وزیر آموزش و پرورش:

ستاد کرونا تصمیم گرفت آموزش دانش‌آموزان حضوری باشد/ رتبه‌بندی معلمان سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود


25 دی 1399 - 18:39
60005a8d61d93_2021-01-14_18-21
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط بازگشایی مدارس گفت: تلاش داریم قبل از نهایی شدن بودجه، لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس شود و زمان اجرای آن سال ۱۴۰۰ است.

محسن حاجی میرزایی در اولین برنامه زنده «گفتگو با شما» که به طور زنده از شبکه شاد و در گفتگو با معلمان استان قم پخش شد، اظهار کرد: این اولین گفتگوی من با شما در پاسخ به پیام‌هایی است که شما همکاران فرستادید؛ حدود 6 میلیون پیام رسیده که همکاران آنان را طبقه بندی و به تناسب فراوانی‌ها مرتب کردند هدف من این است که هر هفته به نکاتی که بیشترین توجه همکاران را به خود اختصاص داده صحبت کنم.

وی افزود: یکی از مهم ترین نکاتی که همکاران مطرح کردند درباره حضوری شدن مدارس است که در این باره دغدغه داشتند. مطالعات بین المللی حاکی است اگر زیرساخت‌های فنی، نرم افزاری و سخت افزاری برای آموزش غیرحضوری کامل باشد، اگر دانش‌آموزان به ابزارهای لازم مجهز باشند، اگر معلمان توانایی کامل را برای آموزش در فضای مجازی داشته باشند، اگر دانش‌آموزان توانایی لازم برای فراگیری آموزش‌ها را از مسیر مجازی داشته باشند، اگر خانواده‌ها هم انگیزه و هم توانایی برای کمک به تحصیل فرزندانشان را داشته باشند، آموزش با 50 درصد کیفیت قابل دستیابی است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: استان‌هایی داریم که به این ابزارها دسترسی ندارند مشکلات اقتضا می‌کند به آموزش حضوری فکر کنیم؛ دربسیاری از کشورهای دنیا مدارس اولین مکانی بود که تعطیل شد و با توسعه آگاهی‌ها و ارزیابی‌ها، به تدریج درصدد بازگشایی مدارس خود هستند امروز این سیاست در کشورهای زیادی حتی با میزان ابتلا و فوت بیش از ما جریان دارد.

بازگشایی مدارس در شیوع کرونا تاثیر تعیین کننده‌ ندارد

حاجی میرزایی اشاره کرد: مطالعات نشان می‌دهد تاثیر تعیین کننده ای بین بازگشایی و شیوع بیماری وجود ندارد اما مطالعات این را نیز می‌گوید که دور بودن دانش‌آموز از مدرسه با تبعات متعددی روبرو است مدرسه تنها کارکرد آموزشی ندارد بلکه مدرسه کارکرد تربیتی، پرورشی، اجتماعی و روانی دارد.

وی اضافه کرد: اصل بر این است که مدرسه باز باشد البته با رعایت پروتکل و دستورالعمل‌های بهداشتی. هرزمان که متخصصان به این نتیجه برسند که در مناطقی بازگشایی مدارس با تبعات روبرو است ما تبعیت می‌کنیم اما اکنون ستاد کرونا تصمیم گرفته است که آموزش‌ها حضوری باشد اما با الزاماتی.

شروط بازگشایی مدارس

وزیر آموزش و پرورش به شروط بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: مدارس باید در تمام مناطق به جز مناطق قرمز باز باشند و کادر اداری و اجرایی در مدرسه حضور داشته باشند اگر به دنبال مدرسه محوری هستیم زمانش اکنون است. دانش‌آموزان پایه اول و دوم ابتدایی باید به مدرسه بروند و حداکثر باید 10 نفر در کلاس باشند، سلامت دانش‌آموزان برای ما بسیار اهمیت دارد ما با این کار سلامت و آموزش را قابل اهمیت می‌دانیم.

رتبه‌بندی سال 1400 اجرا می‌شود

حاجی میرزایی درباره نظام رتبه بندی معلمان نیز بیان کرد: در اسفندماه امتیازات فضل دهم به تمام کارکنان داده و به فوق العاده فرهنگیان در فروردین ماه 17 درصد اضافه شد. لایحه رتبه بندی به دولت ارائه شده و در کمیسیون است که کلیت آن تصویب شده و جزئیات آن نیز به زودی نهایی می‌شود. تلاش داریم قبل از نهایی شدن بودجه لایحه تقدیم مجلس شود و اعتبار آن نیز در بودجه دیده شده و زمان اجرای آن سال 1400 است.

منتظر دریافت وجه از خزانه برای پرداخت حق‌التدریس هستیم

وی افزود: صلاحیت تخصصی و حرفه ای معلمان در رتبه بندی با سنجه‌های مناسب سنجیده می‌شود و با توجه به امتیازات و صلاحیت‌های تحصصی و حرفه‌ای معلمان رتبه بندی خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تخصیص حق التدریس معلمان بازنشسته و شاغل را دریافت کردیم و مترصد دریافت وجه از خزانه هستیم که به زودی انجام می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط بازگشایی مدارس گفت: تلاش داریم قبل از نهایی شدن بودجه، لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس شود و زمان اجرای آن سال ۱۴۰۰ است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60005a8d61d93_2021-01-14_18-21
25 دی 1399 - 18:39

محسن حاجی میرزایی در اولین برنامه زنده «گفتگو با شما» که به طور زنده از شبکه شاد و در گفتگو با معلمان استان قم پخش شد، اظهار کرد: این اولین گفتگوی من با شما در پاسخ به پیام‌هایی است که شما همکاران فرستادید؛ حدود 6 میلیون پیام رسیده که همکاران آنان را طبقه بندی و به تناسب فراوانی‌ها مرتب کردند هدف من این است که هر هفته به نکاتی که بیشترین توجه همکاران را به خود اختصاص داده صحبت کنم.

وی افزود: یکی از مهم ترین نکاتی که همکاران مطرح کردند درباره حضوری شدن مدارس است که در این باره دغدغه داشتند. مطالعات بین المللی حاکی است اگر زیرساخت‌های فنی، نرم افزاری و سخت افزاری برای آموزش غیرحضوری کامل باشد، اگر دانش‌آموزان به ابزارهای لازم مجهز باشند، اگر معلمان توانایی کامل را برای آموزش در فضای مجازی داشته باشند، اگر دانش‌آموزان توانایی لازم برای فراگیری آموزش‌ها را از مسیر مجازی داشته باشند، اگر خانواده‌ها هم انگیزه و هم توانایی برای کمک به تحصیل فرزندانشان را داشته باشند، آموزش با 50 درصد کیفیت قابل دستیابی است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: استان‌هایی داریم که به این ابزارها دسترسی ندارند مشکلات اقتضا می‌کند به آموزش حضوری فکر کنیم؛ دربسیاری از کشورهای دنیا مدارس اولین مکانی بود که تعطیل شد و با توسعه آگاهی‌ها و ارزیابی‌ها، به تدریج درصدد بازگشایی مدارس خود هستند امروز این سیاست در کشورهای زیادی حتی با میزان ابتلا و فوت بیش از ما جریان دارد.

بازگشایی مدارس در شیوع کرونا تاثیر تعیین کننده‌ ندارد

حاجی میرزایی اشاره کرد: مطالعات نشان می‌دهد تاثیر تعیین کننده ای بین بازگشایی و شیوع بیماری وجود ندارد اما مطالعات این را نیز می‌گوید که دور بودن دانش‌آموز از مدرسه با تبعات متعددی روبرو است مدرسه تنها کارکرد آموزشی ندارد بلکه مدرسه کارکرد تربیتی، پرورشی، اجتماعی و روانی دارد.

وی اضافه کرد: اصل بر این است که مدرسه باز باشد البته با رعایت پروتکل و دستورالعمل‌های بهداشتی. هرزمان که متخصصان به این نتیجه برسند که در مناطقی بازگشایی مدارس با تبعات روبرو است ما تبعیت می‌کنیم اما اکنون ستاد کرونا تصمیم گرفته است که آموزش‌ها حضوری باشد اما با الزاماتی.

شروط بازگشایی مدارس

وزیر آموزش و پرورش به شروط بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: مدارس باید در تمام مناطق به جز مناطق قرمز باز باشند و کادر اداری و اجرایی در مدرسه حضور داشته باشند اگر به دنبال مدرسه محوری هستیم زمانش اکنون است. دانش‌آموزان پایه اول و دوم ابتدایی باید به مدرسه بروند و حداکثر باید 10 نفر در کلاس باشند، سلامت دانش‌آموزان برای ما بسیار اهمیت دارد ما با این کار سلامت و آموزش را قابل اهمیت می‌دانیم.

رتبه‌بندی سال 1400 اجرا می‌شود

حاجی میرزایی درباره نظام رتبه بندی معلمان نیز بیان کرد: در اسفندماه امتیازات فضل دهم به تمام کارکنان داده و به فوق العاده فرهنگیان در فروردین ماه 17 درصد اضافه شد. لایحه رتبه بندی به دولت ارائه شده و در کمیسیون است که کلیت آن تصویب شده و جزئیات آن نیز به زودی نهایی می‌شود. تلاش داریم قبل از نهایی شدن بودجه لایحه تقدیم مجلس شود و اعتبار آن نیز در بودجه دیده شده و زمان اجرای آن سال 1400 است.

منتظر دریافت وجه از خزانه برای پرداخت حق‌التدریس هستیم

وی افزود: صلاحیت تخصصی و حرفه ای معلمان در رتبه بندی با سنجه‌های مناسب سنجیده می‌شود و با توجه به امتیازات و صلاحیت‌های تحصصی و حرفه‌ای معلمان رتبه بندی خواهند شد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تخصیص حق التدریس معلمان بازنشسته و شاغل را دریافت کردیم و مترصد دریافت وجه از خزانه هستیم که به زودی انجام می‌شود.

منبع: تسنیم

66

نظرات 12
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ایران 1 0 پاسخ 1399/10/26 -15:56

مادرها تاشب دارن سروکله میزنند معلمها سوال میدن تمام از اون طرف هم باید معلم خصوصی بگیرن خواهشا معلم ها مظلوم نمایی نکنند

مهدی 4 0 پاسخ 1399/10/26 -00:43

خدا خیرش بده یه معلمی داره بچم بخدا خیلی زحمت می‌کشه ولی فرستادن به مدرسه درست نیست الان .....

رزط 4 2 پاسخ 1399/10/25 -22:58

۲۲ بهمن مبارک

جهاندیده 4 0 پاسخ 1399/10/25 -22:02

میخوان دوباره آمارهای کرونا رو بالا ببرن،از طرفی ترم دوم هست زندگی خرج داره

وطن 3 9 پاسخ 1399/10/25 -21:09

معلمها چی کار میکنند هم دارن از اموزش وپرورش می گیرند هم از کلاس خصوصی گرم ونرم توخانه نشستن

ناشناس 1399/10/25 -21:40

آره تو هستی که داری صبح ، ظهر و شب از زن و بچه خودت میگذری و از جیب خودت بسته اینترنت میخری تا آموزش مجازی بدی به چهل نفر !! از نظر تو معلما جای گرم و نرم نشستن آیا خبر داری ساعت کاری معلما قبلا صبح تا ظهر بود ولی الان صبح تاشب ؟ الان خانواده ها حوصله کار کردن با یکی بچه خودشونم ندارن ولی یه معلم ۴۰ تا بچه رو از صبح تا ظهر درس میداد و اگه دادی میزد فوری بازخواست میشد ، از درس بچه های خودشون قافل شدن و چسبیدن به این آموزش مجازی که مهر و آبان هم مدرسه میرفتن درس میدادن و هم تا می رسیدن خونه تو فضای مجازی تا شب درس میدادن و رفع اشکال میکردن ، حقوقی که یه معلم می گیره با این تورم کجاش زیاده که هم هزینه مکالمات ، هزینه اینترنت ، هزینه مواد ضدعفونی و ماسک و بقیه هزینه های زندگی بده، مگه کرونا اومده تقصیر معلماست ؟ چند برابر کار می کنن الان با این وضعیت ولی یکی مثل تو از خدا بی خبر اینجوری میایی نظر میدی !! معلما از خداشونه کرونا تموم شه برگردن کلاسهای حضوری که از صبح تا شب مجبور نباشن تو فضای مجازی درس بدن و دیسک گردن بگیرن که الان اکثرشون مشکل گردن دارن ، انصاف خیلی خوبه ولی متاسفانه دید تنگ جنابعالی اینجوریه که همیشه فکر می کنی معلما میخورن و میخوابن !! سپردمت بخدا

نام 9 1 پاسخ 1399/10/25 -20:21

وقتی کسی نفرستاد چیکار میکنی باز مثل مهرماه میشه و حرفاتو کسی گوش نمیکنه ما بچه هامون دست تو نمیدیم....

امید 4 1 پاسخ 1399/10/25 -19:54

حالا کی حرف تو رو دوزار میخره باشه وای وای اگر بچه هامون رو نفرستیم مدرسه یه مشت دزد دکتر چطوری تحویل این مملکت بدیم وای وای .

سالاریان 1 12 پاسخ 1399/10/25 -19:37

دوباره حقوق این مفت خورها رو بالا ببرین :////

معلم 1399/10/25 -22:19

مفت خور خودتی و جد و آبا تو یا بیسوادی یا اینکه پول دادی مدرک خریدی ، اگه مدرسه رفته بودی و درس میخوندی اینقدر نفهم نبودی

محمد 1399/10/25 -23:56

مفت خور توی بیمار و عقده ای هستی .که کارت شده لجن پراکنی در فضای مجازی

احمد 1399/10/26 -02:23

من معلم نیستم ولی بیچاره همسایه ام قبلا تا ظهر درس میداد حالا از صبح تا شب باید یکی یکی به بچه ها درس بده -درباره بازگشایی اول ودوم بگم این بی انصافیه یه سری معلم جونشونو به خطر بندازن بقیه تو خونه همه کلاسهارو باز کنن یا اینکه همه معلمهارو بکشن وتومدرسه مجازی درس بدن

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد