درخواست حسین فریدون پیش از ورود به زندان / "برادر رییس جمهور بودن" می‌تواند یک اتهام باشد


24 مهر 1398 - 13:40
5da6ec78396d8_2019-10-16_13-40
حسین فریدون دستیار پیشین رییس جمهور که صبح امروزبرای تحمل ۵ سال حبس راهی اوین شد خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شد.

حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت:

«اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رییس جمهور بودن" نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده ام قربانی می شوم، من حسین فریدون اعلام می کنم :

اولا. در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال درکار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.

ثانیا. من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.

ثالثا. تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود ...

رابعا. افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی شود.

خامسا. هیچ کس- چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را رشوه نمی داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمیتوان این مبلغ را رشوه خواند ...

بر این اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسشهای خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم عرض می‌کنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضاییه که ظاهرا می‌خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت "برادر رییس جمهور" برای بنده استفاده می کرد که کنایه ای صریح تر از اصل بود ... . در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. همین رسانه‌ها آن قدر حاشیه سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند.

حال در این شرایط اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد میکنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رییس جمهور و بیت المال هیچ خیانتی نکردم و امروز برای خدماتی که برای کشور کرده ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می کنم ... من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب، در تداوم گروگان گیری تجزیه طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می دانم و با همه دشواری این بار را تنها بر دوش می کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می طلبم که بر اساس جوسازی و کلی بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و آنگاه مردم هستند.

من از قوه قضاییه به قضاوت افکار عمومی پناه می برم و کفی بالله ...»

حسین فریدون دستیار پیشین رییس جمهور که صبح امروزبرای تحمل ۵ سال حبس راهی اوین شد خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5da6ec78396d8_2019-10-16_13-40
24 مهر 1398 - 13:40

حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت:

«اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رییس جمهور بودن" نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده ام قربانی می شوم، من حسین فریدون اعلام می کنم :

اولا. در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال درکار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می شود پول شخصی یک نفر است که به فرد دیگری قرض داده شده و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.

ثانیا. من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.

ثالثا. تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود ...

رابعا. افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی شود.

خامسا. هیچ کس- چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را رشوه نمی داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمیتوان این مبلغ را رشوه خواند ...

بر این اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسشهای خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم عرض می‌کنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضاییه که ظاهرا می‌خواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت "برادر رییس جمهور" برای بنده استفاده می کرد که کنایه ای صریح تر از اصل بود ... . در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. همین رسانه‌ها آن قدر حاشیه سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند.

حال در این شرایط اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد میکنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رییس جمهور و بیت المال هیچ خیانتی نکردم و امروز برای خدماتی که برای کشور کرده ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می کنم ... من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب، در تداوم گروگان گیری تجزیه طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می دانم و با همه دشواری این بار را تنها بر دوش می کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می طلبم که بر اساس جوسازی و کلی بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و آنگاه مردم هستند.

من از قوه قضاییه به قضاوت افکار عمومی پناه می برم و کفی بالله ...»

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات 9
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ایرانی 3 0 پاسخ 1398/7/25 -08:16

عجب رویی داره !!!! ثابت شده 31 میلیارد تومان رشوه گرفته ؛ در عزل و نصبهای غیر منصفانه دخالت داشته و .... بعد میگه چون برادر رئیس جمهور هستم دستگیر شدم !!!!! اگر این اتفاق در کره شمالی می افتاد ایشان بهمراه خانواده به توپ بسته میشدند !!!!!

رضا 3 0 پاسخ 1398/7/25 -01:29

چقدر مظلومی شما حتما با میرزا کوچک خان ورئیس علی دلواری هم بودی با اونا برا ایران جنگیدی چقدر چندش آور است که همه مفت خوران وقتی زنجیر میشوند خود را فرزند انقلاب و ایران میدانند و حماسه سرایی میکنند.اجالتا بمون زندان تا اگه نه دوروز دیگه میگی من ارش کمان گیر هم بودم اون تیر که از چله کمان شلیک شد را من زدم و مرز ایرا ن وتوران را مشخص کردم فریدون نام مستعار منه

ابوالقاسم 0 0 پاسخ 1398/7/24 -17:26

در مورد سیاسی کاری در این پرونده شکی نیست که انانی که بنام قوه محترم قضاییه{ محترم منظور قضات وپرسنل وخدمتگزاران پاک قوه قضایی کسانی که وابسته به سیاست نیستند} با این ترفند اهداف خود که توسعه قدرت خود وشریکان خود میباشد را اجرا میکنند نه اجرای عدالت را .اینان عدالت را هم در راه اهدافشان قربانی کرده ومیکنند در سوء استفاده از قدرت اقای فریدون وامثالهم تردیدی نیست اما این بخت برگشتگان کاسه لیسان رده پنجم به بعد هستند قبل از اینان کاسه لیسان درجه سه چهار همانهایی که صندلی قضات محترم وعادل را غصب کرده اتد باید محاکمه شوند والبته مهره وشاه مهره های اصلی که باعث تصاحب سرمایه وثروت این مرز وبوم واز امرین اصلی سیه روزی مردم میباشند که تاکنون دم به تله نداده وازپشت پرده بیرون نیامده وافتابی نشده اند لکن غافل هستند که صبر خداوند از توانایی او وحکمت اوست ناراستی دروغ وریا وظلم هرگز پایدار نمی ماند .. ج}

علی 1 0 پاسخ 1398/7/24 -16:50

کم دروغ بگو حسین خان این حرفهاراکی یادت داده تازه برادرت که کردنش ریسجمحورزبان انگیلسی بلد نیست هرجاصفرمیکنه بایدیادش بدن چی بگو چی نگو بعدا اقایون قضاظ باید کمترازابد حکم نمیدادن چهره ات پیداس دروغ میگی

حاج حمید 5 0 پاسخ 1398/7/24 -16:37

خداوند روی همه شماها رو که از پررویی,و وقاحت حدواندازه ندارید رو سیاه کند... فقط یکی از خلافکاریهات تصاحب مال غیر بود که به زور کاخ کناری کنار کاخ رییس جمهور رو که مال شخص بود رو داشتی به زور وقلدری وناحق تصاحب میکردی خیلی خیلی خیلی خیلی وقاحت دارید همتون

مجتبی 6 0 پاسخ 1398/7/24 -15:25

واقعا حیاء راخورده اید نمی دانم باچه آب وصابونی باید دست وروی شما را شست تاخرخره چپاول کرده وحالا طلبکارانه حرف می زنید خجالت بکش

آریایی 7 1 پاسخ 1398/7/24 -14:26

نگران چی هستی عزیزم ؟؟؟؟؟ میری هتل اوین ؛ بعد به مناسبت اربعین و عزاداری آخر ماه صفر میای مرخصی و 22 بهمن عفو میخوری آزاد میشی عزیزم !!!!!!!!

ندارم بی ساحب 1398/7/24 -17:05

سلام اریایی عزیز زدی روشاخش 22بهمن عمرش تمامه اینها برن زندان انقدرادم بدبخت داریم برا،،،5یاده ملیون تومن چندساله زندانه یابرامهریه نفقه خرج خونه ووووو

محمد 7 0 پاسخ 1398/7/24 -14:23

هرچه خودتون رو با آب تطهیر کنید بعید پاک بشید دخالت های شما در انتصاب های جزیی هم مشهود بوده دنیا دکا دکاست تا الان هم رعایت حالتون کردند هر کس دیگر بود پرونده اش بسته شده بود امثال شما باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks