چه خوابی رویای صادقه است؟


19 تیر 1399 - 08:35
5f06966634f90_5f06966634f92
یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: یک وجه خواب نشانه‌ای از عالمی بنام عالم رویاست که در این حالت روحی، انسان اگر مؤمن باشد به مراتب بهتر می‌تواند با ملکوت و باطن موجودات ارتباط برقرار کند.

یک استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این‌که با اشاره به این‌که خواب و خواب دیدن یکی‌از الطاف خداوند به بشر خاکی و دلیلی بر وجود سرای دیگر و نحوه تعذیب و تشویق در جهان آخرت است، گفت: یک وجه خواب نشانه‌ای از عالمی بنام عالم رویاست که در این حالت روحی، انسان اگر مؤمن باشد به مراتب بهتر می‌تواند با ملکوت و باطن موجودات ارتباط برقرار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی تیموری با اشاره به این‌که خواب و خواب دیدن یکی‌از الطاف خداوند به بشر خاکی و دلیلی بر وجود سرای دیگر و نحوه تعذیب و تشویق در جهان آخرت است، اظهار کرد: رویا عاملی برای هشدار به نفوس مستعد است.

وی ادامه داد: در کتاب گنجینه رویا به نقل از روضه کافی و آیات‌البینات و شیخ مفید، بیان شده که امام جعفر صادق(ع) فرمود: «هرگاه بنده‌ای در حال ارتکاب گناه و معصیتی باشد و خدا درباره او نظر لطف و عنایتی داشته باشد با نشان دادن رویایی ترسناک او را از ارتکاب آن گناه بازمی‌دارد و همانا که رویای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است».

تیموری ادامه داد: در کتاب گنجینه رویا به‌ نقل از اصول کافی بیان شده که امام صادق(ع) می‌فرماید: «همانا شخص مؤمن خوابی هولناک می‌بیند و این موجب، آمرزش گناهان او می‌شود»؛ لذا همان هول و هراسی که در خواب با بدترین حالت روحی مواجه است عذابی حقیقتاً دردناک به حساب می‌آید و خداوند حکیم سراپرده جان را از طرق مختلف به دست تصفیه سپرده است تا انسان گرفتار در منجلاب گناه بتواند آئینه دل از غبار شسته و از هر فرصتی برای ترقی، توجه و تضرع به ذات لایزال حُسن استفاده را ببرد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: این‌که بعضی از شهدای بزرگوار و یا مردم عادی در خواب از آینده خود و یا امور پوشیده اجتماع و اشخاص صحبت می‌کنند این خود بابی دیگر در ابعاد پر رمز و راز نفس انسانی است که با مرور زمان و تحقیقات گسترده بازناگفته‌های بسیار در درون خود جای داده است، ولی با اندک تأملی پیرامون افرادی که با طهارت به ذی‌اجتماع خود ادامه می‌دهند می‌توانیم به بیان لطیف خواب معصومین(ع) پی ببریم.

وی گفت: یک وجه خواب نشانه‌ای از عالمی بنام عالم رویاست که در این حالت روحی، انسان اگر مؤمن باشد به مراتب بهتر می‌تواند با ملکوت و باطن موجودات ارتباط برقرار کند و از نگاهی غیر از نگاه محدود جسمی به تحولات فردی و اجتماعی نظر کند، خلاصه این‌که دیدن خواب‌های خوب و بدون تردید برای انسان مؤمن یکی‌از نشانه‌های شایستگی او محسوب می‌شود زیرا رسیدن به این‌گونه امور مستلزم طهارت نفس و پاکی جان است.

تیموری اضافه کرد: هرچه تقدس و طهارت بیشتر باشد صید شبانگاهی شفاف‌تر و به واقع نزدیک‌تر است؛ کمااینکه امام صادق(ع) فرمود: «مؤمن آن هنگام که به خواب می‌رود حرکتی از روح به سوی آسمان پرکشیده و متصاعد می‌شود پس هر خواب که روح مؤمن در ملکوت آسمان‌ها در عالم تقدیر و تقدیر امور ببیند راست است».

این استاد حوزه و دانشگاه  خاطرنشان کرد: کلمه مؤمن در روایت مذکور باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا مؤمن بودن مرتبه‌ای فراتر از مسلمان بودن است و در روایات دیگر شرط صادق بودن رؤیا را عدم جنابت و خوابیدن با طهارت ذکر شده‌است که خود مؤیدی دیگر است بر این‌که انسان‌های پاک و باطهارت رهیابی بهتری به عالم بالاتر دارند.   ‌  

وی گفت: بنابر آنچه در روایت آمده سحر بهترین وقت برای رویای صادقانه به‌شمار می‌آید بنابر حدیث نقل شده از رسول خدا(ص) «صادق‌ترین رویا، رویای سحر است» اما اگر دایره رویا نسبت به افراد در نظر گرفته شود شاید نام بردن «سحر» ذکر مورد خاص باشد و توجه به زمان بوده زیرا توجه به مکان و افراد هم در رویا نقش مهمی ایفا می‌کند.

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: یک وجه خواب نشانه‌ای از عالمی بنام عالم رویاست که در این حالت روحی، انسان اگر مؤمن باشد به مراتب بهتر می‌تواند با ملکوت و باطن موجودات ارتباط برقرار کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f06966634f90_5f06966634f92
19 تیر 1399 - 08:35

یک استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این‌که با اشاره به این‌که خواب و خواب دیدن یکی‌از الطاف خداوند به بشر خاکی و دلیلی بر وجود سرای دیگر و نحوه تعذیب و تشویق در جهان آخرت است، گفت: یک وجه خواب نشانه‌ای از عالمی بنام عالم رویاست که در این حالت روحی، انسان اگر مؤمن باشد به مراتب بهتر می‌تواند با ملکوت و باطن موجودات ارتباط برقرار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی تیموری با اشاره به این‌که خواب و خواب دیدن یکی‌از الطاف خداوند به بشر خاکی و دلیلی بر وجود سرای دیگر و نحوه تعذیب و تشویق در جهان آخرت است، اظهار کرد: رویا عاملی برای هشدار به نفوس مستعد است.

وی ادامه داد: در کتاب گنجینه رویا به نقل از روضه کافی و آیات‌البینات و شیخ مفید، بیان شده که امام جعفر صادق(ع) فرمود: «هرگاه بنده‌ای در حال ارتکاب گناه و معصیتی باشد و خدا درباره او نظر لطف و عنایتی داشته باشد با نشان دادن رویایی ترسناک او را از ارتکاب آن گناه بازمی‌دارد و همانا که رویای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است».

تیموری ادامه داد: در کتاب گنجینه رویا به‌ نقل از اصول کافی بیان شده که امام صادق(ع) می‌فرماید: «همانا شخص مؤمن خوابی هولناک می‌بیند و این موجب، آمرزش گناهان او می‌شود»؛ لذا همان هول و هراسی که در خواب با بدترین حالت روحی مواجه است عذابی حقیقتاً دردناک به حساب می‌آید و خداوند حکیم سراپرده جان را از طرق مختلف به دست تصفیه سپرده است تا انسان گرفتار در منجلاب گناه بتواند آئینه دل از غبار شسته و از هر فرصتی برای ترقی، توجه و تضرع به ذات لایزال حُسن استفاده را ببرد.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: این‌که بعضی از شهدای بزرگوار و یا مردم عادی در خواب از آینده خود و یا امور پوشیده اجتماع و اشخاص صحبت می‌کنند این خود بابی دیگر در ابعاد پر رمز و راز نفس انسانی است که با مرور زمان و تحقیقات گسترده بازناگفته‌های بسیار در درون خود جای داده است، ولی با اندک تأملی پیرامون افرادی که با طهارت به ذی‌اجتماع خود ادامه می‌دهند می‌توانیم به بیان لطیف خواب معصومین(ع) پی ببریم.

وی گفت: یک وجه خواب نشانه‌ای از عالمی بنام عالم رویاست که در این حالت روحی، انسان اگر مؤمن باشد به مراتب بهتر می‌تواند با ملکوت و باطن موجودات ارتباط برقرار کند و از نگاهی غیر از نگاه محدود جسمی به تحولات فردی و اجتماعی نظر کند، خلاصه این‌که دیدن خواب‌های خوب و بدون تردید برای انسان مؤمن یکی‌از نشانه‌های شایستگی او محسوب می‌شود زیرا رسیدن به این‌گونه امور مستلزم طهارت نفس و پاکی جان است.

تیموری اضافه کرد: هرچه تقدس و طهارت بیشتر باشد صید شبانگاهی شفاف‌تر و به واقع نزدیک‌تر است؛ کمااینکه امام صادق(ع) فرمود: «مؤمن آن هنگام که به خواب می‌رود حرکتی از روح به سوی آسمان پرکشیده و متصاعد می‌شود پس هر خواب که روح مؤمن در ملکوت آسمان‌ها در عالم تقدیر و تقدیر امور ببیند راست است».

این استاد حوزه و دانشگاه  خاطرنشان کرد: کلمه مؤمن در روایت مذکور باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا مؤمن بودن مرتبه‌ای فراتر از مسلمان بودن است و در روایات دیگر شرط صادق بودن رؤیا را عدم جنابت و خوابیدن با طهارت ذکر شده‌است که خود مؤیدی دیگر است بر این‌که انسان‌های پاک و باطهارت رهیابی بهتری به عالم بالاتر دارند.   ‌  

وی گفت: بنابر آنچه در روایت آمده سحر بهترین وقت برای رویای صادقانه به‌شمار می‌آید بنابر حدیث نقل شده از رسول خدا(ص) «صادق‌ترین رویا، رویای سحر است» اما اگر دایره رویا نسبت به افراد در نظر گرفته شود شاید نام بردن «سحر» ذکر مورد خاص باشد و توجه به زمان بوده زیرا توجه به مکان و افراد هم در رویا نقش مهمی ایفا می‌کند.

منبع: ایسنا

70

نظرات 1
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
سعید 2 3 پاسخ 1399/4/19 -11:04

خواب زاییده تفکرواحوالات دیده شده انسان به صورت مرور مغز درشب است وهیچ ربطی به عالم دیگر ندارد ولی رویای صادقه درحالت نیمه بیداری اتفاق می افتد که آن هم باز به عملکردمغزانسان برمی گردد و هیچ مبنا و پایه واساسی برای تصمیم گیری های آینده نمی باشد.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks