روند تخلیه کالا‌های اساسی و دارو در بنادر مطلوب است


22 خرداد 1398 - 02:00
کامی گفت: روند تخلیه کالا‌های اساسی و دارو در بنادر کشور بسیار مطلوب است و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای تسریع ترخیص کالا به وظیفه خود عمل کنند.

به گزارش خبر فوری، رضا کامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه با تاکید بر اینکه تسریع روند ترخیص کالا از بنادر به عملکرد چند دستگاه بستگی دارد، اظهار کرد: در حال حاضر روند تخلیه کالا‌های اساسی و دارو در بنادر کشور بسیار مطلوب است و دستگاه‌های دارای مسئولیت باید وظیفه خود را در راستای تسریع ترخیص کالا به خوبی انجام دهند.

وی در مورد چگونگی روند تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در بنادر ایران به ویژه در بخش کالا‌های اساسی، اظهار کرد: چندین مجموعه و دستگاه در روند ترخیص کالا سهیم هستند و در این بین نقش گمرکات از سایرین برجسته‌تر است و با توجه به افزایش میزان واردات کالا‌های اساسی و دارو به کشور در برهه زمانی کنونی که با اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا مواجه هستیم باید تمامی تدابیر لازم جهت تسریع در روند ترخیص کالا از بنادر اندیشیده شود و مانع ماندگاری و رسوب کالا در بنادر شد.

وی ادامه داد: انتقال کالا از مسیر دریا یکی از مهمترین مد‌های های حمل و نقل است که می‌تواند نقش بسیار اثرگذاری در بهبود وضعیت تجاری کشور داشته باشد، بنابراین باید از کشور‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موفق در حوزه بندری و دریایی الگوبرداری کنیم و بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی بیش از پیش بنادر کشور را توسعه بخشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه کشور‌های دنیا به این سمت رفته اند که بنادر خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، گفت: به طور مثال اکثر بنادر در ترکیه طی چند سال گذشته به مدت طولانی به بخش خصوصی واگذار شدند و نحوه سرمایه گذاری و مدیریت به گونه‌ای است که باعث رونق بنادر و حفظ سرمایه و کسب درآمد بیشتر سرمایه گذار شود.

کامی با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال حفظ سرمایه و افزایش درآمد است، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق یک بندر لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ اگر یک بندر رونق پیدا کند به طور حتم سرمایه گذار نیز از این شرایط بهره‌مند خواهد شد و در صورتی نیز که یک سرمایه گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بندر شود شاهد رونق آن بندر خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان با مشارکت بخش خصوصی شاهد رونق بنادر ایران بود،  گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی در حال حاضر یکی از بهترین راهکار‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بنادر نیز از این موضوع مستثنا نیستند، چرا که در شرایط تحریم می‌توانند از قید و بند‌های موجود به خوبی رهایی یابند و با ترفند‌های خاص تحریم‌ها را دور بزنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه همچنین با بیان اینکه باید وضعیت بنادر کشور در دوران تحریم به خوبی درک شود و بدانیم که با شرایط سختی روبرو هستند، اظهار کرد: حتی در این وضعیت نیز باید به فکر بازدهی هرچه بیشتر ظرفیت‌های خود باشیم و بتوانیم با بازاریابی بین المللی به نحو مطلوب از پتانسیل‌های بندری و دریایی کشور استفاده کنیم چرا که بنادر می‌توانند با کسب درآمد‌های ارزی بخشی از نیاز مالی کشور را تامین کنند.

کامی افزود: با رونق بنادر می‌توان بخشی از ترانزیت منطقه‌ای را به خود اختصاص داد و در این مسیر لازم است که سرعت ترخیص کالا در بنادر توسط دستگاه‌های ذیربط افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری بنادر به بخش خصوصی واقعی کارکرد بنادر را ارتقا می‌دهد، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات هرچه بهتر به صاحبان کالا و سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک شاخص جذاب برای حضور بخش خصوصی در بنادر عمل کند تا این گونه بخش اعظمی از کالا‌های منطقه‌ای روانه بنادر ایران شوند و وضعیت ترانزیتی کشور بهبود یابد.

کامی گفت: روند تخلیه کالا‌های اساسی و دارو در بنادر کشور بسیار مطلوب است و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای تسریع ترخیص کالا به وظیفه خود عمل کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

22 خرداد 1398 - 02:00

به گزارش خبر فوری، رضا کامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه با تاکید بر اینکه تسریع روند ترخیص کالا از بنادر به عملکرد چند دستگاه بستگی دارد، اظهار کرد: در حال حاضر روند تخلیه کالا‌های اساسی و دارو در بنادر کشور بسیار مطلوب است و دستگاه‌های دارای مسئولیت باید وظیفه خود را در راستای تسریع ترخیص کالا به خوبی انجام دهند.

وی در مورد چگونگی روند تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا در بنادر ایران به ویژه در بخش کالا‌های اساسی، اظهار کرد: چندین مجموعه و دستگاه در روند ترخیص کالا سهیم هستند و در این بین نقش گمرکات از سایرین برجسته‌تر است و با توجه به افزایش میزان واردات کالا‌های اساسی و دارو به کشور در برهه زمانی کنونی که با اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا مواجه هستیم باید تمامی تدابیر لازم جهت تسریع در روند ترخیص کالا از بنادر اندیشیده شود و مانع ماندگاری و رسوب کالا در بنادر شد.

وی ادامه داد: انتقال کالا از مسیر دریا یکی از مهمترین مد‌های های حمل و نقل است که می‌تواند نقش بسیار اثرگذاری در بهبود وضعیت تجاری کشور داشته باشد، بنابراین باید از کشور‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای موفق در حوزه بندری و دریایی الگوبرداری کنیم و بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی بیش از پیش بنادر کشور را توسعه بخشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه کشور‌های دنیا به این سمت رفته اند که بنادر خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، گفت: به طور مثال اکثر بنادر در ترکیه طی چند سال گذشته به مدت طولانی به بخش خصوصی واگذار شدند و نحوه سرمایه گذاری و مدیریت به گونه‌ای است که باعث رونق بنادر و حفظ سرمایه و کسب درآمد بیشتر سرمایه گذار شود.

کامی با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال حفظ سرمایه و افزایش درآمد است، اظهار کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق یک بندر لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ اگر یک بندر رونق پیدا کند به طور حتم سرمایه گذار نیز از این شرایط بهره‌مند خواهد شد و در صورتی نیز که یک سرمایه گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در یک بندر شود شاهد رونق آن بندر خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه می‌توان با مشارکت بخش خصوصی شاهد رونق بنادر ایران بود،  گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی در حال حاضر یکی از بهترین راهکار‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و بنادر نیز از این موضوع مستثنا نیستند، چرا که در شرایط تحریم می‌توانند از قید و بند‌های موجود به خوبی رهایی یابند و با ترفند‌های خاص تحریم‌ها را دور بزنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ترکیه همچنین با بیان اینکه باید وضعیت بنادر کشور در دوران تحریم به خوبی درک شود و بدانیم که با شرایط سختی روبرو هستند، اظهار کرد: حتی در این وضعیت نیز باید به فکر بازدهی هرچه بیشتر ظرفیت‌های خود باشیم و بتوانیم با بازاریابی بین المللی به نحو مطلوب از پتانسیل‌های بندری و دریایی کشور استفاده کنیم چرا که بنادر می‌توانند با کسب درآمد‌های ارزی بخشی از نیاز مالی کشور را تامین کنند.

کامی افزود: با رونق بنادر می‌توان بخشی از ترانزیت منطقه‌ای را به خود اختصاص داد و در این مسیر لازم است که سرعت ترخیص کالا در بنادر توسط دستگاه‌های ذیربط افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری بنادر به بخش خصوصی واقعی کارکرد بنادر را ارتقا می‌دهد، گفت: ارائه تسهیلات و خدمات هرچه بهتر به صاحبان کالا و سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک شاخص جذاب برای حضور بخش خصوصی در بنادر عمل کند تا این گونه بخش اعظمی از کالا‌های منطقه‌ای روانه بنادر ایران شوند و وضعیت ترانزیتی کشور بهبود یابد.

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


28

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
روش‌های عجیب و ترسناک اعدام در کره شمالی را بشناسید/ از خوراک سگها و ماهی‌های گرسنه شدن تا اعدام با ضد هوایی و خمپاره/ آیا کیم جونگ اون برای قتل مخالفانش از "پرستوها" استفاده می‌کند؟
یارانه می‌تواند یک میلیون تومان شود / آمریکا احمق است که با تحریم، ما را از نفت فروشی عبور می‌دهد/ هر ایرانی برای جبران ورشکستگی موسسات مالی، 500هزار تومان از جیب داد
حذف بخش‌هایی از لایحه تامین امنیت زنان به ضرورت بوده است/ مراحل ورود زنان به استادیوم در حال طی شدن است/نوار بهداشتی هیچگاه جزو ممنوعه‌های کمک رسانی نبوده است/ در تلاشیم تا دیه زن و مرد برابر شود
دعوت از چهره‌های ضدجنگ آمریکایی به مجلس ایران برای مقابله با سیاست های ترامپ / باید بر افکارعمومی آمریکا برای مقابله با جنگ طلبی کاخ سفید، اثر گذاشت
وصیت می‌کنم بدنم را تکه تکه کنید!
ایران به وقت مناسب می‌تواند ضرباتی به آمریکا بزند/ هزینه جنگ آمریکا با ایران به مراتب بیشتر از جنگ با عراق است
خبر اعدام زیر ۱۸ساله‌ها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد/ به دنبال اصلاح قانون هستیم/ به نظر فقها امید بسته‌ایم