مناطق ۱۷، ۱۹ و ۱۲ پایتخت بیشترین متکدی را دارند/ زنان در کدام مناطق امنیت بیشتری دارند؟


10 تیر 1398 - 16:07
5d19ef8946573_5d19ef8946574
رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران بر لزوم مکلف کردن دستگاه‌ها به انتشار داده‌های پیمایش‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبر فوری، آرش نصر اصفهانی ظهر امروز در مراسم آئین انتشار داده‌های خام پیمایش‌های شهری با بیان اینکه دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سال ۷۵ تشکیل شده است گفت: از سال ۸۸ انجام نظر سنجی یکی از اقداماتی بود که به این دفتر مطالعات واگذار شد و نظر سنجی‌هایی را در مورد مسائل شهر تهران، از مردم انجام می‌داد.

وی با بیان این که پیمایش‌هایی در خصوص نگرش شهری و نگاه مردم به مسائل مختلف شهر با نمونه‌های ۵ هزار نفری انجام شده است افزود: یکی از مهمترین پایش‌ها که در آن زمان انجام شده در مورد «سنجش عدالت در شهر » بوده است.

نصر اصفهانی با بیان این که در زمان ریاست جمهوری اسبق نظر سنجی ارزش‌ها و نگرش‌ها که در وزارت ارشاد انجام می‌شد متوقف شد و به همین دلیل بعد از مدتی این پیمایش‌ها در شهرداری تهران انجام می‌شد گفت: دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی در حوزه‌ مسائل شهری نظر سنجی های مختلفی را طی سالهای اخیر انجام داده‌اند اما هیچ کدام از آنها منتشر نشد تا این که در سال ۹۴ پیمایش «رصد کیفیت زندگی» انجام شد که بزرگترین پیمایش شهری در ایران است چرا که ۴۵ هزار نمونه آماری در این نظر سنجی شرکت کردند و این در حالی است که پیمایش‌های کشوری، شامل ۱۵ الی ۱۶ هزار نفر بودند اما در این پیمایش که در محلات تهران رخ داد ۴۵ هزار نفر شرکت کردند.

رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که در این نظر سنجی کیفیت زندگی در شهر و رضایت مردم از امکانات شهری سنجیده شد گفت: شاخص‌هایی همچون نظافت محلات، میزان مشارکت مردم در شهر، میزان اعتماد مردم به نهادهای مختلف و محلی، نگرش به مسائل اجتماعی همچون سرقت، تکدی‌گری، کارتن خوابی، احساس امنیت زنان و کودکان در روز انجام شد.

وی با بیان این که اگر پیمایشی با بودجه عمومی انجام می‌شود باید اطلاعات و داده‌های آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد اظهار کرد: لازمه این مهم تدوین قوانین است که دستگاه‌ها را مکلف کند تا داده‌هایشان را منتشر کنند که در حال حاضر انتشار داده‌ها بر اساس نظر شخصی مدیران است و از آنجا که مدیران خطر نمی‌کنند این داده‌ها نیز منتشر نمی‌شود، در حالی که با تحقیقاتی که با بودجه عمومی انجام می‌شود باید داده‌های آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد و این اصلاح قانون ضروری است.

نصر اصفهانی با بیان اینکه شهرداری تهران در انتشار داده‌های پیمایش‌های شهری پیش قدم است گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز در انتشار داده‌های پیمایش‌های خود اقدام کنند.

 در این اطلس کیفیت زندگی شهر تهران، آمده است که مناطق ۶ و ۳ و ۱ مناطقی هستند که مردمان آن بیشترین علاقمندی به منطقه خود را دارند.

در ادامه بدترین مناطق از نظر تعداد متکدیان محلات مناطق ۱۷ و ۱۹ و ۱۲ هستند و این در حالی است که بهترین مناطق از نظر تعداد کم متکدیان مناطق ۵ و ۱ و ۲۱ بوده است.

 زنان در مناطق 1، 21 و 3 احساس امنیت بیشتری دارند.

بر اساس این نظرسنجی که در سال ۹۴ انجام شده و در سال ۹۵ منتشر شده، شاخص امنیت اجتماعی در مناطق ۱، ۲۲ و ۵ بیشتر بوده و احساس امنیت زنان در مناطق یک، ۲۱ و ۳ نیز بیشتر بوده است.

میزان مراجعه مردم به شورایاران در مناطق ۲۲، ۱۳ و ۲۰ بیشترین بوده است و کمترین میزان مراجعه بر مناطق ۶، ۳ و ۱۴ بوده است. همچنین اعتماد به مأموران شهرداری در مناطق ۲۰ و ۶ و ۲۲ بیشتر و در مناطق ۳ و ۱۰ و ۱۲ کمتر بوده است.

رضایت مردم از حمل زباله در مناطق ۲۲ و ۱و ۱۳ بیشتر و در مناطق ۱۲، ۱۸ و ۱۴ کمتر از مابقی محلات بوده است.

همچنین در مناطق ۲۲ و ۱ و ۶ بیشترین رضایت از نظافت و در مناطق ۱۲ و ۱۰ و ۱۸ کمترین رضایت از نظافت شهر ثبت شده است.

 

 

رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران بر لزوم مکلف کردن دستگاه‌ها به انتشار داده‌های پیمایش‌ها تاکید کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5d19ef8946573_5d19ef8946574
10 تیر 1398 - 16:07

به گزارش خبر فوری، آرش نصر اصفهانی ظهر امروز در مراسم آئین انتشار داده‌های خام پیمایش‌های شهری با بیان اینکه دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی از سال ۷۵ تشکیل شده است گفت: از سال ۸۸ انجام نظر سنجی یکی از اقداماتی بود که به این دفتر مطالعات واگذار شد و نظر سنجی‌هایی را در مورد مسائل شهر تهران، از مردم انجام می‌داد.

وی با بیان این که پیمایش‌هایی در خصوص نگرش شهری و نگاه مردم به مسائل مختلف شهر با نمونه‌های ۵ هزار نفری انجام شده است افزود: یکی از مهمترین پایش‌ها که در آن زمان انجام شده در مورد «سنجش عدالت در شهر » بوده است.

نصر اصفهانی با بیان این که در زمان ریاست جمهوری اسبق نظر سنجی ارزش‌ها و نگرش‌ها که در وزارت ارشاد انجام می‌شد متوقف شد و به همین دلیل بعد از مدتی این پیمایش‌ها در شهرداری تهران انجام می‌شد گفت: دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی در حوزه‌ مسائل شهری نظر سنجی های مختلفی را طی سالهای اخیر انجام داده‌اند اما هیچ کدام از آنها منتشر نشد تا این که در سال ۹۴ پیمایش «رصد کیفیت زندگی» انجام شد که بزرگترین پیمایش شهری در ایران است چرا که ۴۵ هزار نمونه آماری در این نظر سنجی شرکت کردند و این در حالی است که پیمایش‌های کشوری، شامل ۱۵ الی ۱۶ هزار نفر بودند اما در این پیمایش که در محلات تهران رخ داد ۴۵ هزار نفر شرکت کردند.

رئیس دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که در این نظر سنجی کیفیت زندگی در شهر و رضایت مردم از امکانات شهری سنجیده شد گفت: شاخص‌هایی همچون نظافت محلات، میزان مشارکت مردم در شهر، میزان اعتماد مردم به نهادهای مختلف و محلی، نگرش به مسائل اجتماعی همچون سرقت، تکدی‌گری، کارتن خوابی، احساس امنیت زنان و کودکان در روز انجام شد.

وی با بیان این که اگر پیمایشی با بودجه عمومی انجام می‌شود باید اطلاعات و داده‌های آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد اظهار کرد: لازمه این مهم تدوین قوانین است که دستگاه‌ها را مکلف کند تا داده‌هایشان را منتشر کنند که در حال حاضر انتشار داده‌ها بر اساس نظر شخصی مدیران است و از آنجا که مدیران خطر نمی‌کنند این داده‌ها نیز منتشر نمی‌شود، در حالی که با تحقیقاتی که با بودجه عمومی انجام می‌شود باید داده‌های آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد و این اصلاح قانون ضروری است.

نصر اصفهانی با بیان اینکه شهرداری تهران در انتشار داده‌های پیمایش‌های شهری پیش قدم است گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز در انتشار داده‌های پیمایش‌های خود اقدام کنند.

 در این اطلس کیفیت زندگی شهر تهران، آمده است که مناطق ۶ و ۳ و ۱ مناطقی هستند که مردمان آن بیشترین علاقمندی به منطقه خود را دارند.

در ادامه بدترین مناطق از نظر تعداد متکدیان محلات مناطق ۱۷ و ۱۹ و ۱۲ هستند و این در حالی است که بهترین مناطق از نظر تعداد کم متکدیان مناطق ۵ و ۱ و ۲۱ بوده است.

 زنان در مناطق 1، 21 و 3 احساس امنیت بیشتری دارند.

بر اساس این نظرسنجی که در سال ۹۴ انجام شده و در سال ۹۵ منتشر شده، شاخص امنیت اجتماعی در مناطق ۱، ۲۲ و ۵ بیشتر بوده و احساس امنیت زنان در مناطق یک، ۲۱ و ۳ نیز بیشتر بوده است.

میزان مراجعه مردم به شورایاران در مناطق ۲۲، ۱۳ و ۲۰ بیشترین بوده است و کمترین میزان مراجعه بر مناطق ۶، ۳ و ۱۴ بوده است. همچنین اعتماد به مأموران شهرداری در مناطق ۲۰ و ۶ و ۲۲ بیشتر و در مناطق ۳ و ۱۰ و ۱۲ کمتر بوده است.

رضایت مردم از حمل زباله در مناطق ۲۲ و ۱و ۱۳ بیشتر و در مناطق ۱۲، ۱۸ و ۱۴ کمتر از مابقی محلات بوده است.

همچنین در مناطق ۲۲ و ۱ و ۶ بیشترین رضایت از نظافت و در مناطق ۱۲ و ۱۰ و ۱۸ کمترین رضایت از نظافت شهر ثبت شده است.

 

 

منبع: ایسنا

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


66

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
چه نمره‌ای به دولت می‌دهید؟ / عملکرد دولت روحانی بهتر بود یا احمدی‌نژاد؛ نظر بدهید
"سگ دروغگو"، "مفت‌خور"، "دیوانه"، "بیمبو" و...؛ مجموعه توهین‌هایی که ترامپ به زنان مشهور کرده / نه هیلاری در امان مانده و نه آنجلینا جولی
همه چهره‌هایی که آیت‌الله یزدی آنان را نواخت / از "سلام" هاشمی تا نامه آملی / سناریوی هاشمی‌سازی دوم تا کجا پیش می‌رود؟
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود