نام قیمت به ریال تغییر کمترین بیشترین
طرح جدید ۱۳,۱۰۸,۵۳۸ ۱۰۰۰۲ (۰.۰۸%) ۱۳,۰۹۸,۵۳۵ ۱۳,۱۹۳,۵۶۱
نیم سکه ۶,۶۰۱,۷۸۲ -۱۰۰۰۲ (-۰.۱۵%) ۶,۶۰۱,۷۸۲ ۶,۶۱۱,۷۸۴
ربع سکه ۳,۸۱۱,۰۲۸ -۱۰۰۰۲ (-۰.۲۶%) ۳,۸۰۱,۰۲۶ ۳,۸۲۱,۰۳۱
یک گرمی ۲,۵۲۰,۶۸۰ ۰ (۰.۰۰%) ۲,۵۲۰,۶۸۰ ۲,۵۲۰,۶۸۰
هر انس طلا (دلار) ۱,۳۰۶ ۱ (۰.۱۱%) ۱,۳۰۲ ۱,۳۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران ۵,۴۰۳,۴۰۲ ۱۹,۰۱۱ (۰.۳۵%) ۵,۳۸۴,۳۹۰ ۵,۴۰۵,۴۰۳
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱,۲۴۷,۱۵۵ ۵,۰۰۳ (۰.۴۰%) ۱,۲۴۲,۱۵۲ ۱,۲۴۷,۱۵۵
هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱,۶۶۱,۸۷۶ ۴,۹۹۳ (۰.۳۰%) ۱,۶۵۶,۸۸۳ ۱,۶۶۲,۸۷۶
هر انس نقره (دلار) ۱۷ ۰ (۰.۱۷%) ۱۷ ۱۷