سازمان برنامه بودجه:

میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵ میلیون تومان


17 دی 1399 - 13:01
5ff5836e1b0ff_2021-01-06_13-01
بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ ها و...وابسته به دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیاردتومان در نظر گرفته شده‌است.

بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی 383 هزارو 601 نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1400 بالغ بر 71 هزار 168 میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، به عبارتی هر یک از پرسنل به‌طور متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش در سال آتی 15 میلیون‌و 450 هزار تومان است، در صورتی که حداقل دستمزد پرسنل دولتی به مراتب از رقم مذکور کمتر است، از این‌رو به نظر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی نیاز به بازنگری بسیار جدی در سال آتی دارد.

کارشناسان اقتصادی بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را پنجره ارتباطی دولت با حوزه سیاست در بعد کلان و خرد معرفی می‌کنند؛ سال‌های سال است که ناترازی بودجه عمومی که تنها سهم 30 درصدی از بودجه کل کشور دارد، چنان توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده‌است که دیگر کسی توجه چندانی به بودجه شرکت‌های دولتی ندارد که در واقع 70 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما امروز به نظر می‌رسد دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس ذره‌بین خود را به بودجه شرکت‌های دولتی انداخته‌اند.

بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی 383 هزارو 601 نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1400 بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان می‌باشد که به عبارتی پرسنل به طور میانگین متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش 15 میلیون‌و 450 هزار تومان است.

متوسط دریافتی ماهانه کارکنان «شرکت‌های دولتی»

برای سال 1400 هزینه جاری در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت بیش از هزارو 78 هزار میلیارد تومان است که قیمت تمام‌شده و خدمات با 60 درصد بیشترین سهم و هزینه مالی با 2 درصد دارای کمترین سهم هستند. طبق این اطلاعات هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در جایگاه چهارم با سهم 7 درصدی قرار می‌گیرد که رقم آن 71 هزار 168 میلیارد تومان برای سال 1400 در نظر گرفته شد.

تعداد کل کارکنان شرکت‌ها

سازمان برنامه به این سؤال پاسخ داده و آورده‌است که کل آن‌ها 383 هزارو 601 نفر هستند که به چهار دسته تقسیم می‌شود و شامل:

1- 242 هزار 845 نفر یعنی 63 درصد کارمند (احتمالاً رسمی و پیمانی)
2- 23‌درصد معادل 87 هزار 518 نفر خدمات قراردادی
3- 39 هزار 531 نفر سایر که سهم 10 درصدی دارد.
4- 13‌هزارو 707 نفر با سهم 4 درصدی را کارگران تشکیل می‌دهند.

تقسیم‌بندی بر حسب نوع شرکت‌ها

برحسب نوع شرکت‌ها نیز کارکنان تقسیم‌بندی شده‌اند که شامل بخش‌های آب، بیمه مؤسسات، برق، بانک و سایر شرکت‌ها می‌شوند.

1- سایر شرکت‌ها با سهم 57 درصدی بالغ بر 220 هزار 729 کارکن
2- بانک‌ها 111 هزار 474 نفر کارکن و سهم 29 درصدی
3- برق 17 هزار 526 نفر و سهم 5 درصدی
4- مؤسسات با 17 هزارو 203 کارمند و سهم 5 درصدی
5- بیمه با 9 هزارو 724 نفر و سهم 5/ 2 درصدی
6- آب با 6 هزارو 945 کارکن و سهم 5/ 1 درصدی در جایگاه اول تا ششم قرار می‌گیرند.

با حساب کتاب ساده و تقسیم کل هزینه پرسنلی به تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی متوجه خواهید شد که متوسط ماهانه حقوق و مزایای یک کارکن 15 میلیون‌و 450 هزار تومان است، در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال 1400 بالغ بر 5/ 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده‌است. از کل شرکت‌ها 57 شرکت حقوق نجومی می‌دهند که یک سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که مجلس و دیوان محاسبات نظارت جدی روی بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی ندارند و حتی اطلاعات مالی برخی از این شرکت‌ها محرمانه تلقی می‌شود، بهتر است نمایندگان مجلس فکری به حال این بخش بکنند؛ چراکه تبعیض آشکار میان «کارمندان دولت» و «شرکت‌های دولتی» به وضوح روشن است و البته حقوق این دو بخش با آنچه در بخش خصوصی پرداخت می‌شود (حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی) نیز قابل قیاس نیست که به شکاف طبقاتی و ناعادلانه بودن توزیع ثروت در جامعه دامن می‌زند.

یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی می‌گیرند

براساس اطلاعات و مستندات یک سوم شرکت‌های دولتی به کارمندان خود حقوق نجومی می‌دهند. دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 پرداخته‌است.

بالاترین و کمترین حقوق نجومی

بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 تومان به ثبت رسیده‌است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت 363 هزار و 343 نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات جدول ذیل 128 هزار و 710 کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

از 57 شرکت 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند.

بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی ۳۸۳ هزارو ۶۰۱ نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ ها و...وابسته به دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۱ هزار ۱۶۸ میلیاردتومان در نظر گرفته شده‌است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ff5836e1b0ff_2021-01-06_13-01
17 دی 1399 - 13:01

بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی 383 هزارو 601 نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1400 بالغ بر 71 هزار 168 میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است، به عبارتی هر یک از پرسنل به‌طور متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش در سال آتی 15 میلیون‌و 450 هزار تومان است، در صورتی که حداقل دستمزد پرسنل دولتی به مراتب از رقم مذکور کمتر است، از این‌رو به نظر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی نیاز به بازنگری بسیار جدی در سال آتی دارد.

کارشناسان اقتصادی بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را پنجره ارتباطی دولت با حوزه سیاست در بعد کلان و خرد معرفی می‌کنند؛ سال‌های سال است که ناترازی بودجه عمومی که تنها سهم 30 درصدی از بودجه کل کشور دارد، چنان توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده‌است که دیگر کسی توجه چندانی به بودجه شرکت‌های دولتی ندارد که در واقع 70 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما امروز به نظر می‌رسد دیوان محاسبات کل کشور و نمایندگان مجلس ذره‌بین خود را به بودجه شرکت‌های دولتی انداخته‌اند.

بر اساس ادعای سازمان برنامه بودجه کل پرسنل شرکت‌های دولتی 383 هزارو 601 نفر می‌باشد که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1400 بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان می‌باشد که به عبارتی پرسنل به طور میانگین متوسط ماهانه حقوق و مزایای دریافتی‌اش 15 میلیون‌و 450 هزار تومان است.

متوسط دریافتی ماهانه کارکنان «شرکت‌های دولتی»

برای سال 1400 هزینه جاری در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت بیش از هزارو 78 هزار میلیارد تومان است که قیمت تمام‌شده و خدمات با 60 درصد بیشترین سهم و هزینه مالی با 2 درصد دارای کمترین سهم هستند. طبق این اطلاعات هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت در جایگاه چهارم با سهم 7 درصدی قرار می‌گیرد که رقم آن 71 هزار 168 میلیارد تومان برای سال 1400 در نظر گرفته شد.

تعداد کل کارکنان شرکت‌ها

سازمان برنامه به این سؤال پاسخ داده و آورده‌است که کل آن‌ها 383 هزارو 601 نفر هستند که به چهار دسته تقسیم می‌شود و شامل:

1- 242 هزار 845 نفر یعنی 63 درصد کارمند (احتمالاً رسمی و پیمانی)
2- 23‌درصد معادل 87 هزار 518 نفر خدمات قراردادی
3- 39 هزار 531 نفر سایر که سهم 10 درصدی دارد.
4- 13‌هزارو 707 نفر با سهم 4 درصدی را کارگران تشکیل می‌دهند.

تقسیم‌بندی بر حسب نوع شرکت‌ها

برحسب نوع شرکت‌ها نیز کارکنان تقسیم‌بندی شده‌اند که شامل بخش‌های آب، بیمه مؤسسات، برق، بانک و سایر شرکت‌ها می‌شوند.

1- سایر شرکت‌ها با سهم 57 درصدی بالغ بر 220 هزار 729 کارکن
2- بانک‌ها 111 هزار 474 نفر کارکن و سهم 29 درصدی
3- برق 17 هزار 526 نفر و سهم 5 درصدی
4- مؤسسات با 17 هزارو 203 کارمند و سهم 5 درصدی
5- بیمه با 9 هزارو 724 نفر و سهم 5/ 2 درصدی
6- آب با 6 هزارو 945 کارکن و سهم 5/ 1 درصدی در جایگاه اول تا ششم قرار می‌گیرند.

با حساب کتاب ساده و تقسیم کل هزینه پرسنلی به تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی متوجه خواهید شد که متوسط ماهانه حقوق و مزایای یک کارکن 15 میلیون‌و 450 هزار تومان است، در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال 1400 بالغ بر 5/ 3 میلیون تومان در نظر گرفته شده‌است. از کل شرکت‌ها 57 شرکت حقوق نجومی می‌دهند که یک سوم کارکنان را تشکیل می‌دهند. از آنجایی که مجلس و دیوان محاسبات نظارت جدی روی بخش‌های مختلف بودجه شرکت‌های دولتی ندارند و حتی اطلاعات مالی برخی از این شرکت‌ها محرمانه تلقی می‌شود، بهتر است نمایندگان مجلس فکری به حال این بخش بکنند؛ چراکه تبعیض آشکار میان «کارمندان دولت» و «شرکت‌های دولتی» به وضوح روشن است و البته حقوق این دو بخش با آنچه در بخش خصوصی پرداخت می‌شود (حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی) نیز قابل قیاس نیست که به شکاف طبقاتی و ناعادلانه بودن توزیع ثروت در جامعه دامن می‌زند.

یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی می‌گیرند

براساس اطلاعات و مستندات یک سوم شرکت‌های دولتی به کارمندان خود حقوق نجومی می‌دهند. دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 پرداخته‌است.

بالاترین و کمترین حقوق نجومی

بالاترین میانگین سرانه حقوق و مزایای ماهانه متعلق به شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز بوده که بیش از 52 میلیون تومان و کمترین سرانه که برمبنای مصوبات دولت است به شرکت سهامی شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان با ماهانه 20 تومان به ثبت رسیده‌است. تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت 363 هزار و 343 نفر هستند که یک سوم این افراد، حقوق نجومی دریافت خواهند کرد. براساس جزئیات جدول ذیل 128 هزار و 710 کارکن این شرکت‌ها برای سال آینده حقوق و مزایای متوسط ماهانه 26 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

از 57 شرکت 47 شرکت حقوق و مزایای ماهانه 20 تا 30 میلیون تومان به کارمندان می‌دهند. همچنین هشت شرکت بین 30 تا 40 میلیون و دو شرکت 40 تا 53 میلیون تومان پرداختی دارند.

منبع: تسنیم

70

نظرات 5
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
بازنشسه جانباز15 درصد 0 0 پاسخ 1399/11/1 -02:21

کسانی که در شرکت های دولتی هستند چه کسانی میتونن باشن فرزند من شما خیرکار ساده دولتی هم گیرفرزند من وشما نمیاد

ناشناس 1 0 پاسخ 1399/10/17 -23:34

انقلاب مستضعفین برمستکبرین که میگفتن این بود فاصله تا ناکجا اباد هوا دلپذیرشد اونقدر شده که کسی نمیخواد بره خونش شاید این هوا از دستش بره اقایی لحظه ای خوابش برد اقا گوشت کیلویی چند از کجاش بدم رون بده کیلویی 75تومن لطفا بدون چربی اقا بلند شو بریم خونه گوشت نداریم چرا بیدارکردی نذاشتی لااقل تو خواب داشتم گوشت 75تومن میخریدم

ناشناس 1 0 پاسخ 1399/10/17 -22:56

اینها چه شرکتی هایی هستن که اینهمه درامد دارن که همچین حقوق هایی میدن اونوقت این اقای نوبخت که معلوم نیست از کجا اومده و خودش چطوری چپونده تو دولت بعد منت میذاره سرمردم

ناشناس 1 0 پاسخ 1399/10/17 -21:06

مقایسه کنین با حداقل حقوق کارگران تامین اجتماعی که زیر یک میلیون و نهصد هزارتومان است ‌

محمد 0 0 پاسخ 1399/10/17 -14:23

جای تعجب است ما نفت صادرنمی کنیم ولی حقوق های با میانگین 15 به نفتی ها می دهیم مثلی می گوید ایش سی خودم ایشم سی خودکم جیگرش بسوزه که اسم بقیه ش بیاره یعنی این قسمتش برای خودم و.....

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks