صادق زیبا کلام:‌ اگر یک فرد نظامی هم رئیس جمهور شود، نمی تواند معجزه کند چون عصای موسی ندارد / تا زمانی که مردم درگیر شهریه درسی فرزندان و اجاره بهای خانه باشند، رشد نمی کنند


20 آبان 1398 - 19:40
5dc98229132db_5dc98229132e0
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر یک فرد نظامی هم رئیس جمهور شود نمی تواند معجزه کند چون عصای موسی ندارد و سخت در اشتباه هستیم که چنین شخصی بتواند کاری انجام دهد.

صادق زیبا کلام یکشنبه شب در مناظره ای با عنوان' نقش نظامیان در حکومت‌ها' در سالن اجتماعات امام رضا(ع) دانشکده پزشکی مشهد افزود: وقتی نظامیان بر سر قدرت می آیند جدایی از قدرت ندارند و باعث نجات نمی شوند و مایه بدتر شدن اوضاع در بلندمدت خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر حکومت واقعا  نظامی باشد تمام اصل و اساسی دموکراسی را زیر پا می‌گذارد و در حکومت‌های نظامی قانون، فرع بر اراده حاکمان نظامی می‌شود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر یک فرد نظامی هم رئیس جمهور شود نمی تواند معجزه کند چون عصای موسی ندارد و سخت در اشتباه هستیم که چنین شخصی بتواند کاری انجام دهد.
زیباکلام افزود: اگر یک فرد نظامی هم بر سر کار بیاید در چارچوب نهادهای انتخابی خواهد بود و مشخص نیست با نهادهای انتصابی چه کاری انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: ناکارآمدی دولت، علت ایجاد و احساس نیاز به یک فرد نظامی در راس دولت است چون مردم احساس می‌کنند صندوق رای، خروجی مورد نظر آنها را نداشته و هیچ سیاستی تغییر نکرده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: یکی از تاسف آور ترین تحولاتی که ظرف چند سال اخیر رخ داده سلب اعتماد از صندوق رای وزارت کشور بوده است که تندروها موجب آن شدند.
زیبا کلام با بیان اینکه ناکارآمد نشان دادن دولت و مجلس شورای اسلامی باعث سلب اعتماد کامل از بخش انتخاباتی نظام شده است افزود: این کار باعث شده است که حرف سلطنت طلب ها و خارج نشینان مورد تایید قرار بگیرد که جمهوری اسلامی ناکارآمد است.

مدیر مسئول نشریه بررسی‌های اقتصادی هم در این مناظره گفت: نظامیان، از طریق کودتا، انتخابات مهندسی شده یا انتخابات آزاد ممکن است بر سر کار بیایند اما آنچه مشخص است این است که منافع ملی با شیوه های غیردموکراتیک تامین نمی‌شود.

عبدالرضا داوری افزود: در جمهوری اسلامی ایران منابع قدرت، روحانیت، حزب الله و مردم هستند که در طی ۴۰ سال اخیر هر کدام در مقاطعی کمتر و بیشتر نقش آفرینی کرده اند.
وی ادامه داد: در ۱۰۰ سال اخیر غول دولت را ایجاد کرده و همه منابع را به آن داده ایم و با این وضع توقع داریم که دولت‌ها حق مردم را بدهند و آنها را توانمند کنند.

او اضافه کرد: ۸۵ درصد منابع کشور تحت کنترل دولت به مفهوم کلان آن است و فضا برای فعالیت آزاد مردم در حوزه اقتصادی وجود ندارد.

مدیر مسئول نشریه بررسی‌های اقتصادی گفت: در دنیای امروز مجوز گرفتن برای کتاب موسیقی مضحک است اما ما برای کوچکترین کارها از راه اندازی یک دکه مطبوعاتی و یک نشریه ساده به دنبال مجوز باید باشیم.
داوری افزود: بعد از انقلاب، تسلط دولت بر منابع را تشدید کرده ایم و ساختار موجود پاسخگو نیست و دولتی پاسخگوست که با مالیات مردم اداره شود.
وی ادامه داد: مقدمه قانون اساسی می‌گوید باید شرایطی ایجاد شود که تک تک مردم رهبر شوند نه اینکه جامعه گله وار باشد و تا زمانی که مردم درگیر شهریه درسی فرزندان و اجاره بهای خانه باشند رشد نمی کنند و مردم باید توانمند شوند.
او ادامه داد: قانون اساسی ما پیشرفته است اما در عمل، روابطی که حاکم شده است این قانون را ناکارآمد می کند به عبارتی ظرفیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران از دل مردم بیرون آمده است اما به تدریج مردم کنار زده شده‌اند و نهادها را ناکارآمد کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: دولت باید همه امور را واگذار کند و فقط امنیت و قضاوت را برعهده داشته باشد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر یک فرد نظامی هم رئیس جمهور شود نمی تواند معجزه کند چون عصای موسی ندارد و سخت در اشتباه هستیم که چنین شخصی بتواند کاری انجام دهد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5dc98229132db_5dc98229132e0
20 آبان 1398 - 19:40

صادق زیبا کلام یکشنبه شب در مناظره ای با عنوان' نقش نظامیان در حکومت‌ها' در سالن اجتماعات امام رضا(ع) دانشکده پزشکی مشهد افزود: وقتی نظامیان بر سر قدرت می آیند جدایی از قدرت ندارند و باعث نجات نمی شوند و مایه بدتر شدن اوضاع در بلندمدت خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر حکومت واقعا  نظامی باشد تمام اصل و اساسی دموکراسی را زیر پا می‌گذارد و در حکومت‌های نظامی قانون، فرع بر اراده حاکمان نظامی می‌شود.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: اگر یک فرد نظامی هم رئیس جمهور شود نمی تواند معجزه کند چون عصای موسی ندارد و سخت در اشتباه هستیم که چنین شخصی بتواند کاری انجام دهد.
زیباکلام افزود: اگر یک فرد نظامی هم بر سر کار بیاید در چارچوب نهادهای انتخابی خواهد بود و مشخص نیست با نهادهای انتصابی چه کاری انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: ناکارآمدی دولت، علت ایجاد و احساس نیاز به یک فرد نظامی در راس دولت است چون مردم احساس می‌کنند صندوق رای، خروجی مورد نظر آنها را نداشته و هیچ سیاستی تغییر نکرده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: یکی از تاسف آور ترین تحولاتی که ظرف چند سال اخیر رخ داده سلب اعتماد از صندوق رای وزارت کشور بوده است که تندروها موجب آن شدند.
زیبا کلام با بیان اینکه ناکارآمد نشان دادن دولت و مجلس شورای اسلامی باعث سلب اعتماد کامل از بخش انتخاباتی نظام شده است افزود: این کار باعث شده است که حرف سلطنت طلب ها و خارج نشینان مورد تایید قرار بگیرد که جمهوری اسلامی ناکارآمد است.

مدیر مسئول نشریه بررسی‌های اقتصادی هم در این مناظره گفت: نظامیان، از طریق کودتا، انتخابات مهندسی شده یا انتخابات آزاد ممکن است بر سر کار بیایند اما آنچه مشخص است این است که منافع ملی با شیوه های غیردموکراتیک تامین نمی‌شود.

عبدالرضا داوری افزود: در جمهوری اسلامی ایران منابع قدرت، روحانیت، حزب الله و مردم هستند که در طی ۴۰ سال اخیر هر کدام در مقاطعی کمتر و بیشتر نقش آفرینی کرده اند.
وی ادامه داد: در ۱۰۰ سال اخیر غول دولت را ایجاد کرده و همه منابع را به آن داده ایم و با این وضع توقع داریم که دولت‌ها حق مردم را بدهند و آنها را توانمند کنند.

او اضافه کرد: ۸۵ درصد منابع کشور تحت کنترل دولت به مفهوم کلان آن است و فضا برای فعالیت آزاد مردم در حوزه اقتصادی وجود ندارد.

مدیر مسئول نشریه بررسی‌های اقتصادی گفت: در دنیای امروز مجوز گرفتن برای کتاب موسیقی مضحک است اما ما برای کوچکترین کارها از راه اندازی یک دکه مطبوعاتی و یک نشریه ساده به دنبال مجوز باید باشیم.
داوری افزود: بعد از انقلاب، تسلط دولت بر منابع را تشدید کرده ایم و ساختار موجود پاسخگو نیست و دولتی پاسخگوست که با مالیات مردم اداره شود.
وی ادامه داد: مقدمه قانون اساسی می‌گوید باید شرایطی ایجاد شود که تک تک مردم رهبر شوند نه اینکه جامعه گله وار باشد و تا زمانی که مردم درگیر شهریه درسی فرزندان و اجاره بهای خانه باشند رشد نمی کنند و مردم باید توانمند شوند.
او ادامه داد: قانون اساسی ما پیشرفته است اما در عمل، روابطی که حاکم شده است این قانون را ناکارآمد می کند به عبارتی ظرفیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران از دل مردم بیرون آمده است اما به تدریج مردم کنار زده شده‌اند و نهادها را ناکارآمد کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: دولت باید همه امور را واگذار کند و فقط امنیت و قضاوت را برعهده داشته باشد.

منبع: انتخاب

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات 5
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
علی 0 0 پاسخ 1398/8/21 -15:29

قانون اساسی یک معجونی است که حتما بایستی اصلاح شود. الان اگر تمام مردم هم به یک تفکری رای بدهند باز هم نمی توانند سیاست های خارجی و داخلی مملکت را تغییر دهند و عملا انتخابات به یک امر زاید و بی خاصیتی تبدیل شده است

عابر پیاده 0 0 پاسخ 1398/8/21 -11:17

آقای زیبا کلام تعارفات پوچ کشور را به تباهی سوق می دهد --- آقای زیبا کلام!!! تعارفات پوچ عوام فریب را بگذارید کنار ؛ جان ده ها میلین مردم بی پناه از وضعیت اقتصادی مردم ستیز فاجعه بار شش ساله ی اخیر ، که دست ساز عمدی مسئولان اجرایی با تبانی قانون گزاران کشور است ، به لب رسیده است. این وضعیت اقتصادی جان کاه معنویت زدا را که با وجود ثروتهای کلان خدا داده در کشور رواج پیدا کرده بجز تلاش مذبوحانه ی مجریان با تبانی قانون گذاران و سکوت ضابطان اجرای قانون برای تسریع شوراندن مردم علیه نظام اسلامی در همکاری و هماهنگی و هم صدایی با تحریمهای ضد بشری جهان استعمار گر غرب علیه این مردم چیز دیگر نمی توان تفسیر کرد. حقوق مردم برای تامین و تضمین آسان و ارزان صدها نیاز زندگی متناسب با ثروتهای کلان ملی موجود در کشور تنها در مسکن و تحصیل و 24 قلم کالای صدقه سری که تنها روی کاغذ دیده می شوند منحصر نیستند!!! با نابود کردن ارزش پول ملی و قدرت خرید عمومی مردم در ایران ثروتمند توسط مجریان با تبانی قانون گذاران و سکوت ضابطان اجرای قانون و ندانم کاری مدعیان وفا داری نظام ، برای مردم بی پناه دیگر حقی نگذاشته که در بودجه بندی عدالت ستیز کشور پایمال نشود. با بی بند و باری بازار عرضه ی کالا و خدمات عمومی و خصوصی و افسار گسیختگی قانون ستیز قیمتها و بی تفاوتی مرگ بار مجریان و قانون گذاران و متنفذان کشوری و معکوس عمل کردن دستگاه های نظارتی کشور آیا باز توقع داریم ، با شعار ، آسمان بر سر مردم گل و گلاب نثار کند؟؟؟!!! آیا هیچ ارگان و نهاد دلسوز مردم دوست قانون شناس با نفوذی نباید باشد که غیرت آن برای رهایی این ده ها میلیون مردم بی پناه از این فاجعه ی عظمای اقتصادی مصنوعی شش ساله ی اخیر به حرکت در آید و اشکی بریزد و خدا پسندانه اقدام مثبت سازمان یافته ای را انجام دهد؟؟؟!!! آیا بجای چنین اقدام مثبت مردم را باید همین گونه که هست برای دو سال دیگر در قحطی مصنوعی دست ساز نوکران غرب استعمار گر ، بی پناه در گرداب فجایع اقتصادی روز افزون رها کرد تا غرق شوند یا خود مانند کشورهای منطقه با خیال چاره جویی در اثر تحریک بیگانگان و خودیهای بیگانه پرست به حرکت و جنب و جوش در آیند و همه چیز کشور را باب میل بیگانگان از دست بدهند وهمه فداکاریهای شهدا و دست آوردهای عظیم این فداکاریها را نابود کنند و کشور با این خیانت عظما دو باره در طبق طلایی تقدیم بیگانگان شود؟؟؟!!! اگر این اقدام مثبت امروز با ضابطه مندی قانونی بدون از دست دادن وقت با برنامه ریزی علمی کار آمد انجام نشود یقین کنیم فردا دیر است و همه خیرها مطابق با سنت الهی در جهان آفرینش با دستان خودمان بعلت ناسپاسی از نعمتهای الهی به باد فنا سپرده خواهند شد.

ناشناس 0 0 پاسخ 1398/8/21 -08:59

ریس جمهور در مملکت ما هیچ کارییه نیست فقط برای خراب شدن است کسانی دیگر است که ملت را به بدبختی کشاندن و می کشانند ریس جمهور در مملکت ما یک اسم است تصمیمم گیرنده ده ها نفر دیگر هستند در کل ملت اعتمادی به هیچ ریس جمهوره دیگر یا نمایندگان مجلس دیگر یا وزرای جدید دیگر نداردند ندارند ندارند با ملت خیلی بد کردنند کمال بی رحمی را کردنند هیچ اعتمادی به هیچ کس نیست ملت دیگر خسته هستند از دسته این وزرا این نمایندگان مجلس و ریس مجلس و برادرانش

محمد 0 0 پاسخ 1398/8/21 -08:41

زیبا کلام برای پیشبرد اهداف اسرائیل یکی به میخ میزنه یکی به نعل

ناشناس 0 0 پاسخ 1398/8/20 -20:37

معدود حرف قابل دفاع از دکتر

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks