ماجرای کلوچه آلوده ایرانی در آلمان چه بود؟


7 بهمن 1399 - 08:37
600f33c2c3246_600f33c2c3249
رئیس پژوهشگاه استاندارد درباره وجود آلایندگی در کلوچه ایرانی صادر شده به آلمان توضیحاتی ارائه داد.

اخیرا یک رسانه آلمانی گزارش داده بود که یک تاجر بزرگ ایرانی در آلمان فروش کلوچه نادری را با نظر بازرسان مواد غذایی این کشور متوقف کرده و دلیل این اقدام این بود که به نظر بازرسان مواد غذایی آلمان خوردن این نوع کلوچه به دلیل وجود آلاینده‌هایی با اثرات ژنتیکی و سرطان زایی می‌تواند برای سلامتی خطر ایجاد کند.

در این رابطه فرزانه انصاری، رئیس پژوهشگاه استاندارد، با بیان اینکه همه محصولات صادراتی حد مجازی برای آزمون انطباق دارند،  اظهار کرد: اخیراً درباره وجود دو آلاینده در کلوچه اخباری منتشر و اعلام شده بود با استانداردهای کشور مقصد مطابقت ندارد، اما در زمینه صادرات به کشورهای اروپایی ملاک ما قوانین و ضوابط موجود در اتحادیه اروپا است.

به گفته وی بر طبق قوانین و ضوابط اتحادیه اروپا، الحاقیه به شماره ۱۸۸۱ در زمینه آلاینده های مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شده که در آن تاریخ اجرا از ژانویه ۲۰۲۱ است. اما تاریخ تولید کلوچه صادراتی از ایران قبل از تاریخ اجرای این الحاقیه بود.

البته رئیس پژوهشگاه استاندارد گفت که در این الحاقیه هم حد مجازی برای دو آلاینده یادشده درج نشده، یعنی محدوده اندازه گیری وجود ندارد. پس حتی اگر تاریخ اجرای الحاقیه قبل از ورود کلوچه به کشور مقصد بود، باز هم قابلیت اندازه‌گیری آلاینده‌ها وجود نداشت.

وی افزود: به طور کلی در صادرات و واردات بین کشورها خریدار می‌تواند طبق توافق با فروشنده، استانداردهای خود را مطالبه کند که در این مورد ضوابط جدیدی به تولیدکننده ایرانی اعلام نشده بود.

انصاری در پاسخ به موضوع سرطانزا بودن این محصول نیز با بیان اینکه اخیرا برای بررسی مسائل مشابه این موضوع کمیته ارزیابی ریسک تشکیل شده، اظهار کرد: در این کمیته موضوعاتی که مربوط به مسائل ایمنی است بررسی خواهد شد و زمانی که به اجماع نظر برسیم که ممکن است یک محصول خطرناک باشد، حتما اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی افزود: در الحاقیه اتحادیه اروپا نیز در مورد فراورده کلوچه عددی عنوان نشده و به عبارت دیگر هنوز خطر آن مسجل نشده است به عبارت دیگر ممکن است آلودگی وجود داشته باشد اما در حد خطرزا نیست. ما زمانی ورود می کنیم که با اسناد و مدارک تشخیص دهیم آلودگی برای سلامت مردم خطرناک است.

به گفته این مقام مسئول در بحث ارزیابی ریسک سبد خانوار، میزان ورودی آن آلاینده از مجموع کل غذای مصرفی یک فرد و میزان بروز بیماری که ممکن است آلاینده مورد نظر در یک جامعه آماری مشخص ایجاد کند همه با روش‌های آماری پیچیده محاسبه می‌شود که در نهایت میزان بیماری‌زایی آلاینده مشخص می‌شود. بنابراین باید حداقلی در سبد غذایی خانوار ایرانی که برای ما مهم است، داشته باشد.

وی افزود: در مواردی ممکن است یک آلاینده به دلیل شرایط آب و هوا، خاک و غیره بالفطره در یک محصول وجود داشته باشد و لزوما به محصولات اضافه نمی‌شود.

انصاری  با بیان اینکه در بحث صادرات هم مسئله ارزیابی ریسک مهم است، تصریح کرد: اگر کشوری با ارزیابی ریسک متوجه شده که محصول مورد نظر در سبد خانوار مهم است و برای او خطرناک محسوب می‌شود می‌تواند از کشوری که خریداری می‌کند بخواهد که با ضوابط موردنظر کشور مقصد محصول تولید شود.

وی افزود: در حال حاضر هم خیلی از فرآورده‌هایی که در کشور ما تولید می‌شود و برای ما مهم است حد مجاز مشخص دارد. برای مثال سرزان زحد مجاز آرسنیک در برنج بسیار سختگیرانه‌تر از کشورهای دیگر است، چرا که مصرف آن در سبد خانوار فرد ایرانی بسیار بیشتر از یک فرد اروپایی است.

انصاری در پایان گفت: بنابراین به طور کلی وجود آلایندگی در کلوچه مسئله نگران کننده نیست و اگر اینطور باشد حتما از طریق روابط عمومی سازمان ملی استاندارد اطلاع رسانی می‌شود و در استانداردها مد نظر قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه استاندارد درباره وجود آلایندگی در کلوچه ایرانی صادر شده به آلمان توضیحاتی ارائه داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

600f33c2c3246_600f33c2c3249
7 بهمن 1399 - 08:37

اخیرا یک رسانه آلمانی گزارش داده بود که یک تاجر بزرگ ایرانی در آلمان فروش کلوچه نادری را با نظر بازرسان مواد غذایی این کشور متوقف کرده و دلیل این اقدام این بود که به نظر بازرسان مواد غذایی آلمان خوردن این نوع کلوچه به دلیل وجود آلاینده‌هایی با اثرات ژنتیکی و سرطان زایی می‌تواند برای سلامتی خطر ایجاد کند.

در این رابطه فرزانه انصاری، رئیس پژوهشگاه استاندارد، با بیان اینکه همه محصولات صادراتی حد مجازی برای آزمون انطباق دارند،  اظهار کرد: اخیراً درباره وجود دو آلاینده در کلوچه اخباری منتشر و اعلام شده بود با استانداردهای کشور مقصد مطابقت ندارد، اما در زمینه صادرات به کشورهای اروپایی ملاک ما قوانین و ضوابط موجود در اتحادیه اروپا است.

به گفته وی بر طبق قوانین و ضوابط اتحادیه اروپا، الحاقیه به شماره ۱۸۸۱ در زمینه آلاینده های مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شده که در آن تاریخ اجرا از ژانویه ۲۰۲۱ است. اما تاریخ تولید کلوچه صادراتی از ایران قبل از تاریخ اجرای این الحاقیه بود.

البته رئیس پژوهشگاه استاندارد گفت که در این الحاقیه هم حد مجازی برای دو آلاینده یادشده درج نشده، یعنی محدوده اندازه گیری وجود ندارد. پس حتی اگر تاریخ اجرای الحاقیه قبل از ورود کلوچه به کشور مقصد بود، باز هم قابلیت اندازه‌گیری آلاینده‌ها وجود نداشت.

وی افزود: به طور کلی در صادرات و واردات بین کشورها خریدار می‌تواند طبق توافق با فروشنده، استانداردهای خود را مطالبه کند که در این مورد ضوابط جدیدی به تولیدکننده ایرانی اعلام نشده بود.

انصاری در پاسخ به موضوع سرطانزا بودن این محصول نیز با بیان اینکه اخیرا برای بررسی مسائل مشابه این موضوع کمیته ارزیابی ریسک تشکیل شده، اظهار کرد: در این کمیته موضوعاتی که مربوط به مسائل ایمنی است بررسی خواهد شد و زمانی که به اجماع نظر برسیم که ممکن است یک محصول خطرناک باشد، حتما اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی افزود: در الحاقیه اتحادیه اروپا نیز در مورد فراورده کلوچه عددی عنوان نشده و به عبارت دیگر هنوز خطر آن مسجل نشده است به عبارت دیگر ممکن است آلودگی وجود داشته باشد اما در حد خطرزا نیست. ما زمانی ورود می کنیم که با اسناد و مدارک تشخیص دهیم آلودگی برای سلامت مردم خطرناک است.

به گفته این مقام مسئول در بحث ارزیابی ریسک سبد خانوار، میزان ورودی آن آلاینده از مجموع کل غذای مصرفی یک فرد و میزان بروز بیماری که ممکن است آلاینده مورد نظر در یک جامعه آماری مشخص ایجاد کند همه با روش‌های آماری پیچیده محاسبه می‌شود که در نهایت میزان بیماری‌زایی آلاینده مشخص می‌شود. بنابراین باید حداقلی در سبد غذایی خانوار ایرانی که برای ما مهم است، داشته باشد.

وی افزود: در مواردی ممکن است یک آلاینده به دلیل شرایط آب و هوا، خاک و غیره بالفطره در یک محصول وجود داشته باشد و لزوما به محصولات اضافه نمی‌شود.

انصاری  با بیان اینکه در بحث صادرات هم مسئله ارزیابی ریسک مهم است، تصریح کرد: اگر کشوری با ارزیابی ریسک متوجه شده که محصول مورد نظر در سبد خانوار مهم است و برای او خطرناک محسوب می‌شود می‌تواند از کشوری که خریداری می‌کند بخواهد که با ضوابط موردنظر کشور مقصد محصول تولید شود.

وی افزود: در حال حاضر هم خیلی از فرآورده‌هایی که در کشور ما تولید می‌شود و برای ما مهم است حد مجاز مشخص دارد. برای مثال سرزان زحد مجاز آرسنیک در برنج بسیار سختگیرانه‌تر از کشورهای دیگر است، چرا که مصرف آن در سبد خانوار فرد ایرانی بسیار بیشتر از یک فرد اروپایی است.

انصاری در پایان گفت: بنابراین به طور کلی وجود آلایندگی در کلوچه مسئله نگران کننده نیست و اگر اینطور باشد حتما از طریق روابط عمومی سازمان ملی استاندارد اطلاع رسانی می‌شود و در استانداردها مد نظر قرار می‌گیرد.

منبع: ایسنا

70

نظرات 12
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
صبا 1 0 پاسخ 1399/11/8 -08:12

كلوچه هاي الماني هم خوشگل تره هم خوشمزه تر و هم صورتي.كلوچه هاي ايراني اكثرشون سياهن

As 0 0 پاسخ 1399/11/8 -02:15

وطنم پاره تنم اون نجس خورای بی ادب میگن به کلوچه نادری عزیزمون سرطان زا همش کار مرکل بی عاطفه ست بابا تورو خدا نکنین این دست آوردهای رنگینتونو رو نکنید بزارید همین پشت کوه بمونه بدین به خورد اطرافیان خودتون اونا چیزی به اسم تکنولوژی دارن ما بیخبریم

ممد 3 0 پاسخ 1399/11/7 -19:26

یه روز همینجا گفتم مردم ایران دارن کمکم به علت یه مرگ تدریجی نسلشون منقرض میشه خیلیا اومدن رای منفی دادن،الان فهمیدین،،،،

وطن 2 0 پاسخ 1399/11/7 -18:51

حالا آ نها فهمیدن مردم ما همینجوری می خورن چی؟

مهسا 2 1 پاسخ 1399/11/7 -15:06

توروخدا کیک و کلوچه و بیسکویت و پفک نخوردید،اصلا امنیت غذایی و ارزش غذایی نداره ، همشون سرطان زا هستن چون سیستم گوارشی انسان با همچین موادی سازگاری نداره...پایدار باشید.

م ، 1399/11/7 -23:19

پس چی بخوریم ،؛،

ادرکنی 9 0 پاسخ 1399/11/7 -13:21

اینجا ایرانه با مسوولان بی وجدان.برای دام ذرت فاسد شده وارد می کننو بنزین سرطانزا توی ماشین میسوزونیم.مرغ آنتی بیوتیکی می خوریم.برنج با سموم بالای ارسنیک وارد می کنیم.لوازم غیربهداشتی و بازیافتی از زباله های خطرناک برای بازی کودکانمون از چین وارد می کنیم.گوشت هرموجودی رو به عنوان کباب و سوسیس کالباس به خورد ملتمون می دیم.آرد با جوهر قند و جوش شیرین فراوان مصرف می کنیم و ماشین پراید غیر آدمکش رو با قیمت بی ام و در المان می خریم و پس اندازمون هم توسط فریب دولتی ها تو بورس دزدیده می شود ومردممون نون ندارن برای همسایه ! عروسی می گیریم و...حالا از اونطرف اختلاس و فساد و فحشا و اعتیاد و گرونی و بیکاری و .... فرزندان لاکچری نشین مسوولان و.... سیلی هم می خوریم و بدهکار هم میشم.توروخدا نگاه کنین کجای دنیا این همه صفات محسنه ! یکجا جمع شده.

@ 6 0 پاسخ 1399/11/7 -13:06

دیگه نمی تونید کلاه سر آلمانیها بذارید واسه اینکه اونجا ایران نیس که بارشوه و پارتی کارتون رو پیش ببرید

صادق 0 5 پاسخ 1399/11/7 -12:49

من از پرسنل همان شرکت کلوچه ساز هستم و نمونه محصول به سایر آزمایشگاه های آلمان ارسال و سرطانزا بودن آن رد و مجدد محصول به آلمان مجوز صادرات گرفت

محمود 16 1 پاسخ 1399/11/7 -10:38

این را برا مردم ایران تولید شده وسرطان زا هم باشه اشکالی نداره.بخاطر همینه که تمام تولید کلوچه ومصرف زیاد ان شمال ایرانه وخیلی جالب بدونیند. شمال ایران شهرهای شمالی چندین برابر شهرهای ایران سرطان بیشتره برید بپرسید.

یا کریم بابا 26 1 پاسخ 1399/11/7 -09:31

اونجا ایران نیست بتونین با رشوه مجوز بگیرین و مردم را از بین ببرین

خ 28 1 پاسخ 1399/11/7 -09:06

ماست مالی کرد رفت...

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks