رأی مخالف اعضای شورا به لایحه پیشنهادی برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه/ مخالفت علی اعطا به عنوان طراح با کلیات لایحه ايمن سازى


12 خرداد 1398 - 14:44
filemanager/6/OOOO_1
اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران رأی مخالف دادند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبر فوری، علی اعطا در جریان بررسی «طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی» با بیان اینکه در چهاردهمین جلسه رسمی شورای شهر تهران این طرح تحت عنوان طرحی دوفوریتی در صحن مطرح شد و به تصویب رسید اظهار کرد: به موجب این طرح شهرداری ملزم بود در یک بازه شش ماهه در راستای وظایف مندرج در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به منظور رفع خطر احتمالی و پایش مستمر در دو محور ایمن‌سازی در برابر آتش و همچنین استحکام‌بخشی سازه‌‌ای برنامه عملیاتی را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه من به عنوان طراح این طرح به چند دلیل روشن با لایحه ارائه شده مخالف هستم گفت: درخواست من این است تا اعضای شورای شهر تهران به کلیات این لایحه رأی مخالف دهند تا برای بررسی بیشتر، اصلاح و تکمیل آن به شهرداری بازگردد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در توضیح علت مخالفت خود با کلیات این لایحه عنوان کرد: در طرح مصوب شورای شهر تهران به استحکام‌بخشی سازه‌ای اشاره شده بود این در حالی است که در لایحه شهرداری تهران این موضوع نادیده گرفته شده و صرفاً به مساله حریق پرداخته شده و هیچ کجای لایحه درباره استحکام‌بخشی صحبتی نشده است. پس 50 درصد از موضوع کنار گذاشته شده و بخش مهمی از موضوع نادیده انگاشته شده است.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: در لایحه ارائه شده بر خلاف آنچه در مصوبه خواستیم تا در رابطه با ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه صحبت شود در خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه و پرخطر صحبت شده است در حالی که درخواستی از سوی شورا برای ساختمان‌های پرخطر مطرح نشده بود.

اعطا با انتقاد از اینکه در سرتاسر لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران هیچ تعریفی از ناایمنی وجود ندارد اضافه کرد: در تعاریف استانداردهای مرتبط تعریفی تحت عنوان ناایمنی وجود ندارد. بنابراین در مرحله اول مستندسازی شهرداری باید در خصوص ناایمنی تعریفی را ارائه می‌کرد تا مشخص شود ساختمان های موضوع این مصوبه، چه ساختمان هایی هستند.

وی درباره پیشنهاد دیگر مطرح شده در لایحه مذکور تحت عنوان تشکیل کمیته‌ای برای نوشتن آیین‌نامه‌های مرتبط اضافه کرد: در این باره انواع کمیته‌ها وجود دارد و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری تحقیق و گزارش‌های کارگروه‌های دولت و مجلس در حادثه پلاسکو تشکیل شده است و تشکیل کمیته جدید نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود.نباید بوروکراسی ایجاد کنیم و کمیته بازی راه بیندازیم.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در ادامه افزود: همچنین در لایحه ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران بالاخره معلوم نیست بلند مرتبه چیست، در جایی آمده ساختمان‌های بلندمرتبه به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که بیش از 23 متر باشند و در جایی دیگر در تعریف آمده ساختمان‌های بلندمرتبه ساختمان‌هایی هستند که 8 طبقه به بالا باشند و از این نوع تناقضات در لایحه مذکور وجود دارد. بنابراین درخواست من این است تا این طرح به شهرداری و کمیسیون های مربوطه باز گردد.

در ادامه با رأی اعضای شورای شهر تهران (7 رأی موافق، 12 رأی مخالف) کلیات طرح مذکور به تصویب نرسید و به شهرداری عودت داده شد.

اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران رأی مخالف دادند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/OOOO_1
12 خرداد 1398 - 14:44

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبر فوری، علی اعطا در جریان بررسی «طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی» با بیان اینکه در چهاردهمین جلسه رسمی شورای شهر تهران این طرح تحت عنوان طرحی دوفوریتی در صحن مطرح شد و به تصویب رسید اظهار کرد: به موجب این طرح شهرداری ملزم بود در یک بازه شش ماهه در راستای وظایف مندرج در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به منظور رفع خطر احتمالی و پایش مستمر در دو محور ایمن‌سازی در برابر آتش و همچنین استحکام‌بخشی سازه‌‌ای برنامه عملیاتی را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه من به عنوان طراح این طرح به چند دلیل روشن با لایحه ارائه شده مخالف هستم گفت: درخواست من این است تا اعضای شورای شهر تهران به کلیات این لایحه رأی مخالف دهند تا برای بررسی بیشتر، اصلاح و تکمیل آن به شهرداری بازگردد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در توضیح علت مخالفت خود با کلیات این لایحه عنوان کرد: در طرح مصوب شورای شهر تهران به استحکام‌بخشی سازه‌ای اشاره شده بود این در حالی است که در لایحه شهرداری تهران این موضوع نادیده گرفته شده و صرفاً به مساله حریق پرداخته شده و هیچ کجای لایحه درباره استحکام‌بخشی صحبتی نشده است. پس 50 درصد از موضوع کنار گذاشته شده و بخش مهمی از موضوع نادیده انگاشته شده است.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: در لایحه ارائه شده بر خلاف آنچه در مصوبه خواستیم تا در رابطه با ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه صحبت شود در خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه و پرخطر صحبت شده است در حالی که درخواستی از سوی شورا برای ساختمان‌های پرخطر مطرح نشده بود.

اعطا با انتقاد از اینکه در سرتاسر لایحه ارائه شده از سوی شهرداری تهران هیچ تعریفی از ناایمنی وجود ندارد اضافه کرد: در تعاریف استانداردهای مرتبط تعریفی تحت عنوان ناایمنی وجود ندارد. بنابراین در مرحله اول مستندسازی شهرداری باید در خصوص ناایمنی تعریفی را ارائه می‌کرد تا مشخص شود ساختمان های موضوع این مصوبه، چه ساختمان هایی هستند.

وی درباره پیشنهاد دیگر مطرح شده در لایحه مذکور تحت عنوان تشکیل کمیته‌ای برای نوشتن آیین‌نامه‌های مرتبط اضافه کرد: در این باره انواع کمیته‌ها وجود دارد و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان‌های شهر تهران جهت پیگیری تحقیق و گزارش‌های کارگروه‌های دولت و مجلس در حادثه پلاسکو تشکیل شده است و تشکیل کمیته جدید نوعی موازی‌کاری محسوب می‌شود.نباید بوروکراسی ایجاد کنیم و کمیته بازی راه بیندازیم.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در ادامه افزود: همچنین در لایحه ارائه‌شده از سوی شهرداری تهران بالاخره معلوم نیست بلند مرتبه چیست، در جایی آمده ساختمان‌های بلندمرتبه به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که بیش از 23 متر باشند و در جایی دیگر در تعریف آمده ساختمان‌های بلندمرتبه ساختمان‌هایی هستند که 8 طبقه به بالا باشند و از این نوع تناقضات در لایحه مذکور وجود دارد. بنابراین درخواست من این است تا این طرح به شهرداری و کمیسیون های مربوطه باز گردد.

در ادامه با رأی اعضای شورای شهر تهران (7 رأی موافق، 12 رأی مخالف) کلیات طرح مذکور به تصویب نرسید و به شهرداری عودت داده شد.

33

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks