خبرفوری گزارش می‌دهد؛

مورد عجیب دانشجو معلمان؛ وقتی برای فرهنگیان در حال تحصیل حقوق ۲هزار تومانی واریز می‌شود


2 خرداد 1398 - 10:10
filemanager/6/irendaya
داستان پرحاشیه افزایش حقوق و عدم افزایش حقوق این بار گریبان دانشجو معلمان را گرفته است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبر فوری، داستان پرحاشیه حقوق معلمان هر چند وقت یک بار با اتفاقی سر زبان‌ها می‌افتد، یکبار رسانه‌ها پیگیر حقوق پایین آنها می‌شوند و یکبار پیگیر عدم افزایش به موقع حقوق آنهایی که خودشان را به نوعی کارمند دولت می‌دانند. روایت ما اینبار اما کمی متفاوت است و به موضوعی عجیب اختصاص دارد، موضوعی که هنوز هیچکس پاسخی برای آن ارائه نکرده است.
حدود ۴۵ هزار دانشجو معلم درحال تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور هستند، آن‌ها با حقوقی حدود ۸۰۰ هزار تومان در مدارس سراسر کشور به تدریس مشغول هستند که البته به تمامی پرداخت نمی شود اما این ماه فیش‌های حقوقی، کفاف یک کرایه تاکسی را هم نمی‌دهد. یکی از مخاطبان خبر فوری در مشهد که خودش دانشجو معلم است و نخواسته که نامش فاش شود، گفت: هر ماه حدود ۴۵درصد از حقوق این افراد اگر متقاضی خوابگاه و ۲۵درصد به صورت کلی کم می‌شود که این خود قانونی عجیب است.
او می‌گوید این ماه اما دانشجو معلمان با اتفاق عجیبی روبه رو شدند. آن‌ها هنگامی که فیش حقوقی خود را مشاهده کردند، با رقم هایی نظیر هزار تومان و دو هزارتومان نوشته شده بود.

داستان ۴۰۰ هزار تومان پرحاشیه
ماجرا از این قرار است که حقوق دانشجو معلمان در ابتدا قرار نبوده که افزایش پیدا کند، اما ماه گذشته طی مصوب همگانی دولت حدود ۴۰۰هزار تومان به حقوق این افراد اضافه شده است. چند روز بعد از افزایش حقوق اما دانشجو معلمان مطلع می‌شوند که افزایش حقوقی در میان نیست و حتی قرار است این پول از حسابشان کسر شود.
دبیر شورای صنفی فرهنگیان مشهد در این باره می‌گوید: ما با افراد زیادی ارتباط گرفتیم و با نمایندگان زیادی گفت‌وگو کردیم تا بتوانیم به آن‌ها را قانع کنیم که ماهم به نوعی کارمند دولت هستیم و این عدم افزایش حقوق منطقی نیست. محسن اخلاصی، همچنین نامه نگاری به حاجی بابایی و لاریجانی به عنوان نمایندگان مجلس را تایید می‌کند.
سرانجام اما هفته گذشته، وزیر آموزش و پرورش با حضور در مجلس قانع می‌شود که حقوق دانشجو معلمان هم شامل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی شود اما از آنجایی که طبق قانون کار باید این افزایش حقوق در ۱۱ ماه اتفاق بیفتد باید قانونا در ماه بعدی ( اردیبهشت) دیگر افزایشی صورت نگیرد و همان ۸۰۰ با احتساب ۲۵ و ۴۵ درصد کسری به حساب دانشجو معلمان واریز شود.
اخلاصی می‌گوید: این واریزی‌ها نشان می‌دهد که اینها حقوق ما را ۸۰۰ در نظر گرفتند، با احتساب پول خوابگاه می‌شود حدود ۴۰۰، اینها ۴۰۰ تومانی که ماه پیش به عنوان اضافه حقوق ریختند را کم کردند، یعنی نه تنها اضافه حقوقی در میان نبوده بلکه اضافه ماه پیش هم کم شده است.
وی تاکید می‌کند: این اتفاق به این دلیل رخداده که تنها چند روز پیش وزیر پذیرفته که حقوق افزایش پیدا کند اما فیش حقوقی در تاریخ پانزدهم هرماه صادر می‌شود.
وی که با بیشتر فعالان صنفی در ارتباط است، می‌گوید: این مشکل همگانی است و فقط مختص مشهد نیست و گریبان تمام دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان را گرفته است.
او می‌گوید به آنها وعده داده شده که این ۴۰۰ هزارتومان به حسابشان برمی‌گردد اما زمان آن مشخص نیست.

اکنون باید دید وزارت آموزش پرورش و مسئولین دانشگاه فرهنگیان بابت این اتفاق رخداده چه توضیحی دارند و چه زمان قرار است این ۴۰۰ هزارتومان به حقوق افراد باز گردد. شما هم اگر دانشجو معلم هستید و تجربه مشابه دارید برای ما بنویسید.

داستان پرحاشیه افزایش حقوق و عدم افزایش حقوق این بار گریبان دانشجو معلمان را گرفته است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/irendaya
2 خرداد 1398 - 10:10

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبر فوری، داستان پرحاشیه حقوق معلمان هر چند وقت یک بار با اتفاقی سر زبان‌ها می‌افتد، یکبار رسانه‌ها پیگیر حقوق پایین آنها می‌شوند و یکبار پیگیر عدم افزایش به موقع حقوق آنهایی که خودشان را به نوعی کارمند دولت می‌دانند. روایت ما اینبار اما کمی متفاوت است و به موضوعی عجیب اختصاص دارد، موضوعی که هنوز هیچکس پاسخی برای آن ارائه نکرده است.
حدود ۴۵ هزار دانشجو معلم درحال تحصیل در دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور هستند، آن‌ها با حقوقی حدود ۸۰۰ هزار تومان در مدارس سراسر کشور به تدریس مشغول هستند که البته به تمامی پرداخت نمی شود اما این ماه فیش‌های حقوقی، کفاف یک کرایه تاکسی را هم نمی‌دهد. یکی از مخاطبان خبر فوری در مشهد که خودش دانشجو معلم است و نخواسته که نامش فاش شود، گفت: هر ماه حدود ۴۵درصد از حقوق این افراد اگر متقاضی خوابگاه و ۲۵درصد به صورت کلی کم می‌شود که این خود قانونی عجیب است.
او می‌گوید این ماه اما دانشجو معلمان با اتفاق عجیبی روبه رو شدند. آن‌ها هنگامی که فیش حقوقی خود را مشاهده کردند، با رقم هایی نظیر هزار تومان و دو هزارتومان نوشته شده بود.

داستان ۴۰۰ هزار تومان پرحاشیه
ماجرا از این قرار است که حقوق دانشجو معلمان در ابتدا قرار نبوده که افزایش پیدا کند، اما ماه گذشته طی مصوب همگانی دولت حدود ۴۰۰هزار تومان به حقوق این افراد اضافه شده است. چند روز بعد از افزایش حقوق اما دانشجو معلمان مطلع می‌شوند که افزایش حقوقی در میان نیست و حتی قرار است این پول از حسابشان کسر شود.
دبیر شورای صنفی فرهنگیان مشهد در این باره می‌گوید: ما با افراد زیادی ارتباط گرفتیم و با نمایندگان زیادی گفت‌وگو کردیم تا بتوانیم به آن‌ها را قانع کنیم که ماهم به نوعی کارمند دولت هستیم و این عدم افزایش حقوق منطقی نیست. محسن اخلاصی، همچنین نامه نگاری به حاجی بابایی و لاریجانی به عنوان نمایندگان مجلس را تایید می‌کند.
سرانجام اما هفته گذشته، وزیر آموزش و پرورش با حضور در مجلس قانع می‌شود که حقوق دانشجو معلمان هم شامل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی شود اما از آنجایی که طبق قانون کار باید این افزایش حقوق در ۱۱ ماه اتفاق بیفتد باید قانونا در ماه بعدی ( اردیبهشت) دیگر افزایشی صورت نگیرد و همان ۸۰۰ با احتساب ۲۵ و ۴۵ درصد کسری به حساب دانشجو معلمان واریز شود.
اخلاصی می‌گوید: این واریزی‌ها نشان می‌دهد که اینها حقوق ما را ۸۰۰ در نظر گرفتند، با احتساب پول خوابگاه می‌شود حدود ۴۰۰، اینها ۴۰۰ تومانی که ماه پیش به عنوان اضافه حقوق ریختند را کم کردند، یعنی نه تنها اضافه حقوقی در میان نبوده بلکه اضافه ماه پیش هم کم شده است.
وی تاکید می‌کند: این اتفاق به این دلیل رخداده که تنها چند روز پیش وزیر پذیرفته که حقوق افزایش پیدا کند اما فیش حقوقی در تاریخ پانزدهم هرماه صادر می‌شود.
وی که با بیشتر فعالان صنفی در ارتباط است، می‌گوید: این مشکل همگانی است و فقط مختص مشهد نیست و گریبان تمام دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان را گرفته است.
او می‌گوید به آنها وعده داده شده که این ۴۰۰ هزارتومان به حسابشان برمی‌گردد اما زمان آن مشخص نیست.

اکنون باید دید وزارت آموزش پرورش و مسئولین دانشگاه فرهنگیان بابت این اتفاق رخداده چه توضیحی دارند و چه زمان قرار است این ۴۰۰ هزارتومان به حقوق افراد باز گردد. شما هم اگر دانشجو معلم هستید و تجربه مشابه دارید برای ما بنویسید.

33

نظرات 13
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
علی 0 1 پاسخ 1398/3/3 -13:24

آقای محترم ، اصلا استخدام دانش آموز مدرسه ای غلط بود با وجود این همه لیسانس بیکار . هیچ انگیره هم ندارند کلا .

مهدی سنگی 1398/3/9 -12:30

متعجبم شما که لیسانس دارین چطور این چنین اظهار نظری میکنین فردی که با 22سال لیسانس داره و باز میخواد چهار سال آموزش ببینه برای مهارت معلمی چرا از همون اول رفته لیسانس گرفته که بیکار بمونه الان به دانشجو معلمان گیر بده متأسفانه امروز هر معلم بی کیفیت مورد داری هم می‌بینیم از افرادی ان که از بین لیسانسه ها یا فوق لیسانس های بیکار جذب شدن و یک سال فقط آموزش ببینن برن سر کلاس و به دنبال اون چه ضربه هایی که وارد میشه

دبیر دکتری 1 0 پاسخ 1398/3/3 -09:12

چند پیشنهاد: ۱- هزینه کامل دانشجو معلمان را پرداخت نماید به گونه ای که دانشجو معلم مختار باشداز غذا یا امکانات خوابگاهی استفاده کند یا خیر ۲- با توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان در تمام استانها از نظر امکانات دانشگاهی در حد و اندازه دانشگاههای معتبر وزارت علومی نیست ، بهتر است که این دانشجویان تحت عنوان دانشجویان با کد دبیری در دانشگاههای معتبر و بزرگ کشور مدرک بگیرند و با سپردن تعهد اولیه و با گزینش و نظارت سخت در پایان به استخدام آموزش و پرورش در آیند، زیراکه هنوز دانشگاههای فرهنگیان به ویژه در شهرستانها نه استادان درست و حسابی دارند و نه بودجه و امکانات در حد و اندازه دانشگاههای وزارت علوم

روح اله محمدی 0 0 پاسخ 1398/3/2 -22:02

با سلام من معلم هستم. دو تا مطلب می خواستم بگم. اولی، درباره ی یک قانون ظالمانه است به نام مقرری ماه اول که با این وجود ما در اصل ۱۱ ماه افزایش حقوق داریم، یعنی ۱۱/۱۲ سالانه افزایش داریم. دومی، درباره ی این نمایندگان به اصطلاح حامی مظلومان، اینکه دو ساله که دولت می خواهد ۲۰ درصد حقوق ها را افزایش دهدو مجلس مخالفت می کند. پارسال مجلسی ها گفتند تا ۲۰ درصد که دولت ۹ درصد حقوق ما را افزایش داد و امسال مجلسی ها گفتند ۴۰۰هزار +۱۰ درصد که دولت ۱۸ درصد حقوق ها را افزایش داد. با این شرح ۲+۱۱=۱۳ درصد به ما ها جفا شد.مجلس اگر خیلی ادعای حمایت از مظلومان و محرومان دارد،با افزایش حدود ۵۰۰ هزار تومانی (۱۳ درصد این دو سال) و حذف قانون ظالمانه مقرری ماه اول، جبران کنند.

محمدجواد 0 0 پاسخ 1398/3/2 -16:24

بنده دانشجو معلم پردیس اصفهان هستم و این ماه 58هزارتومن حقوق دریافت کردم،واقعا تاسف باره این وضعیت که روی قانون تصویب شده ی خودشون هم نیستن.

شبنم 1 0 پاسخ 1398/3/2 -14:54

شماعزیزانی که از دوربه ماجرا نگاه میکنیدبایدبرین از نزدیک ببینین ،بعدشم این حقوقی که میریزن دوباره به عناوین مختلفی خودشون برداشت میکنن،مثلابرا یکی از نزدیکانم که دانشجو معلم هست این ماه80هزارتومان ریختن به حسابش،اون رشته تجربی چیز خیلی بهتری قبول شده بود فقط به امید اون وعدهای سر خرمن رفته دانشگاه فرهنگیان ،در دانشگاه اصلا امکاناتی در اختیارشون نیست واقعا ازکمترین امکانات هم بر خوردار نیستن برین از نزدیک ببینین بعد بگین حقشون نیست،نا سلامتی این دانشجوها فرداباید معلم فرزندان ما باشن،تمام اینده مملکت دست این دانش اموزان امروز هست که اونا هم زیر نظراین عزیزان باید تعلیم ببینن ،پس هر گلی زدیم به سرخودتون زدین مطما باشید

مهدی 0 1 پاسخ 1398/3/2 -13:08

دانشجومعلمان شاغل نیستن که شما تو متن خبر نوشتید با 800 تومن میرن مدارس،این هم اسمش حقوق نیست کمک هزینه تحصیلیه، ما خودمون هفت ساله تو این سیستم هستیم

محمد 1398/11/29 -22:58

شماچتونه ،که داری گلوتوپاره میکنی

فرهنگی بازنشسته 0 0 پاسخ 1398/3/2 -12:42

وقتی ارزش حقوق پارسال یک فرهنگی امسال دقیقا یک سوم شده و همه چیز از شیر تا جون آدمیزاد سه برابر شده تفسیر چرا وچون حقوق دور باطل است خدا به همه ملت رحم کنه

سید غفار تقوی 2 0 پاسخ 1398/3/2 -12:33

بابا دیگه زبونمون مو درآورد نمیدونیم به چه زبونی بگیم آغا ما غذاتونو نمیخوایم خوابگاه نمیخوایم میریم خونه اجاره میکنیم خودمون غذا درست میکنیم ولی انگار نه انگار چون خودت هم بکشی ۴۵ درصد باید بدی من که راضی نیستم ایشالا توشه اول و آخرشون باشه بحث افزایش حقوق هم براتون نگم که دیگه دیوونه مون کردن حقوق این ماه من ۱۲۰ هزار تومن ولی هنوز ۲۰۰ هزار تومن دیگه میخوان کم کنن این ماه دیگه چیزی از حقوقم نموند و الا ۲۰۰ تومنو هم کم میکردن

Mohammad 0 0 پاسخ 1398/3/2 -11:36

عزیزجان ، همه این ها به کنار چه خوابگاه بخواهی و چه نخواهی ، چه صبحانه و ناهار و شام بخوری یا نه باید 45 درصد رو بدی به شما پیشنهاد میکنم در این مورد گزارش تهییه کنید ، این درد دل همه دانشجو معلم های بومی است

حسینی 0 1 پاسخ 1398/3/2 -11:17

با سلام، این افزایش و کاهش فقط مختص دانشجومعلمان نیست و شامل حال تمامی فرهنگیان شده است.شخصا بنده با 8سال سابقه کار نیز با همین مشکل مواجه شده ام و از تمامی همکاران خواهشمندم جهت اعتراص، وارد عصای مجازی شده و حرف خود را به گوش مسئولین برسانند.

میلاد ادهم 1 0 پاسخ 1398/3/2 -11:03

این که خوبه حقوق ۱ ریالی هم داشتیم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks