«حذف یارانه پردرآمدها» منتفی شد


11 فروردین 1400 - 11:25
60640fde90478_60640fde9047a
پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی همواره از چالش های اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده و ۱۰ سالی است که با شروع آن در دولت دهم تا کنون هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است.

طی سال های اخیر با وجود تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفت و دولت به پرداخت نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیر نیازمند ادامه داد، ولی در قانون بودجه سال جاری همین تکلیف هم برداشته شد تا روال معیوب پرداخت یارانه بدون هیچ اصلاحی ادامه داشته باشد؛ موضوعی که حتی مجلس با وجود تاکید برای افزایش مبلغ یارانه توجهی به آن نکرد.

پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی همواره از چالش های اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده و ۱۰ سالی است که با شروع آن در دولت دهم تا کنون هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است. در تمامی این سال ها به کرات بحث غربالگری مطرح بوده و از کارشناسان گرفته تا مجلس و حتی خود دولت از حذف دهک های بالا و ضرورت آن سخن گفته اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است؛ زمانی بهانه نبود بانک های اطلاعاتی مطرح بود و زمانی دیگر نگرانی از بازخوردهای حذف یارانه.

طی این سال ها قانون بودجه همواره محلی برای مناقشه درباره جریان هدفمندی یارانه ها به ویژه پرداخت های نقدی بوده است و بعد از بحث هایی که زمان بررسی لایحه بودجه وجود داشت یکی از بندهای ثابت به تکلیف حذف سه دهک بالا بر می گشت؛ تکلیفی که دولت نیز معمولا در لایحه سال بعد آن را تکرار می کرد ولی به نتیجه ای نمی رسید.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به روال قبل بند مربوط به حذف سه دهک بالا را در تبصره ۱۴ گنجانده بود؛ به طوری که تاکید شد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند."

اما تصویب قانون بودجه و گذری بر تبصره ۱۴ نشان می دهد که خبری از تکلیف غربالگری و حذف دهک های بالا نیست و بند مربوطه در لایحه نیز حذف و به قانون نیامده است.

این حذف در شرایطی صورت گرفته که تا پیش از این هم با وجود الزام قانون بودجه ، دولت در معدود دفعاتی که برای حذف دهک های پردرآمد اقدام کرد نیمه کاره رها شد و در اظهارات مقامات دولتی دیده می شد که نگرانی از تبعات و یا حذف اشتباه مانع از ادامه جریان غربالگری شده است؛ در حالی که دولت در پرداخت کمک معیشتی که در جریان افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار داد به راحتی سه دهک بالا را کنار گذاشته و فقط ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران را هدف قرار داد و مشخص نشد چرا پرداخت یارانه نقدی را نیز محدود به همین ۶۰ میلیون نفر نکرده و پردرآمدها را کنار نمی گذارد.

این در حالی بود که هیچ گاه گزارشی دقیق از وضعیت غربالگری و حذف های صورت گرفته و توقف و یا ادامه آن به صورت عمومی ارائه نشد و آنچه که اعلام شده نشان می دهد همچنان حدود ۷۸ میلیون نفر و تعدادی نزدیک به ۹۵ درصد ایرانی ها یارانه نقدی دریافت می کنند.

این پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که موجب شده در سال های اخیر گاها دولت ها به دلیل کسری رو به جبران از منابع بانک مرکزی حرکت کرده و سهم بخش های دیگر را خرج آن کنند؛ در حالی که می توانستند با عدم پرداخت به دهک های بالا هزاران میلیارد صرفه جویی داشته باشند.

اما در بودجه امسال هم با وجود اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون تلفیق یارانه را هدف قرار داده بود و مدعی انجام اصلاح در این رابطه بود ، فقط بحث افزایش مبلغ آن مطرح و به نحوی پیشنهاد شد که به افزایش دو برابری یارانه دهک های بالا منتهی می شد تا غربالگری و اصلاح به گونه ای که مصوب شد از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران، ۳۵ میلیون نفر اول ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار تومان و حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه بگیرند.

در نهایت این مصوبه تلفیق در صحن علنی رای نیاورد ولی مصوبات نهایی هم به اصلاحی در جریان پرداخت های منتهی نشد و آنچه اتفاق افتاده حتی حذف تکلیف حذف سه دهک اول است. در این شرایط ظاهرا دیگر کسی و مرجعی به دنبال غربالگری نیست و چرخه اشتباه پرداخت های نقدی به هر دلیلی که باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند همچنان ادامه خواهد داشت.

پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی همواره از چالش های اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده و ۱۰ سالی است که با شروع آن در دولت دهم تا کنون هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60640fde90478_60640fde9047a
11 فروردین 1400 - 11:25

طی سال های اخیر با وجود تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفت و دولت به پرداخت نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیر نیازمند ادامه داد، ولی در قانون بودجه سال جاری همین تکلیف هم برداشته شد تا روال معیوب پرداخت یارانه بدون هیچ اصلاحی ادامه داشته باشد؛ موضوعی که حتی مجلس با وجود تاکید برای افزایش مبلغ یارانه توجهی به آن نکرد.

پرداخت جمعی و غیرهدفمند یارانه نقدی همواره از چالش های اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده و ۱۰ سالی است که با شروع آن در دولت دهم تا کنون هیچ برنامه منسجم و کارآمدی برای رفع این معضل اجرایی نشده است. در تمامی این سال ها به کرات بحث غربالگری مطرح بوده و از کارشناسان گرفته تا مجلس و حتی خود دولت از حذف دهک های بالا و ضرورت آن سخن گفته اند ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است؛ زمانی بهانه نبود بانک های اطلاعاتی مطرح بود و زمانی دیگر نگرانی از بازخوردهای حذف یارانه.

طی این سال ها قانون بودجه همواره محلی برای مناقشه درباره جریان هدفمندی یارانه ها به ویژه پرداخت های نقدی بوده است و بعد از بحث هایی که زمان بررسی لایحه بودجه وجود داشت یکی از بندهای ثابت به تکلیف حذف سه دهک بالا بر می گشت؛ تکلیفی که دولت نیز معمولا در لایحه سال بعد آن را تکرار می کرد ولی به نتیجه ای نمی رسید.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت به روال قبل بند مربوط به حذف سه دهک بالا را در تبصره ۱۴ گنجانده بود؛ به طوری که تاکید شد "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند."

اما تصویب قانون بودجه و گذری بر تبصره ۱۴ نشان می دهد که خبری از تکلیف غربالگری و حذف دهک های بالا نیست و بند مربوطه در لایحه نیز حذف و به قانون نیامده است.

این حذف در شرایطی صورت گرفته که تا پیش از این هم با وجود الزام قانون بودجه ، دولت در معدود دفعاتی که برای حذف دهک های پردرآمد اقدام کرد نیمه کاره رها شد و در اظهارات مقامات دولتی دیده می شد که نگرانی از تبعات و یا حذف اشتباه مانع از ادامه جریان غربالگری شده است؛ در حالی که دولت در پرداخت کمک معیشتی که در جریان افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار داد به راحتی سه دهک بالا را کنار گذاشته و فقط ۶۰ میلیون نفر از یارانه بگیران را هدف قرار داد و مشخص نشد چرا پرداخت یارانه نقدی را نیز محدود به همین ۶۰ میلیون نفر نکرده و پردرآمدها را کنار نمی گذارد.

این در حالی بود که هیچ گاه گزارشی دقیق از وضعیت غربالگری و حذف های صورت گرفته و توقف و یا ادامه آن به صورت عمومی ارائه نشد و آنچه که اعلام شده نشان می دهد همچنان حدود ۷۸ میلیون نفر و تعدادی نزدیک به ۹۵ درصد ایرانی ها یارانه نقدی دریافت می کنند.

این پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که موجب شده در سال های اخیر گاها دولت ها به دلیل کسری رو به جبران از منابع بانک مرکزی حرکت کرده و سهم بخش های دیگر را خرج آن کنند؛ در حالی که می توانستند با عدم پرداخت به دهک های بالا هزاران میلیارد صرفه جویی داشته باشند.

اما در بودجه امسال هم با وجود اینکه مجلس و به ویژه کمیسیون تلفیق یارانه را هدف قرار داده بود و مدعی انجام اصلاح در این رابطه بود ، فقط بحث افزایش مبلغ آن مطرح و به نحوی پیشنهاد شد که به افزایش دو برابری یارانه دهک های بالا منتهی می شد تا غربالگری و اصلاح به گونه ای که مصوب شد از محل منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران، ۳۵ میلیون نفر اول ماهانه بیش از ۱۸۰ هزار تومان و حدود ۲۳ میلیون نفر دیگر ماهانه ۱۳۸ هزار تومان یارانه دریافت کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه بگیرند.

در نهایت این مصوبه تلفیق در صحن علنی رای نیاورد ولی مصوبات نهایی هم به اصلاحی در جریان پرداخت های منتهی نشد و آنچه اتفاق افتاده حتی حذف تکلیف حذف سه دهک اول است. در این شرایط ظاهرا دیگر کسی و مرجعی به دنبال غربالگری نیست و چرخه اشتباه پرداخت های نقدی به هر دلیلی که باید مسئولان مربوطه پاسخگو باشند همچنان ادامه خواهد داشت.

منبع: ایسنا

70

نظرات 12
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ستاد مرکزی 0 0 پاسخ 1400/1/18 -22:44

دولت باید یارانه تمام لشکری و کشوری ها را قحط کند و به مستعمره بگیران بدهد یه کلام والسلام

محمد 1 0 پاسخ 1400/1/12 -11:17

مگر هنوز پردرامد هم توی ایران هست!

دقیقا 1 0 پاسخ 1400/1/12 -06:43

منظور از پر در آمدها چه کسانی هستند

کامبیز 1 0 پاسخ 1400/1/12 -00:04

۸سال پیش روحانی گفت مردم رو از یارانه بی نیاز می کنم چی شد؟

م.سچ 1 0 پاسخ 1400/1/11 -21:00

دو ماه بعد از بازنشستگی در سال 94 که فرصت پیدا کردم سه عدد سند دو دانگی خانه ام را به یک سند شش دانگی (فقط از لحاظ سندی) تبدیل کنم یارانه ام تا کنون قطع شده و گفتند که چون خانه خریدی و یک ماشین پراید داری بشما یارانه تعلق نمیگیره ... تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل

محمدفتحی سارانی 1 0 پاسخ 1400/1/11 -20:16

سلام بازنشسته ا. پ هستم دوسال است که یارانه ام قطع کردن وفرزندم که اردواج کرده وشغل ودرامدثابت نداردیارانه اش قطع است بیعدالتی تاکجا

بازنشسته 1 0 پاسخ 1400/1/11 -17:51

برپدرتان لعنت یارانه من بازنشسته باحقوق اندک وفرزندان دانشجو ودرشرف ازدواج رو بدلیل عملکردحساب قطع کردید

دن کیشوت 2 0 پاسخ 1400/1/11 -16:17

جمع کنید خودتون رو بابا، چندر غاز میخاید بدید دست مردم، جونتون میخاد بالا بیاد که از سهم پلید زاده هاتون که ساکن آمریکا و کانادا هستند، کم نشه، مگه قرار نبود پول نفت هرکس رو ببرید درب منزل تحویل بدید؟ پس کو؟ کارگران ایرانی خیلی سیر شدند، پولهای مملکت رو بریزید تو گلوی چینی های کافر گرسنه که مسلمونها رو قتل عام کردند و اخته و آواره کردند، با کارگر این مملکت قرارداد یک ماهه میبندید و با آن چینی های سگ و گربه خور، قرارداد بیست و پنج ساله، ننگتان باد ای زشت های تاریک!

محمود 1 0 پاسخ 1400/1/11 -15:54

کدوم پر درامدها علط کردین الکی حرف مفت میزنید من خودم ۵۷سالم بایه بچه مستاجر هستم یه معازه هم دارم اجارهای نه ماشینی نه هیچی یارانه قعط کردن فقط بخاطر پروانه کسب دیگه میگند.کسی که پروانه کسب داره یارانه وهیچ چیزی تعلق نمی گیره الکی خبر چرت ندید

علی۵ 2 0 پاسخ 1400/1/11 -15:08

گفتند بنزین گران میکنیم سوبسید آن را به همه میدهیم حالا گران کردند دارند بازی در می آورند مگه از جیب باباشون دارند می دهند؟جلوی بخور بخور ها ودزدی ها و رانت ها رو بگیرید به همه مردم بیشتر از این حرف ها میرسد. منتها سیرمونی ندارند.

میرزا گودرزی 3 0 پاسخ 1400/1/11 -14:22

دوست گرامی سلام.آمار دولت دروغگو را باور نکن. ما که کارگر شرکت هستیم، از سال 95 یارانه مان قطع شده است، و هیچ پاسخگو هم نیستند.بعد آمار 78 میلیون یارانه بگیر ارائه می دهند.آمار یارانه بگیران هم همان 60 میلیون نفر هستند. اون مبلغ اختلاف 18 میلیون را خودشان جابجا می کنند.

م.سچ 1400/1/11 -21:05

نه برادر کدام 60 میلیون ، به شش میلیون نفر هم نمیدهند آیا تا کنون آماری یا لیستی ارائه دادند( سر منشا همه فسادها دروغ است که داریم میبینیم )

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks