اولین واکنش وکیل نجفی به قصاص نشدن وی / درخواست آزادی از زندان را داریم


25 مرداد 1398 - 08:36
5d562bca08e92_2019-08-16_08-36
وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید عرف قضایی اقتضا می‌کند به دلیل گذشت اولیای دم، متهم به قتل، با قرار تامین مناسب از زندان آزاد شود. دادگاه می‌تواند با فک قرار بازداشت موقت متهم به قتل، او را با قرار دیگری، از زندان آزاد کند.

حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید انتظار می‌رود دادگاه به خاطر مساعدت به حال متهم، به زودی با تبدیل قرار بازداشت محمدعلی نجفی موافقت کرده و شرایط او از فراهم شود. گفت‌وگو با این وکیل دادگستری را که سال‌ها بازپرس ویژه عمده بوده است، را بخوانید:

درباره اعلام گذشت خانواده مرحومه میترا استاد چه روندی طی شد؟

ما بعد از جلسات و مذاکرات فشرده‌ای که با اولیای دم مرحومه میترا استاد داشتیم و دغدغه های این خانواده را بررسی کردیم. صحبتهایی کردیم که از لحاظ روحی به هم نزدیک شدیم و باعث آرامش آنها شدیم. به تدریج مذاکرات پیشرفت کرد و نهایتا به لطف خدا، روز گذشته خانواده محترم استاد رضایت رسمی و قطعی خود را در دفتر اسناد رسمی امضا کردند.

اعلام گذشت خانواده مرحوم استاد را روی پرونده گذاشتید؟

بله، چهارشنبه آخر وقت این سند به دادگاه شعبه ۹ کیفری یک استان تهران تقدیم شد.

چه زمانی به گذشت اولیای دم از سوی دادگاه ترتیب اثر داده می شود؟

فکر می کنم دادگاه هفته آینده ورود کند. ما در آستانه فرجام خواهی در پرونده هستیم. من موضوع قتل را شبه عمد می دانم درست است رضایت از اولیای دم گرفته شده و قصاص منتفی است ولی اگر دادگاه جنبه عمومی را بخواهد ورود کند و طبق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم مجازات اسلامی حکم صادر کند، ممکن است موکل من متحمل حبس شود. ما از ابتدا قتل را شبه عمد دانستیم و در این راستا دلایل و مدارک عدیده خود را به دادگاه ارائه دادیم و طبیعتا در این راستا فرجام خواهی می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور برود.

در صورتی که دادگاه بخواهد در جنبه عمومی جرم تصمیم بگیرد، مجددا اخذ دفاع می‌کند یا راسا دادگاه وارد رسیدگی می شود؟

بحث این است که دادگاه‌ها دراین باره چون رای صادر کرده اند، در صورت اعتراض، پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد. دیوان عالی کشور، به دلیل گذشت اولیای دم، رای را نقض می کند و پرونده را مجددا به همین شعبه می‌فرستد. بحث اینجاست که ما نقایصی در این پرونده گرفته‌ایم که اگر دیوان عالی کشور توجه کند، ضمن نقض رای به دلیل اعلام گذشت اولیای دم، ممکن است مدارک آن نقایص را هم می‌خواهد. مسایلی مانند ارجاع به تیم کارشناسی اسلحه و قانونی را درخواست کرده‌ایم. انشالله اگر دادگاه به این مسایل ورود کند و با نظرات کارشناسی جدید مواجه شود، ممکن است از رای خود برگردد و موضوع قتل را شبه عمد بداند.

سوای بحث عمدی یا شبه عمد بودن قتل، چون نوعا آقای نجفی دیگر در معرض حکم قصاص نیست، احتمال آزادی او وجود دارد؟

عرف قضایی می‌پذیرد متهم آزاد شود. بازداشت موقت برای مجازات قصاص است. الان چون قصاص منتفی شده است، عرف قضایی می پذیرد در راستای مساعدت به حال متهم، قرار بازداشت موقت را فک کرده و با تبدیل آن به قرار دیگر، مقدمات آزادی ایشان را فراهم کند. امیدواریم این اتفاق بیفتد. از لحاظ شکلی، چون دادگاه در پرونده رای صادر کرده است، ورود در مسایل ماهوی نمی‌کند و پرونده را برای نقض رای به دیوان عالی کشور می‌فرستد. متن ماده ۶۱۲ می‌گوید در صورتی که امنیت و نظم عمومی جامعه با این قتل دچار اخلال شود یا بیم تجری متهم برود، دادگاه می تواند متهم به قتل را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند.

قبول دارید نوعا هیچ یک از این شرایط درباره آقای نجفی با شخصیتی که همه از او می شناسند مطرح نیست؟

بیم تجری بیشتر درباره افرادی مطرح است که سابقه شرارت دارند یا شخصیت نامناسب دارند یا وضع روحی شان طوری است که بیم آن می رود در صورت آزادی مرتکب قتل شوند. یا جرمی که واقع شده است، باعث اخلال در نظم عمومی شده باشد. موکل ما مصداق هیچ یک از اینها نیست. اگر زمانی دادگاه خواست از نظر ماده ۶۱۲ وارد مبحث عمومی جرم شود، این دفاعیات را خواهیم داشت. دادگاه ممکن است جلسه بگذارد و در این باره رای مجدد بدهد که ما هم دفاعیات خود را طرح خواهیم کرد.

وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید عرف قضایی اقتضا می‌کند به دلیل گذشت اولیای دم، متهم به قتل، با قرار تامین مناسب از زندان آزاد شود. دادگاه می‌تواند با فک قرار بازداشت موقت متهم به قتل، او را با قرار دیگری، از زندان آزاد کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d562bca08e92_2019-08-16_08-36
25 مرداد 1398 - 08:36

حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی می‌گوید انتظار می‌رود دادگاه به خاطر مساعدت به حال متهم، به زودی با تبدیل قرار بازداشت محمدعلی نجفی موافقت کرده و شرایط او از فراهم شود. گفت‌وگو با این وکیل دادگستری را که سال‌ها بازپرس ویژه عمده بوده است، را بخوانید:

درباره اعلام گذشت خانواده مرحومه میترا استاد چه روندی طی شد؟

ما بعد از جلسات و مذاکرات فشرده‌ای که با اولیای دم مرحومه میترا استاد داشتیم و دغدغه های این خانواده را بررسی کردیم. صحبتهایی کردیم که از لحاظ روحی به هم نزدیک شدیم و باعث آرامش آنها شدیم. به تدریج مذاکرات پیشرفت کرد و نهایتا به لطف خدا، روز گذشته خانواده محترم استاد رضایت رسمی و قطعی خود را در دفتر اسناد رسمی امضا کردند.

اعلام گذشت خانواده مرحوم استاد را روی پرونده گذاشتید؟

بله، چهارشنبه آخر وقت این سند به دادگاه شعبه ۹ کیفری یک استان تهران تقدیم شد.

چه زمانی به گذشت اولیای دم از سوی دادگاه ترتیب اثر داده می شود؟

فکر می کنم دادگاه هفته آینده ورود کند. ما در آستانه فرجام خواهی در پرونده هستیم. من موضوع قتل را شبه عمد می دانم درست است رضایت از اولیای دم گرفته شده و قصاص منتفی است ولی اگر دادگاه جنبه عمومی را بخواهد ورود کند و طبق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم مجازات اسلامی حکم صادر کند، ممکن است موکل من متحمل حبس شود. ما از ابتدا قتل را شبه عمد دانستیم و در این راستا دلایل و مدارک عدیده خود را به دادگاه ارائه دادیم و طبیعتا در این راستا فرجام خواهی می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور برود.

در صورتی که دادگاه بخواهد در جنبه عمومی جرم تصمیم بگیرد، مجددا اخذ دفاع می‌کند یا راسا دادگاه وارد رسیدگی می شود؟

بحث این است که دادگاه‌ها دراین باره چون رای صادر کرده اند، در صورت اعتراض، پرونده را به دیوان عالی کشور می فرستد. دیوان عالی کشور، به دلیل گذشت اولیای دم، رای را نقض می کند و پرونده را مجددا به همین شعبه می‌فرستد. بحث اینجاست که ما نقایصی در این پرونده گرفته‌ایم که اگر دیوان عالی کشور توجه کند، ضمن نقض رای به دلیل اعلام گذشت اولیای دم، ممکن است مدارک آن نقایص را هم می‌خواهد. مسایلی مانند ارجاع به تیم کارشناسی اسلحه و قانونی را درخواست کرده‌ایم. انشالله اگر دادگاه به این مسایل ورود کند و با نظرات کارشناسی جدید مواجه شود، ممکن است از رای خود برگردد و موضوع قتل را شبه عمد بداند.

سوای بحث عمدی یا شبه عمد بودن قتل، چون نوعا آقای نجفی دیگر در معرض حکم قصاص نیست، احتمال آزادی او وجود دارد؟

عرف قضایی می‌پذیرد متهم آزاد شود. بازداشت موقت برای مجازات قصاص است. الان چون قصاص منتفی شده است، عرف قضایی می پذیرد در راستای مساعدت به حال متهم، قرار بازداشت موقت را فک کرده و با تبدیل آن به قرار دیگر، مقدمات آزادی ایشان را فراهم کند. امیدواریم این اتفاق بیفتد. از لحاظ شکلی، چون دادگاه در پرونده رای صادر کرده است، ورود در مسایل ماهوی نمی‌کند و پرونده را برای نقض رای به دیوان عالی کشور می‌فرستد. متن ماده ۶۱۲ می‌گوید در صورتی که امنیت و نظم عمومی جامعه با این قتل دچار اخلال شود یا بیم تجری متهم برود، دادگاه می تواند متهم به قتل را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم کند.

قبول دارید نوعا هیچ یک از این شرایط درباره آقای نجفی با شخصیتی که همه از او می شناسند مطرح نیست؟

بیم تجری بیشتر درباره افرادی مطرح است که سابقه شرارت دارند یا شخصیت نامناسب دارند یا وضع روحی شان طوری است که بیم آن می رود در صورت آزادی مرتکب قتل شوند. یا جرمی که واقع شده است، باعث اخلال در نظم عمومی شده باشد. موکل ما مصداق هیچ یک از اینها نیست. اگر زمانی دادگاه خواست از نظر ماده ۶۱۲ وارد مبحث عمومی جرم شود، این دفاعیات را خواهیم داشت. دادگاه ممکن است جلسه بگذارد و در این باره رای مجدد بدهد که ما هم دفاعیات خود را طرح خواهیم کرد.

منبع: رکنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


24

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید