چرا متلک پرانی در جامعه ما شایع است؟


8 آذر 1396 - 13:30
filemanager/2/frhangi/UOOUU
متلک پرانی یکی از مصادیق بزرگ خشونت علیه زنان است؟ چگونه باید در مقابل آن اقدام کرد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبر فوری، هفته گذشته بود که پیرامون، مقوله متلک پرانی که امروزه به یکی از معضلات در جامعه ما تبدیل شده است. نظر مخاطبان را خواستار شدیم و از شهروندان به خصوص زنان خواستیم تا اگر تجربه مشابهی دارند آن را با ما در میان بگذارند. پیام های زیادی درباره این پدیده دریافت کردیم. تعداد زیادی از زنان برای ما از تجربیات گذشته خود کامنت گذاشته بودند و از نحوه برخوردشان گفتند.

چرا متلک می گویند؟

یکی از مخاطبان برایمان نوشته بود که حدود سه سال پیش با دعوا و مرافعه توانسته بوده کسانی که به او متلک می گویند را از خود دور نگه دارد.
یکی دیگر از زنان برایمان نوشته بود که اکنون نسبت به گذشته بهتر شده است و دیگر متلک پرانی به شیوه سال‌های دهه شصت و هفتاد در شهر وجود ندارد.
فرد دیگری از مخاطبان از تجربه زد و خورد خود برای ما نوشته بود. وی ادعا کرده بود که گاهی این متلک پرانی‌ها با آزار جسمی هم همراه می‌شود.
این در حالیست که تعداد زیادی از مخاطبان ما اشاره کرده بودند که اکنون متلک‌ها صرفا جنسی نیستند و گاهی کسی که متلک می‌گوید احساس می‌کند که طنزپرانی کرده است!
این پاسخ‌ها تنها تعداد اندکی از جواب‌هایی هستند که شما مخاطبان برای ما از تجربیات متلک پرانی خود برای ما ارسال کرده‌اید.

متلک مصداق خشونت است؟
واقعیت اینجاست که از منظر روانشناسی، شنیدن متلک یکی از مصادیق بزرگ خشونت کلامی علیه زنان است. این مساله نه بر هیچ مردی و نه بر هیچ زنی پوشیده نیست. پس علت این متلک گویی‌های گاه و بیگاهی که در خیابان می شنویم چیست؟
در همین راستا یکی از روانشناسان سلامت می گوید: گاهی این متلک گفتن ها از نوعی هرزگی جنسی نشات می گیرد و گاهی بیشتر از آنکه جنبه جنسیتی داشته باشد جنبه شخصیتی دارد.

این روانشناس سلامت معتقد است: گاهی این متلک پرانی ها از جانب مردان جنبه اغواگرایانه دارد. این به آن معناست که فرد به زعم خود برای برقراری ارتباط با یک زن، بذری می پاشد و امکان دارد که این متلک جواب بدهد. 

آرش تقوی اضافه می کند: ما در فرهنگمان فکاهی و جک را داریم. از طرف دیگر برون ریزی ناخوداگاه انسان به سه صورت است. حالت اول در خواب و رویا اتفاق می افتد، حالت دوم در لغزش های کلامی و جک ها نشات می گیرد و حالت سوم هم خودش را تحت بیماری های روانی و اختلالات روانپزشکی نشان می دهد. این متلک پرانی ها گاهی از همین برون ریزی ناخودآگاه صورت می گیرد.

وی درخصوص جنبه طنز این متلک پرانی ها معتقد است: گاهی این متلک ها حکم همین شوخی و طنز را دارند و فرد می خواهد حس شوخ طبعی خود را ارضا کند. 

طنز یا واقعیت؟

تقوی ادامه می دهد: این را نباید نادیده گرفت که ما در جامعه صراحت و صداقت نداریم، گاهی به شوخی نسبت به اطرافیانمان در خیابان اظهار نظر می کنیم اما این درحالیست که می خواهیم واکنش معکوس داشته باشیم و می خواهیم از پس شوخی ما به واقعیت متلک ما پی ببرند.

این در حالیست که بسیاری از افراد معتقدند که این روزها دختران هم به متلک گویی روی آوردند، این روانشناس در اینباره هم توضیح می دهد: دختران یاد گرفتند که حقوق برابر داشته باشند.

وی همچنین اضافه می کند: به همین دلیل است که یادگرفته اندکی رفتارهای پسرانه داشته باشد. ابراز وجود کند. شاید همین علت متلک پرانی دختران به پسران باشد.

واقعیت اینجاست که متلک پرانی، در فرهنگ ما اینقدری رسوخ کرده است که ما گاهی آن را نادیده می گیریم و نسبت به آن واکسینه شدیم، حالا که روانشناسان هم توجیهی برای آن متصور هستند بد نیست که به فکر راه درمان اجتماعی آن باشیم.

 

متلک پرانی یکی از مصادیق بزرگ خشونت علیه زنان است؟ چگونه باید در مقابل آن اقدام کرد؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/2/frhangi/UOOUU
8 آذر 1396 - 13:30

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبر فوری، هفته گذشته بود که پیرامون، مقوله متلک پرانی که امروزه به یکی از معضلات در جامعه ما تبدیل شده است. نظر مخاطبان را خواستار شدیم و از شهروندان به خصوص زنان خواستیم تا اگر تجربه مشابهی دارند آن را با ما در میان بگذارند. پیام های زیادی درباره این پدیده دریافت کردیم. تعداد زیادی از زنان برای ما از تجربیات گذشته خود کامنت گذاشته بودند و از نحوه برخوردشان گفتند.

چرا متلک می گویند؟

یکی از مخاطبان برایمان نوشته بود که حدود سه سال پیش با دعوا و مرافعه توانسته بوده کسانی که به او متلک می گویند را از خود دور نگه دارد.
یکی دیگر از زنان برایمان نوشته بود که اکنون نسبت به گذشته بهتر شده است و دیگر متلک پرانی به شیوه سال‌های دهه شصت و هفتاد در شهر وجود ندارد.
فرد دیگری از مخاطبان از تجربه زد و خورد خود برای ما نوشته بود. وی ادعا کرده بود که گاهی این متلک پرانی‌ها با آزار جسمی هم همراه می‌شود.
این در حالیست که تعداد زیادی از مخاطبان ما اشاره کرده بودند که اکنون متلک‌ها صرفا جنسی نیستند و گاهی کسی که متلک می‌گوید احساس می‌کند که طنزپرانی کرده است!
این پاسخ‌ها تنها تعداد اندکی از جواب‌هایی هستند که شما مخاطبان برای ما از تجربیات متلک پرانی خود برای ما ارسال کرده‌اید.

متلک مصداق خشونت است؟
واقعیت اینجاست که از منظر روانشناسی، شنیدن متلک یکی از مصادیق بزرگ خشونت کلامی علیه زنان است. این مساله نه بر هیچ مردی و نه بر هیچ زنی پوشیده نیست. پس علت این متلک گویی‌های گاه و بیگاهی که در خیابان می شنویم چیست؟
در همین راستا یکی از روانشناسان سلامت می گوید: گاهی این متلک گفتن ها از نوعی هرزگی جنسی نشات می گیرد و گاهی بیشتر از آنکه جنبه جنسیتی داشته باشد جنبه شخصیتی دارد.

این روانشناس سلامت معتقد است: گاهی این متلک پرانی ها از جانب مردان جنبه اغواگرایانه دارد. این به آن معناست که فرد به زعم خود برای برقراری ارتباط با یک زن، بذری می پاشد و امکان دارد که این متلک جواب بدهد. 

آرش تقوی اضافه می کند: ما در فرهنگمان فکاهی و جک را داریم. از طرف دیگر برون ریزی ناخوداگاه انسان به سه صورت است. حالت اول در خواب و رویا اتفاق می افتد، حالت دوم در لغزش های کلامی و جک ها نشات می گیرد و حالت سوم هم خودش را تحت بیماری های روانی و اختلالات روانپزشکی نشان می دهد. این متلک پرانی ها گاهی از همین برون ریزی ناخودآگاه صورت می گیرد.

وی درخصوص جنبه طنز این متلک پرانی ها معتقد است: گاهی این متلک ها حکم همین شوخی و طنز را دارند و فرد می خواهد حس شوخ طبعی خود را ارضا کند. 

طنز یا واقعیت؟

تقوی ادامه می دهد: این را نباید نادیده گرفت که ما در جامعه صراحت و صداقت نداریم، گاهی به شوخی نسبت به اطرافیانمان در خیابان اظهار نظر می کنیم اما این درحالیست که می خواهیم واکنش معکوس داشته باشیم و می خواهیم از پس شوخی ما به واقعیت متلک ما پی ببرند.

این در حالیست که بسیاری از افراد معتقدند که این روزها دختران هم به متلک گویی روی آوردند، این روانشناس در اینباره هم توضیح می دهد: دختران یاد گرفتند که حقوق برابر داشته باشند.

وی همچنین اضافه می کند: به همین دلیل است که یادگرفته اندکی رفتارهای پسرانه داشته باشد. ابراز وجود کند. شاید همین علت متلک پرانی دختران به پسران باشد.

واقعیت اینجاست که متلک پرانی، در فرهنگ ما اینقدری رسوخ کرده است که ما گاهی آن را نادیده می گیریم و نسبت به آن واکسینه شدیم، حالا که روانشناسان هم توجیهی برای آن متصور هستند بد نیست که به فکر راه درمان اجتماعی آن باشیم.

 

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 1 0 پاسخ 1396/9/9 -21:15

این فرهنگ پیشرفته ما است چشم دولتمردان روشن

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks