فراخوان دیده ­بان شفافیت و عدالت از داوطلبان نمایندگی مجلس:

به پویش مجلس شفاف و ضدفساد بپیوندید


26 بهمن 1398 - 14:11
5e47cad42665a_2020-02-15_14-11
دیده بان شفافیت و عدالت طی فراخوانی از نامزدهای انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی خواست تا با باهدف کمک به پالایش و احیای جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی به پویش مجلس شفاف و ضدفساد بپیوندند.

 دیده بان شفافیت و عدالت طی فراخوانی از نامزدهای انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی خواست تا با باهدف کمک به پالایش و احیای جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی به پویش مجلس شفاف و ضدفساد بپیوندند.

متن این فراخوان به شرح زیر است:

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، بازار شعارها و وعده‌ها داغ میشود.

مجلس شورای اسلامی، جایگاه قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست وموثر قوانین به ویژه هزینه از بیت المال است، اما متاسفانه خیانت عده‌ای فاسد با سکوت بزرگان، خانه ملت را از جایگاه والای خود تنزل داده و به انواع رانتخواریها، منفعت‌طلبی‌ها و لابیگری‌های فاسد، آلوده کرده است.

دیده بان شفافیت و عدالت باهدف کمک به پالایش و احیای جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی، فرهنگسازی درباره وظایف صحیح نمایندگان، اخذ تعهد از نامزدهای نمایندگی ملت برای دوری از فساد و پیگیری این تعهدات، از همه نامزدها دعوت میکند این تعهدنامه را امضاکنند…

متنی که باید امضاشود:

بسمه تعالی

پویش مجلس شفاف و ضدفساد

تعهدنامه داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

 

اینجانب ……………………………………………………، فرزند …………………………….. داوطلب نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه ……………………………….. در کمال صحت و سلامت عقل متعهد می شوم درصورتی که با رأی مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زیر را اجرا کنم و دیده­بان شفافیت و عدالت محق است طبق وظیفه ذاتی خود با همکاری و نظارت مردمی، رفتار من را زیر نظر بگیرد و درصورت تخطی‌ام از هریک این تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبی دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هریک از این تعهدات را برای اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاری حقوقی و قضایی پیگیری نماید.

در طول دوره نمایندگی، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، هدیه دارای ارزش مادی خارج از عرف دریافت نکنم.
در طول دوره نمایندگی، عضو هیات مدیره موظف یا غیر موظف هیچ شرکت یا سازمان دولتی، خصوصی یا خصولتی (عمومی غیر دولتی و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت یا شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در نیایم.
در طول دوره نمایندگی، فقط حقوق و مزایای نمایندگی دریافت کنم و از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی یا عمومی غیردولتی، هیچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کمیسیون، حق‌ جلسه و امثال آنها دریافت نکنم. کسب و کار خصوصی یا خانوادگی قبل از نمایندگی ام از شمول این تعهد خارج است.
۴. در طول دوره نمایندگی، بجز مأموریت های رسمی پارلمانی، هیچ سفر خارجی به هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی نروم و در مأموریت های رسمی پارلمانی هم هیچ گونه دریافتی مازاد بر حق قانونی نداشته باشم.

۵. از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، حکم ماده ۲۹  قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزایای دریافتی‌ام از بیت‌المال را برای اطلاع عموم مردم منتشر کنم.

۶. هیچ گاه در توزیع فرصت های شغلی و مدیریتی و توزیع امتیازات دولتی، توصیه کتبی و شفاهی نکنم.

تبصره: در مواردی مانند؛ جابجایی کارمندان، دانشجویان و پرداخت وام های خرد، بعد از تشخیص استحقاق اقدام نمایم ولی اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.

 ۷. هرگاه موضوعی در دستور کار کمیسیونها یا صحن قرارگیرد که مستقیما به منفعت شخصی یا کسب ‌و کار خودم یا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأی‌گیری و هر نوع تاثیرگذاری در تصمیم مجلس، خودداری کنم.

در طول دوره نمایندگی، خود را وقف تکالیف تقنین و نظارت کنم و دعوت به عضویت در هیأت ­علمی دانشگاه­ها و تحصیل در مقطع دکتری را نپذیرم.
در اولین فرصت ممکن، طرح شفافیت آرای نمایندگان و پخش زنده کمیسیونهای مجلس را ارائه کنم و اگر تصویب نشدند، آرای خود را داوطلبانه اعلام و حتی­ المقدور ریز مذاکرات و مصوبات غیر محرمانه کمیسیونهای مجلس را منتشر کنم.
در اولین فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و تلاش کنم اجرا شود.
 

                                                                              نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضای داوطلب نمایندگی

 

توجه۱٫ امضای تعهدنامه فوق به معنی تایید نامزدهای عضو این پویش توسط دیده ­بان شفافیت­ و عدالت نیست.

توجه۲٫ دیده­بان شفافیت ­و عدالت ضمن اعلام اسامی امضاکنندگان این تعهدنامه، در پذیرش درخواست عضویت در این پویش، مختار است و حق دارد هر زمان حضور افرادی را در این پویش مصلحت ندانست، نامشان را از فهرست امضاکنندگان این تعهدنامه حذف کند.

داوطلبان پیوستن به این پویش می­توانند بهمراه رسید ثبت نام انتخابات مجلس و کارت ملی، شخصا به دفاتر مرکزی یا استانی دیده­ بان شفافیت و عدالت مراجعه و تعهدنامه فوق را امضاکنند.

در تهران، ۸۸۹۳۷۵۵۴- ۸۸۹۳۷۵۵۵در ساعات اداری با وقت قبلی آماده اخذ امضا در دفتر مرکزی دیده بان واقع در خیابان استاد نجات الهی انتهای شهید صارمی غربی خواهدبود.

دیده بان شفافیت و عدالت طی فراخوانی از نامزدهای انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی خواست تا با باهدف کمک به پالایش و احیای جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی به پویش مجلس شفاف و ضدفساد بپیوندند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e47cad42665a_2020-02-15_14-11
26 بهمن 1398 - 14:11

 دیده بان شفافیت و عدالت طی فراخوانی از نامزدهای انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی خواست تا با باهدف کمک به پالایش و احیای جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی به پویش مجلس شفاف و ضدفساد بپیوندند.

متن این فراخوان به شرح زیر است:

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس یازدهم، بازار شعارها و وعده‌ها داغ میشود.

مجلس شورای اسلامی، جایگاه قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست وموثر قوانین به ویژه هزینه از بیت المال است، اما متاسفانه خیانت عده‌ای فاسد با سکوت بزرگان، خانه ملت را از جایگاه والای خود تنزل داده و به انواع رانتخواریها، منفعت‌طلبی‌ها و لابیگری‌های فاسد، آلوده کرده است.

دیده بان شفافیت و عدالت باهدف کمک به پالایش و احیای جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی، فرهنگسازی درباره وظایف صحیح نمایندگان، اخذ تعهد از نامزدهای نمایندگی ملت برای دوری از فساد و پیگیری این تعهدات، از همه نامزدها دعوت میکند این تعهدنامه را امضاکنند…

متنی که باید امضاشود:

بسمه تعالی

پویش مجلس شفاف و ضدفساد

تعهدنامه داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

 

اینجانب ……………………………………………………، فرزند …………………………….. داوطلب نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه ……………………………….. در کمال صحت و سلامت عقل متعهد می شوم درصورتی که با رأی مردم وارد مجلس شوم، تعهدات زیر را اجرا کنم و دیده­بان شفافیت و عدالت محق است طبق وظیفه ذاتی خود با همکاری و نظارت مردمی، رفتار من را زیر نظر بگیرد و درصورت تخطی‌ام از هریک این تعهدات، ابتدا به خودم تذکر کتبی دهد و اگر اعتنا نکردم، مستندات تخلف من از هریک از این تعهدات را برای اطلاع عموم منتشر کند و موضوع را از مجاری حقوقی و قضایی پیگیری نماید.

در طول دوره نمایندگی، از هیچ شخص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، هدیه دارای ارزش مادی خارج از عرف دریافت نکنم.
در طول دوره نمایندگی، عضو هیات مدیره موظف یا غیر موظف هیچ شرکت یا سازمان دولتی، خصوصی یا خصولتی (عمومی غیر دولتی و…) به هر نوع نباشم و به استخدام دولت یا شرکتها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی در نیایم.
در طول دوره نمایندگی، فقط حقوق و مزایای نمایندگی دریافت کنم و از هیچ شخص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی یا عمومی غیردولتی، هیچ نوع حقوق، پاداش، حق مشاوره، کمیسیون، حق‌ جلسه و امثال آنها دریافت نکنم. کسب و کار خصوصی یا خانوادگی قبل از نمایندگی ام از شمول این تعهد خارج است.
۴. در طول دوره نمایندگی، بجز مأموریت های رسمی پارلمانی، هیچ سفر خارجی به هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی نروم و در مأموریت های رسمی پارلمانی هم هیچ گونه دریافتی مازاد بر حق قانونی نداشته باشم.

۵. از آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، حکم ماده ۲۹  قانون برنامه ششم را داوطلبانه اجرا و همه حقوق و همه مزایای دریافتی‌ام از بیت‌المال را برای اطلاع عموم مردم منتشر کنم.

۶. هیچ گاه در توزیع فرصت های شغلی و مدیریتی و توزیع امتیازات دولتی، توصیه کتبی و شفاهی نکنم.

تبصره: در مواردی مانند؛ جابجایی کارمندان، دانشجویان و پرداخت وام های خرد، بعد از تشخیص استحقاق اقدام نمایم ولی اقدامات خود را هم شفاف به مردم اعلام کنم.

 ۷. هرگاه موضوعی در دستور کار کمیسیونها یا صحن قرارگیرد که مستقیما به منفعت شخصی یا کسب ‌و کار خودم یا خانواده‌ام مربوط باشد، موضوع تعارض منافعم را اعلام و از حضور در رأی‌گیری و هر نوع تاثیرگذاری در تصمیم مجلس، خودداری کنم.

در طول دوره نمایندگی، خود را وقف تکالیف تقنین و نظارت کنم و دعوت به عضویت در هیأت ­علمی دانشگاه­ها و تحصیل در مقطع دکتری را نپذیرم.
در اولین فرصت ممکن، طرح شفافیت آرای نمایندگان و پخش زنده کمیسیونهای مجلس را ارائه کنم و اگر تصویب نشدند، آرای خود را داوطلبانه اعلام و حتی­ المقدور ریز مذاکرات و مصوبات غیر محرمانه کمیسیونهای مجلس را منتشر کنم.
در اولین فرصت ممکن ، طرح لغو مجوزها و امتیازات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و تلاش کنم اجرا شود.
 

                                                                              نام و نام خانوادگی، تاریخ و امضای داوطلب نمایندگی

 

توجه۱٫ امضای تعهدنامه فوق به معنی تایید نامزدهای عضو این پویش توسط دیده ­بان شفافیت­ و عدالت نیست.

توجه۲٫ دیده­بان شفافیت ­و عدالت ضمن اعلام اسامی امضاکنندگان این تعهدنامه، در پذیرش درخواست عضویت در این پویش، مختار است و حق دارد هر زمان حضور افرادی را در این پویش مصلحت ندانست، نامشان را از فهرست امضاکنندگان این تعهدنامه حذف کند.

داوطلبان پیوستن به این پویش می­توانند بهمراه رسید ثبت نام انتخابات مجلس و کارت ملی، شخصا به دفاتر مرکزی یا استانی دیده­ بان شفافیت و عدالت مراجعه و تعهدنامه فوق را امضاکنند.

در تهران، ۸۸۹۳۷۵۵۴- ۸۸۹۳۷۵۵۵در ساعات اداری با وقت قبلی آماده اخذ امضا در دفتر مرکزی دیده بان واقع در خیابان استاد نجات الهی انتهای شهید صارمی غربی خواهدبود.

منبع: سایت داد

66

نظرات 4
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
باران 1 0 پاسخ 1398/11/26 -20:24

افساد طلبان که معلوم الحال هستن شعار دادن یا ندادنشون یکی هست و کار این جماعت پست خیانت و وطن فروشی هست و بقیه حزب ها و دیگران حواسشون به حرفهاشون باشه مث این افساد طلبان از رای مردم حذف نشن

حسین 1 0 پاسخ 1398/11/26 -18:59

ما خواستار مجلس کاملا شفاف در هر موردی هستیم درتمام زمینه ها ما باید بدونیم که نماینده ما چه کاری داره انجام میده برای مملکت ما

رضوان 0 1 پاسخ 1398/11/26 -17:44

این تعهدات هیچ ارزشی ندارد ونمیتواند تضمین کننده باشد،مبنا باید اعتماد واعتبار باشد که دراین چهل سال خدشه دار شده،ذات انسان درست باشد نیازی به تعهدنامه ندارد درهمین بازار افرادی هستند که امین ومورد اعتماد کاسبها وتجار هستند وچون سابقه خوبی دارند با یک تلفن میلیاردها تومن اعتباری کالا رد وبدل میکنند درازای ان افرادی هم هستند که سابقه خرابی دارند حتی با چک وسفته هم کسی بهشان اعتماد نمیکند حتی یک ریال کالا بدهدومسئولین وکاندیداهای ما ازهمین دسته با سابقه خرابند بنده که بز دستشون نمیدم بچرونند چه برسه که رای بخوام بدم،...

حسین 3 0 پاسخ 1398/11/26 -15:24

نمایندگان تنها در صورت امضا این تعهدنامه از رای مردم برخوردار خواهند بود... اصلاح طلبان که معلوم الحالند... اما اصولگرایان مراقب باشند که اگر بخواهند مشی اصلاحات را تکرار کنند جایگاهی در سبد رای مردم نخواهند داشت... انقلابی باشید...

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks