خزانه‌دار شورای شهر تهران اعلام کرد:

تحقق ۹۵ درصدی درآمدهای شهرداری تهران در سه ماه ۹۸


23 تیر 1398 - 11:30
filemanager/7/banovan/636559287412283259
خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران در سه ماه امسال 95 درصد از درآمدهای خود را کسب کرده است.

 حسن رسولی در یک‌صد و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه‌ماهه سال 98 و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1398، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده دربرش عملکردی سه‌ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 47هزار و 70 میلیارد ریال اقدام کند که در سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد 1398، مبلغ 44هزار و 883 میلیارد ریال معادل 95 درصد تحصیل شده است. طی سه‌ماهه مذکور کسری عملکرد 2هزار و 187 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی درباره درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اظهار کرد: این سرفصل عمدتاً به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری و وصول مطالبات مربوط می‌شود. در این بخش مبلغ وصولی 26هزار و992 میلیارد ریال است، که نسبت به ارقام مصوب (20هزار و 872 میلیارد ریال) معادل 129 درصد است. به عبارتی این سرفصل 29 درصد مازاد تحقق نسبت به اجازه داده‌شده در بودجه 98 را نشان می‌دهد.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره سرفصل منابع حاصل از تملک دارائی‌های مالی، نیز اعلام کرد: منابع و درآمدهای حاصله از این ردیف شامل استقراض بانکی و سایر روش‌های تأمین مالی است. کل ارقام مصوب مندرج در این ردیف سه هزار و 12 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است. مبلغ تحقق‌یافته 740 میلیارد ریال معادل 24 درصد مجوز داده‌شده بودجه 98 اعلام‌شده است. درحالی‌که شهرداری مجاز به استفاده شش‌درصدی کل بودجه سه دوازدهم خود از این محل بوده است. مبلغ مذکور نشان دهنده استفاده
۱.۶ درصدی کل بودجه سه‌ماهه از این محل است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه تحلیل و ارزیابی خود را نسبت به این گزارش را این‌گونه بیان کرد: بر اساس اعلام کتبی شهرداری به‌منظور کنترل دقیق منابع و مصارف، تخصیص اعتبار در تیرماه امسال از سوی کمیته تخصیص به مراکز هزینه اعلام‌شده است. بر این اساس متأسفانه برخلاف نص صریح ماده 79 هیچ رویداد هزینه‌ای در گزارش دریافتی از شهرداری درج نشده است. این نحوه ثبت حساب‌های هزینه نه‌تنها مغایر با ماده‌قانونی مذکور است، بلکه با بند الف، تبصره 2 بودجه 1398 و نیز ماده 39 برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران، مرتبط با تکالیف شهرداری در خصوص مبادله به‌موقع موافقت‌نامه و تشکیل به‌موقع کمیته تخصیص نیز مغایرت آشکار دارد.

وی ادامه داد: سهم نقدی درآمدهای حاصله 77 درصد و سهم غیر نقد 23 درصد کل درآمدهای تحقق‌یافته است.

به گفته خزانه‌دار شورای شهر تهران درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز، فروش اموال و املاک شهرداری و وصول مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی است که شهرداری برای سه‌ماهه مبلغ 26 هزار و 992 میلیارد ریال از رقم مصوب سه‌ماهه 20 هزار و 872 میلیارد ریال معادل 129 درصد درآمد تحصیل‌کرده است. هرچند در ظاهر مازاد 29 درصدی تحقق درآمد از این محل ممکن است نقطه‌ضعف شهرداری به‌حساب آید. لیکن ازآنجاکه قریب به 9800 میلیارد ریال از طریق تهاتر بدهی‌های معوقه دستگاه‌های دولتی با اسناد خزانه به‌دست‌آمده است. این مازاد درواقع نقطه قوت عملکردی درآمدی شهرداری است.

رسولی همچنین تصریح کرد: کما فی السابق به شهردار تهران یادآوری می‌کنم با اصلاح رویه‌های جاری نسبت به ثبت ماهیانه وقایع مالی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری و اعلام آن تا قبل از فرارسیدن 15 ماه بعد، وفق ماده 79 اقدام کند. تشکیل ستاد کاهش هزینه‌های جاری در سطوح گوناگون سازمانی و مدیریتی به‌موازات فعال‌تر ساختن ستادهای درآمد توصیه می‌شود. همچنین ازآنجاکه عملکرد حساب هزینه‌ای سه‌ماهه را دریافت نکرده‌ام. امکان اظهارنظر درباره ترکیب هزینه‌ها و نسبت‌های جاری و عمرانی این حساب (هزینه) که شاخص بسیار مهمی به شمار می‌آید، برایم فراهم نیست.

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران در سه ماه امسال 95 درصد از درآمدهای خود را کسب کرده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/7/banovan/636559287412283259
23 تیر 1398 - 11:30

 حسن رسولی در یک‌صد و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با ارائه گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه‌ماهه سال 98 و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال 1398، گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده دربرش عملکردی سه‌ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف 47هزار و 70 میلیارد ریال اقدام کند که در سه ماه فروردین و اردیبهشت و خرداد 1398، مبلغ 44هزار و 883 میلیارد ریال معادل 95 درصد تحصیل شده است. طی سه‌ماهه مذکور کسری عملکرد 2هزار و 187 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.

وی درباره درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اظهار کرد: این سرفصل عمدتاً به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری و وصول مطالبات مربوط می‌شود. در این بخش مبلغ وصولی 26هزار و992 میلیارد ریال است، که نسبت به ارقام مصوب (20هزار و 872 میلیارد ریال) معادل 129 درصد است. به عبارتی این سرفصل 29 درصد مازاد تحقق نسبت به اجازه داده‌شده در بودجه 98 را نشان می‌دهد.

خزانه‌دار شورای شهر تهران درباره سرفصل منابع حاصل از تملک دارائی‌های مالی، نیز اعلام کرد: منابع و درآمدهای حاصله از این ردیف شامل استقراض بانکی و سایر روش‌های تأمین مالی است. کل ارقام مصوب مندرج در این ردیف سه هزار و 12 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است. مبلغ تحقق‌یافته 740 میلیارد ریال معادل 24 درصد مجوز داده‌شده بودجه 98 اعلام‌شده است. درحالی‌که شهرداری مجاز به استفاده شش‌درصدی کل بودجه سه دوازدهم خود از این محل بوده است. مبلغ مذکور نشان دهنده استفاده
۱.۶ درصدی کل بودجه سه‌ماهه از این محل است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه تحلیل و ارزیابی خود را نسبت به این گزارش را این‌گونه بیان کرد: بر اساس اعلام کتبی شهرداری به‌منظور کنترل دقیق منابع و مصارف، تخصیص اعتبار در تیرماه امسال از سوی کمیته تخصیص به مراکز هزینه اعلام‌شده است. بر این اساس متأسفانه برخلاف نص صریح ماده 79 هیچ رویداد هزینه‌ای در گزارش دریافتی از شهرداری درج نشده است. این نحوه ثبت حساب‌های هزینه نه‌تنها مغایر با ماده‌قانونی مذکور است، بلکه با بند الف، تبصره 2 بودجه 1398 و نیز ماده 39 برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران، مرتبط با تکالیف شهرداری در خصوص مبادله به‌موقع موافقت‌نامه و تشکیل به‌موقع کمیته تخصیص نیز مغایرت آشکار دارد.

وی ادامه داد: سهم نقدی درآمدهای حاصله 77 درصد و سهم غیر نقد 23 درصد کل درآمدهای تحقق‌یافته است.

به گفته خزانه‌دار شورای شهر تهران درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای شامل عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز، فروش اموال و املاک شهرداری و وصول مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی است که شهرداری برای سه‌ماهه مبلغ 26 هزار و 992 میلیارد ریال از رقم مصوب سه‌ماهه 20 هزار و 872 میلیارد ریال معادل 129 درصد درآمد تحصیل‌کرده است. هرچند در ظاهر مازاد 29 درصدی تحقق درآمد از این محل ممکن است نقطه‌ضعف شهرداری به‌حساب آید. لیکن ازآنجاکه قریب به 9800 میلیارد ریال از طریق تهاتر بدهی‌های معوقه دستگاه‌های دولتی با اسناد خزانه به‌دست‌آمده است. این مازاد درواقع نقطه قوت عملکردی درآمدی شهرداری است.

رسولی همچنین تصریح کرد: کما فی السابق به شهردار تهران یادآوری می‌کنم با اصلاح رویه‌های جاری نسبت به ثبت ماهیانه وقایع مالی حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری و اعلام آن تا قبل از فرارسیدن 15 ماه بعد، وفق ماده 79 اقدام کند. تشکیل ستاد کاهش هزینه‌های جاری در سطوح گوناگون سازمانی و مدیریتی به‌موازات فعال‌تر ساختن ستادهای درآمد توصیه می‌شود. همچنین ازآنجاکه عملکرد حساب هزینه‌ای سه‌ماهه را دریافت نکرده‌ام. امکان اظهارنظر درباره ترکیب هزینه‌ها و نسبت‌های جاری و عمرانی این حساب (هزینه) که شاخص بسیار مهمی به شمار می‌آید، برایم فراهم نیست.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
سازوکار حزبی برای بررسی پرونده اخلاقی مدیران اصلاح طلب نداریم / «نجفی» عضو کارگزاران بود، چرا از انتصاب او حمایت کردند؟ / حاشیه های اخلاقی مدیران، اصلاح طلب و اصولگرا نمی شناسد
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد
بنیاد مستضعفان؛ سازمانی با بیش از 56 هزار میلیارد درآمد؟ / از شایعه ساخت باشگاه در دبی تا هزینه 100 میلیارد تومانی برای یک ساختمان
آمریکایی‌ها معتقدند ظریف سرشان کلاه گذاشته / ترامپ برای انتخابات به عکس یادگاری با روحانی نیاز دارد / آمریکا در جنگ با ایران پیروز نمی‌شود
بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟ / معرفی کامل این ارز دیجیتال
در این دوره مردم به سمت حرکات پوپولیستی نخواهد رفت/ به جز مرحوم هاشمی بقیه باور به رییس‌جمهور شدن نداشتند/مردم از دو جناح رویگردانند/ نگاه‌های یک طرفه چالش جریان اصولگرا است
برابری دیه؛ گامی برای «تساوی حقوق زن و مرد» یا «آوانس قانون به ضاربان و قاتلان»؟