رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

افزایش نگرانی‌ها‌ از سفرهای نوروزی/ مردم عادی‌انگاری نکنند


24 اسفند 1399 - 14:00
604dc6b78b2d6_2021-03-14_11-47
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به ظهور سویه‌های جدید از ویروس و افزایش عادی‌انگاری برخی از مردم، کمپین نه به سفرهای نوروزی در استان مرکزی راه‌اندازی شد.

دومین سالی است که نوروز متفاوت از همیشه از راه می‌رسد و شاید دیگر شور و شوق همیشه برای رسیدن نوروز در چهره مردم دیده نمی‌شود حتی همان‌هایی که بی‌تفاوت نسبت به رعایت پروتکل‌ها روانه خیابان شده‌اند هم گویا ترسی پنهان را در چهره دارند.

این دومین سالی است که مهمان ‌ناخوانده‌ای به اسم کرونا سنت دیرینه ایرانیان در نوروز و مسافرت‌های نوروزی و دید و بازدیدهای عید را تحت تاثیر قرار داده و در واقع رفتن به سفر برابر با به خطر انداختن جان خود و عزیزان است.

اما با این وجود و با توجه به کاهش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در کشور زمزمه‌هایی از سفرهای نوروزی به گوش می‌رسد که شاید در چنین شرایطی با توجه به رفتار این ویروس به صلاح نباشد چراکه چیدن برنامه سفر در چنین شرایطی به مثابه سوار شدن بر ارابه مرگ است.

در این یک سال رفتار این ویروس را دیدیم که چگونه متاثر از رفتار افراد بود و در هر مقطعی که عادی‌انگاری‌ها افزایش و رعایت پروتکل‌ها کاهش یافت گویا دندان‌های این میهمان‌ ناخوانده هم برای گرفتن جان افراد تیزتر شد.

با این حال مردم یا به سبب بهبود نسبی شرایط و یا به سبب نیاز روحی که به گردش و سفر دارند حرف از چیدن برنامه برای سفرهای نوروزی می‌زنند که این بسیار خطرناک بوده و با توجه به شرایط شکننده هر تصمیمی در ارتباط با سفر شاید نتایج ناخوشایندی را برای آنها و خانواده‌هایشان و به تبع کشور به همراه داشته باشد.

از این رو باید آگاهی‌بخشی در این باره تقویت شود و مردم به این باور برسند که هرگونه جا به جایی در این شرایط وخیم شاید پیامدهای جبران‌ناپذیری را حتی به قیمت جان عزیزانشان به همراه داشته باشد، بنابراین باید از برنامه‌ریزی برای سفرهای نوروزی صرف نظر کنند.

 سفرهای نوروزی زمینه انتقال ویروس از نقطه‌ای به نقطه دیگر را فراهم می‌کند 

سیدمحمد جمالیان در این باره و با اشاره به راه‌اندازی کمپین نه به سفرهای نوروزی در استان مرکزی گفت: یکی از نگرانی‌های شدید علوم پزشکی سفرهای نوروزی هستند چراکه در این سفرها اغلب رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بسیار اندک است و با توجه به متفاوت بودن شرایط استان‌ها زمینه انتقال ویروس از نقطه‌ای به نقطه دیگر را فراهم می‌کند.

وی افزود: همین امر به شدت سلامت افراد را تهدید می‌کند و حتی ممکن است جان بسیاری از افراد را هم بگیرد، از این رو با توجه به ظهور سویه‌های جدید از ویروس و همین طور افزایش عادی‌انگاری برخی از مردم، کمپین نه به سفرهای نوروزی در استان مرکزی راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: بیش از یک سال می‌شود که از آغاز اپیدمی سهمگین کرونا می‌گذرد و با توجه به تجربیاتی که در این مدت کسب کردیم به ما ثابت شده که رفتار این ویروس بسیار متاثر از رفتار مردم است.

جمالیان بیان کرد: به همین سبب از تمامی مردم استان تقاضا داریم تا با پیوستن به کمپین نه به سفرهای نوروزی کادر بهداشت و درمان را یاری کنند تا بتوانیم از صعود مجدد آمار ابتلا و مرگ و میر جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: سختی‌ها و مشقت‌های ناشی از این شرایط را در این یک سال به خوبی لمس کردیم و عمیقا حال مردم را درک می‌کنیم، اما ما شاهد رنج‌های کادر بهداشت و درمانی هم هستیم که نه ‌تنها مسافرت نمی‌روند بلکه گاهی از دیدار خانواده‌های خود نیز محروم هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: همچنین انتظار داریم مردم به تبعیت از مقام معظم رهبری که فرمودند «نوروز امسال نیز مانند سال گذشته به مسافرت نخواهند رفت»، مردم هم نسبت به چشم‌پوشی از مسافرت های نوروزی   اقدام کنند تا دچار پیک جدید نشویم.

جمالیان افزود: از این رو با کمی تامل باید تلاش کنیم تا تعطیلات عید را با حوادث جبران‌ناپذیر و تهدید سلامتی گره نزنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به ظهور سویه‌های جدید از ویروس و افزایش عادی‌انگاری برخی از مردم، کمپین نه به سفرهای نوروزی در استان مرکزی راه‌اندازی شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

604dc6b78b2d6_2021-03-14_11-47
24 اسفند 1399 - 14:00

دومین سالی است که نوروز متفاوت از همیشه از راه می‌رسد و شاید دیگر شور و شوق همیشه برای رسیدن نوروز در چهره مردم دیده نمی‌شود حتی همان‌هایی که بی‌تفاوت نسبت به رعایت پروتکل‌ها روانه خیابان شده‌اند هم گویا ترسی پنهان را در چهره دارند.

این دومین سالی است که مهمان ‌ناخوانده‌ای به اسم کرونا سنت دیرینه ایرانیان در نوروز و مسافرت‌های نوروزی و دید و بازدیدهای عید را تحت تاثیر قرار داده و در واقع رفتن به سفر برابر با به خطر انداختن جان خود و عزیزان است.

اما با این وجود و با توجه به کاهش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در کشور زمزمه‌هایی از سفرهای نوروزی به گوش می‌رسد که شاید در چنین شرایطی با توجه به رفتار این ویروس به صلاح نباشد چراکه چیدن برنامه سفر در چنین شرایطی به مثابه سوار شدن بر ارابه مرگ است.

در این یک سال رفتار این ویروس را دیدیم که چگونه متاثر از رفتار افراد بود و در هر مقطعی که عادی‌انگاری‌ها افزایش و رعایت پروتکل‌ها کاهش یافت گویا دندان‌های این میهمان‌ ناخوانده هم برای گرفتن جان افراد تیزتر شد.

با این حال مردم یا به سبب بهبود نسبی شرایط و یا به سبب نیاز روحی که به گردش و سفر دارند حرف از چیدن برنامه برای سفرهای نوروزی می‌زنند که این بسیار خطرناک بوده و با توجه به شرایط شکننده هر تصمیمی در ارتباط با سفر شاید نتایج ناخوشایندی را برای آنها و خانواده‌هایشان و به تبع کشور به همراه داشته باشد.

از این رو باید آگاهی‌بخشی در این باره تقویت شود و مردم به این باور برسند که هرگونه جا به جایی در این شرایط وخیم شاید پیامدهای جبران‌ناپذیری را حتی به قیمت جان عزیزانشان به همراه داشته باشد، بنابراین باید از برنامه‌ریزی برای سفرهای نوروزی صرف نظر کنند.

 سفرهای نوروزی زمینه انتقال ویروس از نقطه‌ای به نقطه دیگر را فراهم می‌کند 

سیدمحمد جمالیان در این باره و با اشاره به راه‌اندازی کمپین نه به سفرهای نوروزی در استان مرکزی گفت: یکی از نگرانی‌های شدید علوم پزشکی سفرهای نوروزی هستند چراکه در این سفرها اغلب رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی بسیار اندک است و با توجه به متفاوت بودن شرایط استان‌ها زمینه انتقال ویروس از نقطه‌ای به نقطه دیگر را فراهم می‌کند.

وی افزود: همین امر به شدت سلامت افراد را تهدید می‌کند و حتی ممکن است جان بسیاری از افراد را هم بگیرد، از این رو با توجه به ظهور سویه‌های جدید از ویروس و همین طور افزایش عادی‌انگاری برخی از مردم، کمپین نه به سفرهای نوروزی در استان مرکزی راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح کرد: بیش از یک سال می‌شود که از آغاز اپیدمی سهمگین کرونا می‌گذرد و با توجه به تجربیاتی که در این مدت کسب کردیم به ما ثابت شده که رفتار این ویروس بسیار متاثر از رفتار مردم است.

جمالیان بیان کرد: به همین سبب از تمامی مردم استان تقاضا داریم تا با پیوستن به کمپین نه به سفرهای نوروزی کادر بهداشت و درمان را یاری کنند تا بتوانیم از صعود مجدد آمار ابتلا و مرگ و میر جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: سختی‌ها و مشقت‌های ناشی از این شرایط را در این یک سال به خوبی لمس کردیم و عمیقا حال مردم را درک می‌کنیم، اما ما شاهد رنج‌های کادر بهداشت و درمانی هم هستیم که نه ‌تنها مسافرت نمی‌روند بلکه گاهی از دیدار خانواده‌های خود نیز محروم هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد: همچنین انتظار داریم مردم به تبعیت از مقام معظم رهبری که فرمودند «نوروز امسال نیز مانند سال گذشته به مسافرت نخواهند رفت»، مردم هم نسبت به چشم‌پوشی از مسافرت های نوروزی   اقدام کنند تا دچار پیک جدید نشویم.

جمالیان افزود: از این رو با کمی تامل باید تلاش کنیم تا تعطیلات عید را با حوادث جبران‌ناپذیر و تهدید سلامتی گره نزنیم.

منبع: تسنیم

68

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks