نازایی سیاسی جریان اصلاحات، بهای حضور در قدرت به قیمت فراموش کردن آرمانها

22 سال پس از دوم خرداد، چگونه اصلاح طلبان قدرت «تَکرار» را از دست داده اند؟ / نظر بدهید


2 خرداد 1398 - 01:51
filemanager/6/siasi/123
دوم خرداد 76، پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، عصری تازه را در فضای سیاسی ایران به وجود آورد. اما 22 سال پس از آن روز، به نظر می رسد که از دوم خرداد حتی نامی هم در یادها باقی نمانده باشد.

شکست علی اکبر ناطق نوری و پیروزی یک روحانی کمتر شناخته شده در انتخابات 76 بسیاری از ناظران سیاسی را شگفت زده کرد. این پیروزی، باعث شد تا بسیاری از مسئولانی که سالها در دوران سازندگی در قدرت حضور داشتند، مجبور به ترک کرسی های مدیریتی شده و نسل تازه ای از جوانان که بعدها به نام دوم خردادی ها شناخته شدند، دولتمرداری را تجربه کنند.

دوره اصلاحات، دوره ای پرفراز و نشیب در تاریخ سیاسی ایران معاصر بود. از حادثه کوی دانشگاه تا توقیف مطبوعات و مذاکرات هسته ای با تروئیکای اروپایی در این دوره رخ داد و در نهایت اصلاح طلبان دولت را در سال 84 به کسی دادند که کمترین نسبت را با شعارهای اصلاح طلبانه داشت: محمود احمدی نژاد.

عدول از آرمانها حالا اصلاح طلبان را تبدیل به یک جریان عقیم سیاسی کرده است. آنها نه قدرت حفظ کرسی های قدرت را دارند و نه ظرفیت بازگشت به عرصه سیاست با شعارهای تازه را در خود می بینند. حامیان آنها، تبدیل به منتقدانی سرسخت شده اند و افکارعمومی، عیار آنان را با سنگ محک عملکرد دولت روحانی می سنجد

اصلاح طلبان که عملکرد دولت احمدی نژاد را فرصتی برای بازگشت به قدرت می دیدند، در سال 88 سعی کردند با چهره دست نخورده خود در دو دهه گذشته، یعنی میرحسین موسوی، به عرصه قدرت بازگردند. تلاشی نافرجام که حاشیه هایی تلخ در پی داشت. با این حال آنها در نبود چهره ای محبوب، در سال 92 مجبور شدند در کنار کاندیدایی قرار بگیرند که بیش از اصلاح طلبان، به راست گرایان نزدیک بود. کسی که سالها منتقد اصلاح طلبان شناخته می شد و اما در یک ائتلاف تاکتیکی با اصلاح طلبان موفق شد به قدرت برسد.

حسن روحانی نامزد ایده آل اصلاح طلبان نبود اما در سال 96 با «تَکرار» رئیس دولت اصلاحات، دیگر بار توانست دولت را در اختیار بگیرد. اصلاح طلبان که در انتخابات مجلس نیز نشان داده بودند اهل ائتلاف با کاندیداهای میانه رو اما رقیب خود هستند، عملا از سال 92 تاکنون با چهره ای استحاله شده در قدرت حضور داشته اند و در جریان آشوب های دی ماه 96 به طعنه از منتقدانشان شنیدند که «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا».

حالا سید محمد خاتمی که همچنان به عنوان چهره اصلی اصلاح طلبان شناخته می شود، می گوید که حتی اگر «تَکرار» کند، کسی حاضر نیست به خاطر او به کاندیدایی که معرفی می کند، رأی بدهد. این، اعترافی به عدم زایش سیاسی جریان اصلاحات است که نشان می دهد این جریان دچار یک بن بست عمیق و ناتوانی در جلب حمایت حامیان خود شده است.

اینکه اصلاحات تبدیل به برند سوخته شده، شاید به این خاطر باشد که در یک دهه گذشته، اصلاح طلبان کوشش کرده اند تا به هر شکلی که می توانند در قدرت باشند. چه از طریق اعتراض خیابانی و چه مخفی شدن پشت کاندیدایی که کمترین نسبت با مواضع سیاسی آنها را داشته است.

این عدول از آرمانها حالا اصلاح طلبان را تبدیل به یک جریان عقیم سیاسی کرده است. آنها نه قدرت حفظ کرسی های قدرت را دارند و نه ظرفیت بازگشت به عرصه سیاست با شعارهای تازه را در خود می بینند. حامیان آنها، تبدیل به منتقدانی سرسخت شده اند و افکارعمومی، عیار آنان را با سنگ محک عملکرد دولت روحانی می سنجد.

اینکه اصلاح طلبان چه سرنوشتی را در تاریخ سیاسی ایران پیدا می کنند، هنوز روشن نیست اما آنچه فعلا قابل پیش بینی است، حذف تدریجی جریان اصلاحات از صحنه سیاسی ایران است تا شاید کمی دیگر با چهره ها و شعارهایی تازه به عرصه بازگردند.

در سالروز پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76، شما درباره عملکرد اصلاح طلبان چه فکر می کنید؟ آیا مواضع این جریان را قابل دفاع می دانید یا نه؟ در ادام این مطلب، کامنت بگذارید و بحث کنید.

دوم خرداد 76، پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، عصری تازه را در فضای سیاسی ایران به وجود آورد. اما 22 سال پس از آن روز، به نظر می رسد که از دوم خرداد حتی نامی هم در یادها باقی نمانده باشد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/siasi/123
2 خرداد 1398 - 01:51

شکست علی اکبر ناطق نوری و پیروزی یک روحانی کمتر شناخته شده در انتخابات 76 بسیاری از ناظران سیاسی را شگفت زده کرد. این پیروزی، باعث شد تا بسیاری از مسئولانی که سالها در دوران سازندگی در قدرت حضور داشتند، مجبور به ترک کرسی های مدیریتی شده و نسل تازه ای از جوانان که بعدها به نام دوم خردادی ها شناخته شدند، دولتمرداری را تجربه کنند.

دوره اصلاحات، دوره ای پرفراز و نشیب در تاریخ سیاسی ایران معاصر بود. از حادثه کوی دانشگاه تا توقیف مطبوعات و مذاکرات هسته ای با تروئیکای اروپایی در این دوره رخ داد و در نهایت اصلاح طلبان دولت را در سال 84 به کسی دادند که کمترین نسبت را با شعارهای اصلاح طلبانه داشت: محمود احمدی نژاد.

عدول از آرمانها حالا اصلاح طلبان را تبدیل به یک جریان عقیم سیاسی کرده است. آنها نه قدرت حفظ کرسی های قدرت را دارند و نه ظرفیت بازگشت به عرصه سیاست با شعارهای تازه را در خود می بینند. حامیان آنها، تبدیل به منتقدانی سرسخت شده اند و افکارعمومی، عیار آنان را با سنگ محک عملکرد دولت روحانی می سنجد

اصلاح طلبان که عملکرد دولت احمدی نژاد را فرصتی برای بازگشت به قدرت می دیدند، در سال 88 سعی کردند با چهره دست نخورده خود در دو دهه گذشته، یعنی میرحسین موسوی، به عرصه قدرت بازگردند. تلاشی نافرجام که حاشیه هایی تلخ در پی داشت. با این حال آنها در نبود چهره ای محبوب، در سال 92 مجبور شدند در کنار کاندیدایی قرار بگیرند که بیش از اصلاح طلبان، به راست گرایان نزدیک بود. کسی که سالها منتقد اصلاح طلبان شناخته می شد و اما در یک ائتلاف تاکتیکی با اصلاح طلبان موفق شد به قدرت برسد.

حسن روحانی نامزد ایده آل اصلاح طلبان نبود اما در سال 96 با «تَکرار» رئیس دولت اصلاحات، دیگر بار توانست دولت را در اختیار بگیرد. اصلاح طلبان که در انتخابات مجلس نیز نشان داده بودند اهل ائتلاف با کاندیداهای میانه رو اما رقیب خود هستند، عملا از سال 92 تاکنون با چهره ای استحاله شده در قدرت حضور داشته اند و در جریان آشوب های دی ماه 96 به طعنه از منتقدانشان شنیدند که «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا».

حالا سید محمد خاتمی که همچنان به عنوان چهره اصلی اصلاح طلبان شناخته می شود، می گوید که حتی اگر «تَکرار» کند، کسی حاضر نیست به خاطر او به کاندیدایی که معرفی می کند، رأی بدهد. این، اعترافی به عدم زایش سیاسی جریان اصلاحات است که نشان می دهد این جریان دچار یک بن بست عمیق و ناتوانی در جلب حمایت حامیان خود شده است.

اینکه اصلاحات تبدیل به برند سوخته شده، شاید به این خاطر باشد که در یک دهه گذشته، اصلاح طلبان کوشش کرده اند تا به هر شکلی که می توانند در قدرت باشند. چه از طریق اعتراض خیابانی و چه مخفی شدن پشت کاندیدایی که کمترین نسبت با مواضع سیاسی آنها را داشته است.

این عدول از آرمانها حالا اصلاح طلبان را تبدیل به یک جریان عقیم سیاسی کرده است. آنها نه قدرت حفظ کرسی های قدرت را دارند و نه ظرفیت بازگشت به عرصه سیاست با شعارهای تازه را در خود می بینند. حامیان آنها، تبدیل به منتقدانی سرسخت شده اند و افکارعمومی، عیار آنان را با سنگ محک عملکرد دولت روحانی می سنجد.

اینکه اصلاح طلبان چه سرنوشتی را در تاریخ سیاسی ایران پیدا می کنند، هنوز روشن نیست اما آنچه فعلا قابل پیش بینی است، حذف تدریجی جریان اصلاحات از صحنه سیاسی ایران است تا شاید کمی دیگر با چهره ها و شعارهایی تازه به عرصه بازگردند.

در سالروز پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76، شما درباره عملکرد اصلاح طلبان چه فکر می کنید؟ آیا مواضع این جریان را قابل دفاع می دانید یا نه؟ در ادام این مطلب، کامنت بگذارید و بحث کنید.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


17

نظرات 106
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
هادی 1 1 پاسخ 1398/3/5 -09:22

متاسفم که پاسخ بنده رابه "ایران"درخصوص افتضاحات گذشته وحال حاضر ممدتکرارچی وعوامل فتنه گرش وخسارات سنگین وارده به کشوردراثر اقدامات آنهارا درج نکردید.ادعای بیهوده درخصوص بیطرفی وگردش آزاد اطلاعات نکنید که تحمل شنیدن نظری ساده ازیک شهروند راندارید.ازکوزه همان برون تراود که دروست.

ناشناس 1 1 پاسخ 1398/3/4 -13:32

قدرت تکرار را همه ی خودیها از دست داده اند --- نه تنها اصلاح طلبان قدرت تکرار را از دست داده اند بلکه اصول گرایان و اطیاف آنان نیز بی تردید این قدرت را از دست داده یا خواهند داد و از جمله علل این باخت : 1- غرق شدن تا مغز سر در جاذبه های قدرت 2- ناتوانی از اثبات توکل عملی به یاری ضابطه مند و نظام مند خداوند 3- ناتوانی از اثبات علمی و عملی ریشه دار بودن ایمان خود به عدالت محوری اصول قانون اساسی نظام اسلامی در برنامه ریزیها برای مدیریت کشور 4- نداشتن آگاهی کامل به اصول علمی برنامه ریزی برای مدیریت کشور متناسب با همه ی شرایط کشور و اقشار مردم 5- سهل انگاری در زمینه ی ضرورت شناخت راه های جلوگیری سازمان یافته ی با دوام از فسادهای گوناگون تخریب گر در کشور و جامعه 5- بی توجهی یا کم توجهی به ضرورت درس گرفتن از تجربیات کشورهای مختلف جهان در کشور داری متناسب با شرایط کشور و مردم خویش 6- نبود عزم راسخ برای مبارزه ی سازمان یافته ی علمی با فسادهای مخرب گوناگون 7- عدم وجود جدیت در توجه به زیانهای جبران ناپذیر جهل به آثار و تاثیر مخرب عوامل فوق بر کشور و مردم و نبود جدیت سازمان یافته ی با دوام برای برنامه ریزی جهت جلوگیری از آثار مخرب این جهل 8- کم رنگ بودن تلاش علمی و عملی برای اثبات احساس مسئولیت نسبت به خطیر بودن مسئولیت کشور داری و الزامات و پیامدهای خطیری را که بی توجهی به این مسئولیت ایجاد خواهد کرد.

مهدی عباس زاده 1 2 پاسخ 1398/3/3 -20:48

فقط معیارای رهبری باید ملاک انتخاب باشه. اصلاح طلب و اصولگرا و بهاری و ... همش دنبال منافع خودشونن، هر چند اصلاح طلبا در این بین از همه وقیحترن. دهبری گفتن زمینه رو برای روی کار اومدن دولت جوان و انقلابی فراهم کنیم، انشاالله با انتخابمون همین کار رو خواهیم کرد

ستاری 4 0 پاسخ 1398/3/3 -13:53

متأسفانه فقط بفکر خودشان هستند و بفکر ملت نیستند با فساد برخورد نمیشود!!!

سجادی 4 3 پاسخ 1398/3/3 -13:19

من در دوم خرداد به خاتمی رای دادم وبارها توبه کرده و پشیمانم بعد از انتخاب خاتمی فساد رشد پیدا کرد اصلاح طلبان فقط در اصلاح سر و صورت موفق بوده اند نگاهی به واردات لوازم آرایشی کنید تا متوجه منظورم شوید و اینکه در هر خیابان و کوچه و ......حتی دور افتاده ترین روستاها مغازه لوازم آرایشی هست و هر چیزی که گران شود اما لوازم آرابش گران نمشود و ارزان در اختیار همه قارا میگیرد

ایران 2 2 پاسخ 1398/3/3 -13:06

دوستان، اینجور که معلومه یه عده احمدی نژادی افتادن به جون سایتهای مختلف تا به زعم خودشون بلحاظ آماری لومپنیزم و پوپولیزم احمدی نژادی رو مقبول مردم جلوه بدن. غافل از اینکه سطح سواد سیاسی جامعه بالاتر از این حرفها ست که دوباره گول محمود دجال رو بخورن.

محمد 2 1 پاسخ 1398/3/3 -11:59

ای وای از دو دسته گی اصلا معیار ما نباید برای انتخاب رئیس جمهور و ... اصلاح طلب یا اصولگرا باشه معیار باید تحقیق باشه . باید اهداف باشه .

بی نام 3 3 پاسخ 1398/3/3 -08:30

بگو افساد طلب...

علی 7 2 پاسخ 1398/3/3 -05:26

اصلاح طلبان توانایی اداره مملکت ندارن فقط به فکر جیب و افکار خودشونند! !!

علی 3 0 پاسخ 1398/3/3 -03:52

چپ و راست نداریم جفتشون به فکر منافع خودشونن اینو تاریخ ثابت کرده

مهرداد نظری 5 1 پاسخ 1398/3/3 -02:46

باسلام ، این چیزی که در حال حاضر میتوان در موردش صحبت کرد این است که اصلاح‌طلبان دیگر قادر نیستند مدیریتشان را به اثبات برسانند و در تمام امور شکست خورده اند و یارای مقابله با مشکلات اقتصادی را ندارند و مردم را در گرداب اقتصادی رها نموده اند. به نظر می رسد که مال اندوزی آقازادهها دیگر قابل کنترل نباشد و این امر در بزرگان و سران اصلاح‌طلبان رخنه کرده و با فدا نمودن مردم سعی دارند خود را نجات دهند. تنها برون رفت خود را در ارتباط گیری با کشورهای غربی و آمریکا میدیدند تا بتوانند این مسئله را بعنوان چماق بر سر اصولگرایان بزنند که در این مورد هم به در بسته خوردند حال مجبور شدند که با اصولگرایان همنوا شوند و رو به داخل بیاورند. با توجه به انتخابات پیشرو مجلس خیلی از صندلی‌های مجلس را از دست خواهند داد و تا 1400 کشور را در گرداب و کابوس نگه میدارند.

رضا 6 0 پاسخ 1398/3/3 -00:40

از مدیریت سایت انتظار داریم واقعا نظرات مردم رو بدون کم وکاست منتشر کنن تا همه بدونن که به چه کسایی تو این چند سال اعتماد کردیم وچشمامونو باز کنیم از یک سوراخ چندین بار ضربه نخوریم انشاءالله

حسین 2 2 پاسخ 1398/3/2 -23:52

از چهل سال انقلاب ۳۲ سال دست اصلاحات بوده!دیگه چی میخوان.اونوقت همه چیز تقصیر احمدی نژاد و اصولگراهاست؟کشور به دولتی انقلابی و مردمی که به دور از وابستگی به جناحی باشد احتیاج دارد...

الف 3 2 پاسخ 1398/3/2 -22:42

⭕️ یاد کنیم از سالروز ۲ خرداد ? روز انتخاب نحس و‌ شوم ملت ? روز شعار آزادی بی قید و بند و‌ولنگاری فرهنگی ? روز ایجاد جسارت به آرمان های اسلام و انقلاب و ائمه اطهار ? malekashtar

علوی 1398/3/5 -09:06

متاسفم براتون که به راحتی به شعورحماسی یک ملت توهین میکنید.شماهمون داعشی هستید که نمیگید این ۳۰ساله مملکت راچه کسی اداره کرد؟آیاجزرهبر وسپاه؟که دائم دولتهاراواداربه انجام خواسته های خودکردند واگرانجام نمیداد آنهارامتهم به خیانت و...میکردن

رسول 3 2 پاسخ 1398/3/2 -21:58

بابااصلابیخیال اصلاح طلب و اصولگرا.بایدبفکرمردم وسفر مردم بودنه حرفهای دیگر.کلاماسرکاریم 8سال دولت یک رئیس جمهور داره بد8سال ممنوع التصویرمیشه بازنفربعدی همینطور.مگه میشه یک نفر8سال تومملکت اسلامی رئیس‌جمهور باشه بعد2دوره .اونوقت ممنوع التصویربشه. اولاکسی که نمیتونه نبایدکاندیداینچنین پستی بشه ثانیاوقتی یکی دو سال گذشت دیدیم ازعهده آن برنمیادبایداستیضاه بشه.مگرنهادهای نظارتی چکاره هستند.درکل بنام اسلام هرکاری انجام میشه ولی ازاسلام خبری نیست.خداهرکس راکه به کشورومردم خدمت میکندجزای خیربده. ولی هرکس که به کشورومردم خیانت میکنه درمقابل همین مردم خوب ونجیب رسوایش کنه انشااله. الان 4هشت سال شده که مردم سرکارند. مگرمیشودکسی2دوره رئیس‌جمهور باشه دوره چهارم ردصلاحیت بشه. مردم فقط وفقط بخاطرگل روی رهبرتحمل میکنن. اینقدر1000ملیارددزدی میشه آب ازآب تکون نمیخوره ازخداوروزقیامت بترسیداینهاهمه مال بیت الماله. خداهمه رابه راه راست هدایت کنه انشااله

امیررضا 7 25 پاسخ 1398/3/2 -21:12

خاتمی هرچی باشه از احمدی نژاد خیلی بهتره

رسول 16 3 پاسخ 1398/3/2 -21:03

سلام تنهاچیزی که این دولت بفکرآن نیست واصلا برایشان مهم نیست مردم است. ولی دولت تمام مشکلات وگرانیهای حداقل300درصدی رابرجام میداند. برایم سوال شده سیب زمینی پیازخرماوبیشترمایحتاج مردم داخلی هستندواصلاربطی به برجام ندارند. کشورول است وکسی نظارتی بربازار ندارد

جواد 6 22 پاسخ 1398/3/2 -19:00

اگه به اصلاح طلب ها فرصت می دادن که کشور رو اداره بکنن، دیگه نه اینهمه فساد توی کشور به وجود می اومد و نه اینهمه نارضایتی. دوره خاتمی کجا اینهمه تورم بود؟ کجا اینهمه فساد بود؟ اما همه پرونده های فساد از بعد از اصلاح طلب ها شروع شد

کیومرث فدایی 16 9 پاسخ 1398/3/2 -18:06

جریان اصلاحات جزبدبختی چیزی برای کشورنداشت

هوشنگ 14 8 پاسخ 1398/3/2 -17:46

اصلاح طلب مگو بگو وطن فروش

تهرانی 19 5 پاسخ 1398/3/2 -17:23

اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا...

ستار 18 7 پاسخ 1398/3/2 -16:42

این چه سوالی هست شما مطرح کردین ۳۰سال هست اصلاح طلبان گند زدن تو مملکت با چه زبونی به مردم بگن ما توانایی اداره مملکت رو نداریم اینا دشمنان داخلی این مملکت هستن اصلاح طلب ها اجیر شده و دست نشانده امریکا و اسراییل و انگلیس در ایران هستن تاریخ گواه همه چیز هست

علی 16 6 پاسخ 1398/3/2 -16:32

اصلاح طلب یعنی خیانت کار ،ترسو ،وطن فروش ،فاسد،دروغگو،غرب پرست،...............

صادق 11 3 پاسخ 1398/3/2 -16:23

دو حزب اصلی تاثیر گذار ایران یعنی اصولگرا و اصلاح طلب همگی نمره منفی گرفته اند و نزد مردم رفوزه شدند ما نیاز به احزاب دیگر که از دل و عمق مردم و جوانان سرچشمه گرفته باشه، داریم ،،،،

فرهاد 11 24 پاسخ 1398/3/2 -15:46

اصلاح طلب ها نجیب ترین گروه سیاسی ایران هستن اما خب کاری ازدستشون ساخته نیست و معمولا یا باید در زندان باشن یا توی خونه گوشه نشینی کنن

سید رضی 11 13 پاسخ 1398/3/2 -15:39

اینها یک مشت خودباخته درمقابل غرب و اجنبی پرست فاسدند.هر تصمیمی که میگیرند برای رضای کدخداست نه منافع ملی.البته موارد استثنا هم در میان آنها دیده میشود

پریسا 17 10 پاسخ 1398/3/2 -15:36

دروغگو ترین و رانتخوارترین و اشرافی گرانترین جناح سیاسی کشور ..... که همه چیز را توی مملکت به گند کشیدند. خداوند از هیچ کدامشان نگذرد و ان شاءلله رسوا و نابود شوند.

میلاد 15 8 پاسخ 1398/3/2 -15:13

دوران غرب زده ها به پایان رسیده و پس از دوسال برای همیشه خواهند رفت

ناشناس 16 9 پاسخ 1398/3/2 -14:38

مزخرف گو و دزد و رانت خوار؛ پول پرستان ؛ قدرت طلبان به هر قیمتی یعنی اصلاح طلبی ... البته جریان اونور هم دست کمی ندارد ولی چون بحث اصلاحات بود در مورد اونطرف حرفی نمیزنم .

علی 10 9 پاسخ 1398/3/2 -14:35

اصلاح طلبها همشون دزد هستن فاسد هستن ر انت خوار هستن مخصوصا یک مورد درجه یک وطن فروشی توخونشون هست

اسماعیل ج 16 7 پاسخ 1398/3/2 -14:29

جریان اصلاحات گرفتار نفاق است .چون ازآدم حزب الهی تا لائیک وبی دین وسلطنت طلب ومارکسیست ولیبرال وبرانداز وغربزده دراین جریان حضوردارند.درحالیکه ازلحاظ معرفتی واعتقادی وتفکر سیاسی اجتماعی وفرهنگی نسبت زیادی با مبانی انقلاب اسلامی ندارند اما برخی به دروغ ادعای خط امامی می کنند.این جریان جز خسارت برای کشورنتیجه ای ندارد وتاکنون هم نداشته.البته من به جریان اصولگرائی هم نقد وایرادات جدی دارم.

رحیم 16 8 پاسخ 1398/3/2 -14:04

سلام بزرگترین ضربه رو به کشور اصلاحاتی ها زدند بعد از پیروزی احمدی نژاد بزرگ مرد دوران که بیشترین خدمت را به کشور عزیزمان ایران کرد با نپذیرفتن شکست وگرا دادن به دشمن جهت تحریم کشور این ظلم بزرگ را در حق ایرانیان انجام دادند خدا هرکسی را که به کشور عزیزمان ایران خیانت می کند لعنت کند

عمّار 15 10 پاسخ 1398/3/2 -13:49

چیزی که من از این جریان اصلاح طلب متوجه شدم اونا اصلاً میخوان دین را به نفع خودشون اصلاح کنن جریانی بسیار خطرناک هستن ، بعضیهاشون در ایت زمان نقش اشعث را بازی میکنن و بعضیهاشونهم نقش ابوموسی اشعری ‌را ، اینها لقمهاشون حرامه قالباً اهل رانت ، دزدی و اختلاس و سوءاستفاده هستن در قاموس پلید این جریان هدف وسیله را توجیه میکنه به همین خاطر برای رسیدن به هدف به هرکاری دست میزنن .

علیرضا فرزانه آزاد 6 8 پاسخ 1398/3/2 -13:42

غیراز یک عده خوبان آنها ازقبیل سیدصادق خرازی وامثال ایشان این جریان جزخسارت ودشمن امید وارکنی ونفاق وسعی دراسقاط نظام وتمرداز ولایت امر وچنددستگی ودفاع ازجاسوسان و بی بندوبارها و وابستگان به سازمانهای اجنبی ودزدان وغارتگران بیت المال و دوبارتوقف غنی سازی(زمان رئیسشان)وتحمیل برجام منحوس(باتمردازشروط۹ گانه رهبری) واصراری عجیب دروابسته کردن هرچه بیشر کشوربه غرب و پذیرفتن کنوانسیونهای اسارت آور هیچ دستاوردی نداشته اند..خدالعنتشان کندکه اینهمه وقت ومنابع کشوررابه هدر دادند...دردودنیا رویشان سیاه باد

امیر نظری سرشکه 1 7 پاسخ 1398/3/2 -13:28

آنها خطاکار بودن بعد از حادثه سال۸۸ وحمایت خاتمی از کروبی واز همه بدتر حمایت جریان اصلاحات از دولت ناکار آمد روحانی باعث دوری مردم از جریان اصلاحات شد امید آنکه اصلاح طلب ها دست از حمایت از نادان ها بردارند . آمین

بهروز 5 7 پاسخ 1398/3/2 -13:28

حزب فقط یک حزب و آن‌هم حزب‌الله..سخنی از امام راحل که در اوایل فرمودند..منظور ایشان اسم حزب خاصی به این نام نبود منظورشان حزبی که برای خدا و خلق خدا خدمت کنه...پدر اقتصاد ایران و آینده‌ی جوانان ما رو همین حزب بازی‌ها درآورد..بیشترین ضرر و زیان تاریخ بعد از انقلاب بخاطر همین حزب‌بازی‌ها و خاله‌بازی‌های مجلسیان و دولتی‌ها بوده..وقتی دولتی عوض میشه و حزب جدیدی روی کار میاد باید منتظر تعویض اتوبوسی مدیران بود..آخه چطور مدیری که شاید عمر ریاستش به ۴ سال هم نکشه میتونه بر روی چشم انداز بیست ساله اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کنه..همه‌ی اینا بخاطر الگو برداری از کشورهای غربی و مدعی علم اقتصاد بوجود میاد البته اگه اونا مدعی هستن کارشون رو بلدن اینها هم این ور آب دزدی و اختلاس رو بهتر از علم اقتصاد و پایبندی به حزب و پیگیر مشکلات مردم بودن رو بلدند

علی 13 9 پاسخ 1398/3/2 -13:26

اصلاح طلبان ایران، بزرگترین سرمایه و پشتیبان برای امریکا و صهیونیسم جهانی میباشند

رقیه 4 2 پاسخ 1398/3/2 -13:10

زنده باد مخالف من؛ ما را همین جمله بس است

ایران 9 11 پاسخ 1398/3/2 -13:06

دوستان متوجه باشید که عده ای مزدور در این سایت و سایتهای مشابه مأمور شدند که بر علیه اصلاحات و به نفع انحصار رأی بدن. با رأی خود اکثریت بودنمان را اثبات کنیم.

بی نام 13 5 پاسخ 1398/3/2 -12:42

اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا

سیدمحمد حسینی 7 5 پاسخ 1398/3/2 -12:35

دیگه تموم مجارا

محمدنوری 11 3 پاسخ 1398/3/2 -12:31

اداو اصول و اصلاح همه داستانه جمع کنید بابا پول نداریم خانه اجاره کنیم شرمنده زن و بچه شدیم تازه میگیم اصول خوبه یا ادا هر کس مثل بقیه کشورها توانست ایران با دنیا از دشمنی نجات بده یعنی اصلاح یعنی انسان یعنی دانا

محمد 14 8 پاسخ 1398/3/2 -12:30

اصلاحات دروغ بزرگ. اینا فقط میخان امام رو اصلاح کنن.

m.m 17 8 پاسخ 1398/3/2 -12:10

در طی این چند سال به این نتیجه رسیدم که اصلاح طلبی مساوی فساد از هر نوع ...رانت خواری رشوه و حقوق نجومی و خیانت به دین و کشور و تورم رکود و.....

همشهری 20 4 پاسخ 1398/3/2 -11:50

اصلاح طلب، اصول گرا، میانه رو، تندرو ...... همه سروته یه کرباسن هدف همه اینها قدرت، شهرت، نفوذ و سوء استفاده کردن از موقعیتشون و شیره مالیدن سر مردم .

صدای مردم 1398/3/2 -17:59

سلام اصول گرا و اصلاح طلب کیا هستن؟ عده ای که تحت هر شرایطی به دنبال گرفتن قدرت جهت استفاده منافعش هستن. نه اصلاح طلب کاخ نشین و نه اصولگرای تجمل گرا معنی گوشت کیلو ۱۲۰, برنج کیلو ۲۵, رب قوطی ۱۷, پراید ۵۵ تومنی و خونه ی متری ۲۰ میلیون رو نمیفهمه، چرا؟ چون خودشون غرق هستن تو مال و ثروت و قدرت و ملت بدبخت هم شدن ابزار دست اینا

خ 12 8 پاسخ 1398/3/2 -11:46

از نماینده و وزیر وکیلشون حمایت و دفاع میکنن وقتی گندش در میاد میگن نه این اصلاح طلب نبوده از شاخه های اصلاحات نبوده فاجه ها و توطئه های بعد از انقلاب در تمام حوزه ها رو ببرسی کنید پای اصلاحات و زیر شاخه های اون تماما در کار است. و قابل انکار هم نیست لطفا دوستان خودشان را برای کسی #جهنمی نکنن تاریخ انقضای دو حزب منفور در راس کشور به پایان رسیده و وقت نخبه پروری و بهای به جوانان رسیده بنا به فرمایسات رهبری عزیز باید به جوانان بها داد و این جریانات کثیف رو پایان داد.

خ 1398/3/2 -12:00

اون بخش آخر و این جریانات کثیف رو خودم عرض کردم توجه داشته باشید به رهبری نسبت ندهید.

ایران 11 35 پاسخ 1398/3/2 -11:44

بیست و دو سال پیش دست خدا از آستین خلق قهرمان ایران بیرون آمد و چنان سیلی سختی بر صورت کریه انحصارطلبان نواخت که تا امروز از درد آن به خود می پیچند. تنها راه نجات کشور در شرایط فعلی کسی نیست جز خاتمی. زنده باد ایران زنده باد خاتمی

هادی عباسی 1398/3/2 -14:23

اون دست دست خدا نبود همانطوری که شما در این پست نه حرفی از اسلام زدید و نه معنویت خاتمی هم هدفش نه انقلاب بود و نه اسلام. وقتی حرف از دست خدا میزنی دیگه حرف از ملیت نزن چون دست رحمت خدا برای همه بنده هاشه! اسلام مرزی فراتر از ایران داره پس بهتره بگیم زنده باد رهبرم زنده باد اسلام

ایران 1398/3/2 -15:53

همانطور که مشهوده، سیلی آنچنان سخت بوده که درد آن به جان بچه های انحصارطلبان آن دوران هم رسیده. دوره ی جهان وطنی های مارکسیستی و اسلامی به سر آمده، قلبی که برای ایران نتپد، همان بهتر که هرگز نتپد. کماکان زنده باد ایران زنده باد ملت ایران زنده باد آزادی زنده باد خاتمی

شهروندخسته وسرخورده ازانقلاب وازدروغ 11 21 پاسخ 1398/3/2 -11:35

باشروع دولت اصلاحات مردم بعدازسالهامعنی ثبات اقتصادی وثبات قیمتهاروتجربه کردن که درسایه سیاست تنش زدای دولت اصلاحات بادنیابودکه این قضیه باب طبع جریانات خواص که ازتنشهای کشورمان برایشان موقعیت برای رانت خواری ایجادشده بودنبودودرهشت سال دولت اصلاحات انقدرچوب لای چرخ گذاشتن تامردموسرخورده ازاحتمال هرگونه اصلاحی دراموربکنن امامابه امیدزنده هستیم

خ 1398/3/2 -11:54

بزرگوار زمان ایشون دلار بانکی از تقریبا 200 تومان رسیده به تقریبا 950 ثبات اقتصادی ک میگین چیه؟ .... شکوفای اقتصادی ک میگین منظورتون کدوم حوزه اقتصاد هست . بگید ما هم بدونیم... و باید عرض کنم دیگه از خواب بیان بیرون و بهانه های بچگانه ی چوب لای چرخ و فلان و .. رو نیارید طرف ناکارامد بوده .... عصر عصر نخبه پروریست دیگه به این جریانات بها ندین تا نخبگان علمی و دانشگاهی بیان سرکار نه یسری .....

ایران 1398/3/2 -20:10

کی گفته دلار ۲۵۰ بوده؟ خوبه هنوز زیاد نگذشته! عزیز من دلار ابتدای دولت خاتمی ۷۵۰ بود آخرشم شد ۸۵۰. ثبات اقتصادی دوره ی خاتمی انکار کردنی نیست عزیز من.

مجید 10 5 پاسخ 1398/3/2 -11:35

اینا فقط چرت و پرته همشون سرو ته یه کرباسن فقط به فکر جیب خودشونن

میلاد گودرزیان 3 2 پاسخ 1398/3/2 -11:27

فک میکنم فاصله افکاری من و امثال من(جوانان) با سران اصلاحات زیاد شده است(ویا شاید زیاد بوده،شناختم کامل نبوده)! و ایشان هیچ وقت دنبال ترمیم نبوده اند و یا اینکه صادقانه برخورد نکردند از اعتماد عموم !! درکل دچار شعار زدگی شدیم درعمل!در تفکر!در تشخیص!احراز هویت نمیتونم باور کنم و اینکه نمیخواهم دیگر باور کنم( نوعی توهین تلقی میکنی).

اسماعیل 14 2 پاسخ 1398/3/2 -11:23

اصلاح طلب،اصولگرا،دیگه تمومه ماجرا

بیطرف 2 7 پاسخ 1398/3/2 -11:23

با سلام با توجه به ساختار نظام همه پیرو یک تفکر و مشی هستیم که آنرا اصولگرایی نامند لیکن بر اساس منافع یا مسایل دیگر عده ای با همان تفکر رنگ خود را عوض می کنند حال آنکه در کوران خوادث حقیقت اصولگرایی از درون آنها مشخص می شود. بر این مبنا می توان گفت آنهایی که از عنوان اصوالگرایی خارج نشدند صادق ترند

رضا 5 6 پاسخ 1398/3/2 -11:22

اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا فقط محمود خان

خ 10 10 پاسخ 1398/3/2 -11:19

بدترین دوران از لحاظ سیاسی و اجتماعی زمان آقای خاتمی بوده که ایران محور شرارت دنیا شناخته شد البته در هر دوره ای فعالیت های مثبتی هم وجود داشته ک معمولا به واسطه ی بی تدبیری توسط عوامل دیگر همان دولت ها تدابیر مثبت هم خراب شدند از لحاظ اقتصادی هم ک مردم در مضیقه بودن شما برگردید به اون زمان مردم لباس وصله دار میپوشیدن صنعت نساجی رو با بی تدبیر نابود کردن ایران قبل از خاتمی و بعد از خاتمی در صنعت نساجی جایگاهش کجا بوده سیمان حواله ای 3500 آزاد 5000 تومان نبوده؟. در زمان ایشون جاهایی پروژه های بزرگ احداث شدن ک دورترین مکان ممکن جهت ارائه مواد اولیه و ملزومات پروژه ها هستن که مهمترین این ملزومات آب هست. در صنعت هسته ای هم شرایط کنونی رو به ملت تحمیل کردن و... من نمیگم منافق و خائن در کابینه ی ایشون بوده ولی با بررسی های ک داشتم فعالست مثبت با دوامی وجود نداره

جواد احمدی 10 4 پاسخ 1398/3/2 -11:13

الان این اقای تکرار میکنم کجای مجلس بیاد جواب بده یک سری چشم گوش بسته بحرفش اغفال شدن به حسن روحانی رای دادن تو هچل افتادن؟؟؟

ایرانی 14 17 پاسخ 1398/3/2 -11:12

دروران خاتمی باشکوه تریت دوران ایران پس از انقلاب بوده،این چیزیه که نمیشه انکار کرد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی و عزتمندی و سربلندی ایران در بین کشورهای جهان. اگه واقعن آقای خاتمی یا میرحسین یا کربی اشتباهی کرده اند و یا خیانتی به مردم کرده اند چرا ۱۰ ساله نمیارن علنی محاکمشون کنند؟؟؟؟!!!!مطمعنن اگر خیانتی به ملت ایران کرده باشند من مطمعنم که اونایی هم که ازشون طرفداری کرده اند از طرفداریشون پشیمان میشوند. ولی متاسفانه اینا رو بدون محاکمه ۱۰ ساله حبس کردن و دهنشونو دوختند به این بهانه که اینا خیانتکارند.چرا دادگاه علنی تشکیل نمیدن که همه چی روشن بشه واسه مردم؟؟؟؟؟ این دادگاه مشخص میکرد که اگر اینان خائن به مردم بودند مطمعناً حتی یک طرفدار بین مردم نداشتند ولی با این وجود و جوی که من بین مردم میبینم اگر دگر روزی آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشن مطمعنم که بیشرین رای تاریخ انتخابات رو به خودشون اختصاص میدن

خ 1398/3/2 -11:38

بزرگوار کدوم شکوه سیاسی رو میفرمایید ایران زمان ایشون شده محور شرارت دنیا از نظر اقتصادی بفرمایید چکار موثری کرده

جوان ایرانی 1398/3/2 -12:30

اینکه حق مسلم مملکتتو بخاطر غربی های پلمپ کنی و دست اخر هم بهت بگن محور شرارت و هیچ طرح جدیدی برای اداره کشور نسبت به سالهای قبل نداشته باشی این میشه باشکوه ترین دوران کشور ؟؟؟؟؟شما نمیتونی از دولت روحانی شکایت کنی ولی از خاتمی حمایت کنی،چونکه روحانی با پشتوانه خاتمی و با بکارگیری عناصر خاتمی در راس کار هر وزارت خونه ای وضعیت مملکتو به این روز انداخته،دقت کنید اکثر وزرا و مسئولین سیاستمدارهای اقای خاتمی هستن

هادی عباسی 1398/3/2 -14:30

ببخشید ولی بذر بسیاری از مفاسد زمان همین آقای خاتمی کاشته شد و الان در دولت جناب روحانی بروز پیدا کرده نمونه اش آقای جهانگیری و ویژه خواری برادرشون داماد جناب شریعتمداری و آن فساد گسترده شاهکارهای جناب زنگنه و پرونده کرسنت و ...

سعیدی 11 7 پاسخ 1398/3/2 -11:09

بعضی از اصلاح طلبان و خانواده هاشون با حقوقهای نجومی و اختلاسها و وامهای سنگین و . . . اختلاف طبقاتی بیش از حد در جامعه درست کردند و باعث ریزش طرفدار و محبوبیت بین مردم شدند

ا 12 7 پاسخ 1398/3/2 -11:07

افرادی که هسته اصلی اصلاح طلبان را تشکیل دادن هدفشان فقط رسیدن به قدرت وسهم گرفتن از ببت المال و ثروت بود تا از ثروت اندوزی عقب نیفتن و برای رسیدن به قدرت همیشه از احساسات جامه استفاده کردن برای اهدافشان و بعد از زسیدن به هدف زبر همه قولهای داده شده می زنند در طول ابن مدت که قدرت دست انها بوده چند تا وزیر و مدیر وجود دارد که در حوزه کاری خودش تحول چشم گیر ایجاد کرده باشد و برای رسیدن و حفظ قدرت از هر وسیه ای استفاده می کنند منافع شخص وحزبیشان مهمتر از منافع ملی است در زمان انتخابات روحانی اصلاح طلب بود حالا که کشور رابه این مرحله رسانده که به هیچ وجه قابل دفاع نیست میگن از ما نبوده کلا همه مشکلات را می اندازن گردن دیگران ودر قبال عمل کرد خودشان جوابگو نیستن مثل صرب مثل تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم

Nima 4 5 پاسخ 1398/3/2 -11:02

از کوزه همان طراود که در اوست ،دیگه از یه جریان که فقط شعار میده و اصلا واقعیتهای اجتماعی،سیاسی ،دینی ،اقتصادی و فرهنگی فعلی ایران رو در نظر نمیگیره وبهتر بگم تو هپروت سیر میکنه غیراز این انتظاری نی که به حاشیه بره ،در کل بگم ایران با این نظام سیاسی اصلا نمیتواند چپ و راست داشته باشه ،همشون تهش مردم رو ابزار دستشون قرار میدن که به خواسته های گروهی و جناحی شون برسن،فعلا که چهل ساله مردم واقعی ایران، نه مردم ادعایی نظام سرشون بی کلاه مونده ،از دو طرف داره ضربه میخورن و مضاف بر داخل از خارج هم تحت فشارن ،مهم خدمت به این مردم هس که فعلا هیچ کدوم از گروها اراده ای برا تحققش ندارن ،بقیه اش حرفه مفته .

م.ز 1398/3/2 -11:38

کاملا موافقم.والا ایران نه در زمان اصول گراها و نه در زمان اصلاح طلبها،دوران طلایی به خودش ندیده.کشمکشهای سیاسی بین جناح ها و احزاب سیاسی و قربانی کردن مردم برجسته ترین هنرشون بوده.هر کی از هر جناحی که سر کار اومد،اون میزان که لازمه پیشرفت کشور بود تخصص نداشت،فکر و برنامه نداشت،کار نکرد و مدام وعده داد و وعده داد...اگر غیر از این بود مسلما الان اوضاع مملکت بعد از ۴۰ سال این نبود.دیگه اصلا لازم نیست دشمنان خارجی به فکر نابودی ما باشند.ناکارامدیها و بی مسئولیتیها به حد کافی ما رو نابود کرده.چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است...

ثمین 9 7 پاسخ 1398/3/2 -10:55

از اصلاحات متنفرم، چون هر بلائی سر ملت بدبخت میاد از بی خاصیتی همین جماعت به اصلاح اصلاح طلب، ننگ بر اونها و تَکرارشون باد...

ایرانی 13 16 پاسخ 1398/3/2 -10:52

دروران خاتمی باشکوهتریت دوران ایران پس از انقلاب بوده،این چیزیه که نمیشه انکار کرد چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی و عزتمند و سربلندی ایران در بین الملل. اگه واقعن آقای خاتمی یا میرحسین یا کربی اشتباهی کرده اند و یا خیانتی به مردم کرده اند چرا ۱۰ ساله نمیارن علنی محاکمشون کنند؟؟؟؟!!!!مطمعنن اگر خیانتی به ملت ایران کرده با شند و من مطمعنم که اونایی هم که ازشون طرفداری کرده اند از طرفداریشون پشیمان میشوند. ولی متاسفانه اینا رو بدون محاکمه ۱۰ ساله حبس کردن و دهنشونو دختی به ای بهانه که اینا خیانتکارن.چرا دادگاه علنی تشکیل نمیدن که همه چی روشن بشه واسه مردم؟؟؟؟؟ این دادگاه مشخص میکرد که اگر اینان خائن به مردم بودند مطمعنن حتی یک طرفدار بین مردم نداشتند ولی با این وجود و جوی که من بین مردم میبینم اگر دگر روزی آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی کاندید انتخابات ریاست جمهوری بشن مطمعنم که بیشرین رای تاریخ انتخابات رو میارن

خ 1398/3/2 -10:58

شما دوران خاتمی چن سالت بوده یا نبودی یا اگه بودی کور بودی

شهاب 1398/3/2 -12:06

در مجرم بودن موسوی و کروبی شکی نیست . اما اصلاحطلبها اونقدر فضاحت در دوره روحانی به بار آوردن که از طرف مردم هم در فشارند . برای کم کردن بار این فشار منتظر بهترین بهانه هستند . چه بهانه ای بهتر از محاکمه این دو خائن . کافیه دادگاه برای این دوخائن حکم صادر کنه تا اصلاحطلبها مملکت رو به آشوب بکشند . فعلا بهترین سیاست همین حصر هست که اونها رو تبدیل به مرده سیاسی کرده .

آیینی 12 4 پاسخ 1398/3/2 -10:46

جریان اصلاحات اصلا بحث کارآمدی هیچ وقت براش مطرح نبوده...همين وزرا تو دولت خاتمی بود با همین روش ها.جریان اصلاحات با تکنیک بحران آفرینی و انحراف افکار عمومی جامعه سعی در سپری کردن روزهای عادی و تمرکز در زمان انتخابات روی اندک خدمات انجام شده دولت داری می کنه

بينام 4 5 پاسخ 1398/3/2 -10:43

حالا شايد فكر بشه من سواد سياسي ندارم، ولي بايد بگم فرقي بين اين ها وجود نداره فقط ادم هاش متفاوتند ، وهردو باعث نابودي اقتصادشدند.

لشگری 12 9 پاسخ 1398/3/2 -10:43

مگه غیر از اینه که این اصلاح طلبا ۴۰ ساله مملکت و بدست گرفتن از هر خیانت و خباثتی کوتاهی نکردن حالا مردم کم کم دارن متوجه شدن که پشت چهره به اصطلاح روشن فکر و آزاد اندیش اینها ذات خبیث و غارتگری پنهان شده نمونه ش اینهمه چهره های سرشناس اصلاح طلب که متواری شدن و در خارج برعلیه نظام برنامه درست میکنن! نمونش خیانتهاشون در فتنه های ۷۸ و ۸۸ و صدها نمونه دیگه که جز خیانت ازین قشر چیزی ندیدیم! شما یه اصلاح طلب رو به ما معرفی کنید که بخاطر کشور رفته باشه بجنگه و یا حتی لسانی در مقابل دشمنان کشور ایستاده باشه

علی شهابی 13 6 پاسخ 1398/3/2 -10:39

جریان اصلاحات نشون داد که ناکارآمدترین جریان سیاسی کشوره و منافع حزبیش عملا براش در اولویته تا صلاح مردم. من خودم دیگه به این حزب و نامزدهاش هرگز رای نخواهم داد.

کیومرث فدایی 16 5 پاسخ 1398/3/2 -10:38

جریان اصلاحات جزبدبختی چیزی برای کشورنداشت

ع 11 4 پاسخ 1398/3/2 -10:38

برای انتخابم در دوم خرداد از درگاه خداوند توبه میکنم

علی 11 3 پاسخ 1398/3/2 -10:37

جمع کنید بابا خودتونو با این فیلم بازی کردن اصطلاح طلب اصول گراتون ما جوونا رو بدبخت کردین تو اوج جوونی داریم با این وضع فلاکت بار بهترین زمان زندگیمونو از دست میدیم لعنت و نفرین بر همه ی شماها

محمد 16 4 پاسخ 1398/3/2 -10:35

اصلاح طلب از صدر تا ذیل جز خیانت ، وطن فروشی، بذدلی، حماقت ، دروغگویی و غربزدگی تو کارنامه هیچ ندارن متاسفم برای کسانی که با تَکرار چاخان های این جماعت ایران رو دچار التهاب کردن. امیدوارم مردم در انتخاب های بعدیشون از حافظه سیاسیشون غفلت نکنن والسلام

سیدبابا 10 5 پاسخ 1398/3/2 -10:34

سیدمحمدخاتمی به قدرت رسیدند عملکردشان بسیار ضعیف بود و چه در زمان قدرت و چه بعد از آن از هیچ خیانتی نیز فروگذاری نکردند و حال دستشان برای مردم رو شده وهر چند هم اکنون بعضی از این چهره ها بصورت نفوذی و عبور از فیلترها در قدرت هستند همین ها هم با خیانت وخباثت چهره اصلاح طلبان را بیشتر زشت کردند ،امیدوارم مردم ما با بصیرت این بازماندگان آنها را نیز بیرون بیاندازند .

فرشید 7 2 پاسخ 1398/3/2 -10:32

این جریان اصلاح‌طلب و اصول گرا ،آدم‌رو یاد اون دو گروه راهزن تو سریال روزی‌روزگاری میندازه ،که با داشتن اعتقادات خاص خودشون و حتی با داشتن اختلاف نظر و دشمنی ،در کار و عمل که راهزنی بود،یکسان عمل میکردن،درست نیست؟؟؟

گمنام 10 2 پاسخ 1398/3/2 -10:32

خیلی ببخشید اصلا به درد نمی خورن

رستم 6 6 پاسخ 1398/3/2 -10:31

اصلاح طلب اصول چرا دیگه تمومه ماجرا دوروی یک سکه کثیف برای فریب ملت و غارت و چپاول ایران.

ابوالفضل 13 3 پاسخ 1398/3/2 -10:31

اصلاح طلبی به این معنی که در ایران داره ازش صحبت می شه براندازی هست.ناکارآمدی،تنبلی،ایجاد شکاف و دودستگی،منفعل بودن معنا داره مرگ بر چنین اصلاح طلبان

قدرت اله حاجیوند 8 21 پاسخ 1398/3/2 -10:29

اصلاحات همیشه زنده خواهد ماند

ایران 5 20 پاسخ 1398/3/2 -08:41

بیست و دو سال پیش دست خدا از آستین خلق قهرمان ایران بیرون آمد و چنان سیلی سختی بر صورت کریه انحصارطلبان نواخت که تا امروز از درد آن به خود می پیچند. تنها راه نجات کشور در شرایط فعلی کسی نیست جز خاتمی. زنده باد ایران زنده باد خاتمی

بی نام 1398/3/3 -08:34

ببخشید...ولی کلی با حرفاتون خندیدم...

م 13 22 پاسخ 1398/3/2 -08:20

کاش کار به جایی نمی رسید که مردم فکر کنند روحانی اصلاح طلبه. روحانی خودش و پدر جدش اصولگرا بودن/ فقط سر ضرورت و از سر ناچاری ازش حمایت شد/ اونم نشون داد لیاقت این حمایت رو نداره/ گرچه هنوز معتقدم در اون شرایط گزینه بهتر بود اما بین بد و بدتر

سیمرغ 1398/3/2 -10:45

هر چند هر دوحزب یه کرباسن و بی کفایت ولی داداش من روحانی اگه اصولگرا بود پس چطور کلیه وزرای خودش رو دقیقا وزرای میرحسین موسوی قرار داده؟

م 1398/3/2 -10:53

من البته داداش شما نیستم و خواهر شمام. اما حسن روحانی عضو جامعه روحانیت مبارزه، یعنی یکی از دو جریان اصلی اصولگرایی/ میر حسین موسوی هم هیچوقت اصلاح طلب نبوده. میرحسین اساسا هیچ جناحی نشد. اما در جریان سال 88 به اصلاح طلب ها نزدیک تر شد. در زمان نخست وزیری ش اما اساسا جریانات سیاسی اینگونه نبودند. در ضمن در کابینه موسوی و روحانی فقط یک نفر مشترکند، زنگنه

خ 1398/3/2 -11:09

خب مثلا کیا جزء جریان اصلاحات هستند؟ حجاریان؟ معین؟ امامی؟ مهاجرانی؟ و...... ظریف نبوده؟ جهانگیری؟ روحانی مورد حمایت شخص خاتمی نبوده؟ آقای میر حسین مورد حمایتش نبوده؟ آقای خاتمی به عربستان در جریان انتخابات 88 به عربستان سفر نکرده؟ چرا وقتی اطلاعات ندارید صحبت میکنید

م 1398/3/2 -11:40

از لیستی که نام بردید حجاریان، معین، مهاجرانی و جهانگیری اصلاح طلبند، امامی رو نمی شناسم، معرفی بفرمایید. ظریف اصلاح طلب نیست/ از اصلاح طلب هایی که نام بردید هم فقط جهانگیری در دولت نقش داره، بگذریم از اینکه گفته بود حتی نمی تونه منشی ش رو تعیین کنه روحانی و موسوی مورد حمایت خاتمی بودن اما اصلاح طلب نبودن. همونطور که گفتم انتخاب بین بد و بدتر بود/ در هر دو مورد درباره سفر خاتمی به عربستان شما مطمئنید؟ نکته اخر اینکه نه شما و نه هیچکسی حق نداره حق صحبت دیگری رو زیر سوال ببره. همونطور که من حق ندارم حق صحبت شما رو زیر سوال ببرم. گفتگو برای همینه که اطلاعات همدیگه رو تکمیل کنیم و از نظرات یکدیگر مطلع بشیم

شهاب 1398/3/2 -12:01

هموطن عزیز خاتمی اگر اعتبار داشت سال 88خودش کاندید میشد نه موسوی رو بندازه جلو . هرچند اولش موسوی نلز کرد و جلو نیامد و خاتمی خودش رو به عنوان کاندید معرفی کرد اما با موافقت موسوی برای شرکت در انتخابات ، خاتمی انصراف داد. در سال 92 هم اصلاحطلبها آبرویی نداشتن که پشت روحانی قرار گرفتن . روحانی که رای آورد گفتن رای ماست و تمام وزرای پیر و فرتوت خاتمی و هاشمی رو آوردن سرکار . الان که دوباره پیش مردم به ناکارامدی و خیانت شهره شدند ، میگید روحانی اصولگراست .

خ 1398/3/2 -12:52

خب بزرگوار دقیقا اون کسایی ک اصلاحطلبن به غیر از جهانگیری الان کجان؟ منظورم امامی همون سعید امامی هست.در نهایت اینکه روحانی اصلاحطلبه درسته در اصل تفکر اصولگرایی داره و اصولگرای تندرو هم معرفی شدن ولی با اسم و حمایت اصلاحطلبان اومدن. این آقایون رفسنجانی ، خاتمی، موسوی و روحانی تفکرات شبیه به هم دارن حال در بازه های زمانی مختلف خودشونو هرچی خواستن معرفی کردن ولی تفکر یکیست آقای ظریف هم در دولت خاتمی بودن شما گفتید فقط زنگنه مشترکه دو تا دیگه رو گفتم بازم خواستید اشتراک میارم مثل آخوندی،نعمت زاده، حجتی، ابتکارو.. از این جهت عرض کردم اطلاعات ندارید دلم نیومد صفدر حسینی رو هم اسمش رو نیارم

م 1398/3/2 -14:34

حجاریان روی ویلچیره، مهاجرانی لندن، معین استاد دانشگاهه و کارهای حقوق بشری می کنه. هیچکدوم ربطی به دولت ندارن. سعید امامی هم که سالها پیش واجبی خورد و مرد. کلا سیاسی نبود، عامل قتل های زنجیره ای بود. ربطی به اصلاح طلب ها و حتی اصولگراها نداشت. با روشنفکرها مشکل داشت. /// شما درباره دولت میرحسین پرسیدید و بنده گفتم فقط زنگنه/ اما درباره دولت خاتمی، اخوندی و ظریف توش نبودن. اخوندی دولت دوم رفسنجانی بود/ حجتی و ابتکار و نعمت زاده البته در دولت خاتمی بودن و صفدر حسینی اما اینها ربطی به میرحسین ندارند/ حجتی و ابتکار قطعا اصلاح طلبند

خ 1398/3/3 -23:39

کاری با دولت ندارن ولی خیانتشون آشکار شده سعید امامی در اطلاعات چ میکرد کی اونو برد کشتنش ک لو نرن بعد هم گفتن اشتباه شده به فرض ک خود کشی کرد....چرا ؟ جزء کدوم گروه بوده زیتون چیست پا اصلاحات در تمام این جریان هست آخوندی هم در دولت بوده حالا وزیر نبوده ولی بوده برید سوابقش رو بخونید. ظریف هم سوابق رو بخونید میبینید ک بوده اما موسوی ... اکثر کسانی ک الان در دولت هستن و درزمان خاتمی بودن از موسوی حمایت کردن و در ستادش مسئولیت داشتن

مریم 13 22 پاسخ 1398/3/2 -08:18

دوم خرداد 76 برای اولین بار در زندگی م رای دادم و خاتمی بهترین رئیس جمهوری بود که تا حالا انتخاب شده. اگر شورای نگهبان جلوی کاندیداتوری افراد قوی رو نمی گرفت، الان وضعیت کشور این نبود

خ 1398/3/2 -11:26

اون قوی ترین ک میگین چکار کرده؟ چنتا از فعالیت های نفیدشون رو بگین آخرش حوزه درس خونده یا دانشگاه؟ کدوم کنکور قبول شده رتبه کنکورش چند بوده

مریم 1398/3/2 -11:54

قوی ترین ها عموما دانشگاه درس خوندن و به نهضت ازادی نزدیکند اما سالهاست نمی توانند هیچ منصبی داشته باشند

حسن برفی 21 16 پاسخ 1398/3/2 -06:04

اصلاحات که اکثر آنها از چهره های غربزده تحصیلکردگان اروپا امریکا و... هستند ودر زمانهای جنگ و جهاد و سختی و مشقت کشور و مردم دنبال خوشگذرانی بودند با قدرت گرفتن سیدمحمدخاتمی به قدرت رسیدند عملکردشان بسیار ضعیف بود و چه در زمان قدرت و چه بعد از آن از هیچ خیانتی نیز فروگذاری نکردند و حال دستشان برای مردم رو شده وهر چند هم اکنون بعضی از این چهره ها بصورت نفوذی و عبور از فیلترها در قدرت هستند همین ها هم با خیانت وخباثت چهره اصلاح طلبان را بیشتر زشت کردند ،امیدوارم مردم ما با بصیرت این بازماندگان آنها را نیز بیرون بیاندازند .

Poj 24 13 پاسخ 1398/3/2 -04:38

من نمیدونم چرا خاتمی هنوز حصره. چرا نمیکشنش به خاطر خیانت هاش؟؟ روحانی و دارو دسته ی دزد و غربگراش هم باید برن حصر. با برجامشون تنها مملکت رو تضعیف و وابسته تر کردن.دیدیم که قبل از برجام هم تحریم هاشدید تر بوده از الان لکن امریکا جرعت نداشته بخاطر ترس از هسته ای بودن ایران نفت رو تحریم کند.و اجناس ارزان تر بود. لکن با برجام و وابستگی به واردات و امید واهیی کارخانه جات را برشکست و کشور را بیش از پیش درگیر و وابسته به واردات کردند. با برداشتن کارت سوخت قاچاق بنزین را افزودند حال اینکه خودشان هم پشیمان شدند. با دادن پول های ملت و ارز دولتی به سابقه داران با لابی گری سیف وضعیت تورم را اینچنین کردند و برای فرار از پاسخگویی تحریم هارا بهانه کردند. حال اینکه قبل از برجام حتی قطعنامه های شورای امنیت بر علیه ماهم وجود داشت علاوه بر تحریم ها. اقای روحانی در چهارسال ابتدایی تلاش کرد بی برنامگی اش و عدم اتفاقات مثبت را به گردن دولت بیچاره قبلی بیندازد.و در دور دوم هم که برجام تازه شکل گرفته بود در چند ماه یک جانبه از بین رفت. ودوباره بهانه تراشی کرد. جز بهانه چیزی ندارند. مردم فهمیده اند نه به امریکا و نه به جاسوسان امریکایی در داخل(خاتمی و روحانی فتنه گر) نمیشود اعتماد کرد.

کاربر ناشناس 1398/3/2 -10:31

اصلاحات دیگه جواب نمیدهد اصلاح طلب بودم ولی دیگه نیستم!!!

راه راستي 1398/3/2 -12:49

بنام خدا. رشد اقتصادي مثبت 8درصدي وتورم حدود 6درصد بالاترين گواه برعملكرد خوب دولت خاتمي است. زنده باد مخالف من راهم فراموش نكنيد از شعارهاي تاريخي ايشون هست

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
روش‌های عجیب و ترسناک اعدام در کره شمالی را بشناسید/ از خوراک سگها و ماهی‌های گرسنه شدن تا اعدام با ضد هوایی و خمپاره/ آیا کیم جونگ اون برای قتل مخالفانش از "پرستوها" استفاده می‌کند؟
یارانه می‌تواند یک میلیون تومان شود / آمریکا احمق است که با تحریم، ما را از نفت فروشی عبور می‌دهد/ هر ایرانی برای جبران ورشکستگی موسسات مالی، 500هزار تومان از جیب داد
حذف بخش‌هایی از لایحه تامین امنیت زنان به ضرورت بوده است/ مراحل ورود زنان به استادیوم در حال طی شدن است/نوار بهداشتی هیچگاه جزو ممنوعه‌های کمک رسانی نبوده است/ در تلاشیم تا دیه زن و مرد برابر شود
دعوت از چهره‌های ضدجنگ آمریکایی به مجلس ایران برای مقابله با سیاست های ترامپ / باید بر افکارعمومی آمریکا برای مقابله با جنگ طلبی کاخ سفید، اثر گذاشت
وصیت می‌کنم بدنم را تکه تکه کنید!
ایران به وقت مناسب می‌تواند ضرباتی به آمریکا بزند/ هزینه جنگ آمریکا با ایران به مراتب بیشتر از جنگ با عراق است
خبر اعدام زیر ۱۸ساله‌ها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد/ به دنبال اصلاح قانون هستیم/ به نظر فقها امید بسته‌ایم