۶۰فروند کشتی صیدترال در خلیج فارس


2 آذر 1399 - 15:11
5fb9fad58db2f_5fb9fad58db32
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه صید ترال،یکی از مشکلات اساسی جامعه صیادان و محیط زیست منطقه است که در راستای مجوزی که دارند، فعالیت نمی کنند.

سمیه رفیعی با اذعان به اینکه نسبت به ۲ سال ممنوعیت صید ترال هم مجلس و هم صیادان کوتاه نخواهند آمد، بیان داشت: کشتی های صید ترال، برابر با مجوزی که دارند قوانین را رعایت نمی کنند. در بیشتر وقت ها فاصله ۱۲ مایلی که در مجوز صید ترال مطرح شده رعایت نمی شود، همین هم باعث شده که این نوع صید، آسیب های جدی به ذخایر دریایی و آبزیان بزند.

رفیعی با اشاره به اینکه با پیگیری‌هایی که نماینده گان مجلس یازدهم و فراکسیون محیط زیست مجلس انجام داده اند موفق به اعمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال شده ایم، خاطرنشان کرد: با عمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال در منطقه باعث می شود که این مدت ذخایر دریایی و آبزیان بازسازی و احیاء مجدد شود، همچنین فرصتی است تا اینکه تحقیقات و کار کارشناسی بر روی مجوزات و انواع صیدها شود.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر باید به وضعیت صیادان بومی و محلی دارای مجوز که جهت خرید کشتی با کاربری صید ترال اقدام کرده اند هم توجه شود تا با ممنوعیت ۲ ساله صید ترال آسیب نبینند.

رفیعی با بیان اینکه ۶۰ فروند کشتی مجوز صید ترال دارند، عنوان کرد: از این تعداد ۷ فروند کشتی خارجی و یا متعلق به چین هستند، البته خیلی ها فکر می کنند که صید ترال در منطقه فقط خارجی ها انجام می دهند، در صورتی که بخش عظیمی از صید ترال بدست ملوانان ها و شناورهای ایرانی انجام می شود و خیلی از مجوزات صیدترال برای صیادان ایرانی صادر شده است، که این موضوع پنهان مانده بود.

رفیعی افزود: از اول آذر ماه سال جاری صید ترال در منطقه ممنوع می شود، سود ممنوعیت صید ترال نه تنها به صیادان بومی و محلی بلکه سود آن به تمام مردم ایران خواهد بود. در طول دو سال پیش رو امیدواریم ذخایر آبزیان در خلیج فارس بازسازی شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به اهرم های بازدارنده در اجرای صید ترال، خاطر نشان کرد: دستگاه های متولی از قبیل شیلات، جهادکشاورزی، حفاظت محیط زیست و در کنار آنها نیروهای مسلح انتظامی و سپاه می تواند کشتی های متخلف را توقیف کنند.

وی با تاکید بر اینکه شیلات بدون توجه به شرایط و تحقیقات ذخایر آبزیان اقدام به صدور مجوز صید ترال کرده است اضافه کرد: اکثر این کشتی ها شناسنامه دارند و زیر نظر سازمان شیلات فعالیت می کنند، شیلات باید آنها را به صورت مرتب رصد کند.

وی با تاکید بر اینکه، چنانچه صیادان بومی و اتباع ایرانی بخواهند صید ترال انجام دهند، باید مقررات صید را نیز رعایت کنند، تصریح کرد: اگر صیادی نخواهد قانون صید ترال را رعایت کند، شیلات باید قانون و بخشنامه های سختگیرانه ای را نسبت به متخلفان اعمال کند. حتی می تواند از فعالیت صید آنها جلوگیری شود و هزینه قانون شکنی پرداخت شود.

وی یادآور شد: مجلس بدنبال این است که آن دسته از صیادان بومی که کشتی صید ترال دارند و با ممنوعیت صید ترال متضرر شده اند، با کارشناسی دقیق و بررسی هایی که در طول این ۲ سال به عمل می آید جلوی ضرر این صیادان هم گرفته شود.

رفیعی اضافه کرد: کسانی که صید ترال انجام می دهند به سمت آبهای کمتر از ۱۲ مایلی می آیند و در آنجا به راحتی کف دریا را جارو می کنند.

وی با بیان اینکه بدنبال این هستیم که قانون های سختگیرانه تری نسبت به تخلفات صید ترال تصویب کنیم، یاد آور شد: هر چند که نیروی انتظامی و حفاظت محیط زیست با افرادمتخلف برخورد قانونی می کنند، ولی متاسفانه برخی از صیادان متخلف با استفاده از منور اقدام به دفاع می کنند، در این بین برخی از نیروهای حفاظتی و نظامی آسیب های جدی دیده اند. از نظر قانونی منور جز سلاح سرد است اما سعی خواهیم کرد با اصلاح قانون منور را در دسته سلاح های گرم قرار دهیم تا مجازات مرتبط با سلاح های گرم در خصوص صیادان متخلف اعمال شود.

 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: امروزه صید ترال،یکی از مشکلات اساسی جامعه صیادان و محیط زیست منطقه است که در راستای مجوزی که دارند، فعالیت نمی کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fb9fad58db2f_5fb9fad58db32
2 آذر 1399 - 15:11

سمیه رفیعی با اذعان به اینکه نسبت به ۲ سال ممنوعیت صید ترال هم مجلس و هم صیادان کوتاه نخواهند آمد، بیان داشت: کشتی های صید ترال، برابر با مجوزی که دارند قوانین را رعایت نمی کنند. در بیشتر وقت ها فاصله ۱۲ مایلی که در مجوز صید ترال مطرح شده رعایت نمی شود، همین هم باعث شده که این نوع صید، آسیب های جدی به ذخایر دریایی و آبزیان بزند.

رفیعی با اشاره به اینکه با پیگیری‌هایی که نماینده گان مجلس یازدهم و فراکسیون محیط زیست مجلس انجام داده اند موفق به اعمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال شده ایم، خاطرنشان کرد: با عمال ممنوعیت ۲ ساله صید ترال در منطقه باعث می شود که این مدت ذخایر دریایی و آبزیان بازسازی و احیاء مجدد شود، همچنین فرصتی است تا اینکه تحقیقات و کار کارشناسی بر روی مجوزات و انواع صیدها شود.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر باید به وضعیت صیادان بومی و محلی دارای مجوز که جهت خرید کشتی با کاربری صید ترال اقدام کرده اند هم توجه شود تا با ممنوعیت ۲ ساله صید ترال آسیب نبینند.

رفیعی با بیان اینکه ۶۰ فروند کشتی مجوز صید ترال دارند، عنوان کرد: از این تعداد ۷ فروند کشتی خارجی و یا متعلق به چین هستند، البته خیلی ها فکر می کنند که صید ترال در منطقه فقط خارجی ها انجام می دهند، در صورتی که بخش عظیمی از صید ترال بدست ملوانان ها و شناورهای ایرانی انجام می شود و خیلی از مجوزات صیدترال برای صیادان ایرانی صادر شده است، که این موضوع پنهان مانده بود.

رفیعی افزود: از اول آذر ماه سال جاری صید ترال در منطقه ممنوع می شود، سود ممنوعیت صید ترال نه تنها به صیادان بومی و محلی بلکه سود آن به تمام مردم ایران خواهد بود. در طول دو سال پیش رو امیدواریم ذخایر آبزیان در خلیج فارس بازسازی شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به اهرم های بازدارنده در اجرای صید ترال، خاطر نشان کرد: دستگاه های متولی از قبیل شیلات، جهادکشاورزی، حفاظت محیط زیست و در کنار آنها نیروهای مسلح انتظامی و سپاه می تواند کشتی های متخلف را توقیف کنند.

وی با تاکید بر اینکه شیلات بدون توجه به شرایط و تحقیقات ذخایر آبزیان اقدام به صدور مجوز صید ترال کرده است اضافه کرد: اکثر این کشتی ها شناسنامه دارند و زیر نظر سازمان شیلات فعالیت می کنند، شیلات باید آنها را به صورت مرتب رصد کند.

وی با تاکید بر اینکه، چنانچه صیادان بومی و اتباع ایرانی بخواهند صید ترال انجام دهند، باید مقررات صید را نیز رعایت کنند، تصریح کرد: اگر صیادی نخواهد قانون صید ترال را رعایت کند، شیلات باید قانون و بخشنامه های سختگیرانه ای را نسبت به متخلفان اعمال کند. حتی می تواند از فعالیت صید آنها جلوگیری شود و هزینه قانون شکنی پرداخت شود.

وی یادآور شد: مجلس بدنبال این است که آن دسته از صیادان بومی که کشتی صید ترال دارند و با ممنوعیت صید ترال متضرر شده اند، با کارشناسی دقیق و بررسی هایی که در طول این ۲ سال به عمل می آید جلوی ضرر این صیادان هم گرفته شود.

رفیعی اضافه کرد: کسانی که صید ترال انجام می دهند به سمت آبهای کمتر از ۱۲ مایلی می آیند و در آنجا به راحتی کف دریا را جارو می کنند.

وی با بیان اینکه بدنبال این هستیم که قانون های سختگیرانه تری نسبت به تخلفات صید ترال تصویب کنیم، یاد آور شد: هر چند که نیروی انتظامی و حفاظت محیط زیست با افرادمتخلف برخورد قانونی می کنند، ولی متاسفانه برخی از صیادان متخلف با استفاده از منور اقدام به دفاع می کنند، در این بین برخی از نیروهای حفاظتی و نظامی آسیب های جدی دیده اند. از نظر قانونی منور جز سلاح سرد است اما سعی خواهیم کرد با اصلاح قانون منور را در دسته سلاح های گرم قرار دهیم تا مجازات مرتبط با سلاح های گرم در خصوص صیادان متخلف اعمال شود.

 

منبع: مهر

70

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد