن الزام دانش‌آموزان به داشتن موهای مشکی غیرمجعد است تا دانش‌آموزان دختر و پسر قادر نباشند در دوره تحصیل به جای تمرکز بر دروس خود به فکر رنگ کردن یا فر کردن مو بیفتند.

دوستی بین ۲ جنس دختر و پسر خارج از مدرسه هم ممنوع بوده و تمامی دانش‌آموزان ملزم به تبعیت از اونیفورم خاصی هستند.

به عنوان مثال ماه گذشته میلادی یک دختر دبیرستانی به دلیل اینکه موهایش به قدر کافی مشکی نبود از مدرسه اخراج شد و هرچند این دختر جوان نزد دادگاه شکایت کرد، اما دادگاه هم حق را به مدرس داد و دختر را ملزم به تبعیت از قوانین کرد.

به گفته وکیل این دختر، با وجود آنکه در ترم قبل دانش آموز ملزم به رنگ کردن موی خود هر چهار روز یک بار شد، باز هم چون معلمات مدرسه به این نتیجه رسیدند که موهایش به قدر کافی مشکی نیست از مدرسه اخراج شد.

به گفته مخالفان این قوانین، قواعد حاکم بر مدارس ژاپن موجب می͏‌شود کودکان و نوجوانان دانش‌آموز مهاجر و دورگه نتوانند خود را با شرایط حاکم بر آن وفق دهند چون مدارس ژاپن این پیش‌فرض را دارند که تمامی ژاپنی‌ها دارای موهای لخت مشکی هستند، در حالی که تمامی دختران نیز باید به یک شکل خاص رفتار مشابهی از خود نشان دهند.

با این حال بر اساس پایش انجام‌گرفته از سوی روزنامه آساهی ژاپن، ۵۷ مدرسه از ۶۹ مدرسه‌ی بررسی‌شده توسط سندیکای وکلای فوکوئوکا دارای قواعد و دستورالعمل‌های سختگیرانه خاصی در مورد طرز لباس پوشیدن در خصوصی‌ترین موارد هستند.

از قواعد و قوانین عجیب در مدارس ژاپن می‌توان به ممنوعیت استفاده از رنگ مو به جز رنگ مشکی آن هم در شرایط خاص اشاره کرد.

دانش‌آموزان خارجی و دورگه که رنگ موی مشکی ندارند هم موظف‌اند دلایلی دال بر عدم رنگ شدن موی‌شان ارائه کنند.

برقراری روابط دوستی بین دانش‌آموزان ممنوع است، این قانون با شدت عمل بسیار زیادی به اجرا در‌می‌آید؛ مثلاً گفت‌وگوی یک دختر دبیرستانی با یک پسر دبیرستانی از یک مدرسه دیگر که به رویت یکی از معلمان رسید و گزارش شد به توبیخ دختر و اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر تکرار نکردن این رفتار از سوی او انجامید.

از سویی یک دختر دبیرستانی دیگر چند ماه قبل از فارغ‌التحصیلی به دلیل قرار گذاشتن با یکی از همکلاسی‌های خود در خارج از مدرسه از مدرسه اخراج شد.

یکی دیگر از قوانین سختگیرانه الزام صرف ناهار در مدرسه است.

در مدارس ژاپن ناهار حتماً باید در مدرسه صرف شود: اکثر مدارس ژاپن در مقابل دریافت شهریه به دانش‌آموزان خود ناهار می‌دهند چون برنامه غذایی مدارس بخشی از فرهنگ‌سازی غذایی محسوب می͏‌شود. هیچ دانش‌آموزی حق ندارد غذای مدرسه را نخورد از این رو اگر دانش‌آموزی ناهار خود را نخورد یا میلی به آن نداشته باشد، تا زمانی که غذایش را تمام نکرده حق خروج از مدرسه را نخواهد داشت.

دامن اونیفورم دختران دانش‌آموز باید در یک اندازه خاص نه بلندتر و نه کوتاه‌تر باشد؛ از طرفی همان گونه که با دامن‌های کوتاه مقابله می͏‌شود، دانش‌آموزان حق تن کردن دامن‌های بسیار بلند را هم ندارند.

 

ژاپن1

 

ژاپن2

 

ژاپن3

 

ژاپن4

 

ژاپن5

 

ژاپن6

پایبندی شدید به قوانین و مقررات در ژاپن باعث شده است برخی از جامعه‌شناسان و فعالان این کشور احساس خطر کنند و خواهان تغییر برخی از این قوانین و دستورالعمل‌ها به ویژه در رابطه با دانش‌آموزان شوند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

6069c8f6f148a_2021-04-04_18-41
15 فروردین 1400 - 19:00

اگر مقرراتی وضع شود، پیروی از آن الزامی است؛ این تکیه‌کلامی است که در فرهنگ ژاپن ماندگار شده و به تبع آن مشکلاتی هم برای این جامعه به وجود آمده است.

واشینگتن پست در گزارشی در این باره نوشت: پایبندی شدید به قوانین و مقررات در ژاپن باعث شده است برخی از جامعه‌شناسان و فعالان این کشور احساس خطر کنند و خواهان تغییر برخی از این قوانین و دستورالعمل‌ها به ویژه در رابطه با دانش‌آموزان شوند.

یکی از این قوانین عجیب در مدارس ژاپن الزام دانش‌آموزان به داشتن موهای مشکی غیرمجعد است تا دانش‌آموزان دختر و پسر قادر نباشند در دوره تحصیل به جای تمرکز بر دروس خود به فکر رنگ کردن یا فر کردن مو بیفتند.

دوستی بین ۲ جنس دختر و پسر خارج از مدرسه هم ممنوع بوده و تمامی دانش‌آموزان ملزم به تبعیت از اونیفورم خاصی هستند.

به عنوان مثال ماه گذشته میلادی یک دختر دبیرستانی به دلیل اینکه موهایش به قدر کافی مشکی نبود از مدرسه اخراج شد و هرچند این دختر جوان نزد دادگاه شکایت کرد، اما دادگاه هم حق را به مدرس داد و دختر را ملزم به تبعیت از قوانین کرد.

به گفته وکیل این دختر، با وجود آنکه در ترم قبل دانش آموز ملزم به رنگ کردن موی خود هر چهار روز یک بار شد، باز هم چون معلمات مدرسه به این نتیجه رسیدند که موهایش به قدر کافی مشکی نیست از مدرسه اخراج شد.

به گفته مخالفان این قوانین، قواعد حاکم بر مدارس ژاپن موجب می͏‌شود کودکان و نوجوانان دانش‌آموز مهاجر و دورگه نتوانند خود را با شرایط حاکم بر آن وفق دهند چون مدارس ژاپن این پیش‌فرض را دارند که تمامی ژاپنی‌ها دارای موهای لخت مشکی هستند، در حالی که تمامی دختران نیز باید به یک شکل خاص رفتار مشابهی از خود نشان دهند.

با این حال بر اساس پایش انجام‌گرفته از سوی روزنامه آساهی ژاپن، ۵۷ مدرسه از ۶۹ مدرسه‌ی بررسی‌شده توسط سندیکای وکلای فوکوئوکا دارای قواعد و دستورالعمل‌های سختگیرانه خاصی در مورد طرز لباس پوشیدن در خصوصی‌ترین موارد هستند.

از قواعد و قوانین عجیب در مدارس ژاپن می‌توان به ممنوعیت استفاده از رنگ مو به جز رنگ مشکی آن هم در شرایط خاص اشاره کرد.

دانش‌آموزان خارجی و دورگه که رنگ موی مشکی ندارند هم موظف‌اند دلایلی دال بر عدم رنگ شدن موی‌شان ارائه کنند.

برقراری روابط دوستی بین دانش‌آموزان ممنوع است، این قانون با شدت عمل بسیار زیادی به اجرا در‌می‌آید؛ مثلاً گفت‌وگوی یک دختر دبیرستانی با یک پسر دبیرستانی از یک مدرسه دیگر که به رویت یکی از معلمان رسید و گزارش شد به توبیخ دختر و اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر تکرار نکردن این رفتار از سوی او انجامید.

از سویی یک دختر دبیرستانی دیگر چند ماه قبل از فارغ‌التحصیلی به دلیل قرار گذاشتن با یکی از همکلاسی‌های خود در خارج از مدرسه از مدرسه اخراج شد.

یکی دیگر از قوانین سختگیرانه الزام صرف ناهار در مدرسه است.

در مدارس ژاپن ناهار حتماً باید در مدرسه صرف شود: اکثر مدارس ژاپن در مقابل دریافت شهریه به دانش‌آموزان خود ناهار می‌دهند چون برنامه غذایی مدارس بخشی از فرهنگ‌سازی غذایی محسوب می͏‌شود. هیچ دانش‌آموزی حق ندارد غذای مدرسه را نخورد از این رو اگر دانش‌آموزی ناهار خود را نخورد یا میلی به آن نداشته باشد، تا زمانی که غذایش را تمام نکرده حق خروج از مدرسه را نخواهد داشت.

دامن اونیفورم دختران دانش‌آموز باید در یک اندازه خاص نه بلندتر و نه کوتاه‌تر باشد؛ از طرفی همان گونه که با دامن‌های کوتاه مقابله می͏‌شود، دانش‌آموزان حق تن کردن دامن‌های بسیار بلند را هم ندارند.

 

ژاپن1

 

ژاپن2

 

ژاپن3

 

ژاپن4

 

ژاپن5

 

ژاپن6

منبع: اعتماد آنلاین

46

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks