یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

اگر مشکلات سازمان میراث فرهنگی حل نشود، از رییس جمهور سوال می‌کنم


24 آذر 1396 - 10:25
پروانه سلحشوری گفت: من از مدافعان جدی و پیگیر تبدیل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به وزارت خانه هستم.

به گزارش خبر فوری و به نقل از اعتماد،  نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی  با تاکید بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، گفت: من از مدافعان جدی و پیگیر تبدیل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به وزارت خانه هستم و دلایل و استدلالهای بسیاری قوی در این خصوص دارم.

وی با اشاره به روند تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، ادامه داد: کلیات این طرح به تصویب رسیده است اما جلسات در کمیسیون مشترک بررسی تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه، تشکیل نمی شود و در این کمیسیون سهل انگاری و اهمال کاری میکنند. من نمی خواهم بگویم عامدا جلسات تشکیل نمی شود.

رییس فراکسیون زنان با بیان اینکه باید کمیسیون ویژه میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شود، تصریح کرد: بنده تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه کردم. تفاوت این کمیسیون با کمیسیون مشترک این است که کمیسیون مشترک زمانیکه بررسی طرح تمام شد، کارش نیز تمام می شود اما کمیسیون ویژه مانند کمیسیون های اصلی کار می کند و علت آن هم اولویت هایی است که در کشور وجود دارد و شرایط خاص کشور ایجاد می شود مانند کمیسیون اصل 44.

سلحشوری با تاکید بر مغفول ماندن حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، خاطرنشان کرد: برای تشکیل کمیسیون ویژه میراث فرهنگی و گردشگری 100 امضا از نمایندگان گرفته ام و به زودی این طرح به صحن علنی مجلس می آید. اگر تشکیل این کمیسیون ویژه به تصویب نمایندگان مجلس برسد در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی اتفاق‌های مهمی می افتد. بسیاری از نمایندگان مجلس مشتاق تشکیل این کمیسیون ویژه هستند و همه می دانند که این حوزه چقدر مهم است و چقدر مغفول مانده است.

وی با انتقاد از انتصابها در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، یادآور شد: اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه تبدیل شده بود اینطور نمی شد که رییس این سازمان بزرگ که با وزرات نفت برابری می کند آن را به منطقه آزاد کیش تقلیل دهد. در حال حاضر عملا تمامی مدیران منطقه آزاد کیش در این سازمان کار می کنند. کجا یک مدیر منطقه ای را یکدفعه به سطح ملی می‌آورند و همه مدیران سابق را کنار می گذارند؟

این نماینده تهران تاکید کرد: عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زیر سوال است و مشکل ما این است که دلمان نمی خواهد طرح سوال از رییس جمهور را در این خصوص مطرح کنیم و بارها و بارها گفته ام که شأن رییس جمهور برای ما خیلی مهم است. اما اگر مشکلات این سازمان حل نشود من مجبور هستم که از رییس جمهور سوال کنم.

سلحشوری ادامه داد: به میراث فرهنگی بهایی داده نمی شود. مافیایی شکل گرفته و یک عده ای گنج یاب دستشان گرفته اند و هویت این ملت را به تاراج می برند. تمامی اینها سوالاتی است که ما داریم. آیا این سوال را من باید از رییس جمهور بپرسم؟

این عضو کمیسیون فرهنگی افزود: بیش از 100 نماینده درخواست تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه را داشتند این در صورتی است که بسیاری از نمایندگان مانند من که از طالبان این موضوع هستم آن روز نبودند که این طرح را امضا کنم.

سلحشوری با انتقاد از دولت، گفت: دولت نسبت به بحث میراث فرهنگی و گردشگری بی توجه است اما نمایندگان مجلس باید توجه وی‍ژه داشته باشند. صنعت گردشگری به تنهایی می تواند جایگزین درآمد نفت شود و تنها راه نجات ایران است. ضمن اینکه می تواند ایجاد اشتغال پایدار و توسعه پایدار را داشته باشد که این امر موجب توسعه گردشگری، حفظ هویت میراث فرهنگی و رونق صنایع دستی است.

وی اظهارداشت: من شنیده ام که دولت گفته با حمایت ما کمیسیون ویژه فرهنگی و گردشگری دولت تشکیل می شود و ما در جریان آن بودیم! اما من صراحتا اعلام می کنم که دولت هیچ راهنمایی نکرده است و این طرح را بنده به همراه مشاورانمان انجام دادم و خودم امضاهای آن را در صحن گرفتم.

 

پروانه سلحشوری گفت: من از مدافعان جدی و پیگیر تبدیل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به وزارت خانه هستم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

به گزارش خبر فوری و به نقل از اعتماد،  نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی  با تاکید بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، گفت: من از مدافعان جدی و پیگیر تبدیل سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به وزارت خانه هستم و دلایل و استدلالهای بسیاری قوی در این خصوص دارم.

وی با اشاره به روند تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، ادامه داد: کلیات این طرح به تصویب رسیده است اما جلسات در کمیسیون مشترک بررسی تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه، تشکیل نمی شود و در این کمیسیون سهل انگاری و اهمال کاری میکنند. من نمی خواهم بگویم عامدا جلسات تشکیل نمی شود.

رییس فراکسیون زنان با بیان اینکه باید کمیسیون ویژه میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل شود، تصریح کرد: بنده تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه کردم. تفاوت این کمیسیون با کمیسیون مشترک این است که کمیسیون مشترک زمانیکه بررسی طرح تمام شد، کارش نیز تمام می شود اما کمیسیون ویژه مانند کمیسیون های اصلی کار می کند و علت آن هم اولویت هایی است که در کشور وجود دارد و شرایط خاص کشور ایجاد می شود مانند کمیسیون اصل 44.

سلحشوری با تاکید بر مغفول ماندن حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، خاطرنشان کرد: برای تشکیل کمیسیون ویژه میراث فرهنگی و گردشگری 100 امضا از نمایندگان گرفته ام و به زودی این طرح به صحن علنی مجلس می آید. اگر تشکیل این کمیسیون ویژه به تصویب نمایندگان مجلس برسد در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی اتفاق‌های مهمی می افتد. بسیاری از نمایندگان مجلس مشتاق تشکیل این کمیسیون ویژه هستند و همه می دانند که این حوزه چقدر مهم است و چقدر مغفول مانده است.

وی با انتقاد از انتصابها در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، یادآور شد: اگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه تبدیل شده بود اینطور نمی شد که رییس این سازمان بزرگ که با وزرات نفت برابری می کند آن را به منطقه آزاد کیش تقلیل دهد. در حال حاضر عملا تمامی مدیران منطقه آزاد کیش در این سازمان کار می کنند. کجا یک مدیر منطقه ای را یکدفعه به سطح ملی می‌آورند و همه مدیران سابق را کنار می گذارند؟

این نماینده تهران تاکید کرد: عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زیر سوال است و مشکل ما این است که دلمان نمی خواهد طرح سوال از رییس جمهور را در این خصوص مطرح کنیم و بارها و بارها گفته ام که شأن رییس جمهور برای ما خیلی مهم است. اما اگر مشکلات این سازمان حل نشود من مجبور هستم که از رییس جمهور سوال کنم.

سلحشوری ادامه داد: به میراث فرهنگی بهایی داده نمی شود. مافیایی شکل گرفته و یک عده ای گنج یاب دستشان گرفته اند و هویت این ملت را به تاراج می برند. تمامی اینها سوالاتی است که ما داریم. آیا این سوال را من باید از رییس جمهور بپرسم؟

این عضو کمیسیون فرهنگی افزود: بیش از 100 نماینده درخواست تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه را داشتند این در صورتی است که بسیاری از نمایندگان مانند من که از طالبان این موضوع هستم آن روز نبودند که این طرح را امضا کنم.

سلحشوری با انتقاد از دولت، گفت: دولت نسبت به بحث میراث فرهنگی و گردشگری بی توجه است اما نمایندگان مجلس باید توجه وی‍ژه داشته باشند. صنعت گردشگری به تنهایی می تواند جایگزین درآمد نفت شود و تنها راه نجات ایران است. ضمن اینکه می تواند ایجاد اشتغال پایدار و توسعه پایدار را داشته باشد که این امر موجب توسعه گردشگری، حفظ هویت میراث فرهنگی و رونق صنایع دستی است.

وی اظهارداشت: من شنیده ام که دولت گفته با حمایت ما کمیسیون ویژه فرهنگی و گردشگری دولت تشکیل می شود و ما در جریان آن بودیم! اما من صراحتا اعلام می کنم که دولت هیچ راهنمایی نکرده است و این طرح را بنده به همراه مشاورانمان انجام دادم و خودم امضاهای آن را در صحن گرفتم.

 

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


33

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.