حمله هفته‌نامه سپاه به ولایتمداران ظاهری / احمدی نژاد در نقش اپوزیسیون ظاهر می شود؟


13 آذر 1398 - 22:49
5de806afb5b41_2019-12-04_22-49
هفته نامه صبح صادق متعلق به دفتر سیاسی سپاه به تحلیل «ولایتمداران ظاهری» و کسانی که «کمتر سابقه ولایتمداری» داشتند اما به دنبال «سوءاستفاده از شرایط» پس از وقایع اخیر هستند، پرداخته است.

هفته نامه صبح صادق با بررسی ورود رهبری به مساله افزایش قیمت بنزین مواجهه افراد مختلف با این اتفاقا را برشمرده که اتفاقا از چشم رسانه های غیراصولگرا دور مانده است. نشریه سپاه در واقع به آن بخش از منتقدان تصمیم رهبری پرداخته که در جریان مدعی انقلابی گری و ولایتمداری تعریف می شوند و تلاش داشته تا به تئوری هایی مانند «نوشاندن جام زهر به رهبری» پاسخ دهد.
این نشریه دسته اول را اینگونه تعریف می کند: «عده‌ای از مدعیان ولایت‌مداری با نگاه بدبینانه به دولت و آگاهی از پیامدهای افزایش قیمت بنزین، حمایت رهبر معظم انقلاب را از روی اجبار و انفعال و حرکتی مظلومانه تحلیل کرده و از آن به «جام زهر» یاد کردند که دولتمردان به عمد یا سهو در کام رهبری نظام ریختند» آنچه از این بخش به دست می آید این است که این عده از ولایتمداران این حرفها را در جلسات خصوصی مطرح کردند که موجب ناراحتی و دلیل پاسخگویی را فراهم کرده است.

طبق معمول دسته دوم اصلاح طلبان هستند که به اعتقاد نشریه سپاه « با قضاوت غلط، هم‌صدا با اجانب، نظام اسلامی را به مقابله سخت با اغتشاشگران متهم کردند.»
اما آنها از دسته سومی هم حرف می زنند که چندان روشن نیست ضمیر مرجع آن چه گروهی است. در این بخش آمده: «در مقابل جریانی که کمتر سابقه ولایت‌مداری در کارنامه خویش دارد، با حمایت رهبری همراه شده و تلاش کرد چهره‌ای ولایت‌مدار از خود نشان دهد تا برخی از مقاصد خویش را با سوءاستفاده از این شرایط دنبال کرده و اعلام کند هرگاه با مخالفت رهبری مواجه شود، امتثال امر خواهد کرد.» این افراد چه کسانی هستند که سابقه ولایتمداری کمتری دارند، اما تلاش کردند چهره ولایتمدار از خود نشان دهند؟

در این باره دو دسته می تواند مدنظر باشد. اول: پایداری ها و شاگردان آیت الله مصباح یزدی. دوم: تیم احمدی نژاد. به نظر می رسد منظور به طور قطع خارج از این دو دسته نیست. اما هرکدام از این دو دسته باشند یک بخش از این تحلیل تعجب برانگیز است. اگر منظور شاگردان آیت الله مصباح است که متهم شدنشان به «کمتر سابقه ولایتمداری» داشتند، بسیار عجیب است. اگر منظور از این افراد تیم احمدی نژاد باشد، بخش دوم این تحلیل تعجب برانگیز است. جایی که نوشته شده « چهره‌ای ولایت‌مدار از خود نشان دهد تا برخی از مقاصد خویش را با سوءاستفاده از این شرایط دنبال کنند» به این ترتیب باید پرسید تیم احمدی نژاد به دنبال چه اهدافی است؟

آیا می توان سکوت این روزهای احمدی نژاد و عدم موج سواری او مانند دفعات قبل را حمل بر این موضوع کرد؟ آیا احمدی نژاد منتظر دریافت چراغ سبزی است که بتواند به عنوان اپوزیسیون مشروع داخلی بار دیگر به فعالیت بپردازد و از همین روست که صبح صادق دسته مذکور را کسانی معرفی می کند که به دنبال «سوءاستفاده» هستند؟
با این حال این نشریه معتقد است که این رفتار ها«اصول حاکم بر تصمیمات رهبر را مخدوش و آن را تابع شرایطی می‌کند که از سوی برخی آگاهانه رقم می‌خورد.» معنای این حرف این است که این نوع واکنش ها منجر به این میشود که رهبری تحت تاثیر شرایط و «تابعیت از شرایط» نتوانند تصمیم درست را بگیرند. با همین نگاه است که نویسنده معتقد است این نوع رفتار «ولایتمداران ظاهری» منجر به عدم ورود رهبری به موارد میشود.

نویسنده صبح صادق می نویسد: «برخلاف ادعای ظاهری که جهت ولایت‌مداری صورت می‌گیرد، اما باطناً بستر ورود نکردن رهبری را فراهم می‌کند.» به این ترتیب می توان گفت به دنبال وقایع اخیر شکاف عمیقی را در درون جریان مدعی ولایتمداری شاهد هستیم که اگرچه به خاطر بحرانی بودن اوضاع درمورد آن سخن نمی گویند، اما موضوع بسیار مهمتر از آن است که مانند همیشه در لابه لای جلسات و گعده های درونی حل و فصل شود. شاید بتوان همان تعبیر امام جمعه مشهد را به کار برد که گفته بود: برخی بر سر حمایت رهبری از افزایش قیمت بنزین «مساله دار» شدند.

هفته نامه صبح صادق متعلق به دفتر سیاسی سپاه به تحلیل «ولایتمداران ظاهری» و کسانی که «کمتر سابقه ولایتمداری» داشتند اما به دنبال «سوءاستفاده از شرایط» پس از وقایع اخیر هستند، پرداخته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5de806afb5b41_2019-12-04_22-49
13 آذر 1398 - 22:49

هفته نامه صبح صادق با بررسی ورود رهبری به مساله افزایش قیمت بنزین مواجهه افراد مختلف با این اتفاقا را برشمرده که اتفاقا از چشم رسانه های غیراصولگرا دور مانده است. نشریه سپاه در واقع به آن بخش از منتقدان تصمیم رهبری پرداخته که در جریان مدعی انقلابی گری و ولایتمداری تعریف می شوند و تلاش داشته تا به تئوری هایی مانند «نوشاندن جام زهر به رهبری» پاسخ دهد.
این نشریه دسته اول را اینگونه تعریف می کند: «عده‌ای از مدعیان ولایت‌مداری با نگاه بدبینانه به دولت و آگاهی از پیامدهای افزایش قیمت بنزین، حمایت رهبر معظم انقلاب را از روی اجبار و انفعال و حرکتی مظلومانه تحلیل کرده و از آن به «جام زهر» یاد کردند که دولتمردان به عمد یا سهو در کام رهبری نظام ریختند» آنچه از این بخش به دست می آید این است که این عده از ولایتمداران این حرفها را در جلسات خصوصی مطرح کردند که موجب ناراحتی و دلیل پاسخگویی را فراهم کرده است.

طبق معمول دسته دوم اصلاح طلبان هستند که به اعتقاد نشریه سپاه « با قضاوت غلط، هم‌صدا با اجانب، نظام اسلامی را به مقابله سخت با اغتشاشگران متهم کردند.»
اما آنها از دسته سومی هم حرف می زنند که چندان روشن نیست ضمیر مرجع آن چه گروهی است. در این بخش آمده: «در مقابل جریانی که کمتر سابقه ولایت‌مداری در کارنامه خویش دارد، با حمایت رهبری همراه شده و تلاش کرد چهره‌ای ولایت‌مدار از خود نشان دهد تا برخی از مقاصد خویش را با سوءاستفاده از این شرایط دنبال کرده و اعلام کند هرگاه با مخالفت رهبری مواجه شود، امتثال امر خواهد کرد.» این افراد چه کسانی هستند که سابقه ولایتمداری کمتری دارند، اما تلاش کردند چهره ولایتمدار از خود نشان دهند؟

در این باره دو دسته می تواند مدنظر باشد. اول: پایداری ها و شاگردان آیت الله مصباح یزدی. دوم: تیم احمدی نژاد. به نظر می رسد منظور به طور قطع خارج از این دو دسته نیست. اما هرکدام از این دو دسته باشند یک بخش از این تحلیل تعجب برانگیز است. اگر منظور شاگردان آیت الله مصباح است که متهم شدنشان به «کمتر سابقه ولایتمداری» داشتند، بسیار عجیب است. اگر منظور از این افراد تیم احمدی نژاد باشد، بخش دوم این تحلیل تعجب برانگیز است. جایی که نوشته شده « چهره‌ای ولایت‌مدار از خود نشان دهد تا برخی از مقاصد خویش را با سوءاستفاده از این شرایط دنبال کنند» به این ترتیب باید پرسید تیم احمدی نژاد به دنبال چه اهدافی است؟

آیا می توان سکوت این روزهای احمدی نژاد و عدم موج سواری او مانند دفعات قبل را حمل بر این موضوع کرد؟ آیا احمدی نژاد منتظر دریافت چراغ سبزی است که بتواند به عنوان اپوزیسیون مشروع داخلی بار دیگر به فعالیت بپردازد و از همین روست که صبح صادق دسته مذکور را کسانی معرفی می کند که به دنبال «سوءاستفاده» هستند؟
با این حال این نشریه معتقد است که این رفتار ها«اصول حاکم بر تصمیمات رهبر را مخدوش و آن را تابع شرایطی می‌کند که از سوی برخی آگاهانه رقم می‌خورد.» معنای این حرف این است که این نوع واکنش ها منجر به این میشود که رهبری تحت تاثیر شرایط و «تابعیت از شرایط» نتوانند تصمیم درست را بگیرند. با همین نگاه است که نویسنده معتقد است این نوع رفتار «ولایتمداران ظاهری» منجر به عدم ورود رهبری به موارد میشود.

نویسنده صبح صادق می نویسد: «برخلاف ادعای ظاهری که جهت ولایت‌مداری صورت می‌گیرد، اما باطناً بستر ورود نکردن رهبری را فراهم می‌کند.» به این ترتیب می توان گفت به دنبال وقایع اخیر شکاف عمیقی را در درون جریان مدعی ولایتمداری شاهد هستیم که اگرچه به خاطر بحرانی بودن اوضاع درمورد آن سخن نمی گویند، اما موضوع بسیار مهمتر از آن است که مانند همیشه در لابه لای جلسات و گعده های درونی حل و فصل شود. شاید بتوان همان تعبیر امام جمعه مشهد را به کار برد که گفته بود: برخی بر سر حمایت رهبری از افزایش قیمت بنزین «مساله دار» شدند.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks