سرنوشت مبهم زهرا کوچولو


29 شهریور 1398 - 16:48
5d84c3b3055ac_2019-09-20_16-48
دختربچه ۲ساله‌ای از شامگاه دوشنبه به طرز عجیبی ناپدید شده و جست‌وجوی پلیس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر برای پیدا کردن او تا حالا نتیجه‌ای دربر نداشته است.

«نوه‌ام مقابل خانه مشغول بازی بود که ناگهان ناپدید شد. همه‌جا را گشته‌ایم اما ردی از او به‌دست نیامده است.» اینها را پدربزرگ زهرا می‌گوید. دختربچه 2ساله‌ای که از شامگاه دوشنبه به طرز عجیبی ناپدید شده و جست‌وجوی پلیس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر برای پیدا کردن او تا حالا نتیجه‌ای دربر نداشته است.

زهرا حدود ساعت9 شب دوشنبه گم شد. آن شب او و خواهر 7ساله‌اش مقابل خانه‌شان در بخش قلعه‌نو در بزرگراه ورامین مشغول بازی بودند که برای لحظاتی خواهرش به داخل خانه رفت و وقتی برگشت اثری از خواهر کوچکش نبود.
پدربزرگ زهرا می‌گوید: پدر زهرا آژانس تاکسی تلفنی دارد که دفتر آن بغل خانه‌شان است. آن شب پدرش داخل آژانس بود و هرازگاهی از داخل آژانس به دخترانش که سرگرم بازی بودند نگاه می‌کرد و آنها را می‌پایید. اما حدود ساعت9 شب، خواهر زهرا فقط برای لحظاتی به داخل خانه رفت و وقتی برگشت متوجه شد که او ناپدید شده است. او ماجرا را به پدرش خبر داد و وی سراسیمه از مغازه بیرون دوید و همه‌جا را به‌دنبال دخترش گشت اما هیچ اثری از زهرا نبود.

طولی نکشید که بقیه مردم محل نیز در جریان گم‌شدن دختربچه 2ساله قرار گرفتند. همه بسیج شدند و جست‌‌وجوی شبانه برای یافتن دختر گمشده آغاز شد اما انگار زهراکوچولو آب شده و رفته بود توی زمین. در این جست‌‌‌وجوی چندساعته هیچ ردی از او به‌دست نیامد و هیچ‌کس دختربچه‌ای با مشخصات زهراکوچولو را در خیابان ندیده بود.

پدربزرگش ادامه می‌دهد: ماجرا را به پلیس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر هم خبر دادیم. نزدیک خیابان اصلی، کانال آبی است که بعضی وقت‌ها از آن برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود. عرض آن حدود 1.5متر و عمقش بیشتر از 80سانتی‌متر است. این کانال حدود 200متر تا کوچه‌ و جایی که زهرا مشغول بازی بود فاصله دارد. شبی که نوه‌ام گم شد، کانال پر از آب بود. برای همین امدادگران هلال‌احمر و آتش‌نشانی حدس زدند که شاید به داخل کانال سقوط کرده باشد و به جست‌وجو در این کانال پرداختند اما اثری از نوه‌ام به‌دست نیامد. حتی سگ‌های زنده‌یاب هلال‌احمر هم به منطقه منتقل شدند و همه‌جا را جست‌‌وجو کردند اما هیچ ردی از زهرا نبود.

او می‌گوید: وقتی مأموران پلیس آمدند، به بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای پرداختند که در حوالی محل بازی نوه‌ام بود. یکی از دوربین‌ها لحظه‌ای را ضبط کرده بود که زهرا تک و تنها در حال دور شدن از خانه است و به سمت خیابان اصلی و کانال آب می‌رود و لحظاتی بعد، از دید دوربین خارج می‌شود. پس از آن نیز 2ماشین سواری دیده می‌شوند که به فاصله چند دقیقه از هم از داخل کوچه می‌گذرند و همین. این تنها سرنخی است که از نوه‌ام وجود دارد و حتی احتمال دارد که او توسط سرنشینان یکی از همان ماشین‌ها ربوده شده باشد. با این حال جست‌وجو برای پید کردن او ادامه دارد و از همه می‌خواهم اگر زهرا را دیدند، ماجرا را به پلیس اطلاع دهند و خانواده‌ای را از نگرانی و وحشت از دست دادن دخترشان نجات دهند.

براساس این گزارش، دختربچه گمشده هنگام ناپدید شدن پیراهن سفید و شلوار سرمه‌ای به تن داشت و پلیس امیدوار است که با کمک مردم موفق به پیداکردن او شود. 

دختربچه ۲ساله‌ای از شامگاه دوشنبه به طرز عجیبی ناپدید شده و جست‌وجوی پلیس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر برای پیدا کردن او تا حالا نتیجه‌ای دربر نداشته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d84c3b3055ac_2019-09-20_16-48
29 شهریور 1398 - 16:48

«نوه‌ام مقابل خانه مشغول بازی بود که ناگهان ناپدید شد. همه‌جا را گشته‌ایم اما ردی از او به‌دست نیامده است.» اینها را پدربزرگ زهرا می‌گوید. دختربچه 2ساله‌ای که از شامگاه دوشنبه به طرز عجیبی ناپدید شده و جست‌وجوی پلیس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر برای پیدا کردن او تا حالا نتیجه‌ای دربر نداشته است.

زهرا حدود ساعت9 شب دوشنبه گم شد. آن شب او و خواهر 7ساله‌اش مقابل خانه‌شان در بخش قلعه‌نو در بزرگراه ورامین مشغول بازی بودند که برای لحظاتی خواهرش به داخل خانه رفت و وقتی برگشت اثری از خواهر کوچکش نبود.
پدربزرگ زهرا می‌گوید: پدر زهرا آژانس تاکسی تلفنی دارد که دفتر آن بغل خانه‌شان است. آن شب پدرش داخل آژانس بود و هرازگاهی از داخل آژانس به دخترانش که سرگرم بازی بودند نگاه می‌کرد و آنها را می‌پایید. اما حدود ساعت9 شب، خواهر زهرا فقط برای لحظاتی به داخل خانه رفت و وقتی برگشت متوجه شد که او ناپدید شده است. او ماجرا را به پدرش خبر داد و وی سراسیمه از مغازه بیرون دوید و همه‌جا را به‌دنبال دخترش گشت اما هیچ اثری از زهرا نبود.

طولی نکشید که بقیه مردم محل نیز در جریان گم‌شدن دختربچه 2ساله قرار گرفتند. همه بسیج شدند و جست‌‌وجوی شبانه برای یافتن دختر گمشده آغاز شد اما انگار زهراکوچولو آب شده و رفته بود توی زمین. در این جست‌‌‌وجوی چندساعته هیچ ردی از او به‌دست نیامد و هیچ‌کس دختربچه‌ای با مشخصات زهراکوچولو را در خیابان ندیده بود.

پدربزرگش ادامه می‌دهد: ماجرا را به پلیس، آتش‌نشانی و هلال‌احمر هم خبر دادیم. نزدیک خیابان اصلی، کانال آبی است که بعضی وقت‌ها از آن برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شود. عرض آن حدود 1.5متر و عمقش بیشتر از 80سانتی‌متر است. این کانال حدود 200متر تا کوچه‌ و جایی که زهرا مشغول بازی بود فاصله دارد. شبی که نوه‌ام گم شد، کانال پر از آب بود. برای همین امدادگران هلال‌احمر و آتش‌نشانی حدس زدند که شاید به داخل کانال سقوط کرده باشد و به جست‌وجو در این کانال پرداختند اما اثری از نوه‌ام به‌دست نیامد. حتی سگ‌های زنده‌یاب هلال‌احمر هم به منطقه منتقل شدند و همه‌جا را جست‌‌وجو کردند اما هیچ ردی از زهرا نبود.

او می‌گوید: وقتی مأموران پلیس آمدند، به بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته‌ای پرداختند که در حوالی محل بازی نوه‌ام بود. یکی از دوربین‌ها لحظه‌ای را ضبط کرده بود که زهرا تک و تنها در حال دور شدن از خانه است و به سمت خیابان اصلی و کانال آب می‌رود و لحظاتی بعد، از دید دوربین خارج می‌شود. پس از آن نیز 2ماشین سواری دیده می‌شوند که به فاصله چند دقیقه از هم از داخل کوچه می‌گذرند و همین. این تنها سرنخی است که از نوه‌ام وجود دارد و حتی احتمال دارد که او توسط سرنشینان یکی از همان ماشین‌ها ربوده شده باشد. با این حال جست‌وجو برای پید کردن او ادامه دارد و از همه می‌خواهم اگر زهرا را دیدند، ماجرا را به پلیس اطلاع دهند و خانواده‌ای را از نگرانی و وحشت از دست دادن دخترشان نجات دهند.

براساس این گزارش، دختربچه گمشده هنگام ناپدید شدن پیراهن سفید و شلوار سرمه‌ای به تن داشت و پلیس امیدوار است که با کمک مردم موفق به پیداکردن او شود. 

منبع: همشهری

24

نظرات 12
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
رحیمی 1 0 پاسخ 1398/8/20 -23:27

زهرا کوچولوی تو رو نذر حضرت رقیه میکنم انشاالله هر چه زودتر به بغل مامانت بر گردی ،چی می کشه مامانش واقعا خیلییییی سخته اقا جان هر جا هستی دستی به سر این دختر کو چو لو بکش مواظب ش باش خدایا کمک کن هر چی زودتر این مادر و فرزند همو پیدا کنن

رحیمی 1398/9/18 -14:55

یا خدا این بچه پیدا شه

مهدی 1 1 پاسخ 1398/7/17 -18:13

چرا شماره پلاک همان ۲ ماشین را جستجو نمیکنید.یا از ماهواره کمک نمیگیرید که بیرون از زمین فیلم میگیرند.

کاربر ناشناس 1 0 پاسخ 1398/6/29 -21:08

از همان قسمتی که بچه ناپدید شده جستجو شود تمام منازل و پارکینگها و... همه را بگردند مانند دختری در پارس آباد که همان جا که دوربین نشان نداده بچه همان جا دزدیده شده بود.

کاربر ناشناس 3 0 پاسخ 1398/6/29 -20:14

کارخانه ها و دامداریها و کشاورزیها آن منطقه را کامل بگردند بوسیله سگ ردیاب.مخصوصا متروکه ها.

کاربر ناشناس 2 0 پاسخ 1398/6/29 -20:12

در همان محل تحقیقات را بیشتر کنند چون اگر منطقه محدودی باشد شهرک مانند باشد غریبه و کسی که کاری آنجا نداشته باشد آنطرف نمیاید.

کاربر ناشناس 3 0 پاسخ 1398/6/29 -20:03

از طریق دوربین ماشینها را شناسایی و در خیابان های خروجی آنجا رد ماشین را بگیرند.

هامون 6 0 پاسخ 1398/6/29 -17:47

یجا نذر کردم که تا حال دست رد به سینه م نزده فقط پیدا شده یجوری خبرشو بمن برسونید تا خودم ادای دین کنم حتما پیدا میشه بحق '-----

عادل 1398/6/29 -20:07

خدایا کمک کن

خدایی هست 1398/6/30 -01:04

ایشالله

کاربر ناشناس 1398/6/30 -02:00

خدا کمک کنه بحق این ماعزیز

مجتبی 1398/6/30 -23:05

با توجه به زمان مفقودی کودک احتمال ادم ربایی ضعیف است. ضمن اینکه اگر ادم ربایی بود حتما تا الان تماس می گرفتند و احیانا درخواست پول داشتند. علل زیادی می تواند در این حادثه دخیل باشد از جمله کینه و کدورت نسبت به خانواده محترم مفقوده و... بهتر است یکبار دیگر فیلم های ضبط شده به دقت چندین مرتبه چک و بازبینی شود.انشاا... این کوچولوی نازنین صحیح و سالم به اغوش خانواده باز می گردد.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks