برگزاری رفراندوم برای چه؟


29 مرداد 1398 - 10:25
5d5af2ac02e13_5d5af2ac02e15
مدتی است بحث برگزاری رفراندوم توسط برخی سیاسیون شدت گرفته و صدالبته برخی مدعیان سیاست‌ورزی هم به اظهارنظر در این خصوص پیوسته‌اند و افکار عمومی را کم و بیش با این اصل مشغول نموده‌اند. اما به راستی رفراندوم برای چی؟

در این که در قانون اساسی (اصل ششم) مراجعه به آرا مستقیم مردم در برخی امور مهم و حساس تاکید شده و این که طی چند نوبت هم در اوایل انقلاب چنین اصلی اجرایی شده و اگر خوب نبود، اصل قانون اساسی کشور نمی‌شد، هیچ شک و شبهه ای نیست.

اما متقاضیان اجرای مجدد موردی خاص از این اصل به دنبال چه هستند؟

کدام نیاز کشور را می‌خواهند به رفراندوم بگذارند؟

چه ستونی از نظام را هدف گرفته‌اند و چرا؟

سوال؟؟

آیا دولت اصول سوم، دهم، بیست و نهم، سی‌ام، سی‌ و یکم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و نهم و پنجاهم قانون اساسی را به طور کامل اجرا کرده و طعم شیرین آن را به مردم چشانده که اکنون تصور می‌کنند اصلی‌ترین نیاز مردم و کشور و همه چیز با رفراندوم و اجرای اصل ششم حل می‌شود و مدینه فاضله می‌سازند؟

قالب متقاضیان و داعیان این روزها در بحث رفراندوم که خودشان همواره در مراکز تصمیم‌گیری کشور بوده یا هستند اگر احساس می‌کنند ضعفی وجود دارد، آیا به نوعی در حال فرار رو به جلو از عملکرد و رفتار خود نیستند؟

واقعا در این شرایط که دشمن پشت دروازه‌ها موضع جنگی گرفته، طرح و بیان چنین موضوعی، چه معنا می‌دهد؟

آیا با رفراندم مشکل دارو، ارز، مسکن، خودرو و یا نان شب مردم رفع می‌شود؟

به راستی کمی انصاف داشته باشند. مگر هر سال در کشور رفراندوم نداریم؟

انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری مراجعه به آرای  مستقیم مردم تلقی نمی‌شود؟

راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه اگر نوعی رفراندوم نیست چیست؟

آیا نه گفتن به جهان استکبار و آری گفتن به سپاه پاسداران در جریان تروریستی خواندن این نهاد برآمده از دل مردم انقلابی، توسط آمریکا، رفراندوم نبود؟ این که ۲۹۰ نماینده پارلمان یک‌دست لباس سبز به تن کردند نمایشی از قدرت، وحدت، اعتماد و نوعی رفراندوم نیست؟

سئوال اینجاست چرا هنگامی که دشمن تمام مسلح در مقابل ما ایستاده، هنگامی که به واسطه عملکرد نامطلوب برخی دست اندر کاران، مردم در فشار اقتصادی هستند، هنگامی که بنا به دعوت رهبر معظم انقلاب و یا خودجوش عموم مردم برای حفظ و حراست از ارزش‌ها و کیان خود با هر گرایش سیاسی و غیره، خالصانه در عرصه حضور پیدا می‌کنند، طرح برگزاری رفراندوم و ایجاد چالش برای کشور و مردم مطرح می‌شود؟

به جای این حرف‌ها، به جای این اصل چرا از اصولی که به رفاه، آسایش، زندگی و امرار معاش مردم مرتبط می‌شود حرف نمی‌زنند و به آن نمی‌پردازند؟

با رفراندوم چه چیزی را می‌خواهید اثبات کنید؟

از خودتان قهرمان عرصه سیاسی بسازید که مثلا در دوره فلان رئیس جمهور یا دولت رفراندوم صورت پذیرفت و...؟

یا قصد دارید از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های خودتان فرار کنید؟

شب می‌خوابیم صبح بلند می‌شویم می‌بینیم قیمت‌ها سر به فلک کشیده، بیایید نظر مردم را در این رابطه جویا شوید.

شرکت ملی صنایع مس کشور که می‌توانست جایگزینی نزدیک برای نفت باشد را به کدام سمت و سو برده‌اید؟

و خیلی چیزهای دیگر که از حوصله بحث خارج است. 

چرا این قدر اصرار دارید که الان وقت پرداختن به این اصل قانون اساسی است؟

مطالبات و حقوق مردم با رفراندوم حل نمی‌شود، بلکه با تبعیت از رهبر عزیزمان در امور مختلف که مکرر توصیه و تاکید می‌فرمایند قابل حل است.

خداترس بودن مسئولان، کنار گذاشتن باندبازی، فامیل‌بازی، سپردن یقه سفیدان واقعی به دست قانون، فراموش نکردن شهدا و ایثارگران و خانواده‌های آن نیاز امروز ایران اسلامی است.

دعواهای سیاسی و پست و مقام را کنار بگذارید به اصول پیش گفته بپردازید، به خدا مشکلات حل می‌شود و هیچ‌گاه نیاز به صحبت از رفراندوم در هیچ موضوعی نخواهد بود.

مراجعه به آرای مردم در انتخابات‌  متعدد اگر رفراندوم نیست پس چیست؟

*نماینده سابق مجلس

 

مدتی است بحث برگزاری رفراندوم توسط برخی سیاسیون شدت گرفته و صدالبته برخی مدعیان سیاست‌ورزی هم به اظهارنظر در این خصوص پیوسته‌اند و افکار عمومی را کم و بیش با این اصل مشغول نموده‌اند. اما به راستی رفراندوم برای چی؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d5af2ac02e13_5d5af2ac02e15
29 مرداد 1398 - 10:25

در این که در قانون اساسی (اصل ششم) مراجعه به آرا مستقیم مردم در برخی امور مهم و حساس تاکید شده و این که طی چند نوبت هم در اوایل انقلاب چنین اصلی اجرایی شده و اگر خوب نبود، اصل قانون اساسی کشور نمی‌شد، هیچ شک و شبهه ای نیست.

اما متقاضیان اجرای مجدد موردی خاص از این اصل به دنبال چه هستند؟

کدام نیاز کشور را می‌خواهند به رفراندوم بگذارند؟

چه ستونی از نظام را هدف گرفته‌اند و چرا؟

سوال؟؟

آیا دولت اصول سوم، دهم، بیست و نهم، سی‌ام، سی‌ و یکم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چهل و نهم و پنجاهم قانون اساسی را به طور کامل اجرا کرده و طعم شیرین آن را به مردم چشانده که اکنون تصور می‌کنند اصلی‌ترین نیاز مردم و کشور و همه چیز با رفراندوم و اجرای اصل ششم حل می‌شود و مدینه فاضله می‌سازند؟

قالب متقاضیان و داعیان این روزها در بحث رفراندوم که خودشان همواره در مراکز تصمیم‌گیری کشور بوده یا هستند اگر احساس می‌کنند ضعفی وجود دارد، آیا به نوعی در حال فرار رو به جلو از عملکرد و رفتار خود نیستند؟

واقعا در این شرایط که دشمن پشت دروازه‌ها موضع جنگی گرفته، طرح و بیان چنین موضوعی، چه معنا می‌دهد؟

آیا با رفراندم مشکل دارو، ارز، مسکن، خودرو و یا نان شب مردم رفع می‌شود؟

به راستی کمی انصاف داشته باشند. مگر هر سال در کشور رفراندوم نداریم؟

انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری مراجعه به آرای  مستقیم مردم تلقی نمی‌شود؟

راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه اگر نوعی رفراندوم نیست چیست؟

آیا نه گفتن به جهان استکبار و آری گفتن به سپاه پاسداران در جریان تروریستی خواندن این نهاد برآمده از دل مردم انقلابی، توسط آمریکا، رفراندوم نبود؟ این که ۲۹۰ نماینده پارلمان یک‌دست لباس سبز به تن کردند نمایشی از قدرت، وحدت، اعتماد و نوعی رفراندوم نیست؟

سئوال اینجاست چرا هنگامی که دشمن تمام مسلح در مقابل ما ایستاده، هنگامی که به واسطه عملکرد نامطلوب برخی دست اندر کاران، مردم در فشار اقتصادی هستند، هنگامی که بنا به دعوت رهبر معظم انقلاب و یا خودجوش عموم مردم برای حفظ و حراست از ارزش‌ها و کیان خود با هر گرایش سیاسی و غیره، خالصانه در عرصه حضور پیدا می‌کنند، طرح برگزاری رفراندوم و ایجاد چالش برای کشور و مردم مطرح می‌شود؟

به جای این حرف‌ها، به جای این اصل چرا از اصولی که به رفاه، آسایش، زندگی و امرار معاش مردم مرتبط می‌شود حرف نمی‌زنند و به آن نمی‌پردازند؟

با رفراندوم چه چیزی را می‌خواهید اثبات کنید؟

از خودتان قهرمان عرصه سیاسی بسازید که مثلا در دوره فلان رئیس جمهور یا دولت رفراندوم صورت پذیرفت و...؟

یا قصد دارید از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های خودتان فرار کنید؟

شب می‌خوابیم صبح بلند می‌شویم می‌بینیم قیمت‌ها سر به فلک کشیده، بیایید نظر مردم را در این رابطه جویا شوید.

شرکت ملی صنایع مس کشور که می‌توانست جایگزینی نزدیک برای نفت باشد را به کدام سمت و سو برده‌اید؟

و خیلی چیزهای دیگر که از حوصله بحث خارج است. 

چرا این قدر اصرار دارید که الان وقت پرداختن به این اصل قانون اساسی است؟

مطالبات و حقوق مردم با رفراندوم حل نمی‌شود، بلکه با تبعیت از رهبر عزیزمان در امور مختلف که مکرر توصیه و تاکید می‌فرمایند قابل حل است.

خداترس بودن مسئولان، کنار گذاشتن باندبازی، فامیل‌بازی، سپردن یقه سفیدان واقعی به دست قانون، فراموش نکردن شهدا و ایثارگران و خانواده‌های آن نیاز امروز ایران اسلامی است.

دعواهای سیاسی و پست و مقام را کنار بگذارید به اصول پیش گفته بپردازید، به خدا مشکلات حل می‌شود و هیچ‌گاه نیاز به صحبت از رفراندوم در هیچ موضوعی نخواهد بود.

مراجعه به آرای مردم در انتخابات‌  متعدد اگر رفراندوم نیست پس چیست؟

*نماینده سابق مجلس

 

منبع: خبرآنلاین

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


15

نظرات 9
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
آریایی 0 0 پاسخ 1398/5/30 -10:07

رفراندوم در باره سن بازنشستگی !!!!!!!

امید صلح طلب 5 1 پاسخ 1398/5/29 -22:14

تا سیاست های خارجیمون تغییر نکنه اقتصادمون هم خوب نمیشه. واقعا رفراندوم بدون دخالت شورای نگهبان و فیلترهای مغرضانه اش،الان لازمه تا به شعور سیاسی مردم بها داده شود. دلواپسانیکه رای انتخاباتو به نفع خودشون تفسیر میکنن،پس چه باکی از رفراندوم دارند؟

احمد 4 2 پاسخ 1398/5/29 -20:11

به نظر من باید اگه قراره رفراندوم برگزار کنند باید برای عزل وناتوانی و فساد بی سابقه در دولت فعلی برگزار کنندوانتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شود

علی 6 0 پاسخ 1398/5/29 -14:40

مملکت پر شده از فساد و فاسد و دولتی ها با شتاب در حال دزدی و فساد هستند چون وقتشان کم است و رفراندوم هم یکی از همین پازل های فساد است تا مردم را مشغول کنند و به جان هم بیندازند و خودشان زمان بخرند برای ادامه دزدی ها .

مرتضی 6 1 پاسخ 1398/5/29 -14:28

تا زمانی که مشکل سیاسی مملکت حل نشود سایر مشکلات که این اقا به انها اشاره کرده اند حل نخواهند شد .چون بخش اعظمی از مشکلات کشور ما ماهیت اقتصادی ندارند.حلال درد مردم برگزاری انتخابات ازاد عادلانه و بدون نظارت استصوابی است تا نمایندگان واقعی مردم در راس قرار گیرند و هرچه که تصویب کردند همان اجرا شود از جمله صلح و دوستی با تمام دنیا و برقراری رابطه با انها .این ۴۰ سال است هی می گویید الان شرایط مساعد نیست.پس کی شرایط مساعد می شود.اقای محترم به شعور ملت ایران و خوانندگان مطالبت توهین نفرما.به امید روزهای خود برا میهن عزیزم با تلاش تمام فرزندان مام میهن

سالار 6 2 پاسخ 1398/5/29 -13:39

جالبه رفراندوم فقط زمان شاه کاربرد داشته با اون شرایط اقتصادی عالی الان که در بدترین شرایط از نظر اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی قرار داریم به درد نمیخوره داداش 1 ساله تو خونه من گوشت نیومده موندم من کار میکنم خانومم کار میکنه و از طرف پدرم هم کمک مالی میشیم وضعمون اینه وای به حال مردم و کارمندان

۳۵۳ 7 0 پاسخ 1398/5/29 -13:10

رفراندم برای نه گفتن به مسئولین دزد

دولت 4 1 پاسخ 1398/5/29 -12:14

که آیا مردم اسلام را میخواهند یا نه

حمید 9 0 پاسخ 1398/5/29 -11:42

جالبه که تاازاینحرفاپیش میاد .همه شماکه مسولیتی درکشوردارید ,فورا به فکرمشکلات مردم میوفتید... اقاجون شمانگران ثروت و.قدرت خودتون هستید که مبادا ازدست بره ....حنا ی هیچکدمتون رنگی نداره دیگه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
تشکیل پلیس قضایی از اختلاف سلیقه‌ ضابطان جلوگیری می‌کند / حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی درباره یک موضوع واحد، سه نظر متفاوت دارند
عصبانی‌ترین مردم دنیا را داریم/حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها آثار فرهنگی مثبت دارد/ کمتر شاهد نظرات مترقیانه مبتنی بر عنصر زمان و مکان هستیم
آتش "آزادی" بر پیکر "سارا" / بدنی که سوخت، قفلی که باز نشد
احمدی‌نژاد معتاد به دیده شدن است / مايكل جكسون در رده بندی مطالبات مردمی نیست/ عجيب بودن فرد را مشهور می سازد، اما محبوب نه!
در برخی نقاط کشور شاهد 3متر فرونشست هستیم/ پیشروی فرونشست به محدوده‌ فرودگاه امام نگران کننده است
به جای فیلتر فضای مجازی صدا و سیما را آزاد کنید/ می‌توانیم بر اساس قانون اساسی صدا و سیما را از انحصار خارج کنیم / در مقام عمل و توجه به مسائل فرهنگی زیر فرش هستیم/ نمک به زخم اهالی فرهنگ نپاشیم
چه نمره‌ای به دولت می‌دهید؟ / عملکرد دولت روحانی بهتر بود یا احمدی‌نژاد؛ نظر بدهید