ساختمان کاشانی، پلاسکوی دوم/ آماده باش به مالکان


21 شهریور 1398 - 11:14
5d79e5cb190b2_5d79e5cb190b6
ابراهیم فر با اشاره به حجم پارچه انبار شده در ساختمان کاشانی گفت: اگر در نوسازی ساختمان کاشانی تعلل شود، حادثه پلاسکوی دیگری را شاهد خواهیم بود.

محمد ابراهیم‌فر مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران درباره پروژه بازسازی و بهسازی نمای ساختمان کاشانی در چهارراه ولیعصر (عج)، گفت: ساختمان کاشانی به عنوان یکی از نازیباترین و ناایمن‌ترین پروژه‌های شهری است که شیشه‌های این ساختمان به صورت کامل تخریب و بار‌ها مشاهده شده که خرده شیشه‌های نمای آن بر روی افراد عابر  پیاده ریخته شده است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بار‌ها نسبت به ناایمن بودن این ساختمان به هیئت امنا و مالکان آن تذکر و اخطار پلمپ داده است، گفت: پروژه بهسازی نمای ساختمان کاشانی جزء پروژه‌های مشارکتی شهردار تهران است که ۳۰ درصد هزینه‌های آن را شهرداری و ۷۰ درصد مابقی را مالکان و کسبه این پاساژ باید پرداخت کنند.

ابراهیم‌فر افزود: ۷۰ درصد اجناس مورد نیاز برای نوسازی نمای ساختمان کاشانی خریداری شده است و نزدیک به ۸۰ کنداسور تهیه که باید طبقه به طبقه جابه‌جا و نصب شود.

او با اشاره به این نکته که صنف فعال در ساختمان کاشانی خیابان ولیعصر(عج) مانتوفروش هستند و حجم پارچه زیادی در این ساختمان انبار شده است، گفت: وضعیت ساختمان کاشانی بسیار ناایمن است و اگر کسبه محترم همکاری لازم را با شهرداری تهران برای بهسازی نمای آن نداشته باشند، ممکن است در زمان حادثه، فاجعه ای چون  پلاسکو دیگر اتفاق بیفتد، زیرا وسعت و حجم فعالیت اقتصادی این ساختمان ( پاساژ کاشانی) نیز به مانند ساختمان پلاسکو است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چرا بهسازی و نوسازی نمای ساختمان کاشانی با تأخیر در حال انجام است، گفت: نوع همکاری ما با مالکان و هیئت امنای ساختمان کاشانی به گونه‌ای بود که باید ۷۰ درصد هزینه‌های نوسازی نمای ساختمان را کسبه پرداخت می‌کردند که تا به امروز تعلل‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که تعلل کاسبان و هیئت امنای ساختمان کاشانی در پرداخت هزینه‌های بهسازی آن در چیست، گفت: برخی از کسبه فعال در ساختمان کاشانی اجاره نشین هستند و هیئت امنای ساختمان زمانی که قصد دریافت هزینه مورد نظر را پلاک به پلاک دارند، افراد مستأجر با بیان این مطلب که بهسازی ساختمان بر ارزش افزوده آن می‌افزاید و این ارزش افزوده به جیب مالکان پلاک ها می رود پرداخت حق السهم خود را وظیفه مالکان می دانند و آن‌را پرداخت نمی کنند.

او با اشاره به لزوم همکاری مردم برای به سرانجام رسیدن این پروژه (نوسازی ساختمان کاشانی) گفت: به عقیده من اگر همکاری های لازم از سوی مردم و کسبه انجام شود می توان این پروژه را ظرف ۳ ماه به سرانجام رساند و نمای این ساختمان را برای بازار شب عید کاسبان کامل کرد.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که ۲ ماه است داربست‌های این ساختمان نصب شده است، گفت: با گذشت نزدیک به ۲ ماه هنوز هم کاسبان و هیئت امنای این ساختمان پای انجام پروژه حاضر نشدند و از مالکان و هیئت امنای این ساختمان می خواهم در این بازه از زمان (محرم و صفر) که بازار، بازاری آرام است پای تکمیل این پروژه حاضر شوند.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که پس از بهسازی نمای ساختمان کاشانی، آیا ساختمان دیگری در دست مدیریت شهری برای بهسازی نمای آن وجود دارد یا خیر، گفت: در پهنه رودکی بهسازی ۱۸ پلاک در دستور کار است.

ابراهیم فر با اشاره به حجم پارچه انبار شده در ساختمان کاشانی گفت: اگر در نوسازی ساختمان کاشانی تعلل شود، حادثه پلاسکوی دیگری را شاهد خواهیم بود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d79e5cb190b2_5d79e5cb190b6
21 شهریور 1398 - 11:14

محمد ابراهیم‌فر مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران درباره پروژه بازسازی و بهسازی نمای ساختمان کاشانی در چهارراه ولیعصر (عج)، گفت: ساختمان کاشانی به عنوان یکی از نازیباترین و ناایمن‌ترین پروژه‌های شهری است که شیشه‌های این ساختمان به صورت کامل تخریب و بار‌ها مشاهده شده که خرده شیشه‌های نمای آن بر روی افراد عابر  پیاده ریخته شده است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران بار‌ها نسبت به ناایمن بودن این ساختمان به هیئت امنا و مالکان آن تذکر و اخطار پلمپ داده است، گفت: پروژه بهسازی نمای ساختمان کاشانی جزء پروژه‌های مشارکتی شهردار تهران است که ۳۰ درصد هزینه‌های آن را شهرداری و ۷۰ درصد مابقی را مالکان و کسبه این پاساژ باید پرداخت کنند.

ابراهیم‌فر افزود: ۷۰ درصد اجناس مورد نیاز برای نوسازی نمای ساختمان کاشانی خریداری شده است و نزدیک به ۸۰ کنداسور تهیه که باید طبقه به طبقه جابه‌جا و نصب شود.

او با اشاره به این نکته که صنف فعال در ساختمان کاشانی خیابان ولیعصر(عج) مانتوفروش هستند و حجم پارچه زیادی در این ساختمان انبار شده است، گفت: وضعیت ساختمان کاشانی بسیار ناایمن است و اگر کسبه محترم همکاری لازم را با شهرداری تهران برای بهسازی نمای آن نداشته باشند، ممکن است در زمان حادثه، فاجعه ای چون  پلاسکو دیگر اتفاق بیفتد، زیرا وسعت و حجم فعالیت اقتصادی این ساختمان ( پاساژ کاشانی) نیز به مانند ساختمان پلاسکو است.

مدیر پروژه پیرایش شهری سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که چرا بهسازی و نوسازی نمای ساختمان کاشانی با تأخیر در حال انجام است، گفت: نوع همکاری ما با مالکان و هیئت امنای ساختمان کاشانی به گونه‌ای بود که باید ۷۰ درصد هزینه‌های نوسازی نمای ساختمان را کسبه پرداخت می‌کردند که تا به امروز تعلل‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که تعلل کاسبان و هیئت امنای ساختمان کاشانی در پرداخت هزینه‌های بهسازی آن در چیست، گفت: برخی از کسبه فعال در ساختمان کاشانی اجاره نشین هستند و هیئت امنای ساختمان زمانی که قصد دریافت هزینه مورد نظر را پلاک به پلاک دارند، افراد مستأجر با بیان این مطلب که بهسازی ساختمان بر ارزش افزوده آن می‌افزاید و این ارزش افزوده به جیب مالکان پلاک ها می رود پرداخت حق السهم خود را وظیفه مالکان می دانند و آن‌را پرداخت نمی کنند.

او با اشاره به لزوم همکاری مردم برای به سرانجام رسیدن این پروژه (نوسازی ساختمان کاشانی) گفت: به عقیده من اگر همکاری های لازم از سوی مردم و کسبه انجام شود می توان این پروژه را ظرف ۳ ماه به سرانجام رساند و نمای این ساختمان را برای بازار شب عید کاسبان کامل کرد.

معاون فنی و عمرانی سازمان زیبا‌سازی شهرداری تهران با اشاره به این نکته که ۲ ماه است داربست‌های این ساختمان نصب شده است، گفت: با گذشت نزدیک به ۲ ماه هنوز هم کاسبان و هیئت امنای این ساختمان پای انجام پروژه حاضر نشدند و از مالکان و هیئت امنای این ساختمان می خواهم در این بازه از زمان (محرم و صفر) که بازار، بازاری آرام است پای تکمیل این پروژه حاضر شوند.

ابراهیم‌فر در پاسخ به این سوال که پس از بهسازی نمای ساختمان کاشانی، آیا ساختمان دیگری در دست مدیریت شهری برای بهسازی نمای آن وجود دارد یا خیر، گفت: در پهنه رودکی بهسازی ۱۸ پلاک در دستور کار است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
تشکیل پلیس قضایی از اختلاف سلیقه‌ ضابطان جلوگیری می‌کند / حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درباره یک موضوع واحد، سه نظر متفاوت دارند
عصبانی‌ترین مردم دنیا را داریم/حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها آثار فرهنگی مثبت دارد/ کمتر شاهد نظرات مترقیانه مبتنی بر عنصر زمان و مکان هستیم
آتش "آزادی" بر پیکر "سارا" / بدنی که سوخت، قفلی که باز نشد
احمدی‌نژاد معتاد به دیده شدن است / مايكل جكسون در رده بندی مطالبات مردمی نیست/ عجيب بودن فرد را مشهور می سازد، اما محبوب نه!
در برخی نقاط کشور شاهد 3متر فرونشست هستیم/ پیشروی فرونشست به محدوده‌ فرودگاه امام نگران کننده است
به جای فیلتر فضای مجازی صدا و سیما را آزاد کنید/ می‌توانیم بر اساس قانون اساسی صدا و سیما را از انحصار خارج کنیم / در مقام عمل و توجه به مسائل فرهنگی زیر فرش هستیم/ نمک به زخم اهالی فرهنگ نپاشیم
چه نمره‌ای به دولت می‌دهید؟ / عملکرد دولت روحانی بهتر بود یا احمدی‌نژاد؛ نظر بدهید