۴ میلیارد تومان خسارت کشتی غرق شده «شباهنگ»


23 مرداد 1398 - 17:00
5d53b88c35992_5d53b88c35995
کیایی مشخص شدن میزان خسارت سیل در استان‌های مختلف کشور طی ۶ ماهه شرکت‌های بیمه خبر داد.

مصطفی کیایی مقام مسئول در صنعت بیمه درباره خسارت کشتی غرق شده اظهار کرد : شرایط بیمه نامه این کشتی، نمودار همه چیز خواهد بود، ولی به طور حتم هر زمانی که لیدر بیمه نامه که یکی از شرکت‌های بیمه است، قصد پرداخت خسارت این کشتی را داشته باشد، با شرکای اتکایی خود مشورت می‌کند و اگر سهمی هم نزد ما داشته باشد، آن را پرداخت می‌کنیم.

این مقام مسئول در صنعت بیمه با بیان اینکه کل رقم خسارت کشتی شباهنگ کمتر از ۴ میلیارد تومان است، افزود: بعید می‌دانم با توجه به رقم پایین بیمه این کشتی، یک شرکت بیمه به جز بیمه اتکایی اجباری، اتکایی اختیاری نزد سایر شرکت‌ها داشته باشد؛ ضمن اینکه پیش از اعلام خسارت‌ها به طور علی‌الحساب دو میلیارد تومان بابت سهم اتکایی خسارت از سیل به حساب بیمه مرکزی واریز کردیم و هر سهمی که از بابت خسارت سیل داشت باشیم نیز پرداخت خواهیم کرد؛ ضمن اینکه ما وظیفه خود را در قبال سیل انجام داده ایم.

وی افزود: هر شرکتی هر سهم اتکایی که نزد بیمه اتکایی ما داشته است؛ پرداخت کرده ایم؛ این در حالی است که تا پایان شهریورماه که شرکت‌های بیمه صورت‌های مالی ۶ ماهه خود را اعلام می‌کنند، نمی‌توان رقم دقیقی از خسارت‌های سیل را اعلام کرد.

به گفته کیایی، در ۴ ماهه نخست امسال شرکت‌های بیمه بیشتر درگیر برگزاری مجامع خود بوده اند و در گزارش‌های ۶ ماهه آن‌ها مشخص می‌شود که چه میزان خسارت بابت سیل پرداخت کرده اند.

وی درباره اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران گفت: سندیکا عملکرد مناسبی نداشته و همان گونه که در قانون آمده است باید به عنوان یک تشکل صنفی قوی عمل کند و حتی بخشی از امور مربوط به بیمه مرکزی در اختیار سندیکا باشد.

کیایی با بیان اینکه عملکرد سندیکا با اساسنامه جدید درست نمی‌شود، با بیان اینکه هیچ اساسنامه‌ای بد نیست، ولی باید اساسنامه‌ها به درستی اجرا شوند، ادامه داد: براساس اساسنامه جدید، بیمه اتکایی امین مجبور است که عضو سندیکا باشد؛ البته سندیکا تشکل خوبیاست؛ ولی حق عضویت در آن‌ها باید تعدیل شود و حق عضویت باید با نتایج آن هماهنگ باشد.

وی تاکید کرد: من با تصویب اعضای هیات مدیره شرکت از سندیکای بیمه گران خارج شدم؛ چراکه در اساسنامه قبلی نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد سندیکا وجود نداشت، اما در اساسنامه جدید این موضوع دیده شده؛ این در حالی است که در اساسنامه شرایطی برای انتخاب دبیرکل مشخص نشده و اگر بر تقسیم کار در سندیکا وجود دارد، می‌توان پیشنهاد داد هر فردی رئیس هیات رئیسه سندیکا شد، سمت دیگری در این تشکل صنفی نداشته باشد.

کیایی با بیان اینکه در صورتی که قانون به جای مصلحت در سندیکا حاکم شود، شرایط بهتر خواهد شد، افزود: دولت می‌تواند حذف صنعت بیمه از شمول مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد دهد.

وی درباره حذف صنعت بیمه از شمول حذف مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: در صورتی که دولت بخواهد صنعت بیمه از این مالیات معاف شود امکان ارائه آن در قالب پیشنهاد وجود دارد و از سوی دیگر نیز یک نماینده مجلس نیز می‌تواند در زمان بررسی این موضوع در صحن علنی، برای صنعت بیمه خواستار تبصره شود؛ البته در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را مردم می‌پردازند و نه شرکت‌های بیمه. در صورتی که این مالیات حذف شود، حق بیمه کاهش یافته و اشتیاق مردم به خرید بیمه نامه افزایش پیدا خواهد کرد.

کیایی درباره تفاوت وجود نداشتن بین حق بیمه شخص ثالث در مناطق آزاد و سرزمین اصلی تصریح کرد: یکی از اشکالات همین موضوع است؛ زیرا میزان ترافیک در این مناطق بسیار کمتر از سرزمین اصلی است. به نظر من یکی از وظایف سندیکای بیمه گران یا بیمه مرکزی نیز ورود به این مسائل و حل همین مسائل است.

 

کیایی مشخص شدن میزان خسارت سیل در استان‌های مختلف کشور طی ۶ ماهه شرکت‌های بیمه خبر داد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d53b88c35992_5d53b88c35995
23 مرداد 1398 - 17:00

مصطفی کیایی مقام مسئول در صنعت بیمه درباره خسارت کشتی غرق شده اظهار کرد : شرایط بیمه نامه این کشتی، نمودار همه چیز خواهد بود، ولی به طور حتم هر زمانی که لیدر بیمه نامه که یکی از شرکت‌های بیمه است، قصد پرداخت خسارت این کشتی را داشته باشد، با شرکای اتکایی خود مشورت می‌کند و اگر سهمی هم نزد ما داشته باشد، آن را پرداخت می‌کنیم.

این مقام مسئول در صنعت بیمه با بیان اینکه کل رقم خسارت کشتی شباهنگ کمتر از ۴ میلیارد تومان است، افزود: بعید می‌دانم با توجه به رقم پایین بیمه این کشتی، یک شرکت بیمه به جز بیمه اتکایی اجباری، اتکایی اختیاری نزد سایر شرکت‌ها داشته باشد؛ ضمن اینکه پیش از اعلام خسارت‌ها به طور علی‌الحساب دو میلیارد تومان بابت سهم اتکایی خسارت از سیل به حساب بیمه مرکزی واریز کردیم و هر سهمی که از بابت خسارت سیل داشت باشیم نیز پرداخت خواهیم کرد؛ ضمن اینکه ما وظیفه خود را در قبال سیل انجام داده ایم.

وی افزود: هر شرکتی هر سهم اتکایی که نزد بیمه اتکایی ما داشته است؛ پرداخت کرده ایم؛ این در حالی است که تا پایان شهریورماه که شرکت‌های بیمه صورت‌های مالی ۶ ماهه خود را اعلام می‌کنند، نمی‌توان رقم دقیقی از خسارت‌های سیل را اعلام کرد.

به گفته کیایی، در ۴ ماهه نخست امسال شرکت‌های بیمه بیشتر درگیر برگزاری مجامع خود بوده اند و در گزارش‌های ۶ ماهه آن‌ها مشخص می‌شود که چه میزان خسارت بابت سیل پرداخت کرده اند.

وی درباره اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران گفت: سندیکا عملکرد مناسبی نداشته و همان گونه که در قانون آمده است باید به عنوان یک تشکل صنفی قوی عمل کند و حتی بخشی از امور مربوط به بیمه مرکزی در اختیار سندیکا باشد.

کیایی با بیان اینکه عملکرد سندیکا با اساسنامه جدید درست نمی‌شود، با بیان اینکه هیچ اساسنامه‌ای بد نیست، ولی باید اساسنامه‌ها به درستی اجرا شوند، ادامه داد: براساس اساسنامه جدید، بیمه اتکایی امین مجبور است که عضو سندیکا باشد؛ البته سندیکا تشکل خوبیاست؛ ولی حق عضویت در آن‌ها باید تعدیل شود و حق عضویت باید با نتایج آن هماهنگ باشد.

وی تاکید کرد: من با تصویب اعضای هیات مدیره شرکت از سندیکای بیمه گران خارج شدم؛ چراکه در اساسنامه قبلی نظارت بیمه مرکزی بر عملکرد سندیکا وجود نداشت، اما در اساسنامه جدید این موضوع دیده شده؛ این در حالی است که در اساسنامه شرایطی برای انتخاب دبیرکل مشخص نشده و اگر بر تقسیم کار در سندیکا وجود دارد، می‌توان پیشنهاد داد هر فردی رئیس هیات رئیسه سندیکا شد، سمت دیگری در این تشکل صنفی نداشته باشد.

کیایی با بیان اینکه در صورتی که قانون به جای مصلحت در سندیکا حاکم شود، شرایط بهتر خواهد شد، افزود: دولت می‌تواند حذف صنعت بیمه از شمول مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد دهد.

وی درباره حذف صنعت بیمه از شمول حذف مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: در صورتی که دولت بخواهد صنعت بیمه از این مالیات معاف شود امکان ارائه آن در قالب پیشنهاد وجود دارد و از سوی دیگر نیز یک نماینده مجلس نیز می‌تواند در زمان بررسی این موضوع در صحن علنی، برای صنعت بیمه خواستار تبصره شود؛ البته در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را مردم می‌پردازند و نه شرکت‌های بیمه. در صورتی که این مالیات حذف شود، حق بیمه کاهش یافته و اشتیاق مردم به خرید بیمه نامه افزایش پیدا خواهد کرد.

کیایی درباره تفاوت وجود نداشتن بین حق بیمه شخص ثالث در مناطق آزاد و سرزمین اصلی تصریح کرد: یکی از اشکالات همین موضوع است؛ زیرا میزان ترافیک در این مناطق بسیار کمتر از سرزمین اصلی است. به نظر من یکی از وظایف سندیکای بیمه گران یا بیمه مرکزی نیز ورود به این مسائل و حل همین مسائل است.

 

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


17

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید