مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر به ایران به دنبال چیست؟


2 اسفند 1399 - 20:41
603142a7658b2_2021-02-20_20-41
مدیرکل آژانس بین المللی اتمی با ادعای تلاش برای آنچه مسئولیت آژانس در حوزه امنیت هسته‌ای جهان خوانده می‌شود راهی تهران خواهد شد. این رفتار او را می‌توان ادامه استانداردهای دوگانه آژانس دانست.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است برای دومین بار ظرف ۶ ماه گذشته و بنا به درخواست خودش روز شتبه دوم دی ماه وارد تهران شود.

موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراپادمانی مندرج در پروتکل الحاقی از جمله محورهای گفت‌وگو در این سفر است.

ایران به صورت رسمی اقداماتی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود ذیل بتدهای ۲۶ و ۳۶ انجام خواهد داد به اطلاع آژانس رسانده و سفر گروسی به ایران نیز که نشان دهنده اراده ایران برای تداوم همکاری با آژانس است در همین چارچوب انجام می شود.

طبق مفاد برجام و با توجه به بدعهدی‌های طرف‌ غربی، ایران حق دارد از تعهدات برجامی خود بکاهد. با این وجود جمهوری اسلامی از همان ابتدای آغاز گام‌های 5 گانه کاهش تعهدات خود، تمام مراحل را به آژانس اطلاع داده و همکاری خود را با به صورت مستمر  با ابن نهاد ادامه داده است.

تعهدپذیری ایران در حالی است که برخی از کشورها از جمله رژیم صهیونیستی نه تنها هیچگونه همکاری فعالی با آژانس ندارند بلکه بر اساس اخبار درز کرده از داخل این رژیم و به استناد عکسهای ماهواره ای دقیق فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی خود را  با جدیت ادامه می‌دهند.

گزارش‌هایی که اخیر از داخل این رژیم درز کرده حاکی از توسعه سایت هسته‌ای دیمونا در سرزمین‌های اشغالی بدون نظارت آژانس است.

به بیان بهتر؛ مقایسه عملکرد ایران با سایر دارندگان تاسیسات هسته‌ای به خوبی نشان می‌دهد که چه کشورهایی تهدید امنیت جهانی هستند و کدام کشورها  در چارچوب اصول و مقررات بین‌المللی گام بر می‌دارند.

از سویی؛ حضور گروسی در تهران این پیام را برای جهانیان دارد که ایران در کنار ادامه همکاری با آژانس در چارچوب «ان.پی.تی» حاضر به دست کشیدن از حقوق هسته‌ای خود نیست و بدلیل اقدامات غیر قانونی آمریکاییها و بدعهدی کشورهای اروپایی قصد دارد  پروتکل الحاقی را که تاکنون داوطلبانه اجرا می‌ نموده در چارچوب  حفظ حقوق متوقف نماید.

نکته اینکه؛ آژانس بر اساس «ان.پی.تی» و سایر کشورهای عضو موظف به ارائه خدماتی برای دستیابی ایران به دانش و دستاوردهای هسته‌ای هستند که تا به امروز از اجرای آن خودداری کرده اند.

انتظار این است که صداقت و تعهدپذیری ایران، مسئولیت آژانس و سایر کشورهای عضو را برای اجرای تعهداتشان در قبال ایران فعال تر کرده و به حقوق متقابل ایران در این خصوص احترام بگذارند.

رافائل گروسی با ادعای تلاش برای آنچه مسئولیت آژانس در حوزه امنیت هسته‌ای جهان خوانده می‌شود راهی تهران خواهد شد که علی رغم موافقت ایران با این سفر، این رفتار او را می‌توان ادامه استانداردهای دوگانه آژانس دانست.

آژانس در حالی از توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ابراز نگرانی می‌کند که تاکنون در خصوص وظایف خود مبنی بر مقابله با تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای دیگران اقدامی جدی نداشته است.

گذر از فعالیت‌های پنهان هسته‌ای رژیم صهیونیستی، عدم رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک رژیم سعودی، نوسازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون انگلیس و فرانسه، نمودهایی از کم‌کاری و دوگانگی رفتاری آژانس است.

این رفتارها به علاوه کوتاهی در حفظ اسرار هسته‌ای اعضا به ویژه ایران که اخیرا نماینده کشورمان با ارسال نامه رسنی به آن اعتراض کرد ، ابهامات بسیاری در صداقت آژانس ایجاد کرده که تداوم آن می تواتد اعتبار این نهاد بین‌المللی را پای گرایش‌های سیاسی ذبح نماید.

مدیرکل آژانس بین المللی اتمی با ادعای تلاش برای آنچه مسئولیت آژانس در حوزه امنیت هسته‌ای جهان خوانده می‌شود راهی تهران خواهد شد. این رفتار او را می‌توان ادامه استانداردهای دوگانه آژانس دانست.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

603142a7658b2_2021-02-20_20-41
2 اسفند 1399 - 20:41

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است برای دومین بار ظرف ۶ ماه گذشته و بنا به درخواست خودش روز شتبه دوم دی ماه وارد تهران شود.

موضوعات فنی و ترتیبات اجرایی توقف نظارت‌های فراپادمانی مندرج در پروتکل الحاقی از جمله محورهای گفت‌وگو در این سفر است.

ایران به صورت رسمی اقداماتی را که در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود ذیل بتدهای ۲۶ و ۳۶ انجام خواهد داد به اطلاع آژانس رسانده و سفر گروسی به ایران نیز که نشان دهنده اراده ایران برای تداوم همکاری با آژانس است در همین چارچوب انجام می شود.

طبق مفاد برجام و با توجه به بدعهدی‌های طرف‌ غربی، ایران حق دارد از تعهدات برجامی خود بکاهد. با این وجود جمهوری اسلامی از همان ابتدای آغاز گام‌های 5 گانه کاهش تعهدات خود، تمام مراحل را به آژانس اطلاع داده و همکاری خود را با به صورت مستمر  با ابن نهاد ادامه داده است.

تعهدپذیری ایران در حالی است که برخی از کشورها از جمله رژیم صهیونیستی نه تنها هیچگونه همکاری فعالی با آژانس ندارند بلکه بر اساس اخبار درز کرده از داخل این رژیم و به استناد عکسهای ماهواره ای دقیق فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی خود را  با جدیت ادامه می‌دهند.

گزارش‌هایی که اخیر از داخل این رژیم درز کرده حاکی از توسعه سایت هسته‌ای دیمونا در سرزمین‌های اشغالی بدون نظارت آژانس است.

به بیان بهتر؛ مقایسه عملکرد ایران با سایر دارندگان تاسیسات هسته‌ای به خوبی نشان می‌دهد که چه کشورهایی تهدید امنیت جهانی هستند و کدام کشورها  در چارچوب اصول و مقررات بین‌المللی گام بر می‌دارند.

از سویی؛ حضور گروسی در تهران این پیام را برای جهانیان دارد که ایران در کنار ادامه همکاری با آژانس در چارچوب «ان.پی.تی» حاضر به دست کشیدن از حقوق هسته‌ای خود نیست و بدلیل اقدامات غیر قانونی آمریکاییها و بدعهدی کشورهای اروپایی قصد دارد  پروتکل الحاقی را که تاکنون داوطلبانه اجرا می‌ نموده در چارچوب  حفظ حقوق متوقف نماید.

نکته اینکه؛ آژانس بر اساس «ان.پی.تی» و سایر کشورهای عضو موظف به ارائه خدماتی برای دستیابی ایران به دانش و دستاوردهای هسته‌ای هستند که تا به امروز از اجرای آن خودداری کرده اند.

انتظار این است که صداقت و تعهدپذیری ایران، مسئولیت آژانس و سایر کشورهای عضو را برای اجرای تعهداتشان در قبال ایران فعال تر کرده و به حقوق متقابل ایران در این خصوص احترام بگذارند.

رافائل گروسی با ادعای تلاش برای آنچه مسئولیت آژانس در حوزه امنیت هسته‌ای جهان خوانده می‌شود راهی تهران خواهد شد که علی رغم موافقت ایران با این سفر، این رفتار او را می‌توان ادامه استانداردهای دوگانه آژانس دانست.

آژانس در حالی از توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ابراز نگرانی می‌کند که تاکنون در خصوص وظایف خود مبنی بر مقابله با تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای دیگران اقدامی جدی نداشته است.

گذر از فعالیت‌های پنهان هسته‌ای رژیم صهیونیستی، عدم رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای مشکوک رژیم سعودی، نوسازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون انگلیس و فرانسه، نمودهایی از کم‌کاری و دوگانگی رفتاری آژانس است.

این رفتارها به علاوه کوتاهی در حفظ اسرار هسته‌ای اعضا به ویژه ایران که اخیرا نماینده کشورمان با ارسال نامه رسنی به آن اعتراض کرد ، ابهامات بسیاری در صداقت آژانس ایجاد کرده که تداوم آن می تواتد اعتبار این نهاد بین‌المللی را پای گرایش‌های سیاسی ذبح نماید.

منبع: نور نیوز

38

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
فتاحی 2 0 پاسخ 1399/12/2 -20:48

بی ربط حرف زد باید زد تو دهنش.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks