ستاد رئیسی به گوش باشند/ شورای نگهبان فردا تکلیف را مشخص می‎کند


9 خرداد 1396 - 15:59
شورای نگهبان روز چهارشنبه نظر نهایی خود را پیرامون صحت و سلامت برگزاری انتخابات اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی سایت خبرفوری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‎جمهوری روز جمعه 29 اردیبهشت‎ماه برگزار شد و در نهایت حسن روحانی در رقابتی تنگاتنگ با رقیب خود ابراهیم رئیسی باکسب 23 میلیون 549 هزارو 616 رای برای یک دوره چهارساله دیگر بر مسند ریاست قوه‎مجریه کشورمان تکیه زد.

اما ابقای و انتخاب مجدد حسن روحانی در این دوره از انتخابات ریاست‎جمهوری حواشی و تبعات خاص خود را به دنبال داشت به گونه‎ای که شاهد بودیم در همان روز انتخابات علی نیکزاد و صولت مرتضوی به عنوان رئیسی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و نماینده ستاد رئیسی در ستاد انتخابات کشور مکررا نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراض داشته و بحث مهندسی انتخابات از سوی دولت یازدهم را مطرح کردند.

در روز برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری و در جریان بازدید حسن روحانی از ستاد انتخابات کشور و همراهی عبدالرضا رحمانی فضلی با وی سبب شد تا نمایندگان رئیسی در ستاد انتخابات کشور از همان دقایق اولیه جو حاکم در فضای انتخاباتی کشور را زیرسوال ببرند.

دامنه اعتراضات ستاد انتخاباتی رئیسی به وزارت کشور در جریان برگزاری انتخابات در روزجمعه به قدری افزایش پیدا کرد که منجر به درگیری لفظی صولت مرتضوی و علی‎اصغر احمدی در وزارت کشور شد روندی که مرتضوی آن را ناشی از کمبود تعرفه و عدم ارائه درست آن از سوی ستاد انتخابات کشور می‎دانست ولی احمدی زیربار آن نرفته و تاکید داشت که انتخابات به بهترین شکل ممکن در حال جریان است.

اما علی‎رغم تاکیدات مسئولین ستاد انتخابات کشور بازهم مسئولین ستاد ابراهیم رئیسی دست بردار نبوده و سخن از تخلفات گسترده انتخاباتی می‏‌زدند روندی که سرانجام به حضور ابراهیم رئیسی در ستاد انتخابات کشور منجر شد تا وی نیز به مانند دوستان همفکرش از تخلفات انتخاباتی سخن بگوید.

پس از اتمام فرآیند رای‎گیری و شمارش آرا و فاصله فاحش روحانی و رئیسی در میزان رای اظهارات و سخنان افراد و طیف وابسته به رئیسی پیرامون تخلفات گسترده و مهندسی کردن انتخابات از سوی دولتی‎ها افزایش پیدا کرد روندی که سبب شد تا وزیر کشور و شورای نگهبان نسبت به آن واکنش نشان دهند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در اظهارنظری صریح تاکید کرد که هیچ‎گونه کمبود تعرفه‎ای در جریان انتخابات وجود نداشته است و انتخابات بدون هیچ‎گونه تخلفی برگزار شده است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز با تایید اظهارات وزیر کشور مبنی بر سالم بودن روند برگزاری انتخابات در کشور از تخلفات انتخاباتی ناچیز و محدودی در جریان انتخابات خبر داد.

حال با توجه به اظهارات تند ابراهیم رئیسی در جمع مردم مشهد پس از پابان انتخابات، نامه وی به شورای نگهبان پیرامون تخلفات انتخاباتی و گفت وگو صولت مرتضوی با سایت خبری فوری مبنی براینکه آمار دقیقی را از میزان تخلفات دولت در انتخابات در اختیار دارد همگان باید منتظر باشند تا فردا شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر روند برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری نظر نهایی خود را درباره برگزاری انتخابات و تخلفات صورت گرفته در آن اعلام کند تا افکار عموم مردم نسبت به آنچه در جریان انتخابات رخ داده است روشن شود و حماسه پرشکوه مردم در جریان انتخابات 29 اردیبهشت ماه با رنگ تخلف درآمیخته نشود.

البته باید صراحتا به این موضوع نیز اشاره کرد که شورای نگهبان نیز در رسیدن به جمع‎بندی نهایی پیرامون صحت انتخابات با چالش‎ها و سختی‎های خاص خود روبه رو بوده است به گونه‎ای که شاهد بودیم نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که قرار بود فردا برگزار شود به دلایل نامعلومی به روز شنبه موکول و سپس به صورت کامل منحل شد تا خود گویای این باشد که شورای نگهبان نیز در مرحله سختی از بازی سیاست قرار گرفته است.

شورای نگهبان روز چهارشنبه نظر نهایی خود را پیرامون صحت و سلامت برگزاری انتخابات اعلام خواهد کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

9 خرداد 1396 - 15:59

به گزارش خبرنگار سیاسی سایت خبرفوری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‎جمهوری روز جمعه 29 اردیبهشت‎ماه برگزار شد و در نهایت حسن روحانی در رقابتی تنگاتنگ با رقیب خود ابراهیم رئیسی باکسب 23 میلیون 549 هزارو 616 رای برای یک دوره چهارساله دیگر بر مسند ریاست قوه‎مجریه کشورمان تکیه زد.

اما ابقای و انتخاب مجدد حسن روحانی در این دوره از انتخابات ریاست‎جمهوری حواشی و تبعات خاص خود را به دنبال داشت به گونه‎ای که شاهد بودیم در همان روز انتخابات علی نیکزاد و صولت مرتضوی به عنوان رئیسی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و نماینده ستاد رئیسی در ستاد انتخابات کشور مکررا نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراض داشته و بحث مهندسی انتخابات از سوی دولت یازدهم را مطرح کردند.

در روز برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری و در جریان بازدید حسن روحانی از ستاد انتخابات کشور و همراهی عبدالرضا رحمانی فضلی با وی سبب شد تا نمایندگان رئیسی در ستاد انتخابات کشور از همان دقایق اولیه جو حاکم در فضای انتخاباتی کشور را زیرسوال ببرند.

دامنه اعتراضات ستاد انتخاباتی رئیسی به وزارت کشور در جریان برگزاری انتخابات در روزجمعه به قدری افزایش پیدا کرد که منجر به درگیری لفظی صولت مرتضوی و علی‎اصغر احمدی در وزارت کشور شد روندی که مرتضوی آن را ناشی از کمبود تعرفه و عدم ارائه درست آن از سوی ستاد انتخابات کشور می‎دانست ولی احمدی زیربار آن نرفته و تاکید داشت که انتخابات به بهترین شکل ممکن در حال جریان است.

اما علی‎رغم تاکیدات مسئولین ستاد انتخابات کشور بازهم مسئولین ستاد ابراهیم رئیسی دست بردار نبوده و سخن از تخلفات گسترده انتخاباتی می‏‌زدند روندی که سرانجام به حضور ابراهیم رئیسی در ستاد انتخابات کشور منجر شد تا وی نیز به مانند دوستان همفکرش از تخلفات انتخاباتی سخن بگوید.

پس از اتمام فرآیند رای‎گیری و شمارش آرا و فاصله فاحش روحانی و رئیسی در میزان رای اظهارات و سخنان افراد و طیف وابسته به رئیسی پیرامون تخلفات گسترده و مهندسی کردن انتخابات از سوی دولتی‎ها افزایش پیدا کرد روندی که سبب شد تا وزیر کشور و شورای نگهبان نسبت به آن واکنش نشان دهند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در اظهارنظری صریح تاکید کرد که هیچ‎گونه کمبود تعرفه‎ای در جریان انتخابات وجود نداشته است و انتخابات بدون هیچ‎گونه تخلفی برگزار شده است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز با تایید اظهارات وزیر کشور مبنی بر سالم بودن روند برگزاری انتخابات در کشور از تخلفات انتخاباتی ناچیز و محدودی در جریان انتخابات خبر داد.

حال با توجه به اظهارات تند ابراهیم رئیسی در جمع مردم مشهد پس از پابان انتخابات، نامه وی به شورای نگهبان پیرامون تخلفات انتخاباتی و گفت وگو صولت مرتضوی با سایت خبری فوری مبنی براینکه آمار دقیقی را از میزان تخلفات دولت در انتخابات در اختیار دارد همگان باید منتظر باشند تا فردا شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر روند برگزاری انتخابات ریاست‎جمهوری نظر نهایی خود را درباره برگزاری انتخابات و تخلفات صورت گرفته در آن اعلام کند تا افکار عموم مردم نسبت به آنچه در جریان انتخابات رخ داده است روشن شود و حماسه پرشکوه مردم در جریان انتخابات 29 اردیبهشت ماه با رنگ تخلف درآمیخته نشود.

البته باید صراحتا به این موضوع نیز اشاره کرد که شورای نگهبان نیز در رسیدن به جمع‎بندی نهایی پیرامون صحت انتخابات با چالش‎ها و سختی‎های خاص خود روبه رو بوده است به گونه‎ای که شاهد بودیم نشست خبری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که قرار بود فردا برگزار شود به دلایل نامعلومی به روز شنبه موکول و سپس به صورت کامل منحل شد تا خود گویای این باشد که شورای نگهبان نیز در مرحله سختی از بازی سیاست قرار گرفته است.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان سروش sapp.ir/akhbarefori


28

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.