نام قیمت به ریال تغییر کمترین بیشترین
طرح جدید ۱۵,۵۵۰,۱۰۱ -۳۰۵۱۹۸ (-۱.۹۲%) ۱۵,۵۴۵,۰۹۷ ۱۵,۸۶۰,۳۰۲
نیم سکه ۷,۶۵۴,۹۷۲ -۱۱۰۰۷۱ (-۱.۴۲%) ۷,۶۵۴,۹۷۲ ۷,۷۶۵,۰۴۴
ربع سکه ۴,۶۴۳,۰۱۶ -۶۰۰۳۹ (-۱.۲۸%) ۴,۶۴۳,۰۱۶ ۴,۷۰۳,۰۵۵
یک گرمی ۳,۱۱۹,۱۲۷ ۰ (۰.۰۰%) ۳,۱۱۹,۱۲۷ ۳,۱۱۹,۱۲۷
هر انس طلا (دلار) ۱,۳۴۶ ۰ (۰.۰۰%) ۱,۳۴۵ ۱,۳۵۰
هر مثقال طلا در بازار تهران ۶,۲۵۲,۳۶۸ -۵۴,۹۵۱ (-۰.۸۷%) ۶,۲۰۹,۴۰۷ ۶,۳۰۷,۳۱۹
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱,۴۴۲,۹۷۱ -۱۱,۹۹۰ (-۰.۸۲%) ۱,۴۳۲,۹۹۰ ۱,۴۵۴,۹۶۰
هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱,۹۲۲,۹۱۸ -۱۶,۹۶۵ (-۰.۸۷%) ۱,۹۰۹,۹۴۰ ۱,۹۳۹,۸۸۳
هر انس نقره (دلار) ۱۷ ۰ (۰.۱۸%) ۱۷ ۱۷