با این معما‌های جالب و پیچیده هوش خود را محک بزنید + جواب


7 آبان 1399 - 21:57
5f99b7fcc7add_2020-10-28_21-57
در مطلب زیر تعدادی تست هوش را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید با پاسخ دادن به آن‌ها هوش خود را بسنجید.

انواع مختلفی از معما وجود دارد، اما همگی این امکان را به ما می‌دهند که ذهن خود را تربیت کنیم و مهارت تفکر منطقی را در خود ارتقا دهیم، چه معمای ریاضی باشد، چه یک مارپیچ و چه معمای سؤالی و جوابی.

اگر عاشق تست هوش و معما‌های چالش برانگیز هستید و فکر می‌کنید در حال حاضر آماده حل معما‌های سخت هستید، در ادامه تعدای تست هوش را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید با پاسخ دادن به آن‌ها هوش خود را بسنجید.

سوال ۱:

...، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۵، ۳، ۱ کدام یک از این اعداد جزو این مجموعه نیست؟

سوال ۲:

کدام یک از پنج مورد مانند چهار مورد دیگر نیست؟

سگ

موش

شیر نر

مار

فیل

سوال ۳:

...، ۱۵، ۲۰، ۲۴، ۲۷، ۲۹ عدد بعدی چیست؟

الف: ۷

ب: ۹

ج: ۱۰

د: ۱۱

سوال ۴:

...، ۳۱۰، ۶۲، ۶۰، ۱۲، ۱۰، ۲ عدد بعدی چیست؟

الف: ۳۱۲

ب: ۳۶۰

ج: ۱۵۵۰

د: ۴۶۵۰

سوال ۵:

مری ۱۶ سال دارد و چهار برابر برادرش سن دارد. وقتی مری دو برابر برادرش سن داشته باشد چند ساله می‌شود؟

الف: ۲۰

ب: ۲۴

ج: ۲۵

د: ۲۶

با این معما‌های جالب و پیچیده هوش خود را محک بزنید + جواب

سوال ۶:

بعضی از ماه‌ها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

سوال ۷:

...، ۱۹۶، ۱۶۹، ۱۴۴، ۱۲۱ عدد بعدی چیست؟

الف: ۲۲۵

ب: ۲۶۰

ج: ۲۹۸

د: ۳۱۰

سوال ۸:

فردی خانه‌ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

سوال ۹:

اگر اتوبوسی را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده کنید و ۷ مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

پاسخ سوالات هوش:

سوال ۱:

عدد ۸، این مجموعه از اعداد فرد تشکیل شده است.

سوال ۲:

مار -، زیرا هیچ پایی ندارد.

سوال ۳:

گزینه ب: ۹

۲۹ منهای ۲ برابر با ۲۷ است، ۲۷ منهای ۳ برابر با ۲۴ است و.

عددی که کم می‌شود در هر بار یک عدد افزایش می‌یابد.

سوال ۴:

الف: ۳۱۲

اعداد به صورت متناوب با عدد ۲ جمع می‌شوند و در ۵ ضرب می‌شوند:

۱۰ + ۲ = ۱۲
۱۲*۵ = ۶۰
۶۰ + ۲ = ۶۲
۶۲ * ۵ = ۳۱۰
۳۱۰ + ۲ = ۳۱۲

سوال ۵:

گزینه ب: ۲۴

اگر مری در حال حاضر ۱۶ ساله باشد، برادر او در حال حاضر ۱۶ تقسیم بر ۴ = ۴ است. این یعنی مری ۱۲ سال از برادرش بزرگتر است. به این معنی که وقتی تینا ۲۴ ساله می‌شود، برادرش ۱۲ سال خواهد داشت.

سوال ۶:

تمام ماه‌ها حداقل ۲۹ روز را دارند.

سوال ۷:

گزینه الف: ۲۲۵

در این مجموعه، اعداد مربع هستند.

۱۲۱ =۱۱ * ۱۱
۱۴۴ =۱۲ * ۱۲
۱۶۹ =۱۳ * ۱۳
۱۹۶ =۱۴ * ۱۴
۲۲۵ =۱۵ * ۱۵

سوال ۸:

سفید، چون خانه‌ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.

سوال ۹:

نام خودتان است.

در مطلب زیر تعدادی تست هوش را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید با پاسخ دادن به آن‌ها هوش خود را بسنجید.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f99b7fcc7add_2020-10-28_21-57
7 آبان 1399 - 21:57

انواع مختلفی از معما وجود دارد، اما همگی این امکان را به ما می‌دهند که ذهن خود را تربیت کنیم و مهارت تفکر منطقی را در خود ارتقا دهیم، چه معمای ریاضی باشد، چه یک مارپیچ و چه معمای سؤالی و جوابی.

اگر عاشق تست هوش و معما‌های چالش برانگیز هستید و فکر می‌کنید در حال حاضر آماده حل معما‌های سخت هستید، در ادامه تعدای تست هوش را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید با پاسخ دادن به آن‌ها هوش خود را بسنجید.

سوال ۱:

...، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۵، ۳، ۱ کدام یک از این اعداد جزو این مجموعه نیست؟

سوال ۲:

کدام یک از پنج مورد مانند چهار مورد دیگر نیست؟

سگ

موش

شیر نر

مار

فیل

سوال ۳:

...، ۱۵، ۲۰، ۲۴، ۲۷، ۲۹ عدد بعدی چیست؟

الف: ۷

ب: ۹

ج: ۱۰

د: ۱۱

سوال ۴:

...، ۳۱۰، ۶۲، ۶۰، ۱۲، ۱۰، ۲ عدد بعدی چیست؟

الف: ۳۱۲

ب: ۳۶۰

ج: ۱۵۵۰

د: ۴۶۵۰

سوال ۵:

مری ۱۶ سال دارد و چهار برابر برادرش سن دارد. وقتی مری دو برابر برادرش سن داشته باشد چند ساله می‌شود؟

الف: ۲۰

ب: ۲۴

ج: ۲۵

د: ۲۶

با این معما‌های جالب و پیچیده هوش خود را محک بزنید + جواب

سوال ۶:

بعضی از ماه‌ها ۳۰ روز دارند بعضی ۳۱ روز چند ماه ۲۹ روز دارد؟

سوال ۷:

...، ۱۹۶، ۱۶۹، ۱۴۴، ۱۲۱ عدد بعدی چیست؟

الف: ۲۲۵

ب: ۲۶۰

ج: ۲۹۸

د: ۳۱۰

سوال ۸:

فردی خانه‌ای ساخته که هر چهار دیوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسی بزرگ به این خانه نزدیک میشود این خرس چه رنگی است؟

سوال ۹:

اگر اتوبوسی را با ۴۳ مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور ۵ مسافر را پیاده کنید و ۷ مسافر جدید را سوار کنید و در دامغان ۸ مسافر پیاده و ۴ نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از ۱۴ ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

پاسخ سوالات هوش:

سوال ۱:

عدد ۸، این مجموعه از اعداد فرد تشکیل شده است.

سوال ۲:

مار -، زیرا هیچ پایی ندارد.

سوال ۳:

گزینه ب: ۹

۲۹ منهای ۲ برابر با ۲۷ است، ۲۷ منهای ۳ برابر با ۲۴ است و.

عددی که کم می‌شود در هر بار یک عدد افزایش می‌یابد.

سوال ۴:

الف: ۳۱۲

اعداد به صورت متناوب با عدد ۲ جمع می‌شوند و در ۵ ضرب می‌شوند:

۱۰ + ۲ = ۱۲
۱۲*۵ = ۶۰
۶۰ + ۲ = ۶۲
۶۲ * ۵ = ۳۱۰
۳۱۰ + ۲ = ۳۱۲

سوال ۵:

گزینه ب: ۲۴

اگر مری در حال حاضر ۱۶ ساله باشد، برادر او در حال حاضر ۱۶ تقسیم بر ۴ = ۴ است. این یعنی مری ۱۲ سال از برادرش بزرگتر است. به این معنی که وقتی تینا ۲۴ ساله می‌شود، برادرش ۱۲ سال خواهد داشت.

سوال ۶:

تمام ماه‌ها حداقل ۲۹ روز را دارند.

سوال ۷:

گزینه الف: ۲۲۵

در این مجموعه، اعداد مربع هستند.

۱۲۱ =۱۱ * ۱۱
۱۴۴ =۱۲ * ۱۲
۱۶۹ =۱۳ * ۱۳
۱۹۶ =۱۴ * ۱۴
۲۲۵ =۱۵ * ۱۵

سوال ۸:

سفید، چون خانه‌ای که هر چهار دیوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد باید در نوک قطب جنوب باشد.

سوال ۹:

نام خودتان است.

منبع: بیتوته

70

نظرات 6
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
یک 1 0 پاسخ 1399/8/8 -12:39

احیانا باید خونه‌ تو قطب شمال باشه چون الان هرچهار طرفش به سمت شمال میشه نه جنوب

طاها 0 0 پاسخ 1399/8/8 -12:05

ساده و راحت

نکته سنج 5 1 پاسخ 1399/8/8 -02:11

تکراری بود بیشترش وساده

کاربر ناشناس 0 7 پاسخ 1399/8/8 -00:06

۸ از ۹، درست. درسته خونه تو قطب جنوبه ولی خرس که به دیوار نزدیک میشه سایه میفته روش و در نتیجه رنگش سیاه میشه

جواب شما جناب عقل کل 1399/8/8 -12:06

چه ربطی داره عقل کل

کاربر ناشناس 1399/8/10 -21:54

من از بیرون به پنجره ها نگاه میکنم اینا از داخل!!! در ضمن خورشیدگرفتگی اتفاق افتاده بود اون زمان

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks