علم‌الهدی: آخر عیاشی کردن‌ها و دست در دست دخترها داشتن اعتیاد و مواد مخدر است


11 مرداد 1398 - 14:50
5d440e82aaea0_2019-08-02_14-50
امام جمعه مشهد معتقد است، کدام مخترع و مبتکر از جلسه هرزگی، بی بند و باری و توسعه فحشا بیرون آمده است؛ اما صدها جوان معتاد از این جلسه‌ها بیرون آمدند.

خطیب نماز جمعه مشهد گفت: اگر بنا شد سرنوشت جوان در یک خانواده به شکلی باشد که ببیند کفیل خانواده شده شور و هیجان پیدا می‌کند نه جوانی که جفتک زدن و خوش گذرانی کردن و لذت نفسانی برایش توسعه پیدا کند. آخر عیاشی کردن‌ها و دست در دست دخترها داشتن و حضور در مجالس لهو و لعب اعتیاد و مواد مخدر و رفتن به بیرون از کانون عفت است.

حجت‌الاسلام سیداحمد علم‌الهدی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته حرم رضوی با تسلیت شهادت جانگداز میوه دل امام هشتم حضرت جواد‌الائمه (ع) گفت: امام هشتم (ع) نسبت به امام جواد(ع) علاقه خاصی داشتند. شهادت امام جواد خیلی شهادت جانگدازی بود. ما دو امام داریم که زهر را از طریق پوست وارد بندنشان کردند یکی امام باقر (ع)‌و یکی امام جواد (ع) و زهری که به بدن امام جواد رسید مثل آتش بود.

وی ادامه داد: امام جواد، جامعه ما را در خط جوان‌گرایی قرار می‌دهد و این مساله که رهبر انقلاب در لزوم جوان‌گرایی مطرح کردند از دو جهت ضرورت دارد. نخست اینکه نبوغ و ابتکار جوان در رشد جامعه مورد بهره‌برداری قرا بگیرد چرا که این نسل ذخائر و ظرفیتی دارد که باید مورد استفاده قرار بگیر بنابراین جوانگرایی در زندگی اجتماعی ما به عنوان ضرورت مطرح است.

وی افزود: مساله دوم این است که جوان‌ها به عرصه بیایند و با یک نشاط فعالانه وارد فعالیت شوند. حضور جوان در عرصه اجتماع بزرگترین وسیله پروش جوان در جامعه است. اگر جوان ما با حضور و فعالیت پروریده شود نسل ما و جامعه ما رشد کرده است. اما اگر جوان ما رشد نکرد جامعه ما رشد ندارد. جامعه غیر رشید نمی‌تواند این جامعه را تا هدف نهایی که ظهور امام زمان است پیش برود.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: رشد جوان در نشاط، کار، نقش آفرینی و اثرگذاری است. جوان تا میزانی که احساس کند در جامعه اثرگذار است به همان میزان رشد پیدا می‌کند. لذت جوان در لذت جنسی و نفسانی نیست. شور و هیجان جوان در کار و اشتغال است.

وی ادامه داد: اگر بنا شد سرنوشت جوان در یک خانواده به شکلی باشد که ببیند کفیل خانواده شده شور و هیجان پیدا می‌کند نه جوانی که جفتک زدن و خوش گذرانی کردن و لذت نفسانی برایش توسعه پیدا کند. آخر عیاشی کردن‌ها و دست در دست دخترها داشتن و حضور در مجالس لهو و لعب اعتیاد و مواد مخدر و رفتن به بیرون از کانون عفت است.

وی افزود: کدام مخترع و مبتکر از جلسه هرزگی، بی بند و باری و توسعه فحشا بیرون آمده است؛ اما صدها جوان معتاد از این جلسه‌ها بیرون آمدند. آنهایی که برای رسیدن به اهداف اقتصادی به دنبال ایجاد ابزار شهوت‌رانی جوان هستند قاتل هستند. این افراد عامل هلاک نسل جوان ما هستند.

علم الهدی گفت: امروز در شهر ما با مشکلی مواجه هستیم. در یک سال ۳۲ ملیون زائر داخلی و خارجی به مشهد آمد در یک فضای این چنین بهترین بازار برای سودجویی، پول پرستی و درآمدهای نامشروع جریان‌های قدرت و ثروت است. این افراد به جای اینکه رونق تولید می‌خواهند بازار عیاشی را به عنوان قطب گردشگری راه بیندازند و آن که قربانی این قربانگاه می‌شود جوان و زائر این استان است.

وی افزود: من از مسئولین این استان و مسئولین در حوزه اجرایی و قضایی تقاضا می‌کنم این میدان را به عنوان بازار طعمه گرگ درنده باز نگذارند و نگذارند اینها برای سودجویی به اسم آبادسازی و اشتغال نسل جوان ما را قربانی کنند.

امام جمعه مشهد معتقد است، کدام مخترع و مبتکر از جلسه هرزگی، بی بند و باری و توسعه فحشا بیرون آمده است؛ اما صدها جوان معتاد از این جلسه‌ها بیرون آمدند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d440e82aaea0_2019-08-02_14-50
11 مرداد 1398 - 14:50

خطیب نماز جمعه مشهد گفت: اگر بنا شد سرنوشت جوان در یک خانواده به شکلی باشد که ببیند کفیل خانواده شده شور و هیجان پیدا می‌کند نه جوانی که جفتک زدن و خوش گذرانی کردن و لذت نفسانی برایش توسعه پیدا کند. آخر عیاشی کردن‌ها و دست در دست دخترها داشتن و حضور در مجالس لهو و لعب اعتیاد و مواد مخدر و رفتن به بیرون از کانون عفت است.

حجت‌الاسلام سیداحمد علم‌الهدی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته حرم رضوی با تسلیت شهادت جانگداز میوه دل امام هشتم حضرت جواد‌الائمه (ع) گفت: امام هشتم (ع) نسبت به امام جواد(ع) علاقه خاصی داشتند. شهادت امام جواد خیلی شهادت جانگدازی بود. ما دو امام داریم که زهر را از طریق پوست وارد بندنشان کردند یکی امام باقر (ع)‌و یکی امام جواد (ع) و زهری که به بدن امام جواد رسید مثل آتش بود.

وی ادامه داد: امام جواد، جامعه ما را در خط جوان‌گرایی قرار می‌دهد و این مساله که رهبر انقلاب در لزوم جوان‌گرایی مطرح کردند از دو جهت ضرورت دارد. نخست اینکه نبوغ و ابتکار جوان در رشد جامعه مورد بهره‌برداری قرا بگیرد چرا که این نسل ذخائر و ظرفیتی دارد که باید مورد استفاده قرار بگیر بنابراین جوانگرایی در زندگی اجتماعی ما به عنوان ضرورت مطرح است.

وی افزود: مساله دوم این است که جوان‌ها به عرصه بیایند و با یک نشاط فعالانه وارد فعالیت شوند. حضور جوان در عرصه اجتماع بزرگترین وسیله پروش جوان در جامعه است. اگر جوان ما با حضور و فعالیت پروریده شود نسل ما و جامعه ما رشد کرده است. اما اگر جوان ما رشد نکرد جامعه ما رشد ندارد. جامعه غیر رشید نمی‌تواند این جامعه را تا هدف نهایی که ظهور امام زمان است پیش برود.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: رشد جوان در نشاط، کار، نقش آفرینی و اثرگذاری است. جوان تا میزانی که احساس کند در جامعه اثرگذار است به همان میزان رشد پیدا می‌کند. لذت جوان در لذت جنسی و نفسانی نیست. شور و هیجان جوان در کار و اشتغال است.

وی ادامه داد: اگر بنا شد سرنوشت جوان در یک خانواده به شکلی باشد که ببیند کفیل خانواده شده شور و هیجان پیدا می‌کند نه جوانی که جفتک زدن و خوش گذرانی کردن و لذت نفسانی برایش توسعه پیدا کند. آخر عیاشی کردن‌ها و دست در دست دخترها داشتن و حضور در مجالس لهو و لعب اعتیاد و مواد مخدر و رفتن به بیرون از کانون عفت است.

وی افزود: کدام مخترع و مبتکر از جلسه هرزگی، بی بند و باری و توسعه فحشا بیرون آمده است؛ اما صدها جوان معتاد از این جلسه‌ها بیرون آمدند. آنهایی که برای رسیدن به اهداف اقتصادی به دنبال ایجاد ابزار شهوت‌رانی جوان هستند قاتل هستند. این افراد عامل هلاک نسل جوان ما هستند.

علم الهدی گفت: امروز در شهر ما با مشکلی مواجه هستیم. در یک سال ۳۲ ملیون زائر داخلی و خارجی به مشهد آمد در یک فضای این چنین بهترین بازار برای سودجویی، پول پرستی و درآمدهای نامشروع جریان‌های قدرت و ثروت است. این افراد به جای اینکه رونق تولید می‌خواهند بازار عیاشی را به عنوان قطب گردشگری راه بیندازند و آن که قربانی این قربانگاه می‌شود جوان و زائر این استان است.

وی افزود: من از مسئولین این استان و مسئولین در حوزه اجرایی و قضایی تقاضا می‌کنم این میدان را به عنوان بازار طعمه گرگ درنده باز نگذارند و نگذارند اینها برای سودجویی به اسم آبادسازی و اشتغال نسل جوان ما را قربانی کنند.

منبع: ایلنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


17

نظرات 9
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 1 2 پاسخ 1398/5/12 -20:40

امام جوالا مشهد چند درصد بین مردم سهم داره که حرفش را گوش بدهند بخدا بعضی ها از ترس بعضی ها از گرفتن پست به پای خطبه مینشینند

رضا 3 0 پاسخ 1398/5/12 -01:14

پس مخترعین کشورهای خارجی چی؟بنا به گفته بعضیها اونا هم هرزه ان.

یه نفر 3 0 پاسخ 1398/5/12 -00:28

زندگینانه انیشتین رو خوندین؟؟؟شما اصلا کتاب میخونید؟؟؟؟

مشهد 5 0 پاسخ 1398/5/11 -21:28

از كرامات آقاي علم الهدا ،ببينيد چقدر اين اقا دانا است وأخ وأخ كشت اين ملت را از بس كه دانا است

من 1398/5/12 -00:32

همین داناییییییییییییییییییییییییییییییییییها وضع مردم و جوانان رو به اینجا رسونده...این من و شما هستیم که باید حواسمون جمع باشه

علی 7 4 پاسخ 1398/5/11 -17:01

علم الهدی نفست ازجای گرم در میاد آخه چرا اینقدر چرند میگی مگر مریضی نماز جمعه میخونی بیسواد این مملکتیه که شما مسلمان نماهای بی دین لا مذهب درست کردید خودتون غرق درپول .راحت زندگی میکنید .جوانا پول شغل ندارند ازدواج کنند معتاد شدند ووقتی مواد مصرف میکنند حالیشون نیست چکار میکنند میفهمی تو که روانشناختی سرت نمیشه حرف مفت نزن ریشه یابی کن بد حرف بزن .آخه این چیه که تو خطبه میگی حیف از خطیب که به شما نسبت میدن آدم قطعیه برا نماز جمعه مشهد

Mani 3 1 پاسخ 1398/5/11 -16:42

از کرامات شیخ !!!!!!!

ذوالقرنین 6 0 پاسخ 1398/5/11 -16:06

بزودی با مانع تراشی وضعیت غلط ازدواج در ایران سالمند ترین کشور دنیا میشویم هفت میلیون افغانی در ایرانه که بدور از دغدغه های ازدواج خانواده های جوان و هفت نفره دارند این یعنی فقط یک دهه و شاید زودتر تعداد جوانان افغان با ایرانی تو کشور برابر میشه ازدواج دیر دختران مانع تراشی مشاوران پولی ومخفی کردن سن فرزند آوری دختر و پسر مهر بالا ودست باز پسران برای صیغه و ازدواج موقت سیزده میلیون مجرد قطعی در جامعه گذاشته.پسر تا بخواد درآمدی داشته باشه چهل سالش شده.مشاوران ازدواج از ازدواج اون با دختر 27ویا25سال جلوگیری میکنند و انتظار دارند 38ساله بگیره تا تفا هم داشته باشه اگر فرزندی نباشه واگر هم باشه یکی...معلومه جوان از چنین تعهدی فرار میکنه ومیره به سمت صیغه چون خطر مهر یه هم ندارد از طرفی پسران 25ساله فاقد درآمد هم میزن به سمت دخت. مسن 40ساله تا رفاه داشته باشند پس فرزند آوری صفر میشه بزودی نصف نمایندگان مجلس افغانی خواهند شد فلسطینی دیگر در راه

یه نفر 1398/5/12 -00:30

کو گوش شنوا و چشم بینا؟؟؟ اینها خودشونو به خواب زدن و تا فاجعه برای خودشون به بار نیاد از این خواب بیدار نمیشن!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید