معاون وزارت آموزش و پرورش :

باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا پاداش پایان خدمت بپردازیم


1 خرداد 1399 - 12:32
5ec635857c694_2020-05-21_12-32
معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مشکل جدی کمبود معلم گفت: اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت معلمان را با فروش اموال تأمین کنیم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم!

الهیار ترکمن افزود: از سال ۹۲ تا ۹۸ یک میلیون نفر به جمعیت دانش‌آموزی اضافه شده و جمعیت دانش‌آموزان به ۱۵.۲ میلیون نفر رسیده است و ۱۰۰ هزار نفر از نیروی انسانی کاسته شده است، هم‌اکنون در اوج بحران خروج نیرو به دلیل بازنشستگی قرار داریم

علی الهیار ترکمن در نشست معاون اول رئیس جمهور با شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مسائل و مشکلاتی دارد که اجازه نمی‌دهد برنامه‌های اصلاحی انجام شود، اظهار کرد: منابع انسانی و مالی در خدمت آموزش و پرورش فقط برای تحت پوشش قرار دادن ۶۰ درصد دانش آموزان لازم التعلیم است، اما آموزش و پرورش ۹۲ درصد جمعیت لازم التعلیم را تحت پوشش قرار می‌دهد، تفاوت ۳۱ درصدی از منابع آموزش و پرورش می‌رود و از استاندارد‌هایی که باید اتفاق بیفتد، می‌کاهیم.

وی درباره حقوق فرهنگیان گفت: اگر حقوق اسفند ۹۷ معلمان را با اسفند ۹۸ مقایسه کنید ۵۴.۷ درصد رشد داشت که ۱۷.۱ درصد ناشی از توسعه سنواتی و افزایش سالانه است و مابقی به بحث رتبه بندی و اصلاح امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز در هیئت دولت ترمیم رتبه‌بندی معلمان مصوب شد، افزود: مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش یک فرایند است و نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی منطبق با موج‌های سینوسی جمعیت است.

جمعیت دانش‌آموزان یک میلیون نفر افزایش و معلمان ۱۰۰ هزار نفر کاهش

الهیار ترکمن بیان کرد: از سال ۹۲ تا ۹۸ یک میلیون نفر به جمعیت دانش‌آموزی اضافه شده و جمعیت دانش‌آموزان به ۱۵.۲ میلیون نفر رسیده است و ۱۰۰ هزار نفر از نیروی انسانی کاسته شده است، هم‌اکنون در اوج بحران خروج نیرو به دلیل بازنشستگی قرار داریم، چون تعداد زیادی نیروی انسانی در اوایل دهه ۷۰ استخدام شدند و هم اکنون به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

چاره اندیشی نکنیم سال ۱۴۰۰ با مشکل جدی کمبود معلم مواجه می‌شویم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه دارد و به طور متوسط سالانه ۲۰۰ هزار دانش‌آموز اضافه می‌شود و در این سال جمعیت دانش آموزان به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد که موج دوم افزایش جمعیت دانش‌آموزی را خواهیم داشت همچنین سالانه ۷۰ هزار نیرو بازنشسته می‌شوند، اگر تمهیدی نیاندیشیم دچار اختلالات اساسی در دهه اول سده ۱۴۰۰ می‌شویم.

الهیار ترکمن متذکر شد: اگر همین وضعیت صدور مجوز نیروی انسانی ادامه داشته باشد، تعداد نیروی انسانی به ۷۶۰ هزار نفر کاهش می‌یابد و کار آموزش سخت می‌شود؛ بر اساس استاندارد شورای عالی آموزش و پرورش ۲۹۵ هزار نیروی انسانی کمبود داریم و اگر بخواهیم بر اساس شاخص‌های سازمان اداری بسنجیم ۱۹۷ هزار کمبود نیرو مسجل شده است.

باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا پاداش پایان خدمت بپردازیم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ۸۹ هزار کمبود مشاور و مربی پرورشی و ۷۵ هزار کمبود کارکنان اداری مدارس را داریم برای ساماندهی نیروی انسانی در مهر ۹۹، ۵۳ هزار مجوز استخدام در شرف صدور است و از ۶ راهکار بهره خواهیم برد. استفاده از حق التدریس شاغلان، آزاد و بازنشسته‌ها، معلم تمام وقت، خرید خدمات آموزشی، تدریس معاونان مدارس و استفاده از سرباز معلمان.

وی در ادامه درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته‌های سال ۹۸ مطرح کرد: سال ۹۸، ۴۸ هزار بازنشسته داریم و ۵۴۰۰ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت آنهاست، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اموال خود را بفروشید و تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌ها است و اگر بخواهیم به این سمت برویم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا بتوانیم پول پاداش بدهیم؟!

ترکمن متذکر شد: تقاضا داریم، دولت زحمت بکشد و این پول را تأمین کند.

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مشکل جدی کمبود معلم گفت: اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت معلمان را با فروش اموال تأمین کنیم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم!

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5ec635857c694_2020-05-21_12-32
1 خرداد 1399 - 12:32

الهیار ترکمن افزود: از سال ۹۲ تا ۹۸ یک میلیون نفر به جمعیت دانش‌آموزی اضافه شده و جمعیت دانش‌آموزان به ۱۵.۲ میلیون نفر رسیده است و ۱۰۰ هزار نفر از نیروی انسانی کاسته شده است، هم‌اکنون در اوج بحران خروج نیرو به دلیل بازنشستگی قرار داریم

علی الهیار ترکمن در نشست معاون اول رئیس جمهور با شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش مسائل و مشکلاتی دارد که اجازه نمی‌دهد برنامه‌های اصلاحی انجام شود، اظهار کرد: منابع انسانی و مالی در خدمت آموزش و پرورش فقط برای تحت پوشش قرار دادن ۶۰ درصد دانش آموزان لازم التعلیم است، اما آموزش و پرورش ۹۲ درصد جمعیت لازم التعلیم را تحت پوشش قرار می‌دهد، تفاوت ۳۱ درصدی از منابع آموزش و پرورش می‌رود و از استاندارد‌هایی که باید اتفاق بیفتد، می‌کاهیم.

وی درباره حقوق فرهنگیان گفت: اگر حقوق اسفند ۹۷ معلمان را با اسفند ۹۸ مقایسه کنید ۵۴.۷ درصد رشد داشت که ۱۷.۱ درصد ناشی از توسعه سنواتی و افزایش سالانه است و مابقی به بحث رتبه بندی و اصلاح امتیازات فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امروز در هیئت دولت ترمیم رتبه‌بندی معلمان مصوب شد، افزود: مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش یک فرایند است و نیاز آموزش و پرورش به نیروی انسانی منطبق با موج‌های سینوسی جمعیت است.

جمعیت دانش‌آموزان یک میلیون نفر افزایش و معلمان ۱۰۰ هزار نفر کاهش

الهیار ترکمن بیان کرد: از سال ۹۲ تا ۹۸ یک میلیون نفر به جمعیت دانش‌آموزی اضافه شده و جمعیت دانش‌آموزان به ۱۵.۲ میلیون نفر رسیده است و ۱۰۰ هزار نفر از نیروی انسانی کاسته شده است، هم‌اکنون در اوج بحران خروج نیرو به دلیل بازنشستگی قرار داریم، چون تعداد زیادی نیروی انسانی در اوایل دهه ۷۰ استخدام شدند و هم اکنون به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

چاره اندیشی نکنیم سال ۱۴۰۰ با مشکل جدی کمبود معلم مواجه می‌شویم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه دارد و به طور متوسط سالانه ۲۰۰ هزار دانش‌آموز اضافه می‌شود و در این سال جمعیت دانش آموزان به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد که موج دوم افزایش جمعیت دانش‌آموزی را خواهیم داشت همچنین سالانه ۷۰ هزار نیرو بازنشسته می‌شوند، اگر تمهیدی نیاندیشیم دچار اختلالات اساسی در دهه اول سده ۱۴۰۰ می‌شویم.

الهیار ترکمن متذکر شد: اگر همین وضعیت صدور مجوز نیروی انسانی ادامه داشته باشد، تعداد نیروی انسانی به ۷۶۰ هزار نفر کاهش می‌یابد و کار آموزش سخت می‌شود؛ بر اساس استاندارد شورای عالی آموزش و پرورش ۲۹۵ هزار نیروی انسانی کمبود داریم و اگر بخواهیم بر اساس شاخص‌های سازمان اداری بسنجیم ۱۹۷ هزار کمبود نیرو مسجل شده است.

باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا پاداش پایان خدمت بپردازیم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ۸۹ هزار کمبود مشاور و مربی پرورشی و ۷۵ هزار کمبود کارکنان اداری مدارس را داریم برای ساماندهی نیروی انسانی در مهر ۹۹، ۵۳ هزار مجوز استخدام در شرف صدور است و از ۶ راهکار بهره خواهیم برد. استفاده از حق التدریس شاغلان، آزاد و بازنشسته‌ها، معلم تمام وقت، خرید خدمات آموزشی، تدریس معاونان مدارس و استفاده از سرباز معلمان.

وی در ادامه درباره پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته‌های سال ۹۸ مطرح کرد: سال ۹۸، ۴۸ هزار بازنشسته داریم و ۵۴۰۰ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت آنهاست، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اموال خود را بفروشید و تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌ها است و اگر بخواهیم به این سمت برویم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا بتوانیم پول پاداش بدهیم؟!

ترکمن متذکر شد: تقاضا داریم، دولت زحمت بکشد و این پول را تأمین کند.

منبع: تسنیم

70

نظرات 37
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
مادر 1 1 پاسخ 1399/3/3 -02:02

ولی واقعا معلمای الان با بچه ها کار نمیکنن همه ی زحمت ها بدوش مادر هاست وقتی که از مدرسه میان خونه،، خدارو شکر اولیای این زمانه به اندازه ی معلم دانش آموز سواد دارن تا بچه شو بکشه بالا همیشه به بچه هام میگم بیچاره معلمای قدیم خودش به تنهایی توی موفقیت دانش آموز نقش داشت اولیا که اکثرا یا بیسواد بودن یا فرصت کافی نداشتن

علی معلم بازنشسته 0 0 پاسخ 1399/3/2 -23:17

آقای ترکمن لطفا پیگیری نمایید تا رتبه بندی و۵۰درصد را شامل بازنشستگان شهریور ماه سال ۹۸هم باشد ماخیلی سال منتظر وعدها ماندیم اخرشم هم سرمان بیکلاه ماند ممنون میشم

ماد 0 0 پاسخ 1399/3/2 -23:12

ما نفهمیدیم این چه مدیریتی بود یکجا میفرمایند نیروی پرستار و معلم کم داریم همجا هم که میفرمایند جوانان تحضیلکرده بیکارند ! پس مسئول هدایت جوانان به رشته هایی که کمبود نیرو وجود داشت به عهده کیست؟!

علی قاسمی 0 0 پاسخ 1399/3/2 -22:18

بازنشسته های مهر۹۸ اکثراحق التدریس بودنداون هم ۸سال...اکثرجبهه رفتند.مجروح شدند.این گروه نه شروع خوبی داشتندنه پایان خوبی.هم شروع وهم پایان خدمت درسورکورنادمیدیدکه بودجه نیست توهمان شرایط بابک زنجانی وجزایری ودیواندری روآفریدید..رفاه مالی ندادیدجمع کردیدتا امثال اینا کشتی بخرندوشرکت خارجی که این طوری سناتورشدندوای به حال آقازاده ها..به هرحال اگرکم داریدپاداش ها مال شما..یک خانه کلنگی داریم مال شما.یک لباس کهنه داریم مال شما البته عرب هاخوش تیپ وخوش لباس وخوش ماشینن.وگرنه میگفتم مال اونا..حیف که مامثل شمع می سوزیم ولی به قول شماپایانی نداریم.کاش میسوختیم کاش تمام می شدیم

سینا مهدوی 0 0 پاسخ 1399/3/2 -21:30

آره دیگه به مدارس رو بفروشین به دوستان و اقوام و همین حق تحصیل و آموزش رو از مردم بگیرید و پول به جیب بزنید و اسمش رو هم بگذارید خصوصی سازی

محمد 0 0 پاسخ 1399/3/2 -18:04

چرا مدرسه بفروشی این حرفا چیه . بقیه ارگان ها از کجا میارن از دولت . تمام پادشاها به اندازه ی اختلاص نیست. اول فکر کن چی میخوای بگی بعد حرف بزن که شک نکنیم معاون آموزش وپرورش مغزش چقده

عبدلهی 1 1 پاسخ 1399/3/2 -16:51

هر کی میگه معلمی کار نداره فقط ی ساعت با سی چهل تا بچه کار کنه ببینم سالم در میاد بیرون همین تفکرات هست که وضعمون اینه قبل از اینکه نطر مفت بدید سری به کشورهای پیشرفته بزنید ببینید معلماشون را کجای جامعه قرار دادن و ....حالا ما مشکل چهار ماه تعطیلی و ...داریم واقعا تاسف داره وجود چنین تفکرات آشغالی در جامعه ما

یگانه 0 0 پاسخ 1399/3/2 -16:31

این بهونه ای هست واسه واگذار کردن مدارس به بخش خصوصی...

مهناز 2 6 پاسخ 1399/3/2 -10:00

چه دلیلی داره معلم کار نکرده 3ماه حقوق مفت بگیره باید کار کرد درازای کار حقوق بگیرن ماهیانه حقوق بگیرین از مزایای وام وشرکتها استفاده میکنن علاوه بر این بعد از بازنشستگی بهشون پول بدن این عدالته ولا ظلم در حق بقیه میشه

بغدادی 1399/3/2 -13:38

یک ساعت کار معلم = بایک ماه کارکردنه، کسانی که این گونه کوته فکرانه نظر می دهند کاش عرضه داشتند ویک ساعت کلاس داری می کردند که ندارند همانطور که یه بچشونو تو خونه نمی تونن جمع کنند. بچه هابیان مدرسه تابستون ماهم میایم.

! 1399/3/2 -14:21

تو اگه عرضه داشتی همون معلم می شدی

ادیبی 7 0 پاسخ 1399/3/2 -04:50

اونایی که گیر میدین به معلمای بدبخت که میگن کار نمیکنن لطفا همه رو جمع نزنین نه اینکه کارمندان بعضی ادارات خیلی کار میکنن ماهاتو خونه با یکی دو بچه سرو کله زدن کم میاریم چه برسه اون معلمی که تو کلاس باید سی تا بچه یا نوجوون رو با تربیت های مختلف اداره کنه ولی حقوق همه کارمندان بدون اینکه جایی گفته بشه افزایش چسم گیری پیدا میکنه ول معلمای بیچاره رو اگه چندر غاز اضافه بشه میزارن تو بوق و کرنا مردم هم فکر میکنن بیت المال رو فقط دارن معلما میخورن

هموطن 3 0 پاسخ 1399/3/2 -04:25

سلام انصاف خوب چیزی است معلم بدبخت که انقدی حقوق نداره یه سری به فیش حقوقی شرکت برق وسازمان اب ودارای وسایر اداره ها بزنید تو خود اموزش پرورش هم معلم همه زحمت میکشد وحقوقش هم از ادارهای ومدیر ومعاون کمتر است در ثانی بچه ها لوث وتنبل واولیا پر توقع شده اند جرات نداری به دانش اموز تکلیف بگی امتحان بگیری فردا اولیا به اداره اند که این معلم همش امتحان میگیره بچمون استرس گرفته معلم کلاس دختر من امتحان گرفته بود اولیا اعتراض کردن خوب نتیجش همین وقتی نه بنویسن ونه بخونن ونه انگیزه یاد گیری داشته باشن همین میشه معلم بدبخت چه گناهی داره

کاربر ناشناس 3 0 پاسخ 1399/3/2 -00:26

افزایش حقوق را با افزایش تورم بسنجید

. 2 3 پاسخ 1399/3/1 -21:19

کدام امار را قبول کنیم.مسوولین شب و روز می گوی۲ند رشد جمعیت کاهش یافته و فرزند اوری به زیر یک درصد رسیده ولی شما می گویید هر سال رشد دانش اموزی داریم.نکند بخاطر ترساندن دولت و گرفتن بودجه بیشتر این حرفا را میزنی.اصلا کل بودجه را به اموزش و پرورش فشل بدهید تا خیال انها راحت شود.کرونا به همه یاد داد که با فضای مجازی هم می شود تحصیل کرد و دیگر به این دستگاه عریض و طویل و با لشگری از معلم و نیروی انسانی مازاد نیازی نیست.مدارسی که در طول سال در بهترین حالت فقط ۵ ماه فعال هستند ولی پول ۱۲ ماه را از مردم فقیر می گیرند تازه دانش اموزان دست اخر مجبورند سر از کلاس های خصوصی در بیارند چون در مدرسه چیزی یادشون نمی دهند و.....

مسعود 1399/3/1 -23:00

باید متذکر شوم که مدرسه فقط جای درس خواندن نیست.متاسفانه این طرز فکر در جامعه نهادینه شده است .باید بگوئیم یکی از وظایف مدرسه سواد آموختن است .اصل موضوع که اکثر مردم از آن غافل هستند و جامعه و خود شخص به آن نیاز مبرم دارد اجتماعی بودن و اجتماعی زیستن است.نه درس خواندن صرف.که نتیجه اش این می شود که جامعه با آن روبرو است.

حمید 1 0 پاسخ 1399/3/1 -20:32

با سلام و یاد خدا اکثر معلمین فاقد مسکن مناسب میباشند از طرفی اردوگاه های با زمین و مساحت زیاد در اختیار آموزش و پرورش هست . پیشنهادمیشود مجوز برای احداث مسکن توسط وزارت مربوط با اخذ بها و لحاظ پاداش پایان خدمت به بازنشستگان و در شرف بازنشسته واگذار شود که در اینصورت بخشی از بار دولت کاسته خواهد شد.

mohsen 5 0 پاسخ 1399/3/1 -19:43

لازم نیست مدرسه بفروشید یزره کمتر دزدی کنید همه چی حله

ایرانی 3 0 پاسخ 1399/3/1 -18:49

هر روز یک اختلاس چند هزار میلیاردی تو رسانه ها اعلام میکنن جلوی این دزدیها رو بگیرید پول هم زیادی میارید........

پ 2 0 پاسخ 1399/3/1 -17:50

هر روز که می گذرد مسئولین نالایق در افزایش فاصله طبقاتی بین کارمند و بازنشسته برای ناراضی نگهداشتن این قشر بزرگ جامعه از دولت و نظام گام های بزرگی برمی دارند ! آنهایی که باید این مسئولین ناکارآمد را رصد کنند متاسفانه رفته اند گل بچینند

خیرین مدرسه ساز ! 2 0 پاسخ 1399/3/1 -17:41

دریک شهرستان مثل صومعه سرا 23 مدرسه غیر فعال در حال تخریب است و یکی از آنها را اموزش و پرورش سالی 300هزارتومان اجاره داده به گل فروشی و گل خانه در یک کیلومتری شهر بهتر نیست این مدارس بیکار را که سالهاست بدون دانش آموز بفروشند

بنده خدا 2 0 پاسخ 1399/3/1 -17:17

برنامه ریزی های نادرست.امروزه در مورد فرزند آوری تبلیغ می کنند وقتی شما از پس این تعداد دانش آموز بر نمی آیید دنبال دردسر می گردید.یک مقدار از بودجه های سوریه و یمن و عراق را برای معلمان بگذارید نیاز نیست اموال را بفروشید.یا از صندوق توسعه هم می توانید پول بردارید.اگر بخواهید ،پولش جور می شود ولی کو همت.

ناشناس 0 6 پاسخ 1399/3/1 -15:42

آخه چه پاداش خدمتی خیلی درست حسابی کارمیکنن پاداش پایان خدمتم میخوان والاچه پولی چه کشکی کارکردن حقوقشوگرفتن همه کارمنداتازه معلماکه فقط بخوربخوابه آخه میگن واسه پولی که میگیری بایدکارکنی تاحلال باشه آیاوآیاواقعاکارمیکنن این...

ناهید حدادی 1399/3/2 -18:31

کمی با مطالعه حرفبزنید بد نیست پاداش اسمشه در واقع همون پولیه که سی سال بابت بیمه بازنشستکی از فرهنگی گرفتن و حالا میخوان پول خودشو پس بدن .قطعا موافقم با شما که آموزش و پرورش درستی نداریم و هزاران اشکال داره مهمترین دلیلش هم همین تولید نگرش شماست که محصول همین آموزشو پرورش هستید

علی قاسمی 1399/3/2 -22:21

همین معلمایندکه خواهرت رومیسپاری به دستش.چرایک معلم خانگی مردنمیگیری اگرجرات داری

پیام 4 0 پاسخ 1399/3/1 -15:32

یکم اختلاس کمتر کنید پولش جور میشه

فرهنگی 2 0 پاسخ 1399/3/1 -15:21

مدارس محل ساخت دانش آموختگان و آینده سازان است عمله

مری 2 0 پاسخ 1399/3/1 -15:17

کشورهای حهان چهارمی خرج معلم ندارن فقرفرهنگی شدیداختلاسهای چندهزارمیلیاردی حقوقهای نجومی راکم کتیدچندبرابراضافه میارید

قربان 1 6 پاسخ 1399/3/1 -14:10

فرهنگیان پر مدعا سالی 4 ماه همیشه تعطیلند پاداش میخوان چه کار

سورابلالی حقوقدان 1399/3/1 -19:14

دبیرشدم.دبیرا.گفتن خوب درس نده سرهم بندی کن بخاهی خوب درس دهی فرسوده میشی پولشون زیادم هس صرفجوی کنن

مهدی 1399/3/3 -01:21

فرهنگیان تا به حال کدام ادعا راداشته اند ، مگر نه اینکه حقوقشان همیشه کمتر از کارمندان دیگر بوده، و چندرغاز افزایش حقوقشان در بوق وکرنا شده است

مهرداد 1 2 پاسخ 1399/3/1 -14:01

اموال دولتی یعنی بیت المال به چه حقی آن ها را باید فروخت و به عده محدود داد مگر متعلق به تمام مردم نیست مگر آن سیستانی درمانده و کرمانشاهی کانکس نشین و دیگر مستضعفین سهم ندارند

امیر 6 0 پاسخ 1399/3/1 -13:48

معلمان بازنشسته مگه ۳۰ سال حق بازنشستگی پرداخت نکردن. خب اون پول ها کجاست؟ به طور طبیعی باید همون پول ها رو بهشون بدید. البته مطمئنم خوردید و ی آب هم روش

ناشناس 1 0 پاسخ 1399/3/1 -13:43

اگه صلاح دونستین علاوه بر فروش مدرسه ها ومیزوصندلی دانش اموزانم خریداری داشتن بفروشین و اصلا تعارف نکنین همش واس ماس اصلا کلهمش واس ماس

بازنشسته 2 0 پاسخ 1399/3/1 -13:27

ما بازنشستگان مهر ۸۸ هیچ گاه تو را به خاطر ظلمی که به ما روا داشتی فراموش نخواهیم کرد.

بازنشسته 4 0 پاسخ 1399/3/1 -13:23

من بازنشسته ۹۸ هستم که نه رتبه بندی ونه افزایش ۵۰ درصدی قانون خدمات بهمون تغلق نگرفت ومتاسفانه این هم ازپایمال شدن حق وحقوق ما در مورد پاداش پایان خدمت که ۸ ماه است پرداخت نشده.من فکر می کنم شخص جنابعالی با بازنشستگان ۹۸ مشکل داری خدا ازت نگذره.تو بودی که حق ما رو پایمال کردی.

دانشجو معلم 1399/3/2 -22:09

ایشون چه کارا که نکرده بله ایشون یه ستادی دارن به نام ستاده مقابله وظلم به معلم و دانشجو معلم و....

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks